Navigering i de finanspolitiske rammer for restauranter og hotel- og restaurationsbranchen i Europa: En omfattende vejledning

Doyo - DoYourOrder Navigering i de finanspolitiske rammer for restauranter og hotel- og restaurationsbranchen i Europa: En omfattende vejledning

Indholdsfortegnelse

Arrow Down

Landskabet for overholdelse af skatter og standarder for restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder i hele Europa er lige så forskelligartet som kontinentet selv. Da hvert land implementerer sit eget sæt regler og forskrifter for at sikre overholdelse af skatteregler og reducere svig, kan det være en skræmmende opgave for virksomheder, der opererer i eller udvider til europæiske markeder, at navigere i dette komplekse miljø. Denne vejledning har til formål at afmystificere de finanspolitiske krav i forskellige europæiske lande og fremhæve vigtigheden af at forstå og overholde lokale skattelove for at sikre problemfri drift og undgå potentielle juridiske faldgruber.

Fra vedtagelsen af softwarebaserede skattesystemer til obligatorisk brug af certificerede skattemæssige enheder varierer tilgangen til overholdelse af skattereglerne betydeligt fra land til land. For virksomheder, der bruger 'Do Your Order', en populær platform til styring af restaurant- og gæstfrihedsoperationer, er overholdelse af disse skatteregler afgørende. Denne artikel giver et overblik over skattemæssig overholdelsesstatus for 'Do Your Order' i vigtige europæiske lande og giver indsigt i, hvordan restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder kan navigere effektivt i det skattemæssige landskab.

Når vi dykker ned i detaljerne i hvert lands finanspolitiske krav, er det vigtigt for virksomheder at holde sig informeret om den seneste udvikling og sikre, at deres aktiviteter er i fuld overensstemmelse med lokal lovgivning. Uanset om det drejer sig om tilpasning til nye standarder for softwarebeskatning eller integration af certificerede skattemæssige enheder, er forståelse af de skattemæssige rammer afgørende for succes og lovlighed af din forretningsdrift i Europa.

Lad os undersøge landskabet for overholdelse af skattereglerne i hele Europa, undersøge status for 'Do Your Order' i forskellige lande og give værdifuld information til restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder, der sigter mod at trives i dette komplekse lovgivningsmæssige miljø.

Albanien (Overholder ikke skattekravene)

Osumi Canyon

Restaurant, der ønsker at bruge Do Your Order i Albanien, ville ikke være i overensstemmelse med de lokale skattemyndigheder og har brug for et ekstra skattemæssigt kasseapparat. I 2019 overgik Albanien til et softwarebaseret skattesystem, udfasede behovet for certificering af skattemæssig enhed og indførte obligatorisk POS-applikationscertificering. Dette skift, formaliseret af skattereformen i 2020, forbedret skatteopkrævning, reducerede den grå økonomi og strømlinede skatteprocesser. Det er dog vigtigt at bemærke, at Do Your Order, ikke kan bruges som en selvstændig finanspolitisk løsning.

I 2019 indførte Albanien loven om faktura- og cirkulationsovervågningssystem, hvilket markerede et betydeligt skift i sin skattetilgang. Denne lov etablerede et softwarebaseret skattesystem, hvilket eliminerede behovet for certificering af skatteenheder og i stedet krævede obligatorisk certificering af POS-applikationer (Point of Sale).

De vigtigste punkter i den finanspolitiske tidslinje for Albanien omfatter:

Introduktion af softwarebaseret fiskalering (2019): Loven fra 2019 indledte overgangen fra et hardwarebaseret til et softwarebaseret skattesystem. Dette system er afhængigt af realtidskommunikation mellem skatteydere og skattemyndigheder gennem udveksling af XML-meddelelser.

Obligatorisk POS-applikationscertificering (2020): Med skiftet til softwarebaseret skatteberegning gjorde Albanien det obligatorisk for alle POS-applikationer at blive certificeret, hvilket sikrede overholdelse og sikker dataudveksling mellem virksomheder og skattemyndighederne.

Fordele ved skattereformen i 2020: Implementeringen af det softwarebaserede skattesystem i 2020 førte til flere positive resultater, herunder:

  • Forbedret skatteopkrævningseffektivitet.
  • Reduktion af den grå økonomi, hvilket fører til et mere gennemsigtigt og ansvarligt finansielt miljø.
  • Strømlinede skatteregistrerings- og inspektionsprocesser, der gør det lettere for virksomheder at overholde skatteregler og for myndighederne at overvåge og håndhæve skattelovgivningen.

Østrig (vil snart være kompatibel)

VIENNA

Do Your Order arbejder på at gøre sin løsning kompatibel med alle restauranter i Østrig. Østrigs skattesystem, der blev oprettet i 2016, kræver brug af Fiscal Journal (DEP) og digitale signaturer for finansiel gennemsigtighed. I øjeblikket overholder 'Do Your Order'-platformen for restauranter ikke disse skattemæssige standarder. Der arbejdes dog på at sikre, at det fremover overholdes.

Fiscaliseringssystemet i Østrig, der blev indført i 2016, har til formål at forbedre integriteten af finansielle data, reducere skattesvig og fremme retfærdighed. Det omfatter to vigtige faser:

Oprettelse af Fiscal Journal (DEP): DEP blev implementeret i begyndelsen af 2016 og registrerer alle kontanttransaktioner og kvitteringer i realtid, hvilket sikrer datanøjagtighed og sikkerhed. Det kan gemmes lokalt, centralt eller i skyen og skal være let tilgængeligt for myndighedsrevisioner.

Obligatorisk digital signatur: Fra april 2017 skal hver kvittering have en digital signatur, hvilket yderligere sikrer økonomiske data mod svig eller manipulation.

Østrig anvender både hardware og software i sin skatteplanlægning med et unikt 'lukket system' til store detailhandlere (mere end 30 kasseapparater). Dette system giver mulighed for en strømlinet proces, der kræver et særligt offentligt udstedt certifikat i stedet for at registrere hvert POS individuelt, hvilket sikrer overholdelse, samtidig med at dataintegriteten og gennemsigtigheden opretholdes.

Belgien (I overensstemmelse med skattekrav)

Ghent Old town

Do Your Order is compliant with Belgium's fiscalization requirements for restaurants with a turnover below EUR 25,000

Do Your Order overholder Belgiens skattekrav for restauranter med en omsætning på under EUR 25.000. Der er i øjeblikket ingen planer om at gennemføre en løsning, der overholder skattereglerne, for restauranter over denne tærskel. Hovedårsagen er, at dette er den mest komplekse retlige ramme i Europa for kasseapparater. Et rent mareridt.

