วิธีเรียกใช้รายงาน COGS

รายงาน COGS มีความสําคัญต่อการตรวจสอบการใช้วัสดุและป้องกันการหมดสต็อกผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานจะราบรื่น

รายงาน COGS ใดที่ดีสําหรับ

รายงาน COGS มีความสําคัญต่อการตรวจสอบการใช้วัสดุและป้องกันการหมดสต็อกผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานจะราบรื่น

ก้าว 1 : การเข้าถึงรายงาน COGS

เข้าสู่ระบบ

เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบบัญชีร้านอาหาร Do Your Order ของคุณในฐานะผู้จัดการผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของธุรกิจ

AUTHENTICATION-DOYOURORDER

ไปที่รายงาน

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ค้นหาส่วน "รายงาน" ในแดชบอร์ดของคุณ

SELECT-REPORT-OPTION-DOYOURORDER

ก้าว 2 : การเรียกใช้รายงาน COGS

รายงาน COGS

คลิกที่ "รายงาน COGS" เพื่อเข้าถึง

เลือกช่วงวันที่

เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการวิเคราะห์

ดูปริมาณการใช้วัสดุ

รายงานจะแสดงวัสดุทั้งหมดที่ใช้หรือขายภายในช่วงเวลาที่เลือก

ก้าว 3 : การป้องกันสต๊อกสินค้า

การจัดการสินค้าคงคลัง

ใช้รายงานนี้เพื่อจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการสต๊อกสินค้า