Navigera bland tips och extra avgifter inom besöksnäringen med Do Your Order

Doyo - DoYourOrder Navigera bland tips och extra avgifter inom besöksnäringen med Do Your Order

Innehållsförteckning

Arrow Down

Inom hotell- och restaurangbranschen spelar dricks och extra avgifter en avgörande roll för att säkerställa att anställda, varav många tjänar minimilön, får rättvis ersättning för sina tjänster. Med levnadskostnadskrisen kan kunderna få mindre dricks, vilket direkt påverkar försörjningen för hotell- och restauranganställda. För att ta itu med detta undersöker företag olika modeller för att säkerställa att deras personal kompenseras tillräckligt. "Do Your Order" stöder olika affärsmodeller för att anpassa sig till dessa förändringar och erbjuder lösningar för dricks, serviceavgifter och till och med fasta serviceavgifter.

Vikten av dricks och serviceavgifter

Dricks har traditionellt varit en betydande del av inkomsten för många inom hotell- och restaurangbranschen. Men i takt med att det ekonomiska trycket ökar sker en märkbar förändring i dricksvanorna. För att motverka detta har man övervägt att införa en standardiserad serviceavgift eller justera produktpriserna för att indirekt höja lönerna. Detta stöder inte bara anställda under utmanande tider utan hjälper också till att upprätthålla kvaliteten på den service som kunderna förväntar sig.

Hur Do Your Order stöder olika modeller

Do Your Order är mångsidig och tillgodoser olika operativa behov inom hotell- och restaurangbranschen. Oavsett om en affärsmodell bygger på kundinitierad dricks, en serviceavgift i procent av sålda varor eller att lägga till en fast serviceavgift, säkerställer Do Your Order sömlös integration. Det är också viktigt att garantera att momsen beräknas korrekt på dessa belopp, vilket säkerställer efterlevnad och öppenhet.

- Kundtips: Låntagare har möjlighet att ge dricks efter eget gottfinnande, vilket ger flexibilitet och potentiellt förbättrar kundserviceupplevelsen.

- Serviceavgift i procent: Den här modellen beräknar automatiskt en serviceavgift baserat på den totala räkningen, vilket säkerställer att personalen kompenseras rättvist. Do Your Order:s system kan hantera dessa beräkningar utan ansträngning, inklusive korrekt momsbehandling.

- Fasta serviceavgifter: För enkelhetens skull kan vissa anläggningar välja en fast serviceavgift. Detta enkla tillvägagångssätt garanterar en minsta extra intjäning för personalen, oavsett fakturastorlek.

Fördelarna med en standardserviceavgift

Att överväga en standardserviceavgift kan vara ett strategiskt drag för många företag. Det förenklar dricksprocessen, ger transparens för kunderna och säkerställer en stabil inkomst för de anställda. Genom att integrera denna modell med Do Your Order kan företag behålla flexibiliteten i hur de väljer att stödja sin personal och anpassa sig till det föränderliga ekonomiska landskapet och kundernas förväntningar.

Enhanced Tip Management with Do Your Orde r

Förutom att stödja olika modeller för dricks och serviceavgifter erbjuder Do Your Order en avancerad funktion som avsevärt förbättrar drickshanteringen för företag inom hotell- och restaurangbranschen. Detta system är utformat för att ge en detaljerad uppdelning av dricks som samlats in, antingen av enskild servitör eller baserat på betalningstidpunkten, under en viss period. Denna funktionalitet är tillgänglig i realtid, både på mobila enheter och stationära datorer, direkt från restaurangens gränssnitt.

Denna realtidsåtkomst till detaljerad dricksdata gör det möjligt för restaurangchefer och ägare att fatta välgrundade beslut om bemanning, servicekvalitet och ekonomisk planering. Det möjliggör en transparent bild av hur dricks fördelas bland personalen, vilket säkerställer rättvisa och motiverar de anställda genom att erkänna deras hårda arbete. Dessutom kan möjligheten att analysera dricksmönster efter tid hjälpa ledningen att identifiera topptider för dricks, vilket kan korrelera dessa data med servicekvalitet eller kundnöjdhetsnivåer.

Integreringen av denna funktion i Do Your Order:s plattform understryker systemets flexibilitet och dess engagemang för att tillgodose de nyanserade behoven inom besöksnäringen. Genom att tillhandahålla ett omfattande verktyg som inte bara rymmer olika affärsmodeller utan också erbjuder djupa insikter i drickspraxis, framstår Do Your Order som en värdefull partner för restauranger som strävar efter att navigera i komplexiteten i det moderna gästfrihetslandskapet.

Anpassning till ekonomiska utmaningar

Besöksnäringen är särskilt motståndskraftig och anpassar sig kontinuerligt för att möta både kundernas och medarbetarnas behov. I tider av ekonomiska svårigheter kan det vara en livlina för många anställda att ompröva hur dricks och serviceavgifter hanteras. Do Your Order:s omfattande system stöder dessa anpassningar och erbjuder företag de verktyg de behöver för att genomföra förändringar smidigt och effektivt.

Sammanfattningsvis, när besöksnäringen navigerar i komplexiteten i tips, serviceavgifter och levnadskostnadskrisen, kan det göra stor skillnad att ha ett flexibelt och stödjande POS-system som Do Your Order. Genom att låta företag välja den modell som bäst passar deras behov hjälper Do Your Order till att säkerställa att anställda kompenseras rättvist samtidigt som de bibehåller den höga servicenivå som kunderna förväntar sig.

Vanliga frågor

Utforska mer

12 minuter läsa

Hur kan företag inom besöksnäringen bemästra grossistinköp: Den ultimata guiden för barer, kaféer och food trucks? Omfamna miljömässig hållbarhet genom grossistinköp

I den livliga världen av gästfrihet, från mysiga kaféer till dynamiska food trucks, är det en spelväxlare att behärska konsten att köpa i grossistledet. Den här guiden, inspirerad av insikter från Do Your Order, är skräddarsydd för hotell- och res

Mark Wilson
25 mar 2024
7 minuter läsa

Förstå automatisk dricks i restaurangbranschen

I restaurangbranschens livliga värld spelar begreppet automatisk dricks, även känd som automatisk dricks, en avgörande roll, särskilt när det handlar om stora grupper, separata kontroller eller speciella evenemang. Eftersom restaurangägare överväg

Maria Sanchez
24 mar 2024
12 minuter läsa

Den kompletta guiden till Do Your Order: En POS-revolution för gästfrihet 2024

I den livliga världen av gästfrihet, från livliga barer och mysiga kaféer till gourmetrestauranger och food trucks på språng, är rätt POS-system (Point of Sale) inte bara ett verktyg – det är hjärtat i affärsverksamheten. Do Your Order är här för

David Hernandez
23 mar 2024
9 minuter läsa

Varför är det viktigt att förstå PCI DSS för att uppfylla säkerhetskraven på restauranger, barer, pubar, kaféer och inom hotell- och restaurangbranschen?

På Do Your Order förstår vi den avgörande betydelsen av PCI-efterlevnad för restauranger och hotell- och restaurangföretag år 2024. Att garantera säkerheten för kreditkortstransaktioner handlar inte bara om att följa reglerna; Det handlar om att b

Do Your Order
21 mar 2024
7 minuter läsa

Varför GTIN:er och SKU:er inte passar bra ihop med restaurangbranschen: En ytterligare insikt

I den livliga restaurangvärlden, där varje sekund räknas och lagret fluktuerar med varje beställning, kan införandet av GTIN (Global Trade Item Number) och lagerhållningsenheter (SKU) verka som ett logiskt steg mot modernisering. Restaurangernas o

Do Your Order
20 mar 2024
6 minuter läsa

Integrera Apple Pay och Google Pay med Do Your Order för ökad betalningsflexibilitet inom restaurang- och hotellbranschen

I det föränderliga landskapet inom restaurang- och besöksnäringen blir antagandet av modern betalningsteknik som Apple Pay och Google Pay allt viktigare. Dessa kontaktlösa betalningsmetoder erbjuder bekvämlighet, snabbhet och förbättrad säkerhet,

Jennifer Lee
19 mar 2024

Redo att komma igång?