Gizlilik

Giriş

Bu Gizlilik Politikası, herhangi bir Siparişinizi Yapın ürün ve hizmetlerini kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politika ve prosedürlerimizi açıklar ve Gizlilik Haklarınız ve yasaların Sizi nasıl koruduğu hakkında Size bilgi verir.

Kişisel Verilerinizi, Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Yorumlama ve Tanımlar

Yorumu

İlk harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

 • Hesap Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.

 • Bağlı "Kontrol", yöneticilerin veya diğer yönetim makamlarının seçimi için oy kullanma hakkına sahip hisselerin, özkaynak faizlerinin veya diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasının mülkiyeti anlamına geldiğinde, bir tarafı kontrol eden, kontrol eden veya bir tarafla ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir.

 • Uygulama Şirket tarafından sağlanan ve Sizin tarafınızdan herhangi bir elektronik cihaza indirilen ve Siparişinizi Yapın adlı yazılım programı anlamına gelir

 • Şirket (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz", "Bize" veya "Bizim" olarak anılacaktır) D' Alessio consulting SA'yı ifade eder.

 • Ülke anlamına gelir: İsviçre

 • Aygıt bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

 • Kişisel veri tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgidir.

 • Hizmet Uygulamayı ifade eder.

 • Servis Sağlayıcı verileri Şirket adına işleyen her türlü gerçek veya tüzel kişidir. Hizmeti kolaylaştırmak, Hizmeti Şirket adına sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede Şirkete yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.

 • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti Bir Kullanıcının Hizmeti kullanmak için oturum açabileceği veya bir hesap oluşturabileceği herhangi bir web sitesini veya herhangi bir sosyal ağ web sitesini ifade eder.

 • Kullanım Verileri Hizmetin kullanımıyla veya Hizmetten oluşturulan otomatik olarak toplanan verileri ifade eder

 • Sen Hizmete erişen veya Hizmet'i kullanan birey veya bu kişinin adına Hizmete eriştiği veya Hizmet'i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel veri

 • Hizmetimizi kullanırken, Sizinle iletişim kurmak veya kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek bazı kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • E-posta adresi

 • Adı ve soyadı

 • Telefon numarası

 • Adres, Eyalet, İl, Posta Kodu, Şehir

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, Hizmet kullanılırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokolü adresi (örneğin IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihazla veya bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihazla veya bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmetlerinden Alınan Bilgiler

Şirket, aşağıdaki Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmetleri aracılığıyla Hizmeti kullanmak için bir hesap oluşturmanıza ve oturum açmanıza izin verir:

 • Google
 • Facebook
 • Heyecan

Bir Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti aracılığıyla kaydolmaya veya başka bir şekilde bize erişim izni vermeye karar verirseniz, adınız, e-posta adresiniz, etkinlikleriniz veya bu hesapla ilişkili kişi listeniz gibi Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmetinizin hesabıyla zaten ilişkili olan Kişisel verileri toplayabiliriz.

Ayrıca, Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmetinizin hesabı aracılığıyla Şirket ile ek bilgi paylaşma seçeneğiniz de olabilir. Kayıt sırasında veya başka bir şekilde bu tür bilgileri ve Kişisel Verileri sağlamayı seçerseniz, Şirkete bu Gizlilik Politikası ile tutarlı bir şekilde kullanma, paylaşma ve saklama izni vermiş olursunuz.

Uygulamayı Kullanırken Toplanan Bilgiler

Uygulamamızı kullanırken, Uygulamamızın özelliklerini sağlamak için, önceden izninizle şunları toplayabiliriz:

 • Konumunuzla ilgili bilgiler

 • Cihazınızın kamerasından ve fotoğraf kitaplığından resimler ve diğer bilgiler

Bu bilgileri Hizmetimizin özelliklerini sağlamak, Hizmetimizi geliştirmek ve özelleştirmek için kullanırız. Bilgiler, Şirketin sunucularına ve/veya bir Hizmet Sağlayıcının sunucusuna yüklenebilir veya sadece Cihazınızda saklanabilir.

Bu bilgilere erişimi istediğiniz zaman Cihazınızın ayarlarından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için: Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere.

 • Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak Hizmetinizin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.

 • Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, öğeler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yapılan başka herhangi bir sözleşmenin geliştirilmesi, uygunluğu ve taahhüt edilmesi.

 • Sizinle iletişime geçmek için: Sizinle e-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya diğer eşdeğer elektronik iletişim biçimleri (örneğin, bir mobil uygulamanın güncellemelerle ilgili anlık bildirimleri veya güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili bilgilendirici iletişimler) ile gerekli veya makul bir şekilde uygulanması için iletişim kurmak.

