คุณต้องการที่จะเห็นหน้านั้นใน English?

บทบาทของร้านอาหารและนักทานในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ามกลางกิจกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้น

Doyo - DoYourOrder บทบาทของร้านอาหารและนักทานในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ามกลางกิจกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้น

สารบัญ

Arrow Down

ในรายงานที่น่าตกใจเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการเปิดเผยว่า ผู้ผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลของโลกกําลังติดตามผลผลิตเกือบสี่เท่าจากโครงการน้ํามันและก๊าซที่ได้รับอนุมัติใหม่ภายในสิ้นทศวรรษนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้นําโดยสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ เป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อเป้าหมายของข้อตกลงด้านสภาพอากาศของปารีสในการจํากัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5C เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ด้วยสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานน้ํามันและก๊าซใหม่ที่สามารถพัฒนาได้หากเราต้องหลีกเลี่ยงการเกินเกณฑ์วิกฤตนี้การขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการสํารวจและสกัดเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการร่วมกันในทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร

ร้านอาหารและผู้อุปถัมภ์ของพวกเขามีตําแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเลือกอย่างมีสติและการนําแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ จะมีส่วนสําคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นี่คือข้อเสนอบางส่วนสําหรับเจ้าของร้านอาหารและลูกค้าที่ควรพิจารณา:

สําหรับเจ้าของร้านอาหาร:

1. แหล่งที่มาในท้องถิ่นและตามฤดูกาล: ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอาหารโดยการจัดหาส่วนผสมจากเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น เมนูตามฤดูกาลไม่เพียงแต่ลดพลังงานที่จําเป็นสําหรับการจัดเก็บและการขนส่ง แต่ยังสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วย

2. ยอมรับตัวเลือกจากพืช: การผลิตอาหารจากพืชโดยทั่วไปจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม การขยายตัวเลือกมังสวิรัติและมังสวิรัติสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของร้านอาหารได้อย่างมาก

3. ลดขยะอาหาร: การใช้กลยุทธ์เพื่อลดขยะอาหารไม่เพียงแต่ลดต้นทุน แต่ยังลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ ซึ่งปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพ พิจารณาบริจาคอาหารส่วนเกินให้กับที่พักพิงในท้องถิ่นหรือทําปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์

4. Energy Efficiency: ลงทุนในเครื่องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างในครัวที่ประหยัดพลังงาน สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ลดการปล่อย CO2 เท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าสาธารณูปโภคอีกด้วย การบํารุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจําสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้มากขึ้น

5. ให้ความรู้แก่พนักงานและผู้อุปถัมภ์ของคุณ: ใช้แพลตฟอร์มของคุณเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความสําคัญของการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้พนักงานของคุณสื่อสารถึงความพยายามที่ร้านอาหารของคุณทําเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและวิธีที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมได้

สําหรับลูกค้าร้านอาหาร:

1. สนับสนุนร้านอาหารที่ยั่งยืน: ส่งเสริมสถานประกอบการที่มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน มองหาร้านอาหารที่มาจากท้องถิ่น เสนอทางเลือกจากพืช และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดขยะ

2. เลือกอาหารจากพืช: แม้ว่าคุณจะไม่ใช่มังสวิรัติหรือมังสวิรัติ แต่การเลือกรับประทานอาหารจากพืชเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก อาหารทุกมื้อมีค่า

3. ลดการบริโภคเนื้อสัตว์: หากตัวเลือกจากพืชไม่น่าสนใจ ให้พิจารณาลดขนาดส่วนของอาหารประเภทเนื้อสัตว์ การเลือกไก่หรือปลามากกว่าเนื้อวัวสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมื้ออาหารของคุณได้

4. หลีกเลี่ยงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง: หากสั่งกลับบ้าน ให้ขอบรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุด และปฏิเสธภาชนะและหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ยังดีกว่านําภาชนะของคุณเองเมื่อเป็นไปได้

5. กระจายข่าว: แบ่งปันประสบการณ์ของคุณด้วยการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืนบนโซเชียลมีเดียและกับเพื่อนและครอบครัว การสร้างความตระหนักสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลเน้นย้ําถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าความท้าทายอาจดูน่ากลัว แต่ความพยายามร่วมกันของเจ้าของร้านอาหารและลูกค้าของพวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ด้วยการใช้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและการเลือกอย่างมีสติอุตสาหกรรมอาหารและผู้อุปถัมภ์สามารถมีส่วนร่วมในโลกที่มีสุขภาพดีขึ้นและอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

