Управление на потребителския достъп и разрешенията във вашия акаунт в ресторант

В този урок ще ви преведем през процеса на добавяне и управление на потребители с различни права за достъп във вашия акаунт в ресторант в Do Your Order. Можете да контролирате кой има достъп до различни функции и отдели в рамките на вашата система за управление на ресторанта.

КРАЧКА 1 : Достъп до управление на потребители

Достъп до екрана на вашия ресторант

Влезте в профила си в ресторанта Do Your Order и навигирайте до главния екран на ресторанта.

SELECT-RESTAURANT-DOYOURORDER

Навигирайте до Управление на потребители

Потърсете опцията "Потребители" на екрана и кликнете върху нея. Това ще ви отведе до секцията за управление на потребителите.

NAVIGATE-TO-USER-MANAGEMENT-DOYOURORDER

КРАЧКА 2 : Добавяне на нов потребител

Добавяне на нов потребител

Кликнете върху бутона "Добавяне на нов потребител". Това действие ще ви подкани да въведете данните за потребителя, който искате да добавите.

КРАЧКА 3 : Дефиниране на права за достъп

Имате три опции за права за достъп

Администратор

Администраторите могат да виждат и управляват всички ресторанти в рамките на един и същ акаунт. Те имат пълен достъп до всички функции и настройки.

Ръководител

Мениджърите могат да виждат и управляват само избраните ресторанти. Те имат достъп до специфични ресторанти и свързаните с тях функции.

Потребители

Потребителите могат да бъдат разпределени в производствени отдели (напр. кухня, бар, пицария) или сервизни отдели (напр. сервитьор). Потребителите в сервизните отдели също могат да редактират или премахнат правата си за фактуриране.

КРАЧКА 4 : Присвояване на отдели

Присвояване на потребител към отдел

Ако изберете "Потребители" или "Услуга", ще имате възможност да присвоите потребителя към конкретен отдел, като например кухня, бар, пицария или услуга.

Редактиране на права за фактуриране (сервизен отдел)

За потребителите в сервизния отдел можете да редактирате техните права за фактуриране, като укажете дали имат правомощия да обработват транзакции за фактуриране. Можете също да изберете да премахнете правата за фактуриране за сървър или сервитьор.

КРАЧКА 5 : Запазите промените

Запазване на потребителските данни

След като сте попълнили данните на потребителя и сте определили неговите права за достъп и отдел, кликнете върху бутона "Запазване" или "Добавяне на потребител", за да създадете новия потребителски профил.

КРАЧКА 6 : Управление на потребителски акаунти

Редактиране и премахване на потребители

Можете да управлявате потребителските акаунти по всяко време. Редактирайте или премахвайте потребители и коригирайте техните права за достъп или назначения на отдели, ако е необходимо.

Като следвате тези стъпки, можете ефективно да управлявате потребителския достъп и разрешенията в профила си в ресторанта в Do Your Order. Това ви позволява да контролирате кой може да има достъп до специфични функции и отдели, осигурявайки гладка и сигурна работа на ресторанта.