Поверителност

Въвеждането

Тази Декларация за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, когато използвате продукти и услуги на Do Your Order, и Ви разказва за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава.

Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

Тълкуване и дефиниции

Тълкуване

Думите, от които началната буква е с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Дефиниции

За целите на настоящата Политика за поверителност:

 • Сметка означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата услуга или части от нашата услуга.

 • Филиал означава предприятие, което контролира, контролира или е под общ контрол със страна, където "Контрол" означава собственост върху 50 % или повече от акциите, дяловото участие или други ценни книжа, които имат право да гласуват за избор на директори или друг управляващ орган.

 • Приложение означава софтуерната програма, предоставена от Дружеството, изтеглена от Вас на всяко електронно устройство, наречено Do Your Order

 • Фирма (наричано в настоящото Споразумение "Дружеството", "Ние", "Нас" или "Нашите") се отнася до D' Alessio consulting SA.

 • Страна се отнася за: Швейцария

 • Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

 • Лични данни е всяка информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентификация лице.

 • Услуга се позовава на приложението.

 • Доставчик означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Дружеството. Тя се отнася до компании или физически лица от трети страни, наети от Дружеството, за да улеснят Услугата, да предоставят Услугата от името на Дружеството, да извършват услуги, свързани с Услугата, или да подпомагат Дружеството при анализа на начина, по който се използва Услугата.

 • Услуга за социални медии на трети страни се отнася до всеки уебсайт или уебсайт на социална мрежа, чрез който Потребителят може да влезе или да създаде акаунт, за да използва Услугата.

 • Данни за използването се отнася до данни, събрани автоматично, генерирани от използването на Услугата или от Услугата

 • Ти означава физическото лице, което осъществява достъп до или използва Услугата, или дружеството, или друго юридическо лице, от името на което това физическо лице осъществява достъп или използва Услугата, както е приложимо.

Събиране и използване на Вашите лични данни

Видове събирани данни

Лични данни

 • Докато използвате нашата услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва, за да се свържем с вас или да ви идентифицираме. Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Е-мейл адрес

 • Име и фамилия

 • Телефонен номер

 • Адрес, щат, провинция, пощенски код, град

Данни за използването

Данните за използването се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните за използването могат да включват информация като адреса на интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, може да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, вида на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификационен номер на мобилното Ви устройство, IP адреса на мобилното Ви устройство, мобилната Ви операционна система, вида на мобилния интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Също така може да събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство.

Информация от социални медийни услуги на трети страни

Компанията Ви позволява да създадете акаунт и да влезете, за да използвате Услугата чрез следните Услуги на социални медии на трети страни:

 • Гугъл
 • Карта сайта
 • 2014

Ако решите да се регистрирате чрез или по друг начин да ни предоставите достъп до услуга на социална медия на трета страна, може да събираме лични данни, които вече са свързани с профила на Вашата услуга за социални медии на трета страна, като например Вашето име, имейл адрес, Вашите дейности или списъка Ви с контакти, свързани с този акаунт.

Възможно е също така да имате възможност да споделите допълнителна информация с Дружеството чрез профила си в социалната медийна услуга на трета страна. Ако решите да предоставите такава информация и лични данни, по време на регистрацията или по друг начин, Вие давате разрешение на Дружеството да ги използва, споделя и съхранява по начин, съответстващ на тази Политика за поверителност.

Информация, събирана при използване на приложението

Докато използвате нашето приложение, за да предоставим функции на нашето приложение, можем да събираме, с Ваше предварително разрешение:

 • Информация за местоположението ви

 • Снимки и друга информация от камерата и библиотеката със снимки на Вашето устройство

Ние използваме тази информация, за да предоставим функции на нашата услуга, да подобрим и персонализираме нашата услуга. Информацията може да бъде качена на сървърите на Компанията и/или на сървъра на Доставчика на услуги или може просто да се съхранява на Вашето устройство.

Можете да активирате или забраните достъпа до тази информация по всяко време чрез настройките на Вашето устройство.

Използване на Вашите лични данни

Дружеството може да използва лични данни за следните цели:

 • За да предоставяме и поддържаме нашата услуга: включително за да наблюдаваме използването на нашата услуга.

 • За да управлявате акаунта си: за да управляваме Вашата регистрация като потребител на Услугата. Предоставените от Вас лични данни могат да Ви дадат достъп до различни функционалности на Услугата, които са достъпни за Вас като регистриран потребител.

