Så här kör du en COGS-rapport

COGS-rapporter är avgörande för att övervaka materialförbrukningen och förhindra produktlager, vilket säkerställer ett smidigt driftsflöde.

Vad COGS-rapporter är bra för

COGS-rapporter är avgörande för att övervaka materialförbrukningen och förhindra produktlager, vilket säkerställer ett smidigt driftsflöde.

STEG 1 : Åtkomst till COGS-rapporter

Logga in

Börja med att logga in på ditt Do Your Order-restaurangkonto som chef, administratör eller företagsägare.

AUTHENTICATION-DOYOURORDER

Navigera till Rapporter

När du är inloggad hittar du avsnittet "Rapporter" i instrumentpanelen.

SELECT-REPORT-OPTION-DOYOURORDER

STEG 2 : Köra en COGS-rapport

COGS-rapport

Klicka på "COGS Report" för att komma åt den.

Välj datumintervall

Välj det datumintervall du vill analysera

Visa materialförbrukning

Rapporten visar allt material som förbrukats eller sålts inom det valda tidsintervallet.

STEG 3 : Förhindra stockouts

Lagerhantering

Använd den här rapporten för att effektivt hantera lager och förhindra produktlager