O sayfayı görmek ister misiniz? English?

İşgücü Kıtlığında Gezinmek: Konaklama Endüstrisine Küresel Bir Bakış

Doyo - DoYourOrder İşgücü Kıtlığında Gezinmek: Konaklama Endüstrisine Küresel Bir Bakış

İçindekiler

Arrow Down

Avrupa şehirlerinin Arnavut kaldırımlı sokaklarından Amerikan metropollerinin hareketli caddelerine kadar, konaklama işletmeleri kritik bir işçi sıkıntısıyla boğuşuyor. AB, Birleşik Krallık ve ABD'deki konaklama endüstrisinin durumunu inceleyelim, geleceğini şekillendiren ortak zorlukları ve benzersiz dinamikleri inceleyelim.

Avrupa Birliği: HOTREC ile Eylem Çağrısı

Avrupa Birliği'nde (AB), konaklama işletmeleri ekonomik toparlanma ve kültürel korumanın ön saflarında yer almaktadır. Bununla birlikte, sektör acil bir zorlukla karşı karşıyadır: vasıflı işçi sıkıntısı. HOTREC tarafından sunulan Avrupa Misafirperverliğinin Geleceği Manifestosu, endüstrinin bu konuyu ele almadaki önceliklerini özetlemektedir.

Eurostat'a göre, konaklama sektörü 2020'de AB'nin GSYİH'sine yaklaşık 1,6 trilyon € katkıda bulunarak önemli ekonomik etkisini vurguladı.

COVID-19 krizi, konaklama sektöründeki mevcut kırılganlıkları daha da kötüleştirerek Avrupa genelinde işgücü kıtlığını yoğunlaştırdı. İşletmeler temel pozisyonları doldurmakta zorlanıyor ve bu da etkili bir şekilde toparlanma yeteneklerini engelliyor. HOTREC, işgücü kıtlığını gidermek için stratejik girişimleri savunuyor. Bu, eğitim ve öğretime yatırım yapmayı, esnek istihdam düzenlemelerini benimsemeyi ve işgücünün beceri kazandırmasına ve yeniden beceri kazanmasına öncelik vermeyi içerir. Politika yapıcılar ve paydaşlarla işbirliği, etkili çözümlerin uygulanması için çok önemlidir.

Birleşik Krallık: Mükemmel Fırtınayı Atlatmak

Birleşik Krallık'ta konaklama işletmeleri, Brexit, COVID-19 salgını ve yaklaşan yaşam maliyeti kriziyle birleşen benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya. Bournemouth'taki The Duck'ın sahibi Adrian Forte, sektördeki birçok işletmenin karşı karşıya olduğu korkunç durumu özetliyor.

Hareket özgürlüğünün sona ermesi, personel sıkıntısını daha da kötüleştirdi ve işletmelerin vasıflı işçi bulmasını ve elde tutmasını giderek zorlaştırdı. Şeflerin ve temel personelin eksikliği, birçok işletmeyi hizmetleri kısmaya ve ücretleri artırmaya zorladı.

Artan Maliyetler ve Azalan Talep: Yaşam maliyeti krizi, hızla artan enerji faturaları, yükselen gıda fiyatları ve artan bira maliyetleri ile işletmeleri daha da zorladı. Azalan talep ve artan faiz oranları, satışları düşürerek ve finansal istikrarsızlığa yol açarak zorlukları artırdı.

Personel Kıtlığı ve Çalışan Tükenmişliği: Sektör, Büyük İstifa fenomeninin şiddetlendirdiği bir personel kriziyle boğuşuyor. Fiziksel olarak yorucu iş ve stresli koşullardan kaynaklanan yüksek düzeyde çalışan tükenmişliği, birçok işçiyi başka yerlerde iş aramaya sevk etti.

Amerika Birleşik Devletleri: Eğlence/Konaklama Endüstrisinin Mücadelesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ABD Ticaret Odası'ndan alınan verilere göre, eğlence/konaklama endüstrisi, ülkenin mevcut işgücü sıkıntısından en çok etkilendi. Sektör, işletmelerin çalışanları elde tutmada karşılaştıkları zorlukları yansıtarak sürekli olarak en yüksek işten ayrılma oranını koruyor. Eğlence/konaklama endüstrisi, diğer sektörlere kıyasla daha yüksek bir işten ayrılma oranı yaşıyor ve bu da işgücü sıkıntısının ciddiyetini gösteriyor. En yüksek işe alım oranını korumalarına rağmen, işletmeler boş pozisyonları doldurmak ve çalışanları elde tutmak için mücadele ediyor.

