Privacy

Introductie

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u een Do Your Order-product en -diensten gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • Rekening betekent een uniek account dat voor u is gemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

 • Affiliëren betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat zij eigenaar is van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of een andere beheersautoriteit.

 • Toepassing betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload op een elektronisch apparaat, genaamd Do Your Order

 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar D' Alessio consulting SA.

 • Land verwijst naar: Zwitserland

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 • Dienst verwijst naar de Applicatie.

 • Serviceprovider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens het bedrijf. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te leveren, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

 • Sociale mediaservice van derden verwijst naar elke website of een sociale netwerkwebsite waarmee een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Service te gebruiken.

 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service

 • Jij betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

 • Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

 • Voornaam en achternaam

 • Telefoonnummer

 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Plaats

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service bezoekt via of via een mobiel apparaat, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u de service opent via of via een mobiel apparaat.

Informatie van sociale mediadiensten van derden

Het Bedrijf staat U toe om een account aan te maken en in te loggen om de Service te gebruiken via de volgende Sociale Mediadiensten van Derden:

 • Googelen
 • Facebook
 • Sjilpen

Als u besluit zich te registreren via of ons anderszins toegang te verlenen tot een sociale mediadienst van derden, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account van uw sociale mediadienst van derden, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of uw contactenlijst die aan dat account is gekoppeld.

U kunt ook de mogelijkheid hebben om aanvullende informatie met het Bedrijf te delen via het account van uw externe sociale mediadienst. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, geeft u het bedrijf toestemming om deze te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Informatie verzameld tijdens het gebruik van de applicatie

Tijdens het gebruik van onze applicatie, om functies van onze applicatie te bieden, kunnen we, met uw voorafgaande toestemming, het volgende verzamelen:

 • Informatie over uw locatie

 • Foto's en andere informatie uit de camera en fotobibliotheek van uw apparaat

We gebruiken deze informatie om functies van onze service te bieden, om onze service te verbeteren en aan te passen. De informatie kan worden geüpload naar de servers van het Bedrijf en/of de server van een Dienstverlener of kan eenvoudig worden opgeslagen op Uw apparaat.

U kunt de toegang tot deze informatie op elk gewenst moment in- of uitschakelen via de instellingen van Uw apparaat.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden: inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.

 • Uw account beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt, kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.

 • Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de implementatie ervan.

 • Om u te voorzien van met nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

 • Uw verzoeken beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarin persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers behoren tot de overgedragen activa.

 • Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met affiliates: We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen omvatten ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.
 • Met zakenpartners: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins communiceert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en kan deze openbaar buiten worden verspreid. Als u communiceert met andere gebruikers of zich registreert via een sociale mediaservice van derden, kunnen uw contacten op de sociale mediaservice van derden uw naam, profiel, foto's en beschrijving van uw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.
 • Met uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke informatie voor elk ander doel bekendmaken met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf worden verplicht om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendommen van het bedrijf te beschermen en te verdedigen
 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: doyourorder@gmail.com