Michael Turner

Michael Turner

Senior skribent

Michael Turners resa i hotell- och restaurangvärlden började som restaurangägare, vilket gav honom ett ovärderligt praktiskt perspektiv på branschen. Hans efterföljande karriär som finansiell konsult finslipade ytterligare hans expertis inom skatte-, redovisnings- och skattefrågor. Michael utmärker sig när det gäller att bryta ner komplexa finansiella koncept till lättsmält innehåll, vilket ger företag möjlighet att fatta välgrundade ekonomiska beslut. Hans artiklar ger inte bara praktiska råd utan drar också nytta av hans rika erfarenhet för att ge verkliga insikter om utmaningarna och möjligheterna inom sektorn.

Mer från den författaren