İşgücü eksikliğini gidermek, işgücü geliştirme programlarına yatırım yapmak, rekabetçi ücretler ve yan haklar sunmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek de dahil olmak üzere yenilikçi çözümler gerektirir. Etkili çözümlerin uygulanması için sektör paydaşları, politika yapıcılar ve eğitim kurumları arasındaki işbirliği esastır. Teknolojik gelişmeleri ve dijital platformları benimsemek, operasyonları kolaylaştırabilir ve genç çalışanları sektöre çekebilir. Ek olarak, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık girişimlerini teşvik etmek daha kapsayıcı ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratabilir.

Tükenmiş Bir İş Gücünün Zorluklarını Aşmak: Konaklama Sektöründe Üretkenliği Artırmak

Konaklama endüstrisi, son yıllarda işçilerin kitlesel göçünün bir sonucu olarak bir deneyim kriziyle karşı karşıya. Milyonlarca çalışanın görevlerinden ayrılmasıyla birlikte, sektörde kalanlar artan bir yükü omuzluyor, bu da tükenmişliğe ve genel üretkenliğin azalmasına neden oluyor. Deneyimli personelin bu şekilde tükenmesi, müşteri hizmetlerinden yönetim verimliliğine kadar her şeyi etkileyerek sektör genelinde bir dalgalanma etkisi yarattı. Sonuç olarak, işletmelerin bu zorlu ortamda hayatta kalmak ve gelişmek için üretkenliği artırmanın yollarını bulmaları kritik hale geldi.

Deneyimli çalışanların kaybından kaynaklanan en acil sorunlardan biri, ön saflardaki hataların ve verimsizliklerin artmasıdır. Daha deneyimli meslektaşlarının beceri ve sezgilerinden yoksun olabilecek deneyimsiz garsonlar, sipariş alırken veya müşteri ihtiyaçlarını karşılarken hatalara daha yatkındır. Bu, hayal kırıklığına uğramış müşterilere ve müşteri memnuniyetinin azalmasına yol açarak sonuçta işletmelerin kârlılığını etkileyebilir.

Ayrıca, personel arasındaki toplam deneyim yıllarındaki azalma, operasyonların yönetim seviyesini de etkilemiştir. Operasyonları denetlemek için daha az deneyimli yönetici bulunduğundan, düzensizlik ve kötü yönetim olasılığı daha yüksektir. Daha az deneyimli yöneticiler, vardiyaları etkili bir şekilde koordine etmekte zorlanabilir, bu da personel sıkıntısına veya fazla personel sorunlarına yol açabilir. Ek olarak, masalara gıda teslimatlarını zamanında koordine etmede zorluklarla karşılaşabilirler ve bu da müşteri deneyimini daha da etkiler.

Ayrıca, daha az deneyimli bir işgücünü yönetmenin zorluğu, işletme sahiplerine ve işletme operatörlerine zarar verdi. Ortalamanın altında hizmet ve deneyimli personel eksikliği nedeniyle azalan satışlar nedeniyle, mal sahipleri geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Beklenen hizmet düzeyini sağlayamayan personel için ücret ödemenin mali yükü, durumu daha da kötüleştirerek birçok işletmeyi çöküşün eşiğine getiriyor.

Bu zorlukların ışığında, konaklama işletmelerinin hayatta kalması için üretkenliği artırmak çok önemli hale geldi. Mevcut personelin becerilerini geliştirmek için eğitim programlarına yatırım yapmak, çalışanları rollerinde başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak işgücü sıkıntısının etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Ek olarak, otomatik sipariş sistemleri veya zamanlama yazılımı gibi teknoloji çözümlerinin uygulanması, operasyonları kolaylaştırabilir ve verimliliği artırabilir.

