คุณต้องการที่จะเห็นหน้านั้นใน English?

ปฏิวัติร้านอาหาร: การลดการปล่อย CO2 ลง 60% ปูทางสู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมด้วย Do Your Order

Doyo - DoYourOrder ปฏิวัติร้านอาหาร: การลดการปล่อย CO2 ลง 60% ปูทางสู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมด้วย Do Your Order

สารบัญ

Arrow Down

ในโลกที่จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับแนวหน้าของความกังวลทางสังคมธุรกิจต่างๆต่างแสวงหาวิธีใหม่ ๆ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผู้บุกเบิกดังกล่าวคือ Do Your Order ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มล้ําสมัยที่ไม่เพียงแต่ปรับปรุงการดําเนินงานร้านอาหาร แต่ยังมีบทบาทสําคัญในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โซลูชันที่ปฏิวัติวงการนี้จัดการกับการผลิตฮาร์ดแวร์เอนกประสงค์ที่มากเกินไปโดยให้อํานาจแก่เจ้าของร้านอาหารในการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่มีอยู่

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของฮาร์ดแวร์เอนกประสงค์

Traditional restaurant POS single pourpose hardware

การดําเนินงานร้านอาหารแบบดั้งเดิมมักอาศัยอุปกรณ์เอนกประสงค์มากมายตั้งแต่เครื่องพิมพ์สั่งซื้อไปจนถึงเครื่องใบเสร็จ การผลิตและการกําจัดอุปกรณ์เหล่านี้มีส่วนสําคัญต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างกระบวนการผลิตและการกําจัด Do Your Order ตระหนักถึงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมนี้และมีเป้าหมายที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมโดยลดความต้องการฮาร์ดแวร์ดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด

พลังของอุปกรณ์ที่มีอยู่

แนวทางของ Do Your Order นั้นเรียบง่ายแต่แหวกแนว – ใช้ประโยชน์จากพลังของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เจ้าของร้านอาหารและพนักงานมีอยู่แล้ว ด้วยการขจัดความจําเป็นในการใช้ฮาร์ดแวร์รับคําสั่งซื้อโดยเฉพาะแพลตฟอร์มนี้ไม่เพียง แต่ช่วยประหยัดทรัพยากรการผลิต แต่ยังช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ความสามารถที่กว้างขวางของสมาร์ทโฟนสมัยใหม่ พร้อมด้วยโปรเซสเซอร์ขั้นสูง หน่วยความจําที่เพียงพอ และจอแสดงผลคุณภาพสูง ทําให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสําหรับการจัดการการดําเนินงานร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

การหาปริมาณผลกระทบ: การลดการปล่อย CO2

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมร้านอาหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการผลิตและการกําจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีส่วนสําคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รายงานระบุว่าการผลิตเทอร์มินัลร้านอาหารแห่งเดียวซึ่งพนักงานเสิร์ฟใช้กันทั่วไปอาจส่งผลให้เกิดการปล่อย CO2 ประมาณ 176 ปอนด์ (80 กิโลกรัม) นอกจากนี้ หน้าจอสัมผัสระบบขายหน้าร้าน (ePOS) แบบอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับขนาดของมัน สามารถปล่อย CO2 ได้ระหว่าง 330 ถึง 661 ปอนด์ (150 ถึง 300 กิโลกรัม) แม้แต่ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าแต่ละรายซึ่งมักถูกมองข้ามในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็คาดว่าจะ สร้าง CO2 ระหว่าง 0.0055 ถึง 0.0088 ปอนด์ (2.5 ถึง 4 กรัม)

เมื่อพิจารณาถึงการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างกว้างขวางในร้านอาหารทั่วไปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสะสมจะมีความสําคัญ แนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Do Your Order ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่การนําอุปกรณ์ที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่แทนที่จะผลิตอุปกรณ์ใหม่นําเสนอโซลูชันที่มีแนวโน้มว่าจะลดการปล่อยมลพิษเหล่านี้ การประมาณการของแพลตฟอร์มชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจนําไปสู่การลดการปล่อย CO2 ลงอย่างน่าทึ่งถึง 60% ต่อร้านอาหารต่อปี ซึ่งแปลเป็นการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมที่น่ายกย่อง

Beyond Hardware: กระบวนทัศน์ไร้กระดาษ

Do Your Order ไม่ได้หยุดอยู่ที่การลดการสูญเสียฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนวิธีที่ร้านอาหารจัดการกับใบเสร็จ ระบบแสดงผลในครัว (KDS) ขจัดความจําเป็นในการพิมพ์ใบเสร็จลดการใช้กระดาษและของเสีย สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน แต่ยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มเพื่อความยั่งยืน

การทํางานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

นอกจากประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว Do Your Order ยังส่งเสริมการทํางานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างพนักงานร้านอาหาร KDS ของแพลตฟอร์มช่วยให้พนักงานในครัวสามารถส่งการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังบริกรและลูกค้า โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่ออาหารพร้อม สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มการสื่อสารภายในร้านอาหาร แต่ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การรับประทานอาหารลดเวลารอที่ไม่จําเป็น

อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับร้านอาหาร

ความมุ่งมั่นของ Do Your Order ต่อความยั่งยืนเป็นมากกว่าแค่การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานร้านอาหาร มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุตสาหกรรมให้เป็นโมเดลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ ด้วยการนําอุปกรณ์ที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ลดขยะกระดาษและส่งเสริมการทํางานร่วมกันแบบเรียลไทม์แพลตฟอร์มนี้เป็นผู้นําในการชาร์จไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับธุรกิจร้านอาหาร

ในการแสวงหาเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกย่างก้าวเล็ก ๆ Do Your Order พิสูจน์ให้เห็นว่าด้วยการจินตนาการถึงวิธีที่เราเข้าถึงการจัดการร้านอาหารเราสามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ไม่ใช่แค่การปฏิวัติเทคโนโลยีเท่านั้น เป็นการปฏิวัติความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่อุตสาหกรรมร้านอาหารที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คําถามที่พบบ่อย

สํารวจเพิ่มเติม

8 นาที อ่าน

เหตุใดการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตจึงโดดเด่นกว่าสํานักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) ในอุตสาหกรรมร้านอาหารและการบริการ

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมร้านอาหารและการบริการทางเลือกของการประมวลผลการชําระเงินสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญทั้งประสิทธิภาพการดําเนินงานและระดับความพึงพอใจของลูกค้า แม้ว่าการชําระเงินของสํานักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) จะเป็นวั

Jennifer Lee
18 มี.ค. 2024
12 นาที อ่าน

การนําทางภูมิทัศน์ของค่าแรงขั้นต่ําในสหรัฐอเมริกา: คู่มือสําหรับเจ้าของร้านอาหาร

อุตสาหกรรมการบริการซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญที่มีชีวิตชีวาของเศรษฐกิจอเมริกันได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากพลวัตที่ผันผวนของ กฎหมายค่าแรงขั้นต่ํา ทั่วสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เจ้าของร้านอาหารและผู้ประกอบการนําทางผ่านความซับซ้อนของอัตราเงิ

Sarah Reynolds
17 มี.ค. 2024
7 นาที อ่าน

การนําทางแบบฟอร์มภาษีในอุตสาหกรรมการบริการของสหรัฐอเมริกา: คู่มือสําหรับธุรกิจร้านอาหาร

ในภาคการบริการของสหรัฐฯ ที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเจ้าของร้านอาหารต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการทางการเงินและการปฏิบัติตามภาษีที่ไม่เหมือนใคร พนักงานพาร์ทไทม์ และผู้รับเหมา การทําความเข้าใจวิธีจัดการแบบฟอร์มภาษี เช่น W-9, W-2

Jennifer Lee
12 มี.ค. 2024
18 นาที อ่าน

การนําทางกรอบการคลังสําหรับร้านอาหารและการบริการในยุโรป: คู่มือฉบับสมบูรณ์

ภูมิทัศน์ของการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางการเงินสําหรับร้านอาหารและธุรกิจการบริการทั่วยุโรปนั้นมีความหลากหลายเช่นเดียวกับทวีปเอง เนื่องจากแต่ละประเทศใช้กฎและข้อบังคับของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามภาษีและลดการฉ้อโกงการนําทางในสภาพแวดล้อมที่ซั

Jennifer Lee
02 มี.ค. 2024
5 นาที อ่าน

การปรับขนาดสําหรับร้านอาหารและการบริการในยุโรป: การนําทางภูมิทัศน์ด้วย Do Your Order

ภูมิทัศน์การคลังในยุโรปนําเสนอกฎระเบียบที่ซับซ้อนซึ่งธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคร้านอาหารและการบริการ ต้องดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎระเบียบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ ซึ่งครอบคลุมโซลูชันต่างๆ ตั้งแต่ระ

Jennifer Lee
29 ก.พ. 2024
8 นาที อ่าน

การสร้างทีมในฝัน: ข้อมูลเชิงลึกจากการพักผ่อนเริ่มต้นของเราในฟุงชาล - สัปดาห์ที่ 5

ในเมืองฟุงชาลที่มีชีวิตชีวาทีม Do Your Order ได้เริ่มดําเนินการล่าถอยเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกําหนดวิถีของเราใหม่ ด้วยคําแนะนําที่ชาญฉลาดของ Miguel Alves Ribeiro ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ www.sheerme.com เราได้เจาะลึกถึงการสํารวจอย่างเข้มข้นว่าการสร

Do Your Order
22 ก.พ. 2024

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง