Upravljanje korisničkim pristupom i dozvolama na nalogu restorana

U ovom uputstvu vodićemo vas kroz proces dodavanja i upravljanja korisnicima sa različitim pravima pristupa na vašem nalogu restorana u emisiji Uradi svoju porudžbinu. Možete kontrolisati ko ima pristup različitim funkcijama i odeljenjima u okviru vašeg sistema za upravljanje restoranima.

KORAK 1 : Pristupanje upravljanju korisnicima

Pristup ekranu restorana

Prijavite se na nalog restorana "Uradi svoj nalog porudžbine" i krećite se do glavnog ekrana restorana.

SELECT-RESTAURANT-DOYOURORDER

Kretanje do upravljanja korisnicima

Potražite opciju "Korisnici" na ekranu i kliknite na njega. Ovo će vas odvesti u odeljak za upravljanje korisnicima.

NAVIGATE-TO-USER-MANAGEMENT-DOYOURORDER

KORAK 2 : Dodavanje novog korisnika

Dodavanje novog korisnika

Kliknite na dugme "Dodaj novog korisnika". Ova radnja će od vas zatražiti da unesete detalje korisnika kojeg želite da dodate.

KORAK 3 : Definisanje prava pristupa

Imate tri opcije za prava pristupa

Administrator

Administratori mogu da vide sve restorane u okviru istog naloga i upravljaju njima. Imaju pun pristup svim funkcijama i postavkama.

Menadžer

Menadžeri mogu da vide i upravljaju samo odabranim restoranima. Oni imaju pristup određenim restoranima i njihovim povezanim funkcijama.

Korisnici

Korisnicima se mogu dodeliti odeljenja za proizvodnju (npr. kuhinja, bar, picerija) ili servisna odeljenja (npr. konobar). Korisnici u uslužnim odeljenjima takođe mogu da uređuju ili uklanjaju svoja prava na naplatu.

KORAK 4 : Dodeljivanje odeljenja

Dodeli korisnika odeljenju

Ako odaberete opciju "Korisnici" ili "Usluga", imaćete mogućnost da dodelite korisnika određenom odeljenju, kao što su kuhinja, bar, picerija ili usluga.

Uređivanje prava na naplatu (Odeljenje za usluge)

Za korisnike u odeljenju usluge možete da uređujete njihova prava na naplatu, navođenje da li oni imaju ovlašćenja za rukovanje transakcijama naplate. Takođe možete odabrati da uklonite prava na naplatu za server ili konobara.

KORAK 5 : Sačuvaj promene

Sačuvaj korisničke detalje

Kada popunite korisničke detalje i definišete njihova prava pristupa i odeljenju, kliknite na dugme "Sačuvaj" ili "Dodaj korisnika" da biste kreirali novi korisnički profil.

KORAK 6 : Upravljanje korisničkim nalozima

Uređivanje i uklanjanje korisnika

Korisničkim nalozima možete upravljati u bilo kom trenutku. Uredite ili uklonite korisnike i po potrebi prilagodite njihova prava pristupa ili dodele odeljenja.

Prateći ove korake, možete efikasno upravljati korisničkim pristupom i dozvolama u okviru naloga restorana u okviru funkcije "Uradi svoju porudžbinu". To vam omogućava da kontrolišete ko može da pristupi određenim funkcijama i odeljenjima, obezbeđujući nesmetane i bezbedne operacije restorana.