ความเป็นส่วนตัว

แนะ นำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ Do Your Order ใด ๆ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายปกป้องคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการคุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การตีความและคําจํากัดความ

การแปลความหมาย

คําที่ตัวอักษรเริ่มต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กําหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คําจํากัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำ นิยาม

สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 • บัญชี หมายถึงบัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา

 • พันธมิตร หมายถึงนิติบุคคลที่ควบคุมถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่ "การควบคุม" หมายถึงการเป็นเจ้าของหุ้น 50% ขึ้นไปส่วนได้เสียหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับการเลือกตั้งกรรมการหรืออํานาจการจัดการอื่น ๆ

 • โปรแกรมประยุกต์ หมายถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดหาให้โดยคุณที่ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่มีชื่อว่า Do Your Order

 • บริษัท (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง D' Alessio consulting SA

 • ประเทศ หมายถึง: สวิตเซอร์แลนด์

 • อุปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตดิจิทัล

 • ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุหรือระบุตัวตนได้

 • บริการ หมายถึงแอปพลิเคชัน

 • บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท หมายถึง บริษัท บุคคลที่สามหรือบุคคลที่ บริษัท ว่าจ้างเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการเพื่อให้บริการในนามของ บริษัท เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วย บริษัท ในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ

 • บริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม หมายถึงเว็บไซต์ใด ๆ หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมใด ๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการได้

 • ข้อมูลการใช้งาน หมายถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากบริการ

 • ท่าน หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการหรือ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกําลังเข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลบางอย่างที่สามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อาจรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียง:

 • ที่อยู่อีเมล

 • ชื่อและนามสกุล

 • หมายเลขโทรศัพท์

 • ที่อยู่, รัฐ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, เมือง

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่ Internet Protocol ของอุปกรณ์ของคุณ (เช่นที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์เวอร์ชันเบราว์เซอร์หน้าเว็บของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชมเวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชมเวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้นตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ํากันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือเราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงประเภทของอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้รหัสเฉพาะอุปกรณ์มือถือของคุณที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณระบบปฏิบัติการมือถือของคุณประเภทของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่คุณใช้ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ํากันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ

ข้อมูลจากบริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม

บริษัทอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการผ่านบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามต่อไปนี้:

 • กูเกิล
 • เฟซบุ๊ก
 • ทวิตเตอร์

หากคุณตัดสินใจที่จะลงทะเบียนผ่านหรืออนุญาตให้เราเข้าถึงบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามของคุณเช่นชื่อที่อยู่อีเมลของคุณกิจกรรมของคุณหรือรายชื่อผู้ติดต่อของคุณที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

คุณอาจมีตัวเลือกในการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับ บริษัท ผ่านบัญชีของบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามของคุณ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในระหว่างการลงทะเบียนหรืออื่น ๆ คุณกําลังอนุญาตให้ บริษัท ใช้แบ่งปันและจัดเก็บในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขณะใช้แอปพลิเคชัน

ในขณะที่ใช้แอปพลิเคชันของเราเพื่อให้คุณสมบัติของแอปพลิเคชันของเราเราอาจรวบรวมโดยได้รับอนุญาตจากคุณล่วงหน้า:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งของคุณ

 • รูปภาพและข้อมูลอื่นๆ จากกล้องและไลบรารีรูปภาพของอุปกรณ์

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบคุณสมบัติของบริการของเราเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการของเรา ข้อมูลอาจถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทและ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หรืออาจถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการและบํารุงรักษาบริการของเรา: รวมถึงการตรวจสอบการใช้บริการของเรา

 • วิธีจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของบริการที่มีให้คุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

 • สําหรับการปฏิบัติตามสัญญา: การพัฒนาการปฏิบัติตามและการดําเนินการตามสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่คุณซื้อหรือสัญญาอื่นใดกับเราผ่านบริการ