Ayrıca, bir ekip çalışması ve işbirliği kültürünü teşvik etmek, deneyimli çalışanların kaybının yarattığı boşluğu kapatmaya yardımcı olabilir. Personeli birbirlerini desteklemeye ve mentorluk yapmaya teşvik etmek, iş yükünün daha eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olabilir ve çalışanların rollerini sahiplenmelerini sağlayabilir.

Sonuç olarak, konaklama endüstrisindeki işgücü sıkıntısının getirdiği zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı, eğitim, teknoloji ve ekip çalışmasına yapılan stratejik yatırımlar yoluyla üretkenliği artırmaktır. İşletmeler, çalışanları başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçlar ve destekle donatarak bu çalkantılı zamanlarda atlatabilir ve diğer taraftan daha güçlü bir şekilde çıkabilir.

DOYO Konukseverliği Nasıl Dönüştürüyor?

Verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğu bir sektörde, DOYO oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Yenilikçi platformu ile DOYO, konaklama sektöründe sipariş yönetimi, hizmet koordinasyonu ve müşteri deneyimlerinde devrim yaratıyor. DOYO'nun kağıt tabanlı süreçlerin eğilimlerini tersine çevirmeye ve müşteri memnuniyetini artırırken üretkenlik seviyelerini yükseltmeye nasıl yardımcı olabileceğini keşfedelim.

Kolaylaştırılmış Sipariş Yönetimi

DOYO'nun platformu, siparişleri doğrudan Mutfak Teşhir Sistemine (KDS) göndererek personelin masalardaki QR kodlarını hızlı bir şekilde taramasına olanak tanıyarak sipariş yönetimini basitleştirir. Bu, garsonların siparişleri kağıda not alma ve bunları POS sistemine manuel olarak girme ihtiyacını ortadan kaldırarak bekleme sürelerini ve sipariş hatalarını azaltır, özellikle daha az deneyimli personel için faydalıdır.

Verimli Hizmet Yönetimi

Tabloları önceliklendirmek için renk kodlu bir sistem kullanan DOYO, verimli hizmet yönetimi sağlar. Garsonlar her masanın durumunu (15 dakikadan az yeşil, 15-45 dakika sarı, 45 dakikadan fazla kırmızı) ekranlarında görerek zamanında ve özenli hizmet vermelerini sağlar. Ayrıca DOYO, doğru faturalandırma ve hizmet hızlandırma için tablo tamamlama yüzdelerini izleyerek personel planlamasını ve saat takibini optimize eder.

Senkronize Mutfak Koordinasyonu

DOYO, mutfak departmanları arasında senkronize koordinasyonu kolaylaştırarak eşzamanlı yemek dağıtımını sağlar. Aşçılar hazır siparişleri işaretleyebilir, garsonları hızlı teslim alma ve teslimat için bilgilendirir, geçişte yiyecek bekleme sürelerini en aza indirir ve genel verimliliği artırır.

Gerçek Zamanlı Analiz

DOYO'nun en güçlü özelliklerinden biri gerçek zamanlı analitik sağlama yeteneğidir. DOYO, operasyonel verimlilik, envanter tükenmesi, en iyi performans gösteren personel ve departmanlar, en çok satan ürünler ve kar marjları hakkında içgörüler sunarak veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılarak işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerini ve karlılığı en üst düzeye çıkarmalarını sağlar.

E-Markalaşma ve Müşteri Değer Maksimizasyonu

DOYO, müşterileri restoranlarını Facebook, Instagram veya TripAdvisor gibi sosyal medya platformlarında takip etmeye teşvik etmek gibi e-markalaşma girişimleri aracılığıyla işletmelerin çevrimiçi varlıklarını artırmalarına yardımcı olur. Ek olarak, DOYO, işletmelerin çeşitli gıda biçimleri sunarak, ek malzemeler için ücret alarak ve her müşteriden daha fazla gelir potansiyeli ortaya çıkararak müşteri değerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır.

