Konaklama Sektöründe Zorbalık: Başarısızlık İçin Zehirli Bir Reçete

Doyo - DoYourOrder Konaklama Sektöründe Zorbalık: Başarısızlık İçin Zehirli Bir Reçete

İçindekiler

Arrow Down

Zorbalık, toplumun çeşitli yönlerini etkileyen bir beladır ve işyeri de bir istisna değildir. Konaklama endüstrisinin dinamik ve müşteri odaklı ortamında, zorbalık sadece ilgili bireyler için değil, tüm şirket için özellikle zarar verici sonuçlar doğurabilir. Sonunda başarısızlığa yol açan zehirli bir reçetedir.

İşyerindeki zorbalar genellikle güvensizlik veya kendileriyle ilgili memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Hayal kırıklıklarını ve güvensizliklerini başkalarına salarlar, düşmanca ve toksik bir ortam yaratırlar. Bu davranış sadece üretkenliği bastırmakla kalmaz, aynı zamanda şirketin itibarını da zedeler. Bir yöneticinin veya mal sahibinin müşteriler tarafından çalışanlara zorbalık yaparken görüldüğü bir senaryo hayal edin; Müşterileri uzaklaştırmanın ve markanın imajını onarılamaz bir şekilde lekelemenin kesin bir yolu.

Guardian'ın editörü George Monbiotya göre, zorbalığın rekabetin doğal bir sonucu olduğu, zamanımızın baskın anlatısı olan neoliberalizm tarafından yayılan bir kavram olduğu iddia edilebilir. Bu ideoloji, insan hayatını, bazılarının diğerlerinin pahasına kazanması gereken sıfır toplamlı bir oyun olarak çerçeveler. Ancak bu anlatı kusurludur. Sadece eşitsizliği sürdürmekle kalmaz, aynı zamanda saldırganlık ve tahakkümün ödüllendirildiği bir kültürü de teşvik eder.

Müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğu konaklama sektöründe, zorbalığın varlığı felaket olabilir. Kendini küçümsenmiş veya aşağılanmış hisseden çalışanların beklenen hizmet düzeyini sunmaları pek olası değildir, bu da memnuniyetsiz müşterilere ve iş kaybına yol açar. Ayrıca, ağızdan ağıza iletişimin önemli bir rol oynadığı bir sektörde, işyerinde zorbalık hikayeleri orman yangını gibi yayılabilir ve potansiyel müşterileri geri dönmekten caydırabilir.

Restoran İşletmesinde Zorbalık Ortamını Tanımak

Restoran endüstrisi, hızlı tempolu ve yüksek basınçlı ortamıyla bilinir, ancak ne yazık ki, işyerinde zorbalık için bir üreme alanı da olabilir. Zorbalık ortamının belirtilerini belirlemek, sağlıklı bir işyeri kültürünü sürdürmek ve çalışanların refahını sağlamak için çok önemlidir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı temel göstergeler:

1. Sürekli Eleştiri: Zorbalık ortamında, çalışanlar kendilerini yöneticilerden veya iş arkadaşlarından gelen acımasız eleştirilere maruz bulabilirler. Bu eleştiri haksız veya durumla orantısız olabilir ve ilgili kişilerin güvenini ve moralini bozabilir.

2. İzolasyon ve Dışlama: Zorbalık genellikle belirli bireylerin seçildiği ve marjinalleştirildiği ortamlarda gelişir. Restoranlarda bu, belirli personeli grup etkinliklerinden dışlamak, ilerleme fırsatlarını reddetmek veya kasıtlı olarak önemli konuşmaların veya karar verme süreçlerinin dışında bırakmak olarak ortaya çıkabilir.

3. Sözlü İstismar: Sözlü taciz, toksik bir işyeri ortamının açık bir işaretidir. Bu, çalışanlara karşı bağırmayı, bağırmayı, isim takmayı veya aşağılayıcı bir dil kullanmayı içerebilir. Yoğun vardiyalar sırasında gerginliğin yüksek olabileceği bir restoran ortamında, sözlü taciz daha yaygın olabilir ancak asla tolere edilmemelidir.

4. Makul Olmayan İş Yükleri: Zorbalık, belirli kişilere gerçekçi olmayan veya aşırı iş yükleri atamak şeklinde de olabilirken, diğerlerine ayrıcalıklı muamele yapılır. Bu, haksız yere yük altında hisseden çalışanlar arasında tükenmişlik, stres ve kızgınlık duygularına yol açabilir.

5. Destek Eksikliği: Sağlıklı bir çalışma ortamında, çalışanlar yöneticileri ve iş arkadaşları tarafından desteklendiklerini hissetmelidir. Bununla birlikte, zorbalık ortamında, bireyler yardım veya rehberlik için başvuracakları hiçbir yer yokmuş gibi hissedebilirler. Yöneticiler zorbalık davranışlarına göz yumabilir veya hatta kendileri aktif olarak katılabilirler.

6. Yüksek Devir Oranları: Yüksek bir devir hızı, bir restoranın çalışma kültüründeki temel sorunları gösteren bir kırmızı bayrak olabilir. Çalışanlar sürekli olarak işlerinden ayrılıyor veya işten ayrılıyorsa, bu onların mutsuz olduklarının veya işyerinde kötü muameleye maruz kaldıklarının bir işareti olabilir.

7. Fiziksel Yıldırma: Aşırı durumlarda, zorbalık fiziksel yıldırma veya tehditlere dönüşebilir. Bu, saldırgan jestleri, kişisel alanı işgal etmeyi ve hatta şiddet eylemlerini içerebilir. Her türlü fiziksel yıldırma çok ciddiye alınmalı ve derhal ele alınmalıdır.

Restoran sahiplerinin ve yöneticilerinin işyerinde zorbalık davranışlarını tespit etme ve ele alma konusunda uyanık olmaları önemlidir. Zorbalığa karşı net politikalar oluşturmak, çalışanlara ve yöneticilere zorbalığı nasıl tanıyacakları ve önleyecekleri konusunda eğitim vermek ve bir saygı ve destek kültürünü teşvik etmek, restoranlarda zorbalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Restoranlar, çalışanların refahına öncelik vererek ve olumlu bir çalışma ortamını teşvik ederek, dahil olan herkes için daha sağlıklı ve daha üretken bir iş yeri yaratabilir.

Adam Reiner'ın New York City restoran endüstrisindeki deneyimi, özellikle kaliteli yemek işletmelerinde yaygın işyeri zorbalığı sorununa ışık tutuyor. Ev personelinin ön tarafının deneyimli bir üyesi olan Reiner, seri olarak taciz eden bir yönetici şef tarafından sürdürülen toksik ortamla ilk elden karşılaştı. On yıllık deneyimine ve başarılı bir kariyer yörüngesine rağmen, Reiner kendini mutfakta amansız kötü muamele ve yıldırma ile karşı karşıya buldu. Şefin saldırgan davranışı, yönetimin hesap verebilirlik eksikliğiyle birleştiğinde, restorana nüfuz eden bir korku ve düşmanlık kültürü yarattı. Reiner'in istifa kararı, şefin zulmünden kaçma ve profesyonel bir ortamda saygınlığını geri kazanma arzusundan kaynaklanıyordu. Bununla birlikte, şefin devam eden görev süresi ve restoran grubunun suistimalini ele alma konusundaki isteksizliği, işyerinde zorbalığın kontrolsüz bir şekilde devam etmesini sağlayan sistemik başarısızlıkların altını çiziyor. Bu dava, zorbalıkla mücadele etmek ve konaklama işyerlerinde bir saygı ve hesap verebilirlik kültürünü teşvik etmek için endüstri çapında reformlara duyulan acil ihtiyacın açık bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.

