Cách chạy Báo cáo KPI Hoạt động

Báo cáo KPI hoạt động rất cần thiết để theo dõi hiệu suất nhà bếp và đảm bảo giao đồ ăn và đồ uống kịp thời, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng

Báo cáo KPI hoạt động nào tốt cho

Báo cáo KPI hoạt động rất cần thiết để theo dõi hiệu suất nhà bếp và đảm bảo giao đồ ăn và đồ uống kịp thời, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng. Thời gian giao thức ăn cho khách hàng của bạn càng lâu, trải nghiệm càng tồi tệ. KPI này so sánh thời gian giao hàng trung bình hàng ngày với thời gian giao hàng hàng tháng và hàng năm. Để KPI này có ý nghĩa, điều quan trọng là bộ phận Dịch vụ phải gắn cờ thực phẩm được giao thường xuyên.

BƯỚC 1 : Truy cập báo cáo KPI hoạt động

Đăng nhập

Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào tài khoản nhà hàng Do Your Order của bạn với tư cách là người quản lý, quản trị viên hoặc chủ doanh nghiệp.

AUTHENTICATION-DOYOURORDER

Chuyển đến Báo cáo

Sau khi đăng nhập, hãy tìm phần "Báo cáo" trong trang tổng quan của bạn.

SELECT-REPORT-OPTION-DOYOURORDER

BƯỚC 2 : Chạy báo cáo KPI hoạt động

Báo cáo KPI hoạt động:

Nhấp vào "Báo cáo KPI hoạt động" để truy cập báo cáo thống kê này để theo dõi hiệu suất nhà bếp.

Xem thời gian giao hàng trung bình

Báo cáo sẽ hiển thị thời gian giao hàng trung bình của các mặt hàng trong khoảng thời gian đã chọn.

BƯỚC 3 : Giải thích dữ liệu

Phân tích thời gian giao hàng

Xem lại thời gian giao hàng trung bình để đánh giá hiệu quả hoạt động nhà bếp của bạn. Thời gian chờ đợi lâu hơn có thể dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng.

Đặt mục tiêu

Sử dụng dữ liệu này để đặt mục tiêu giảm thời gian phục vụ và duy trì thời gian giao hàng nhất quán trong suốt cả năm, tháng hoặc ngày.