Privatnosti

Uvod

Ova Politika privatnosti opisuje naše smernice i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših informacija kada koristite bilo koji proizvod i usluge "Uradi svoj nalog" i govori vam o vašim pravima na privatnost i o tome kako vas zakon štiti.

Vaše lične podatke koristimo za obezbeđivanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge pristajete na prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Interpretacija

Reči o kojima je početno slovo napisano velikim slovom imaju značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u singularnom ili množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Nalog označava jedinstveni nalog kreiran za pristup našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

 • Affiliate podrazumeva entitet koji kontroliše, koji je pod zajedničkom kontrolom ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde "Kontrola" podrazumeva vlasništvo nad 50 odsto ili više akcija, akcionarskog interesa ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo da glasaju za izbor direktora ili druge upravne vlasti.

 • Aplikacije znači softverski program koji je obezbedila Kompanija preuzeta od vas na bilo kom elektronskom uređaju, pod imenom Do Your Order

 • Kompanija (naziva se ili "Kompanija", "Mi", "Mi" ili "Naš" u ovom Ugovoru) odnosi se na D' Alessio consulting SA.

 • Zemlja odnosi se na: Švajcarska

 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može da pristupi Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

 • Lični podaci je svaka informacija koja se odnosi na identifikovanog ili identifikovanog pojedinca.

 • Usluga odnosi se na aplikaciju.

 • Dobavljač usluga podrazumeva svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Preduzeća. Odnosi se na preduzeća trećih lica ili lica zaposlenih u Kompaniji da olakšaju Uslugu, da pruže Uslugu u ime Društva, da vrše usluge vezane za Uslugu ili da pomognu Preduzeću u analizi načina na koji se Usluga koristi.

 • Servis društvenih medija trećih strana odnosi se na bilo koju Veb lokaciju ili bilo koju veb lokaciju društvene mreže preko koje korisnik može da se prijavi ili kreira nalog za korišćenje Usluge.

 • Podaci o korišćenju odnosi se na podatke prikupljene automatski, bilo generisane korišćenjem Usluge ili usluge

 • Vi podrazumeva pojedinačni pristup Ili korišćenje Usluge, preduzeća ili drugog pravnog lica u ime kojeg takvo lice pristupa Ili koristi Uslugu, kao što je primenljivo.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Tipovi prikupljenih podataka

Lični podaci

 • Dok koristite našu uslugu, možemo da vas zamolimo da nam dostavite određene lične informacije koje se mogu koristiti za stupanje u kontakt sa vama ili za identifikaciju. Lične informacije mogu da uključuju, ali nisu ograničene na:

 • E-adresa

 • Ime i prezime

 • Telefonski broj

 • Adresa, država, pokrajina, poštanski broj, grad

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge.

Podaci o korišćenju mogu da sadrže informacije kao što su adresa Internet protokola vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pregledača, verzija pregledača, stranice naše Usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupate Usluzi putem ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski da prikupljamo određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnog Internet pregledača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo da prikupljamo informacije koje vaš pregledač šalje svaki put kada posetite našu Uslugu ili kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja ili preko njega.

Informacije iz usluga društvenih medija trećih strana

Kompanija vam omogućava da kreirate nalog i prijavite se da biste koristili Uslugu putem sledećih usluga društvenih medija nezavisnih proizvođača:

 • Google
 • Facebook
 • Tviteru

Ako odlučite da se registrujete preko ili na drugi način odobrite pristup društvenoj mreži nezavisnog proizvođača, možemo da prikupimo lične podatke koji su već povezani sa nalogom vaše usluge društvenih medija nezavisnog proizvođača, kao što su Vaše ime, Vaša e-adresa, Vaše aktivnosti ili Lista kontakata povezanih sa tim nalogom.

Takođe možete imati mogućnost da delite dodatne informacije sa kompanijom preko naloga usluge društvenih medija vašeg nezavisnog proizvođača. Ako odaberete da obezbedite takve informacije i lične podatke, tokom registracije ili na neki drugi način, kompaniji dajete dozvolu da ih koristi, deli i skladišti na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Informacije prikupljene tokom korišćenja aplikacije

Dok koristimo našu aplikaciju, da bismo obezbedili funkcije naše aplikacije, možemo da prikupimo, uz Vašu prethodnu dozvolu:

 • Informacije o vašoj lokaciji

 • Slike i druge informacije iz fotoaparata uređaja i biblioteke fotografija

Ove informacije koristimo da bismo obezbedili funkcije naše usluge, da bismo poboljšali i prilagodili našu uslugu. Informacije mogu biti otpremljene na servere kompanije i/ili server dobavljača usluga ili su jednostavno uskladištene na vašem uređaju.

Možete da omogućite ili onemogućite pristup ovim informacijama u bilo kom trenutku, putem postavki uređaja.

Korišćenje vaših ličnih podataka

Kompanija može da koristi lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da biste obezbedili i održali našu Uslugu: uključujući praćenje korišćenja naše Usluge.

 • Da biste upravljali nalogom: da biste upravljali registracijom kao korisnik Usluge. Lični podaci koje obezbedite mogu vam dati pristup različitim funkcionalnostima Usluge koje su vam dostupne kao registrovani korisnik.

 • Za izvođenje ugovora: razvoj, usaglašenost i preduzimanje kupoprodajnog ugovora za proizvode, artikle ili usluge koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge.

 • Da biste se kontaktirali: Da vam se obratite putem e-pošte, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su obaveštenja o guranju mobilne aplikacije u vezi sa ispravkama ili informativnim komunikacijama vezanim za funkcionalnosti, proizvode ili ugovorne usluge, uključujući bezbednosne ispravke, kada je to neophodno ili razumno za njihovu implementaciju.

 • Da vam obezbedim vestima, specijalnim ponudama i opštim informacijama o drugim dobrima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitali, osim ako se niste opredelili da ne primate takve informacije.

 • Da biste upravljali vašim zahtevima: Da prisustvujete i upravljate vašim zahtevima nama.

 • Za poslovne transfere: Vaše informacije možemo da koristimo za procenu ili sprovođenje spajanja, divesticije, restrukturiranja, reorganizacije, rasula ili druge prodaje ili prenosa neke ili sve naše imovine, bilo kao odlaska ili kao deo stečaja, likvidacije ili sličnog postupka, u kojem su lični podaci koje imamo o korisnicima naše Usluge među prenetim sredstvima.

 • U druge svrhe: Vaše informacije možemo da koristimo u druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikovanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i procena i poboljšanje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Vaše lične informacije možemo da delimo u sledećim situacijama:

 • Pomoću dobavljača usluga: Vaše lične informacije možemo da delimo sa dobavljačima usluga da bismo pratili i analizirali korišćenje naše Usluge da bismo vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere: Možemo da delimo ili prenosimo Vaše lične podatke u vezi sa, ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine kompanije, finansiranju ili preuzimanju celog ili dela našeg poslovanja u drugo preduzeće.
 • Sa filijalama: Vaše informacije možemo da podelimo sa našim filijalama, u tom slučaju ćemo zahtevati od tih filijala da ispoštuje ovu Politiku privatnosti. Filijale uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, zajedničke partnere u preduzećima ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom kod nas.
 • Sa poslovnim partnerima: kada delite lične informacije ili na drugi način komunicirate u javnim oblastima sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da pregledaju svi korisnici i mogu biti javno distribuirane van nje. Ako imate interakciju sa drugim korisnicima ili se registrujete preko usluge društvenih medija nezavisnog proizvođača, vaši kontakti u usluzi društvenih medija nezavisnog proizvođača mogu da vide Vaše ime, profil, slike i opis Vaše aktivnosti. Slično tome, drugi korisnici će moći da vide opise Vaše aktivnosti, komuniciraju sa vama i pregledaju Vaš profil.
 • Uz Vaš pristanak: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koje druge svrhe uz Vaš pristanak.

Zadržavanje vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhe određene ovom Politikom privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri u kojoj je to neophodno da bismo ispoštovali svoje zakonske obaveze (na primer, ako se od nas zahteva da zadržimo vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešimo sporove i primenimo naše zakonske sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o korišćenju u svrhe interne analize. Podaci o korišćenju se uglavnom zadržavaju na kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo u zakonskoj obavezi da zadržimo ove podatke duži vremenski period.

Prenos vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u kancelarijama kompanije i na drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu preneti na – i održavati na – računarima koji se nalaze izvan Vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne nadležnosti gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz Vaše nadležnosti.

Vaša saglasnost na ovu Politiku privatnosti praćena Vašim prosleđivanjem takvih informacija predstavlja Vaš dogovor o tom prenosu.

Kompanija će preduzeti sve korake razumno neophodne kako bi osigurala da se Vaši podaci tretiraju bezbedno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se prenos vaših ličnih podataka neće odvijati u organizaciji ili zemlji, osim ako ne postoje adekvatne kontrole uključujući bezbednost Vaših podataka i drugih ličnih podataka.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Preduzeće uključeno u spajanje, nabavku ili prodaju imovine, vaši lični podaci mogu biti preneti. Obezbedićemo obaveštenje pre nego što vaši lični podaci budu preneti i postanu predmet drugačije Politike privatnosti.

Organi reda

Pod određenim okolnostima, od Kompanije se može zahtevati da otkrije Vaše lične podatke ako je to propisano zakonom ili kao odgovor na važeće zahteve javnih organa (npr. suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski zahtevi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj veri da je takva akcija neophodna da bi se:

 • Pridržavanje zakonske obaveze
 • Zaštita i odbrana prava ili imovine Društva
 • Sprečavanje ili istraživanje mogućih zloupotreba u vezi sa Uslugom
 • Zaštita lične bezbednosti korisnika Usluge ili javnosti
 • Zaštita od zakonske odgovornosti

Bezbednost vaših ličnih podataka

Bezbednost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali ne zaboravite da nijedan način prenosa preko Interneta, odnosno način elektronskog skladištenja nije 100% bezbedan. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo da garantujemo njegovu apsolutnu bezbednost.

Dečija privatnost

Naša Služba se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Mi svesno ne prikupljamo lične informacije od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ukoliko ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete dostavilo lične podatke, molimo vas da nas kontaktirate. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provere saglasnosti roditelja, preduzeli smo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Ako treba da se oslonimo na saglasnost kao pravni osnov za obradu Vaših informacija i Vaša zemlja zahteva saglasnost roditelja, možemo zahtevati saglasnost vašeg roditelja pre nego što prikupimo i upotrebimo te informacije.

Linkovi ka drugim Web lokacijama

Naša Usluga može da sadrži veze ka drugim Veb lokacijama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu trećeg proizvođača, bićete upućeni na lokaciju tog trećeg proizvođača. Savetujemo Vam da preispitate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.

Nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, smernice privatnosti ili prakse bilo koje lokacije ili usluge trećih strana.

Promene ove Politike privatnosti

S vremena na vreme možemo da ažuriramo našu Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o bilo kakvim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja o našoj usluzi, pre nego što promena postane efikasna i ažurirati datum "Poslednji put ažurirano" na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti za sve promene. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada su objavljene na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati:

 • Putem mejla: doyourorder@gmail.com