I Belgien kræves der skattemæssig beskatning af alt lokalt salg i HORECA-sektoren for virksomheder med en omsætning på over 25.000 EUR. Dette indebærer registrering af salg i et certificeret kassesystem og udstedelse af skattekvitteringer uden automatisk dataudveksling med skattemyndighederne. Siden 1. juli 2016 overvåges overholdelse af FPS Finance med sanktioner for manglende overholdelse. Regnskabsenheder omfatter kasseapparater eller POS-systemer med et regnskabsdatamodul og et momssigneringskort.

Belgien kræver skattemæssig beskatning af lokalt salg i restauranter og cateringtjenester for skatteydere med en årlig omsætning på over 25.000 EUR. Denne forordning kræver registrering af hvert salg i et certificeret kasseapparatsystem og udstedelse af en skattekvittering. I modsætning til visse skattesystemer kræver Belgien ikke automatisk udveksling af oplysninger med skattemyndighederne. For at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af regnskabsdata er kun foruddefinerede enheder, der har bestået en certificeringsproces, der opfylder FPS Finance-kravene, tilladt. Dette omfatter hardware- og softwarekomponenter i regnskabsenheder, f.eks. kasseapparater, POS-systemer og et regnskabsdatamodul, som alle skal gennemgå obligatorisk certificering. Implementeringen af skattekassesystemet (SCE) i HORECA-branchen den 1. juli 2016 markerede et vigtigt skridt i håndhævelsen af disse regler, idet skattemyndighederne anvendte sanktioner for manglende overholdelse. De skattemæssige enheder, der i øjeblikket er i brug, er kendetegnet ved en kombination af et kasseapparat eller et POS-system integreret med et specielt kontrolmodul, der inkluderer et skattedatamodul og et momssigneringskort under tilsyn af FPS Finance, den officielle skattemyndighed med ansvar for skattemæssige forpligtelser.

Bulgarien (overholder ikke skattekravene)

Basarbov

I Bulgarien er skattekravene strenge med obligatorisk brug af skatteenheder og specifikke POS-softwaredeklarationsprocedurer. Forordningen, der har udviklet sig siden 2006, inkluderer opdateringer som USN-generering, QR-kodekvitteringer og regler for e-butikker. 'Do Your Order' kan ikke fungere som en selvstændig skattemæssig løsning i Bulgarien på grund af disse omfattende krav, og der er ingen planer om at tilpasse den til en sådan brug i fremtiden.

Bulgariens skatterammer er kendetegnet ved en streng håndhævelse og de detaljerede forpligtelser, det pålægger virksomhederne, navnlig i restaurationsbranchen. Siden den vigtigste skatteregulerings indførelse i 2006 er adskillige opdateringer blevet integreret i bekendtgørelse H-18, der indfører en række frister, justeringer og både obligatoriske og fakultative regler. Nøglen blandt disse opdateringer er introduktionen af et unikt salgsnummer (USN) genereret af POS-software i starten af transaktioner, inkorporering af QR-koder på kvitteringer, specifik håndtering af kuponer og forskellige regler for e-handel. Desuden har overgangen til euroen som officiel valuta været ledsaget af sit eget sæt finanspolitiske tilpasninger.

Den type skattedannelse, der kræves i Bulgarien, er hardwarebaseret, hvilket understreger vigtigheden af fysiske skattemæssige enheder for at opfylde landets overholdelsesstandarder. Disse enheder er sammen med erklæringsprocedurerne for POS-softwaren underlagt strenge regler for at sikre korrekt funktionalitet og overholdelse. På grund af kompleksiteten og specificiteten af Bulgariens finanspolitiske krav kan 'Do Your Order' ikke anvendes som en selvstændig skattemæssig løsning inden for disse lovgivningsmæssige rammer. Systemets manglende evne til at opfylde de omfattende krav til skattemæssig enhed og softwaredeklaration betyder, at det ikke kan levere den nødvendige skattemæssige overholdelse for restauranter. Desuden er der ingen intentioner om at ændre 'Do Your Order' for at opfylde disse strenge bulgarske finanspolitiske standarder inden for en overskuelig fremtid, hvilket understreger behovet for, at virksomhederne søger alternative overensstemmende skattemæssige løsninger.

Kroatien (overholder ikke skattekravene)

Zadar

Kroatien anvender et online skattesystem, der kræver, at hver transaktionskvittering godkendes i realtid af skattemyndighederne via internettet. Dette system pålægger detailhandlere at have POS-systemer med internetadgang til afsendelse og modtagelse af transaktionsdata, herunder specifikke identifikationsnøgler til kvitteringer. Hvis der ikke er internetforbindelse, skal transaktioner godkendes igen inden for 48 timer. 'Do Your Order' kan ikke fungere som en selvstændig skattemæssig løsning i Kroatien på grund af disse specifikke online skattekrav, og der er ingen fremtidige planer om at tilpasse den til dette formål.

Kroatiens skattesystem er en sofistikeret model for online skattedannelse, der blev introduceret den 1. januar 2013, hvilket gør det til et af de første lande til at implementere internetbaseret transaktionsgodkendelse i realtid til overholdelse af finanspolitikken. Dette system kræver, at enhver transaktion, der behandles af en detailhandler, skal sendes til skattemyndighedernes server til godkendelse. Serveren leverer igen identifikationsnøgler, der skal udskrives på hver kvittering, hvilket sikrer et højt niveau af tilsyn med transaktionsdata og analyse af skattemyndigheden.

Kernen i dette system er den obligatoriske online autorisation, som kræver, at POS-systemer er udstyret med internetadgang for at kommunikere med den centrale server. Denne opsætning giver mulighed for kontinuerlig kundeservice, selv i situationer, hvor internetforbindelsen går tabt. I sådanne tilfælde kræver loven dog, at transaktioner, der udføres offline, skal godkendes igen inden for et 48-timers vindue, hvilket sikrer overholdelse af skattereglerne.

I betragtning af at skatteopkrævningen i Kroatien er softwarebaseret og fokuserer på datatransmission og -godkendelse i realtid, er 'Do Your Order' ikke kompatibel som en selvstændig skattemæssig løsning inden for denne lovgivningsmæssige ramme. De specifikke krav til godkendelse af onlinetransaktioner og behovet for kontinuerlig internetadgang til POS-systemer betyder, at 'Do Your Order' ikke kan opfylde kravene i den kroatiske skattelovgivning. Desuden er der ingen intentioner om at ændre 'Do Your Order' for at opfylde Kroatiens krav om onlinebeskatning inden for en overskuelig fremtid. Dette understreger nødvendigheden af, at virksomheder, der opererer i Kroatien, søger alternative løsninger, der fuldt ud overholder landets unikke og strenge skattestandarder.