 • Size Sağlamak İçin haberler, özel teklifler ve sunduğumuz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında, bu tür bilgileri almamayı tercih etmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünlere benzer genel bilgilerle.

 • İsteklerinizi yönetmek için: Bize katılmak ve taleplerinizi yönetmek için.

 • İş transferleri için: Bilgilerinizi, Hizmet kullanıcılarımız hakkında Bizim tarafımızdan tutulan Kişisel Verilerin aktarılan varlıklar arasında yer aldığı, varlıklarımızın bir kısmının veya tamamının birleşmesini, elden çıkarılmasını, yeniden yapılandırılmasını, yeniden düzenlenmesini, tasfiyesini veya başka bir şekilde satılmasını veya devredilmesini değerlendirmek veya yürütmek için kullanabiliriz.

 • Diğer amaçlar için: Bilgilerinizi, veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme, promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirmek ve iyileştirmek gibi başka amaçlar için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

 • Servis Sağlayıcılarla: Kişisel bilgilerinizi, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, Sizinle iletişim kurmak için Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.
 • İş transferleri için: Kişisel bilgilerinizi, herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansman veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete devralınması ile bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz.
 • İştiraklerle: Bilgilerinizi bağlı kuruluşlarımızla paylaşabiliriz, bu durumda bu bağlı kuruluşların bu Gizlilik Politikasına uymalarını isteyeceğiz. Bağlı kuruluşlar, ana şirketimizi ve diğer bağlı şirketleri, ortak girişim ortaklarını veya kontrol ettiğimiz veya Bizimle ortak kontrol altında olan diğer şirketleri içerir.
 • İş ortaklarıyla: Kişisel bilgileri paylaştığınızda veya ortak alanlarda diğer kullanıcılarla başka bir şekilde etkileşime girdiğinizde, bu tür bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve dışarıya herkese açık olarak dağıtılabilir. Diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunursanız veya bir Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti aracılığıyla kaydolursanız, Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmetindeki kişileriniz adınızı, profilinizi, resimlerinizi ve etkinliğinizin açıklamasını görebilir. Benzer şekilde, diğer kullanıcılar etkinliğinizin açıklamalarını görüntüleyebilir, Sizinle iletişim kurabilir ve profilinizi görüntüleyebilir.
 • Sizin onayınızla: Kişisel bilgilerinizi, Sizin izninizle başka herhangi bir amaçla ifşa edebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olduğu ölçüde (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözecek ve yasal sözleşmelerimizi ve politikalarımızı uygulayacağız.

Şirket ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amacıyla da saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı durumlar veya bu verileri daha uzun süre saklamak için yasal olarak yükümlü olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, Şirketin işletme ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Bu, bu bilgilerin eyaletinizin, ilinizin, ülkenizin veya veri koruma yasalarının Sizin yargı alanınızdakilerden farklı olabileceği diğer resmi yargı bölgelerinin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda tutulabileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarımı kabul ettiğinizi gösterir.

Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınmasını sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadığı sürece Kişisel Verilerinizin bir kuruluşa veya ülkeye aktarılması gerçekleşmeyecektir.

Kişisel Verilerinizin Açıklanması

Ticari İşlemler

Şirket bir birleşme, devralma veya varlık satışına karışırsa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

Kolluk

Belirli koşullar altında, Şirket'in yasalarca gerekli kılınması halinde veya kamu makamlarının (örneğin bir mahkeme veya devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.

Diğer yasal gereklilikler

Şirket, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak açıklayabilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak
 • Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak
 • Hizmet ile bağlantılı olası yanlış davranışları önlemek veya araştırmak
 • Hizmet Kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak
 • Yasal sorumluluğa karşı koruma

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği Bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir. 13 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya vasi iseniz ve çocuğunuzun Bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen Bizimle iletişime geçin. Ebeveyn rızasını doğrulamadan 13 yaşın altındaki herhangi birinden Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için gerekli adımları atarız.

Bilgilerinizi işlemek için yasal bir dayanak olarak onaya dayanmamız gerekiyorsa ve ülkeniz bir ebeveynin onayını gerektiriyorsa, bu bilgileri toplamadan ve kullanmadan önce ebeveyninizin onayını isteyebiliriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü taraf sitesinin veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında Sizi bilgilendireceğiz.

Değişiklik yürürlüğe girmeden önce e-posta ve/veya Hizmetimizde göze çarpan bir bildirim yoluyla Sizi bilgilendireceğiz ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki "Son güncelleme" tarihini güncelleyeceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında yürürlüğe girer.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 • E-posta ile: doyourorder@gmail.com