 • За изпълнение на договор: разработването, спазването и изпълнението на договора за покупка на продуктите, артикулите или услугите, които сте закупили, или на всеки друг договор с нас чрез Услугата.

 • За да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас по имейл, телефонни обаждания, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация, като например насочени известия на мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с функционалностите, продуктите или договорените услуги, включително актуализациите на сигурността, когато това е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.

 • За да Ви предоставим с новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте направили запитване, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.

 • За да управлявате Вашите заявки: За да присъстваме и да управляваме Вашите заявки към нас.

 • За бизнес трансфери: Можем да използваме Вашата информация, за да оценим или извършим сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, прекратяване или друга продажба или прехвърляне на някои или всички наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от процедура по несъстоятелност, ликвидация или подобна процедура, в която личните данни, съхранявани от нас за потребителите на нашите услуги, са сред прехвърлените активи.

 • За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, като например анализ на данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти, услуги, маркетинг и Вашия опит.

Може да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

 • С доставчици на услуги: Може да споделяме Вашата лична информация с доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга, за да се свържем с Вас.
 • За бизнес трансфери: Можем да споделяме или прехвърляме Вашата лична информация във връзка с или по време на преговори за всяко сливане, продажба на активи на Компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания.
 • С филиали: Може да споделяме Вашата информация с нашите филиали, в който случай ще изискваме от тези филиали да спазват тази Декларация за поверителност. Филиалите включват нашата компания-майка и всички други дъщерни дружества, партньори в съвместни предприятия или други компании, които контролираме или които са под общ контрол с нас.
 • С бизнес партньори: когато споделяте лична информация или по друг начин взаимодействате в публичните зони с други потребители, тази информация може да бъде видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространена навън. Ако взаимодействате с други потребители или се регистрирате чрез услуга на социална медия на трета страна, Вашите контакти в услугата за социални медии на трета страна може да видят Вашето име, профил, снимки и описание на Вашата дейност. По същия начин други потребители ще могат да преглеждат описания на Вашата дейност, да комуникират с Вас и да преглеждат Вашия профил.
 • С Ваше съгласие: Ние можем да разкрием вашата лична информация за всяка друга цел с вашето съгласие.

Запазване на Вашите лични данни

Дружеството ще запази Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако от нас се изисква да запазим Вашите данни, за да спазим приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

Дружеството също така ще запази данните за използването за целите на вътрешния анализ. Данните за използването обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата услуга или Ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително лични данни, се обработва в оперативните офиси на компанията и на всяко друго място, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, разположени извън Вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези във Вашата юрисдикция.

Вашето съгласие с тази Декларация за поверителност, последвано от Вашето подаване на такава информация, представлява Вашето съгласие за това прехвърляне.

НОВИНИТЕ ЕАД ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази Политика за защита на личните данни и няма да се извършва прехвърляне на вашите лични данни на организация или държава, освен ако не съществуват адекватни мерки за контрол, сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на Вашите лични данни

Бизнес транзакции

Ако Дружеството участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще предоставим известие, преди Вашите лични данни да бъдат прехвърлени и да станат предмет на различна Политика за поверителност.

Правоприлагащите

При определени обстоятелства от Дружеството може да се изиска да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от публични органи (например съд или правителствена агенция).

Други законови изисквания

Дружеството може да разкрие Вашите лични данни в добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:

 • Спазване на законово задължение
 • Защита и отстояване на правата или собствеността на Дружеството
 • Предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка с Услугата
 • Защита на личната безопасност на Потребителите на Услугата или на обществеността
 • Защита срещу юридическа отговорност

Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Поверителност на децата

Нашата услуга не е насочена към никого на възраст под 13 години. Ние не събираме съзнателно лична информация от никого на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от лица на възраст под 13 години без потвърждение на родителското съгласие, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Ако трябва да разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на Вашата информация и Вашата държава изисква съгласие от родител, може да изискаме съгласието на Вашия родител, преди да събираме и използваме тази информация.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Силно Ви препоръчваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим чрез имейл и/или забележимо известие в Нашата услуга, преди промяната да влезе в сила и ще актуализираме датата на "Последна актуализация" в горната част на тази Декларация за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

 • По имейл: doyourorder@gmail.com