Tjekkiet (overholder skattekrav)

Tjekkiets online skattesystem, der er obligatorisk for transaktioner fra december 2016, blev suspenderet i 2020 på grund af pandemien og i sidste ende annulleret i 2023. Siden da er restauranter og gæstfrihedsvirksomheder ikke længere forpligtet til at sende salgsdata til skattegodkendelse, hvilket gør Tjekkiet til et ikke-skattemæssigt land. Denne ændring betyder, at 'Do Your Order', et restaurant-POS, ikke behøver at blive tilpasset som en skattemæssig løsning for disse sektorer, da der ikke er nogen skattemæssige overholdelseskrav, der skal opfyldes.

I Tjekkiet blev der implementeret et online skattesystem i december 2016, der tvang restauranter og gæstfrihedsvirksomheder til at indsende alle kontanter eller kontantlignende transaktioner til skattemyndigheden til online godkendelse. Dette system havde til formål at strømline skatteindberetning og sikre overholdelse i hele sektoren. Fremkomsten af den globale pandemi i 2020 førte imidlertid til suspension af dette system, hvilket afspejler de hidtil usete økonomiske udfordringer, som virksomhederne står over for, især i restaurant- og hotelbranchen.

I et væsentligt træk besluttede den tjekkiske regering at annullere skattesystemet helt i 2023 i erkendelse af, at det ikke længere opfyldte sine tilsigtede mål. Denne beslutning markerede Tjekkiets overgang til et ikke-skattemæssigt land fra 1. januar 2023 og afskaffede dermed kravet om, at virksomheder skal sende salgsdata til skattemyndigheden til godkendelse. Annulleringen omfattede også fuldstændig afskaffelse af EET-portalen (Electronic Records of Sales), som var en integreret del af skatteprocessen.

For restaurant- og hotelvirksomheder har denne lovgivningsmæssige ændring dybtgående konsekvenser. Det eliminerer behovet for overholdelse af online skattekrav og forenkler dermed driften og reducerer de administrative byrder. Som følge heraf behøver 'Do Your Order' og lignende systemer ikke længere at inkorporere specifikke funktionaliteter for at opfylde tjekkiske skattebestemmelser, da der ikke findes sådanne krav. Denne udvikling gør det muligt for virksomheder i restaurations- og hotelsektoren at fokusere mere på levering af tjenester og mindre på overholdelse af skattereglerne uden behov for at tilpasse sig eller investere i specialiserede skattemæssige løsninger.

Danmark (delvis overholdelse)

Kort opsummering for restaurant- og hotel- og restaurationsbranchen i Danmark:

I Danmark er fiscalization centreret omkring softwarefunktionaliteter, uden at der stilles specifikke hardwarekrav. Siden 2019 har dansk lovgivning krævet, at POS-systemer inkorporerer funktionaliteter som transaktionssignering, sammenkædning og vedligeholdelse af en elektronisk journal. 'Do Your Order' overholder disse regler, men virksomheder skal anmode om dataeksport på ad hoc-basis, for at vi kan levere dem i SAF-T-formatet eller ethvert andet format, som SKAT ønsker.

Danmarks tilgang til fiscalization fokuserer markant på softwarefunktionaliteter frem for hardwareimplementeringer. Dette skift i fokus blev styrket med indførelsen af finanspolitiske krav i 2019, som krævede, at POS-systemer, der bruges af virksomheder, herunder dem i restaurant- og gæstfrihedssektoren, skal omfatte specifikke funktionaliteter. Disse funktioner er afgørende for overholdelse og omfatter signering og sammenkædning af transaktioner samt vedligeholdelse af en elektronisk journal. Til revisionsformål er virksomheder desuden forpligtet til at indsende deres transaktionsdata i formatet Standard Audit File for Tax (SAF-T), som beskrevet i de tekniske forskrifter fra Skattestyrelsen.

'Do Your Order' tilpasser sig Danmarks skattekrav ved at sikre, at vores system understøtter de nødvendige funktioner til transaktionssignering, sammenkædning og datalagring. For fuldt ud at overholde danske regler skal virksomheder dog proaktivt anmode om dataeksport fra os. Efter anmodning kan vi eksportere transaktionsdataene i SAF-T-format eller ethvert andet specificeret format, der kræves af Skattestyrelsen. Denne proces gør det muligt for virksomheder at opfylde revisions- og rapporteringskravene i dansk lovgivning, hvilket sikrer overholdelse, samtidig med at fleksibiliteten til at styre dataeksport i henhold til deres specifikke behov opretholdes.

For restaurations- og hotelvirksomheder, der opererer i Danmark, betyder det, at mens 'Do Your Order' leverer den grundlæggende overholdelse af dansk skattelovgivning, ligger ansvaret for at iværksætte dataeksport til revisionsformål hos virksomheden selv. Denne tilgang sikrer, at virksomheder fortsat kan overholde danske skatteregler, samtidig med at de har fleksibilitet til at styre, hvordan og hvornår deres transaktionsdata eksporteres og indsendes til skattemyndighederne.

Føderationen Bosnien-Hercegovina (ikke i overensstemmelse med kravene til skattemæssig tilpasning):

I Føderationen Bosnien-Hercegovina er skatteopkrævning underlagt love, der blev indført i 2010, der kræver, at enhver detailvirksomhed, herunder restauranter og gæstfrihedstjenester, registrerer alle transaktioner ved hjælp af skatteenheder, uanset betalingsmetode. Daglige og periodiske rapporter er obligatoriske. 'Do Your Order' overholder ikke disse hardwarebaserede afgiftskrav og planlægger ikke at blive kompatibel i fremtiden.

Finanspolitikken i Føderationen Bosnien-Hercegovina, der blev oprettet ved finansloven fra 2010, kræver omfattende registrerings- og rapporteringskrav for alle detailvirksomheder. Dette omfatter nødvendigheden af, at restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder bruger skattemæssige enheder til registrering af hver transaktion, uanset hvilken betalingsmetode kunderne bruger. Loven kræver endvidere, at der genereres daglige rapporter i slutningen af hver arbejdsdag, hvor disse rapporter udskrives og opbevares for hver skatteenhed. Derudover skal periodiske rapporter udarbejdes og udskrives den sidste dag i hver skatteperiode, hvilket sikrer detaljeret registrering og overholdelse af skattereglerne.

Den type skattedannelse, der er mandat i Føderationen Bosnien-Hercegovina, er hardwarebaseret og understreger brugen af fysiske fiskale enheder til overholdelse. I betragtning af de specifikke krav til hardware-afgiftsudstyr og de omfattende daglige og periodiske rapporteringsforpligtelser opfylder 'Do Your Order' ikke de finanspolitiske overholdelsesstandarder, der er fastsat af Føderationen Bosnien-Hercegovina. Desuden er der ingen intentioner om at tilpasse 'Do Your Order' til at opfylde disse hardwarebaserede afgiftskrav i fremtiden.

For restaurant- og hotel- og restaurationsvirksomheder, der opererer inden for denne jurisdiktion, er det afgørende at forstå, at 'Do Your Order' ikke kan fungere som en løsning til overholdelse af skattereglerne under de nuværende retlige rammer. Virksomheder skal søge alternative skattemæssige enheder og systemer, der er specielt designet til at opfylde de hardwarebaserede skattekrav i Føderationen Bosnien-Hercegovina. Dette vil sikre fuld overholdelse af loven og undgå potentielle juridiske og økonomiske sanktioner forbundet med manglende overholdelse.

Frankrig (Overholder ikke skattekravene):

Frankrigs skattesystem, der træder i kraft den 1. januar 2018, kræver brug af regeringscertificerede POS-systemer for at sikre gennemsigtighed og forhindre svig. Dette system kræver digital signering og sekventering af transaktioner, regelmæssig rapportering og arkivering af data. 'Do Your Order' er i øjeblikket ikke i overensstemmelse med disse softwarebaserede skattekrav, men planlægger at opnå overholdelse i fremtiden for at støtte restauranter og gæstfrihedsvirksomheder i at overholde fransk skattelovgivning.

Skatterammen i Frankrig er kendetegnet ved dens vægt på at forhindre svig gennem dataændringer eller softwareændringer, hvilket gør den unikt kompleks sammenlignet med andre europæiske skattesystemer. En kritisk komponent i dette system er kravet om, at alle POS-systemer skal certificeres af autoriserede organer som InfoCert eller LNE. Denne certificering sikrer, at POS-systemer overholder strenge regler, herunder digital signering og sekventering af transaktioner, skattering af transaktioner, regelmæssig rapportering til myndigheder og bevarelse af arkivdata med digitale signaturer.

Det franske skattesystem blev officielt implementeret den 1. januar 2018 og er designet til at forbedre nøjagtigheden, sikkerheden og gennemsigtigheden af finansielle transaktioner. Dette opnås ved at sikre, at alle transaktioner underskrives digitalt i realtid, med omfattende registreringer vedligeholdt, herunder dato- og tidsstempler. Derudover kræver systemet arkivering af disse poster med digitale signaturer og kræver, at alle systemhændelser signeres og registreres til fremtidig reference.

På nuværende tidspunkt opfylder 'Do Your Order' ikke de specifikke softwarebaserede skattemæssige krav, der er fastsat i det franske skattesystem. I erkendelse af vigtigheden af overholdelse for restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder, der opererer i Frankrig, er der imidlertid planer om at tilpasse 'Do Your Order' til at opfylde disse krav i fremtiden. Denne forpligtelse til at blive kompatibel vil gøre det muligt for virksomheder, der bruger 'Do Your Order', at sikre, at deres finansielle transaktioner er sikre, manipulationssikre og fuldt ud tilpasset den franske regerings regler, hvilket letter mere nøjagtige og effektive skatteberegnings- og opkrævningsprocesser.

Tyskland (fuldt overensstemmende)

Tysklands skattesystem, forbedret af 'Kassengesetz' og kravet om TSE-integration (Technical Security Element), kræver certificerede løsninger til POS-systemer for at sikre sikre og gennemsigtige finansielle transaktioner. 'Do Your Order' overholder fuldt ud disse tyske skattekrav og tilbyder to løsninger til restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder: indførelse af vores cloud-løsning for yderligere €100 pr. år pr. restaurant eller anvendelse af særlige EPSON-printere, der understøttes af vores system.

Skattelandskabet i Tyskland har gennemgået en betydelig udvikling siden 2016, der kulminerede i en robust ramme, der har til formål at forhindre manipulation af digitale optegnelser og øge gennemsigtigheden af finansielle transaktioner. Indførelsen af 'Kassengesetz' i slutningen af 2016 lagde grunden til et skattesystem centreret omkring det tekniske sikkerhedselement (TSE). Dette system kræver, at alle POS-systemer inkorporerer TSE, som skal indberettes til og registreres hos skattemyndighederne. TSE, certificeret af regeringen, inkluderer et sikkerhedsmodul, sikret hukommelse og en digital grænseflade, der sikrer sikker registrering og opbevaring af alle transaktioner.

Som svar på disse regler tilbyder 'Do Your Order' fuld overholdelse af Tysklands finanspolitiske krav gennem to forskellige løsninger, der er skræddersyet til restaurant- og gæstfrihedssektoren. Den første mulighed er indførelsen af vores cloud-løsning, der er tilgængelig mod et ekstra gebyr på € 100 pr. År pr. Restaurant. Denne løsning sikrer, at alle transaktioner behandles og registreres sikkert i overensstemmelse med TSE-kravene, hvilket giver en problemfri og kompatibel regnskabsmæssig drift.

Alternativt, for virksomheder, der foretrækker en hardwarebaseret løsning, understøtter 'Do Your Order' brugen af specielle EPSON-printere, der er udstyret til at opfylde TSE-kravene. Når disse printere er integreret med vores system, tilbyder de en kompatibel løsning, der er i overensstemmelse med den tyske skattelovgivning, hvilket sikrer, at transaktioner registreres og opbevares sikkert.

Ved at tilbyde disse to løsninger sikrer 'Do Your Order', at restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder, der opererer i Tyskland, kan vælge den mest passende mulighed for deres drift, hvilket garanterer overholdelse af skattelovgivningen og bidrager til integriteten og gennemsigtigheden af det finansielle økosystem i Tyskland.

Grækenland (overholder skattekravene)

Grækenlands skattesystem, der siden 1988 har krævet hardwarebaseret skattemæssigt udstyr og opdateret i 2012 med yderligere ændringer, kræver brug af skatteprintere eller ECR-enheder, der er i stand til at sende data online til skattemyndighederne og understøtte QR-koder på kvitteringer. 'Do Your Order' overholder fuldt ud græske skattekrav ved at understøtte særlige skatteprintere fra Epson eller Star Micronics, hvilket sikrer problemfri integration og overholdelse af de nyeste skattelove.

Grækenland, en pioner inden for finanspolitik med sit system på plads siden 1988, har oplevet betydelige opdateringer af sine finanslove, især i 2012, med efterfølgende ændringer for at imødekomme teknologiske fremskridt og forbedre overholdelsesmekanismerne. De seneste ændringer har understreget behovet for skattemæssige printeropgraderinger, obligatorisk brug af QR-koder på kvitteringer og kravet om, at enheder skal sende transaktionsdata direkte til skattemyndighedernes servere i realtid.

I dette hardwarebaserede skattelandskab er brugen af kompatible skatteenheder obligatorisk for virksomheder, herunder dem i restaurant- og gæstfrihedssektoren. Disse enheder, især skatteprintere eller elektroniske kasseapparater (ECR), skal ikke kun lette online transmission af skattedata ved hver transaktion, men også automatisk synkronisere deres tidsindstillinger med skattemyndighedernes informationssystem.

For at imødekomme disse krav tilbyder 'Do Your Order' fuld overholdelse for virksomheder, der opererer i Grækenland, gennem support fra specialiserede skatteprintere fra førende producenter, Epson og Star Micronics. Disse printere er designet til at opfylde de strenge krav, der er fastsat i græsk skattelovgivning, herunder muligheden for at sende data online til skattemyndighederne, understøttelse af QR-koder på kvitteringer og automatisk tidssynkronisering med skattemyndighedernes systemer.

Ved at integrere 'Do Your Order' med disse certificerede skatteprintere kan restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder i Grækenland sikre, at de er i fuld overensstemmelse med de nationale skatteregler. Denne løsning letter ikke kun overholdelsen af loven, men strømliner også processen med udstedelse af kvitteringer og forvaltning af skattedata, hvilket øger driftseffektiviteten og sikrer gennemsigtighed i finansielle transaktioner.

Ungarn (overholder ikke skattekravene):

Ungarns skattesystem er især komplekst og kræver, at både skatteenheder og POS-software certificeres af NAV (det ungarske skatte- og toldkontor). Systemet kræver strenge integrationsstandarder mellem POS-software og regnskabsprintere, herunder fejlhåndtering og obligatoriske funktioner. 'Do Your Order' opfylder ikke Ungarns finanspolitiske krav og har ikke planer om at søge overholdelse i fremtiden.

Skatterammen i Ungarn er kendetegnet ved dens kompleksitet og strenge krav, der adskiller den væsentligt fra andre skattesystemer. I Ungarn skal både skatteenheder, såsom skatteprintere, og POS-software, der anvendes af virksomheder, herunder virksomheder i restaurations- og hotelsektoren, gennemgå en certificeringsproces af NAV (det ungarske skatte- og toldkontor). Denne certificering sikrer, at enhederne og softwaren opfylder specifikke standarder for sikkerhed, funktionalitet og integration.

Et centralt aspekt af Ungarns finanspolitiske regulering er den strenge håndtering af integrationen mellem POS-softwaren og finansprinteren. Dette omfatter detaljerede krav til fejlhåndtering og implementering af obligatoriske funktioner for at sikre nøjagtig og sikker transaktionsregistrering. Disse krav er udformet med henblik på at forhindre svig og sikre integriteten af finansielle data.

I betragtning af de specifikke og komplekse krav i det ungarske skattesystem er 'Do Your Order' ikke i overensstemmelse med disse regler. Desuden er der ingen planer om at tilpasse 'Do Your Order' til disse krav i fremtiden. Denne beslutning er baseret på de unikke udfordringer og krav i det ungarske skattesystem, hvilket ville kræve betydelige ændringer af vores system for at opnå overholdelse.

For restaurant- og hotel- og restaurationsvirksomheder, der opererer i Ungarn, betyder det, at 'Do Your Order' ikke kan bruges som en løsning til overholdelse af skattereglerne inden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer. Virksomheder skal søge alternative løsninger, der er specifikt designet og certificeret til at opfylde de ungarske finanspolitiske krav, der sikrer overholdelse af loven og integriteten af deres finansielle transaktioner.

Italien (I overensstemmelse med skattekrav)

Italiens skattesystem, der blev etableret i begyndelsen af 1980'erne, kræver brug af certificerede RT-skatteenheder (RT-printere eller RT-servere) for at sikre dataintegritet og forhindre manipulation. 'Do Your Order' er fuldt ud i overensstemmelse med italienske afgiftskrav ved brug af afgiftsprintere produceret af EPSON, en certificeret producent. Disse enheder letter sikker kommunikation mellem detailhandlere og skattemyndigheden og sikrer daglig automatisk indsendelse af skatteoplysninger.

Italien, en pioner inden for skattedannelse med sit system, der blev indledt i begyndelsen af 1980'erne, har udviklet en robust ramme, der sigter mod at beskytte integriteten, originaliteten og fuldstændigheden af transaktionsdata. Hjørnestenen i dette system er den obligatoriske brug af certificerede RT (Registratore Telematico) skattemæssige enheder, som omfatter RT-printere eller RT-servere. Disse enheder er afgørende for at etablere en sikker kommunikationskanal mellem detailhandleren og skattemyndighedens server, hvilket sikrer, at skattedata overføres nøjagtigt og sikkert dagligt.

De italienske skatteregler fastsætter, at RT-skatteenheder skal fremstilles af et certificeret firma og gennemgå en certificeringsproces, før de kan sælges. Denne proces overvåges af skattemyndighederne i samarbejde med producenten og sikrer, at alle enheder opfylder de strenge krav, der er fastsat i italiensk lovgivning.

I overensstemmelse med disse krav tilbyder 'Do Your Order' en fuldt kompatibel løsning til restauranter og gæstfrihedsvirksomheder, der opererer i Italien. Ved at bruge afgiftsprintere produceret af EPSON - en af de certificerede producenter - kan virksomheder sikre, at de overholder det italienske skattesystem. Disse EPSON-skatteprintere er designet til at imødekomme de specifikke behov på det italienske marked, hvilket giver et pålideligt og sikkert middel til at registrere transaktioner og automatisk indsende skattedata til skattemyndigheden hver dag.

For restaurant- og hotelvirksomheder i Italien betyder det, at integration af 'Do Your Order' med EPSON-regnskabsprintere giver en problemfri og kompatibel skatteløsning. Denne integration sikrer ikke kun overholdelse af skattereglerne, men støtter også en effektiv og gennemsigtig forvaltning af finansielle transaktioner, hvilket bidrager til den overordnede integritet af skattesystemet i Italien.

Litauen (i overensstemmelse med skattekrav):

Litauens finanspolitiske system, der har udviklet sig siden 1996 og væsentligt opdateret i 2012 med yderligere ændringer, der forventes i 2023, kræver brug af certificerede finanspolitiske enheder, herunder en overgang til sikkerhedsmoduler til forbedret datakryptering. 'Do Your Order' er i fuld overensstemmelse med litauiske skattekrav til restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder og understøtter brugen af skatteprintere fra velrenommerede producenter som EPSON eller Star Micronics, blandt andre. Disse enheder sikrer sikker og nøjagtig registrering og behandling af skattedata.