 • วิธีติดต่อคุณ: เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นที่เทียบเท่า เช่น การแจ้งเตือนแบบพุชของแอปพลิเคชันมือถือเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามสัญญา รวมถึงการอัปเดตความปลอดภัย เมื่อจําเป็นหรือสมเหตุสมผลสําหรับการใช้งาน

 • เพื่อจัดหาให้คุณ ด้วยข่าวสารข้อเสนอพิเศษและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าบริการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรานําเสนอซึ่งคล้ายกับที่คุณซื้อหรือสอบถามไปแล้วเว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว

 • วิธีจัดการคําขอของคุณ: เพื่อเข้าร่วมและจัดการคําขอของคุณที่มีต่อเรา

 • สําหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประเมินหรือดําเนินการควบรวมกิจการการขายกิจการการปรับโครงสร้างองค์กรการเลิกกิจการหรือการขายหรือโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลายการชําระบัญชีหรือการดําเนินการที่คล้ายกันซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอน

 • สําหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ : เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการระบุแนวโน้มการใช้งานการกําหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเราและเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการผลิตภัณฑ์บริการการตลาดและประสบการณ์ของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • กับผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเราเพื่อติดต่อคุณ
 • สําหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับหรือในระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการการขายสินทรัพย์ของ บริษัท การจัดหาเงินทุนหรือการได้มาซึ่งธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วนไปยัง บริษัท อื่น
 • กับ Affiliates: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ บริษัท ในเครือของเราซึ่งในกรณีนี้เราจะกําหนดให้ บริษัท ในเครือเหล่านั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือรวมถึง บริษัท แม่ของเราและ บริษัท ย่อยอื่น ๆ พันธมิตรร่วมทุนหรือ บริษัท อื่น ๆ ที่เราควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับเรา
 • กับพันธมิตรทางธุรกิจ: เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือโต้ตอบในพื้นที่สาธารณะกับผู้ใช้รายอื่นผู้ใช้ทุกคนอาจดูข้อมูลดังกล่าวและอาจเผยแพร่ต่อสาธารณะภายนอก หากคุณโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นหรือลงทะเบียนผ่านบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามผู้ติดต่อของคุณในบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามอาจเห็นชื่อโปรไฟล์รูปภาพและคําอธิบายกิจกรรมของคุณ ในทํานองเดียวกันผู้ใช้รายอื่นจะสามารถดูคําอธิบายกิจกรรมของคุณสื่อสารกับคุณและดูโปรไฟล์ของคุณ
 • ด้วยความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น หากเราจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้)

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ยกเว้นเมื่อใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงการทํางานของบริการของเราหรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้น

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลที่สํานักงานปฏิบัติการของ บริษัท และในสถานที่อื่น ๆ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลตั้งอยู่ หมายความว่าข้อมูลนี้อาจถูกถ่ายโอนไปยัง - และเก็บรักษาไว้ใน - คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐจังหวัดประเทศหรือเขตอํานาจศาลของรัฐอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอํานาจศาลของคุณ

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณแสดงถึงข้อตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น

บริษัท จะดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จําเป็นตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ธุรกรรมทางธุรกิจ

หาก บริษัท มีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการการซื้อกิจการหรือการขายสินทรัพย์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน เราจะแจ้งให้ทราบก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น

การบังคับใช้กฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง บริษัท อาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจําเป็นต้องทําเช่นนั้นตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคําขอที่ถูกต้องโดยหน่วยงานของรัฐ (เช่นศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่น ๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการกระทําดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อ:

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
 • ป้องกันหรือตรวจสอบการกระทําผิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการ
 • ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณชน
 • ป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรา แต่โปรดจําไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปี เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากทุกคนที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเราจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

หากเราจําเป็นต้องอาศัยความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณและประเทศของคุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเราอาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของคุณก่อนที่เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้น

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดําเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนําไปยังไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนําให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ / หรือประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดตวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ขอแนะนําให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะสําหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุณสามารถติดต่อเรา:

 • ทางอีเมล: doyourorder@gmail.com