Vill du se den sidan in English?
Change
Arrow Down

Så här kör du en COGS-rapport

COGS-rapporter är avgörande för att övervaka materialförbrukningen och förhindra produktlager, vilket säkerställer ett smidigt driftsflöde.

Vad COGS-rapporter är bra för

COGS-rapporter är avgörande för att övervaka materialförbrukningen och förhindra produktlager, vilket säkerställer ett smidigt driftsflöde.

STEG 1 : Åtkomst till COGS-rapporter

Logga in

Börja med att logga in på ditt Do Your Order-restaurangkonto som chef, administratör eller företagsägare.

AUTHENTICATION-DOYOURORDER

När du är inloggad hittar du avsnittet "Rapporter" i instrumentpanelen.

SELECT-REPORT-OPTION-DOYOURORDER

STEG 2 : Köra en COGS-rapport

COGS-rapport

Klicka på "COGS Report" för att komma åt den.

COGS-REPORT-DOYOURORDER

Välj datumintervall

Välj det datumintervall du vill analysera

COGS-REPORT-RANGE-DOYOURORDER

Visa materialförbrukning

Rapporten visar allt material som förbrukats eller sålts inom det valda tidsintervallet.

COGS-REPORT-DETAIL-DOYOURORDER

STEG 3 : Förhindra stockouts

Lagerhantering

Använd den här rapporten för att effektivt hantera lager och förhindra produktlager

COGS-REPORT-DETAIL-DOYOURORDER