Do Your Order กําลังก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มสําคัญสําหรับเจ้าของร้านอาหารและลูกค้าที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยนําเสนอทรัพยากรอันล้ําค่าผ่านบล็อกที่เน้นความยั่งยืน ด้วยการนําทางไปยัง บล็อกความยั่งยืนของ Do Your Order (https://doyourorder.com/th/blog/category/sustainability/) ทั้งภัตตาคารและนักทานสามารถเข้าถึงข้อมูลมากมาย รวมถึงบทความข่าวล่าสุดและเคล็ดลับการปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร ความคิดริเริ่มนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินการเพื่อการดําเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ยังช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นการทําความเข้าใจผลกระทบของเมนูจากพืชหรือการค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ในการลดขยะอาหาร Do Your Order มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ภาคบริการอาหารและลูกค้าเริ่มดําเนินการบนเส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทีละมื้อ

คําถามที่พบบ่อย

สํารวจเพิ่มเติม

6 นาที อ่าน

ลดความซับซ้อนของการดําเนินงานโรงเบียร์: วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของ Be Easy Brewing

ในใจกลางวงการคราฟต์เบียร์ของโตเกียว Be Easy Brewing ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านเบียร์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น Be Easy Brewing

Do Your Order
14 เม.ย. 2024
6 นาที อ่าน

การกลั่นแกล้งในอุตสาหกรรมการบริการ: สูตรที่เป็นพิษสําหรับความล้มเหลว

การกลั่นแกล้งเป็นโรคระบาดที่แพร่ระบาดในแง่มุมต่างๆ ของสังคม และสถานที่ทํางานก็ไม่มีข้อยกเว้น ในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบริการการกลั่นแกล้งอาจส่งผลเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เพียง แต่สําหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แ

Sarah Reynolds
13 เม.ย. 2024
5 นาที อ่าน

การลงทุนในการรับประทานอาหารแบบครอบครัว: ดึงดูดลูกค้ารุ่นต่อไป

ร้านอาหารตระหนักถึงคุณค่าของการจัดเลี้ยงเด็ก ๆ มานานแล้วโดยเข้าใจว่าประสบการณ์การรับประทานอาหารในเชิงบวกในช่วงวัยเด็กสามารถแปลเป็นความภักดีตลอดชีวิต เมื่อไตร่ตรองถึงความทรงจําส่วนตัวพวกเราหลายคนจําได้ถึงเสน่ห์ของร้านอาหารบางแห่งในช่วงวัยเยาว์ของเร

Maria Sanchez
12 เม.ย. 2024
5 นาที อ่าน

การนําทางความร้อน: เจ้าของร้านอาหารสามารถจัดการกับภาวะเงินเฟ้อได้อย่างไร

ในโลกการทําอาหารที่ความสมดุลของคุณภาพและต้นทุนนั้นละเอียดอ่อนพอ ๆ กับรสชาติบนจานอัตราเงินเฟ้ออาจเป็นความท้าทายที่น่ากลัว เรื่องราวล่าสุดของ

Do Your Order
10 เม.ย. 2024
9 นาที อ่าน

โอบกอดคลื่นยืดหยุ่น: วิธีที่ร้านอาหารปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ที่มีพืชแรงมาก

ในบทความล่าสุด โดย Aliya Uteuova จาก Guardian การศึกษาที่ก้าวล้ําที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ได้รับความสนใจ โดยเผยให้เ

Do Your Order
09 เม.ย. 2024
8 นาที อ่าน

การนําทางการขาดแคลนแรงงาน: มุมมองระดับโลกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ

จากถนนที่ปูด้วยหินของเมืองในยุโรปไปจนถึงถนนที่พลุกพล่านของมหานครในอเมริกาธุรกิจการบริการกําลังต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่สําคัญ มาเจาะลึกสถานะของอุตสาหกรรมการบริการในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยตรวจสอบความท้าทายทั่วไปและพลวัต

Do Your Order
08 เม.ย. 2024

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง