Integritetspolicy

Införandet

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder någon Do Your Order-produkt och tjänster och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord som initialbokstaven är aktiverade har betydelser definierade under följande förhållanden. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de anges i singular eller plural.

Definitioner

I denna sekretesspolicy avses med

 • Konto betyder ett unikt konto som skapats för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

 • Dotterbolag avser en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelen eller andra värdepapper som är berättigade att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.

 • Tillämpning avser det program som tillhandahålls av företaget som laddas ner av dig på en elektronisk enhet, med namnet Gör din beställning

 • Företag (kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vår" i detta avtal) hänvisar till D' Alessio consulting SA.

 • Land hänvisar till: Schweiz

 • Apparat avser alla enheter som kan komma åt Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

 • Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar individ.

 • Tjänst hänvisar till Applikationen.

 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på företagets vägnar. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller personer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, för att tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, för att utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.

 • Tredje parts sociala medietjänst hänvisar till någon webbplats eller någon social nätverkswebbplats genom vilken en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda tjänsten.

 • Uppgifter om användning avser data som samlas in automatiskt, antingen genererad genom användning av Tjänsten eller från Tjänsten

 • Du avser den person som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet på uppdrag av vilken en sådan person har åtkomst till eller använder Tjänsten, i förekommande fall.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av data som samlas in

Personuppgifter

 • När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Adress, Delstat, Provins, Postnummer, Stad

Uppgifter om användning

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten av eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du öppnar tjänsten av eller via en mobil enhet.

Information från tredje parts sociala medietjänster

Företaget tillåter dig att skapa ett konto och logga in för att använda tjänsten via följande sociala medietjänster från tredje part:

 • Google
 • Facebook
 • Kvitter

Om du bestämmer dig för att registrera dig via eller på annat sätt ge oss tillgång till en tredje parts sociala medietjänst kan vi samla in personuppgifter som redan är kopplade till din tredje parts sociala medietjänsts konto, till exempel ditt namn, din e-postadress, dina aktiviteter eller din kontaktlista som är kopplad till det kontot.

Du kan också ha möjlighet att dela ytterligare information med företaget via din tredje parts sociala medietjänsts konto. Om du väljer att tillhandahålla sådan information och personuppgifter, under registrering eller på annat sätt, ger du företaget tillstånd att använda, dela och lagra det på ett sätt som överensstämmer med denna sekretesspolicy.

Information som samlas in när du använder programmet

När du använder vår applikation, för att tillhandahålla funktioner i vår applikation, kan vi, med ditt föregående tillstånd:

 • Information om din plats

 • Bilder och annan information från enhetens kamera och bildbibliotek

Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst. Informationen kan laddas upp till företagets servrar och/eller en tjänsteleverantörs server eller så kan den helt enkelt lagras på din enhet.

Du kan aktivera eller inaktivera åtkomst till den här informationen när som helst via inställningarna på din enhet.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst: inklusive för att övervaka användningen av vår tjänst.

 • Så här hanterar du ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

 • För fullgörande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och åtagande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller av något annat avtal med oss via tjänsten.

 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation, till exempel en mobilapps push-meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller de avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras implementering.

 • För att ge dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • Så här hanterar du dina förfrågningar: För att delta i och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar, antingen som en fortsatt verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.

 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, till exempel dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av våra kampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna sekretesspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför. Om du interagerar med andra användare eller registrerar dig via en tredje parts sociala medietjänst kan dina kontakter på tredje parts sociala medietjänst se ditt namn, profil, bilder och beskrivning av din aktivitet. På samma sätt kommer andra användare att kunna se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och se din profil.
 • Med ditt samtycke: Vi kan avslöja din personliga information för något annat ändamål med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls vanligtvis under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det innebär att denna information kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra rättsliga krav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en lagstadgad skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet "Senast uppdaterad" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss:

 • Via e-post: doyourorder@gmail.com