Siden den første indførelse i 1996 og en større revision i 2012 er Litauens finanspolitiske ramme blevet udformet med henblik på at sikre integriteten og sikkerheden af finanspolitiske data ved hjælp af certificerede finanspolitiske enheder. Systemet har historisk været afhængig af en finanspolitisk hukommelsesblok eller et modul, en enhed, der er ansvarlig for optagelse, behandling, verifikation, akkumulering og lagring af finanspolitiske data. Med forventede ændringer i 2023 er Litauen indstillet til at erstatte det traditionelle finanspolitiske modul med et sikkerhedsmodul, der indeholder et krypteringssystem. Dette system er designet til at underskrive hver kvittering udstedt af POS-systemer, uanset om de er skattemæssige eller ikke-skattemæssige, hvilket forbedrer sikkerheden og pålideligheden af transaktionsdata.

Det litauiske skattesystem kræver, at POS-systemer og kryptografiske enheder certificeres som en enkelt enhed, hvilket sikrer en høj standard for databeskyttelse og overholdelse af skattelovgivningen. Denne certificeringsproces er afgørende for restauranter og gæstfrihedsvirksomheder, der håndterer en betydelig mængde transaktioner dagligt og skal overholde strenge skatteregler.

For at opfylde disse krav tilbyder 'Do Your Order' en løsning, der er i fuld overensstemmelse med de litauiske skattestandarder. Ved at understøtte brugen af printere fra førende producenter som EPSON eller Star Micronics gør 'Do Your Order' det muligt for restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder i Litauen problemfrit at integrere med de nødvendige regnskabsenheder. Disse printere er ikke kun certificeret, men også udstyret med den nødvendige teknologi til at arbejde med de nye sikkerhedsmoduler, hvilket sikrer, at hver transaktion registreres og behandles sikkert i overensstemmelse med litauisk lov.

For restaurant- og hotelvirksomheder, der opererer i Litauen, betyder det, at indførelse af 'Do Your Order' og integration af det med godkendte regnskabsprintere giver en kompatibel, sikker og effektiv skatteløsning. Denne integration letter nøjagtig og pålidelig styring af regnskabsdata, hvilket sikrer, at virksomheder forbliver i overensstemmelse med de skiftende skattekrav, samtidig med at de fortsætter med at tilbyde enestående service til deres kunder.

NORGE (Ikke kompatibel endnu)

Norges skattesystem, der har været effektivt siden 2017, fokuserer på softwarefunktioner snarere end hardware, hvilket kræver, at hvert POS-system skal deklareres til skattemyndigheden med en overensstemmelseserklæring. I øjeblikket er 'Do Your Order' ikke i overensstemmelse med norske skatteregler, men planlægger at opnå overholdelse i fremtiden. Denne forpligtelse vil gøre det muligt for restauranter og gæstfrihedsvirksomheder, der bruger 'Do Your Order', at opfylde de obligatoriske POS-funktioner og rapporteringskrav i Norge.

Siden Norge blev et finanspolitisk land i 2017, har Norge lagt vægt på softwarefunktioner frem for hardware i sine skattekrav og fastsat en særskilt tilgang til, hvordan virksomheder, herunder virksomheder i restaurant- og gæstfrihedssektoren, administrerer deres finansielle transaktioner. Den norske skatteforordning kræver, at hvert POS-system, der anvendes i landet, skal have en overensstemmelseserklæring, der indsendes til de norske skattemyndigheder. Denne erklæring er et afgørende skridt i at sikre, at POS-systemet overholder de specifikke funktioner, der kræves i norsk lovgivning, herunder muligheden for at eksportere data til revisionsformål i SAF-T-formatet (Standard Audit File for Tax T), som specificeret i den tekniske forskrift fra den norske skattemyndighed (TA).

På nuværende tidspunkt har 'Do Your Order' ikke opfyldt disse specifikke krav i det norske skattesystem. Der er dog en klar plan på plads for at forfølge overholdelse i den nærmeste fremtid. Dette initiativ afspejler en forpligtelse til at tilpasse 'Do Your Order' til de norske skatteregler og sikre, at restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder, der bruger vores system, trygt kan opfylde de juridiske standarder for POS-funktioner og datarapportering i Norge.

For at opnå overholdelse vil det indebære en styrkelse af 'Do Your Order' for at understøtte de nødvendige funktioner som beskrevet i norsk lovgivning, herunder nøjagtig og effektiv eksport af transaktionsdata i SAF-T-formatet. Denne tilpasning vil ikke kun sikre, at 'Do Your Order' opfylder de finanspolitiske krav i Norge, men styrker også vores dedikation til at støtte vores kunder i at navigere effektivt i det finanspolitiske landskab.

For restaurant- og hotelvirksomheder i Norge betyder denne fremtidige overholdelse, at 'Do Your Order' bliver en levedygtig løsning til styring af finansielle transaktioner i overensstemmelse med norske regler. Denne udvikling forventes at give virksomhederne sikkerhed for, at deres aktiviteter er i fuld overensstemmelse med de skattemæssige krav, hvilket letter en smidigere drift og overholdelse af de juridiske forpligtelser i Norge.

POLEN (Overholder ikke skattekrav)

Polens skattesystem, der har udviklet sig siden indførelsen i 1993, kræver i øjeblikket, at transaktioner indberettes til skattemyndighederne via internettet ved hjælp af online kasseapparater eller printere. På trods af denne udvikling har 'Do Your Order' valgt ikke at forfølge overholdelsen af Polens finanspolitiske krav og agter ikke at overholde reglerne. Denne beslutning påvirker restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder, der planlægger at bruge 'Do Your Order' til regnskabsrapportering i Polen.

Siden starten af finanspolitikken i Polen i 1993 har landet oplevet betydelige ændringer i sin tilgang til finanspolitisk overholdelse. Oprindeligt vedtog Polen et hardwarebaseret system, der brugte skatteprintere og elektroniske kasseapparater til at oprette elektroniske og papirtidsskrifter, men skiftede mod en mere moderne skattemodel i 2019. Denne nye model kræver, at skattemæssigt relevante transaktioner sendes til skattemyndigheden via internettet ved hjælp af online kasseapparater eller printere. Selvom overgangen til dette nye system var planlagt til oktober 2018, blev de nødvendige enheder først tilgængelige i januar 2019.

Den nuværende skatteramme i Polen tilbyder skatteyderne forskellige løsninger til at opfylde deres rapporteringsforpligtelser afhængigt af deres specifikke kategori og de fastsatte frister. Denne fleksibilitet er designet til at imødekomme de forskellige behov hos virksomheder, der opererer i landet, herunder dem i restaurant- og gæstfrihedssektoren.

På trods af de fremskridt og muligheder, der er tilgængelige inden for Polens skattesystem, har 'Do Your Order' truffet en strategisk beslutning om ikke at søge overholdelse af disse krav. Denne holdning betyder, at 'Do Your Order' ikke vil tilpasse sit system til de polske skatteregler, som kræver internetbaseret indberetning af transaktioner.

For restauranter og hotel- og restaurationsvirksomheder i Polen betyder det, at det ikke vil være muligt at anvende 'Do Your Order' til skatteindberetning under de nuværende lovgivningsmæssige rammer. Virksomheder i disse sektorer bliver nødt til at undersøge alternative løsninger, der er i overensstemmelse med Polens skattekrav for at sikre, at de kan opfylde deres juridiske forpligtelser til transaktionsrapportering. Denne beslutning truffet af 'Do Your Order' afspejler en bredere overvejelse af virksomhedens produktstrategi og markedsfokus, idet det erkendes, at overholdelsen af Polens skattesystem ikke er i overensstemmelse med dets nuværende eller fremtidige planer.

PORTUGAL (Opfylder ikke skattekravene)

Portugals skattesystem er softwarebaseret og kræver, at POS-applikationer gennemgår en certificeringsproces af det portugisiske generaldirektorat for beskatning. Dette system fokuserer på sikkerhedsmekanismer og uforanderligheden af finanspolitiske data. 'Do Your Order' opfylder ikke Portugals finanspolitiske krav og har ikke planer om at stræbe efter at overholde dem, idet det anføres, at markedet opfattes som en væsentlig faktor for at indføre sådanne løsninger.

Portugal har implementeret et softwarebaseret skattesystem, der lægger betydelig vægt på egenskaberne og funktionaliteterne i POS-softwaren, der bruges af virksomheder, herunder dem i restaurant- og gæstfrihedssektoren. Dette system kræver, at alle POS-applikationer skal certificeres af det portugisiske generaldirektorat for beskatning, hvilket sikrer, at de opfylder strenge standarder for sikkerhedsmekanismer og uforanderligheden af skattedata. Certificeringsprocessen er designet til at sikre integriteten og sikkerheden af regnskabsoplysninger, uden at der kræves specifikke hardwarekomponenter til overholdelse. Systemet giver mulighed for udstedelse af e-kvitteringer, selvom der også skal være mulighed for at udskrive skatteindtægter, når det er nødvendigt.

På trods af den strukturerede tilgang til beskatning i Portugal har 'Do Your Order' besluttet ikke at søge overholdelse af disse regler. Denne beslutning er baseret på en vurdering af det portugisiske marked, som 'Do Your Order' mener er betydeligt bagud med hensyn til parathed og åbenhed over for at vedtage sådanne skattemæssige løsninger. Virksomheden ser denne kløft som en hindring for en vellykket gennemførelse og vedtagelse af sit system inden for de nuværende finanspolitiske rammer i Portugal.

For restaurations- og hotelvirksomheder i Portugal betyder dette, at 'Do Your Order' ikke vil være en levedygtig mulighed for at opfylde de skattemæssige overholdelseskrav, der er fastsat af det portugisiske generaldirektorat for beskatning. Virksomheder i disse sektorer bliver nødt til at lede efter alternative POS-løsninger, der er certificeret og i overensstemmelse med det portugisiske skattesystem. Denne beslutning afspejler Do Your Order's strategiske overvejelser om markedsforholdene og dets fokus på regioner, hvor vedtagelsen af dets løsninger er mere i overensstemmelse med lokal markedsparathed og lovkrav.

Rumænien (overholder ikke skattekravene)

Rumæniens skattesystem, der har været aktivt siden 1999 og undergår betydelige opdateringer, herunder senest i november 2017, kræver detaljeret kommunikation og dataudveksling med ANAF (det nationale agentur for skatteforvaltning) via skattetrykkerier. På trods af Rumæniens skiftende finanspolitiske krav har 'Do Your Order' besluttet ikke at følge de rumænske finanspolitiske bestemmelser nu eller i fremtiden og fokusere sin indsats andetsteds.

Rumænien har en lang historie som et finanspolitisk land, hvor dets skattesystem gennemgår flere væsentlige opdateringer for at tilpasse sig teknologiske fremskridt og ændringer inden for det finanspolitiske miljø. De seneste regler har indført strengere krav til kommunikation og dataudveksling mellem virksomheder og ANAF ved hjælp af skatteprintere. Disse opdateringer kræver, at alle transaktionsdata gemmes på et SD-kort, og kvitteringslayoutet indeholder nu yderligere regnskabsoplysninger. Desuden er de skattemæssige enheder blevet opdateret for at imødekomme 2 yderligere momssatser og give mulighed for programmering af nye betalingstyper.

På trods af den omfattende og udviklende finanspolitiske ramme i Rumænien har 'Do Your Order' truffet en strategisk beslutning om ikke at søge overholdelse af disse regler. Denne beslutning er baseret på en række faktorer, herunder vurderingen af det rumænske markeds forenelighed med 'Do Your Order's forretningsmodel og strategiske mål. Som sådan har 'Do Your Order' ikke til hensigt at tilpasse sit system til de rumænske finanspolitiske krav i fremtiden.

For restaurations- og hotelvirksomheder, der opererer i Rumænien, betyder dette, at 'Do Your Order' ikke vil være en levedygtig mulighed for at sikre overholdelse af skattereglerne inden for de nuværende retlige rammer. Virksomheder i disse sektorer vil skulle undersøge alternative løsninger, der er i fuld overensstemmelse med Rumæniens skatteregler, for at opfylde deres retlige forpligtelser og sikre problemfri drift. Denne beslutning fra 'Do Your Order' afspejler virksomhedens bredere strategi og fokus, idet den prioriterer markeder og lovgivningsmæssige miljøer, hvor løsningerne er mere tilpasset lokale krav, og hvor der er en klarere vej til overholdelse og succes.

Spanien (Overensstemmende nu og i fremtiden)

Spanien overgår til softwarefiscalisering, hvor TicketBAI-systemet allerede er implementeret i Baskerlandet, og VeriFactu-systemet forventes at blive introduceret på fastlandet i 2024. I øjeblikket kræver Spanien ikke hardware- eller softwarecertificering, men dette vil ændre sig med de nye skattekrav. 'Do Your Order' planlægger aktivt at blive kompatibel med både VeriFactu og TicketBAI og overvåger nøje udviklingen for at sikre fuld overholdelse for restauranter og gæstfrihedsvirksomheder, der opererer i Spanien.

Spanien står på tærsklen til betydelige ændringer i sit skattelandskab og bevæger sig i retning af softwarebeskatning på tværs af sine territorier. Den baskiske region har allerede taget skridt i retning af denne overgang med implementeringen af TicketBAI-systemet i januar 2022. Resten af Spanien, kaldet fastlandet, er indstillet til at følge trop med indførelsen af VeriFactu-systemet i 2024. Disse ændringer indikerer et skift fra den nuværende ikke-skattemæssige landestatus til et mere reguleret softwareskattemiljø, der kræver brug af specialiseret og certificeret software til udstedelse af kvitteringer og fakturaer.

Som denne udvikling udfolder sig, arbejder 'Do Your Order' proaktivt på at sikre overholdelse af de kommende skattesystemer. I erkendelse af vigtigheden af disse ændringer for restauranter og gæstfrihedsvirksomheder i Spanien planlægger 'Do Your Order' at blive kompatibel med både VeriFactu- og TicketBAI-systemerne. Dette indebærer nøje at følge fremskridtene og kravene i disse systemer for at tilpasse 'Do Your Order's software i overensstemmelse hermed og sikre, at virksomheder, der bruger vores platform, problemfrit kan opfylde de nye skattemæssige krav.

For restaurant- og hotelvirksomheder, der opererer i Spanien, betyder denne proaktive tilgang fra 'Do Your Order', at de kan se frem til en løsning, der fuldt ud overholder Spaniens skattekrav. Ved at tilpasse sig VeriFactu og TicketBAI sigter 'Do Your Order' mod at give en problemfri overgang for virksomheder, når de navigerer i det nye finanspolitiske landskab, hvilket sikrer, at de fortsat kan operere effektivt og i overensstemmelse med spansk lovgivning. Denne forpligtelse til overholdelse og tilpasning understreger 'Do Your Order's dedikation til at støtte sine kunder gennem lovgivningsmæssige ændringer og sikre, at de er godt forberedt på fremtiden for skattedannelse i Spanien.

Sverige (I overensstemmelse med skattekrav)

Sveriges skattesystem kræver brug af kasseapparater udstyret med en kontrolenhed til at underskrive og gemme transaktioner, hvilket er i overensstemmelse med hardwarebaserede skattekrav. 'Do Your Order' kan blive i overensstemmelse med svenske skatteregler ved at bruge specielle printere, der er godkendt af skattemyndighederne, hvilket sikrer, at restauranter og gæstfrihedsvirksomheder kan opfylde de obligatoriske krav til udstedelse af kvitteringer og opfylde nye forpligtelser, der træder i kraft i 2023.

I Sverige kræver skatterammen brug af kasseapparater, der er integreret med en kontrolenhed eller et system. Denne opsætning er afgørende for regnskabsenhedens hovedfunktioner, som omfatter sikker signering og lagring af transaktioner. Dette krav udgør rygraden i Sveriges hardwarebaserede skattetilgang, der sikrer, at alt salg af varer og tjenester registreres nøjagtigt, og at udstedelse af kvitteringer til kunder er obligatorisk.

Fra 2023 indfører Sverige visse nye forpligtelser, der yderligere understreger vigtigheden af overensstemmende finanspolitiske enheder i detail- og servicesektoren, herunder restauranter og gæstfrihedsvirksomheder. Disse ændringer understreger behovet for, at virksomhederne sikrer, at deres kasseapparater og tilhørende kontrolsystemer opfylder de nyeste lovgivningsmæssige standarder.

'Do Your Order' er positioneret til at hjælpe virksomheder i Sverige med at navigere i disse skattekrav ved at tilbyde kompatibilitet med specielle printere, der er godkendt af de svenske skattemyndigheder. Ved at integrere disse specialiserede printere giver 'Do Your Order' en løsning, der er i overensstemmelse med det svenske skattesystem, hvilket gør det muligt for virksomheder at underskrive og gemme transaktioner som krævet ved lov.

For restaurant- og hotelvirksomheder, der opererer i Sverige, betyder det, at indførelse af 'Do Your Order' og brug af autoriserede printere vil sikre overholdelse af skattereglerne. Denne tilgang opfylder ikke kun de juridiske krav, men strømliner også processen med udstedelse af kvitteringer og styring af transaktionsdata, hvilket bidrager til effektiv og kompatibel drift af virksomheder i sektoren. 'Do Your Order's forpligtelse til at tilbyde en kompatibel løsning afspejler virksomhedens dedikation til at støtte virksomheder gennem overholdelse af lovgivningen og sikre, at de er godt rustet til at opfylde deres skattemæssige forpligtelser i Sverige.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk mere

12 minutter læse

Navigering i landskabet af mindstelønninger i USA: En guide til restaurantejere

Hotel- og restaurationsbranchen, en levende hjørnesten i den amerikanske økonomi, er dybt påvirket af den svingende dynamik i mindstelønslove i hele USA. Når restaurantejere og -operatører navigerer gennem kompleksiteten af inflat

Sarah Reynolds
17 mar. 2024
7 minutter læse

Navigering af skatteformularer i den amerikanske gæstfrihedsindustri: En guide til restaurantvirksomheder

I den konkurrenceprægede og hurtige amerikanske gæstfrihedssektor står restaurantejere over for unikke udfordringer med økonomistyring og skatteoverholdelse. Med en arbejdsstyrke, der ofte omfatter en blanding af fuldtidsansatte, deltidsansatte og

Jennifer Lee
12 mar. 2024
10 minutter læse

Revolutionerende restauranter: En reduktion på 60 % i CO2-udledning baner vejen for miljømæssig ekspertise med Do Your Order

I en verden, hvor miljøbevidsthed er på forkant med samfundsmæssige bekymringer, søger virksomheder konstant innovative måder at reducere deres kulstofaftryk på. En sådan pioner er Do Your Order, en banebrydende platform, der ikke kun strømliner r

Maria Sanchez
06 mar. 2024
5 minutter læse

Fiscalization for Restaurant og gæstfrihed i Europa: Navigering i landskabet med Do Your Order

Skattelandskabet i Europa præsenterer en kompleks række regler, som virksomheder, især inden for restaurant- og gæstfrihedssektoren, skal navigere for at sikre overholdelse. Disse regler varierer betydeligt fra land til land og omfatter en række l

Jennifer Lee
29 feb. 2024
8 minutter læse

Udarbejdelse af drømmeholdet: Indsigt fra vores Startup Retreat i Funchal - Uge 5

I den pulserende by Funchal begav Do Your Order-teamet sig ud på et transformerende tilbagetog, der ville omdefinere vores bane. Guidet af det kloge mentorskab af Miguel Alves Ribeiro, grundlægger og administrerende direktør hos www.sheerme.com, d

Do Your Order
22 feb. 2024
6 minutter læse

Navigering i bølgerne af opstartssucces: Indsigt fra uge 4 af vores rejse

I en oplysende rejse, der strakte sig over en uge, indledte Do Your Order-teamet under mentorskab af Bernardo Vasconcelos en transformativ udforskning af salgsprocessen, strategisk forretningsmodellering og forviklingerne ved investeringsmulighede

Do Your Order
20 feb. 2024

Klar til at komme i gang?