Zorbaların yaygın etkisi, çocukluk oyun alanlarından siyasetin en yüksek kademelerine kadar uzanır. Zorbaların genellikle işyerinde başarılı olduğunu gösteren son araştırmalar, geleneksel bilgeliğe meydan okuyor. Ancak bu başarı, etkili liderliğin veya örgütsel hünerin göstergesi değildir. Hakimiyete dayalı davranışlar, zararlı rekabeti sürdürür ve gerçek işbirliğini ve yeniliği engeller. Neoliberal ideolojiler bu tahakküm döngüsünü körüklüyor, eşitsizliği teşvik ediyor ve saldırgan davranışları ödüllendiriyor. Yine de değişim için umut var. İşbirliğini teşvik ederek ve zorlamayı ödüllendiren sistemleri ortadan kaldırarak, herkesin gelişme fırsatına sahip olduğu daha adil bir toplum yaratabiliriz. Zorbaların yönetmesi gerektiği fikrini reddetmenin ve yönetişim ve sosyal organizasyon için daha şefkatli ve işbirlikçi bir yaklaşımı benimsemenin zamanı geldi.

Konaklama sektöründeki kuruluşların işyerinde zorbalığın yıpratıcı etkilerini fark etmelerinin ve bunu ele almak için proaktif önlemler almalarının zamanı geldi. Şirketler, kapsayıcılık, empati ve saygı kültürünü teşvik ederek, çalışanların kendilerini değerli hissettikleri ve olağanüstü hizmet sunma konusunda yetkilendirilmiş oldukları ortamlar yaratabilir. Sonuçta, konaklama endüstrisindeki başarı sadece müşteri beklentilerini karşılamakla ilgili değildir; Aynı zamanda, dahil olan herkes için başarıyı besleyen olumlu bir işyeri kültürü geliştirmekle de ilgilidir.

Do Your Order Hakkında

Do Your Order, restoran operasyonlarını kolaylaştırmak ve yükseltmek için hazırlanmış, oyunun kurallarını değiştiren bir platformdur. Odak noktamız, hızlı katılım, ek donanıma ihtiyaç duymadan sorunsuz çözümler ve kapsamlı yönetim araçlarıdır. Do Your Order ile restoranlar müşteri memnuniyetini artırabilir, operasyonları kolaylaştırabilir ve finansal veya finansal olmayan tüm temel performans göstergelerinde iyileştirme yapabilir. Do Your Order ve restoranınızı nasıl dönüştürebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://doyourorder.com/tr/blog/ adresindeki ücretsiz blog kaynaklarımızı keşfedin.

Sıkça sorulan sorular

Daha fazlasını keşfedin

6 dakika okumak

Öncü Bir Ruh: Japonya'nın Butik Bira Sahnesinde Be Easy Brewing'in Yolculuğu

Kiraz çiçekleri, tarihi kaleleri ve bol elma bahçeleriyle ünlü bir şehir olan Hirosaki'nin canlı butik bira sahnesinde, benzersiz bir bira fabrikası yavaş yavaş varlığını kuruyor. Gareth tarafından kurul

Do Your Order
15 Apr 2024
6 dakika okumak

Bira Fabrikası Operasyonlarını Basitleştirme: Be Easy Brewing'in Teknolojik Evrimi

Tokyo'nun butik bira sahnesinin kalbinde yer alan Be Easy Brewing, yalnızca olağanüstü birasıyla değil, aynı zamanda ticari operasyonlara yenilikçi yaklaşımıyla da öne çıkıyor. İş ahlakı, dayan

Do Your Order
14 Apr 2024
5 dakika okumak

Aile Yemeklerine Yatırım Yapmak: Yeni Nesil Müşterileri Yakalamak

Restoranlar, çocukluk döneminde olumlu bir yemek deneyiminin yaşam boyu sadakate dönüşebileceğini anlayarak, çocuklara hizmet vermenin değerini uzun zamandır kabul ediyor. Kişisel anılarımızı düşünürsek, çoğumuz gençliğimizde, bir oyuncak ya da öz

Maria Sanchez
12 Apr 2024
5 dakika okumak

Sıcakta Gezinmek: Restoran Sahipleri Enflasyonla Nasıl Başa Çıkabilir?

Kalite ve maliyet dengesinin bir tabaktaki lezzetler kadar hassas olduğu mutfak dünyasında, enflasyon zorlu bir zorluk olarak hizmet edebilir.

Do Your Order
10 Apr 2024

Başlamaya hazır mısınız?