Yüksek Müşteri Memnuniyeti

DOYO, dijital menüsü aracılığıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri memnuniyetini artırır. 22 dilde çeviriler, alerjen filtreleme ve özelleştirilebilir yemek tercihleri ile DOYO, müşterilerin damak zevklerine ve diyet ihtiyaçlarına uygun yemekleri kolayca bulup sipariş etmelerini sağlar. Ayrıca, müşteriler kendi kendine sipariş verebilir ve ödeme yapabilir, bu da yoğun iş yemekleri için ideal olan hızlı bir yemek deneyimi sağlar ve hızlı servis ve faturalandırma sağlar.

Neden DOYO ile Çalışmayı Tercih Etmelisiniz?

- Hızlı, Sorunsuz Kurulum: DOYO'yu ek donanım, kurulum maliyeti veya bakım ücretine gerek kalmadan 24 saat içinde çevrimiçi olarak etkinleştirin.

- Sorunsuz Entegrasyon: Bulut tabanlı çözümümüz, mevcut altyapınıza zahmetsizce uyum sağlayarak sorunsuz bir geçiş sağlar.

- Kapsamlı Eğitim ve Destek: Ekibiniz için DOYO'nun faydasını en üst düzeye çıkarmak için ayrıntılı eğitim oturumlarından ve sürekli destekten yararlanın.

- Yenilikçi Tasarım ve İşlevsellik: Yalnızca kullanımı kolay değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştiren harika bir tasarıma sahip bir platformun keyfini çıkarın.

- Ayırt Edici Avantaj: Platformumuzun öne çıkan özelliği, operasyonunuzu hızlı ve verimli bir şekilde çevrimiçi hale getirme yeteneğidir ve bu da onu minimum kurulum süresi arayan işletmeler için ideal bir seçim haline getirir.

- Küresel Erişilebilirlik: 22 dilde mevcut olan DOYO, çeşitli ekipler için tasarlanmıştır ve birleşik bir çözüm arayan uluslararası zincirler için mükemmel bir seçimdir.

- 30 Günlük Ücretsiz Deneme: 30 günlük ücretsiz deneme teklifimiz sayesinde DOYO'nun tüm özelliklerini ve avantajlarını hiçbir taahhütte bulunmadan deneyimleyin.

Sıkça sorulan sorular

Daha fazlasını keşfedin

5 dakika okumak

Sıcakta Gezinmek: Restoran Sahipleri Enflasyonla Nasıl Başa Çıkabilir?

Kalite ve maliyet dengesinin bir tabaktaki lezzetler kadar hassas olduğu mutfak dünyasında, enflasyon zorlu bir zorluk olarak hizmet edebilir.

Do Your Order
10 Apr 2024
20 dakikadır. okumak

Konaklama endüstrisindeki çeşitli hizmet modelleri ve restoran türleri, değişen karlılık ve müşteri memnuniyetine nasıl katkıda bulunur?

Restoranlar sadece açlığı giderecek yerler değildir; deneyimler, sosyal toplantılar ve mutfak maceraları için mekanlardır. Yemek deneyiminin temel bir yönü, kuruluş tarafından kullanılan ve ambiyanstan personel ve müşteriler arasındaki etkileşim d

Do Your Order
07 Apr 2024
8 dakikadır. okumak

Restoranınız siparişler için hala kağıt kullanıyor mu? Yükseltme zamanı!

Restoran hizmetinin hızlı tempolu dünyasında her dakika önemlidir. Sipariş almaktan yemek teslimine kadar, olumlu bir yemek deneyimi sağlamak için verimlilik ve doğruluk çok önemlidir. Yine de birçok kuruluş, içerdikleri maliyetli tuzakların farkı

Jennifer Lee
06 Apr 2024
11 dakikadır. okumak

Restoran ve Ağırlama Endüstrisinde Konfüçyüsçülük: Etik ve Uyumlu İş Uygulamaları Rehberi

Restoran ve konaklama sektörlerinin giderek daha fazla sürdürülebilirlik, müşteri deneyimi ve işyeri kültürüne odaklandığı bir çağda, MÖ 551'den MÖ 479'a kadar yaşamış Çinli bir filozof olan Konfüçyüs'ün kadim öğretileri zamansız bir bilgelik sunu

Do Your Order
05 Apr 2024

Başlamaya hazır mısınız?

Siparişinizi Yapın'ı kullanarak, Çerez Politikası