O sayfayı görmek ister misiniz? English?

Avrupa'da Restoranlar ve Konaklama için Mali Çerçevede Gezinmek: Kapsamlı Bir Kılavuz

Doyo - DoYourOrder Avrupa'da Restoranlar ve Konaklama için Mali Çerçevede Gezinmek: Kapsamlı Bir Kılavuz

İçindekiler

Arrow Down

Avrupa'daki restoranlar ve konaklama işletmeleri için mali uyum ortamı, kıtanın kendisi kadar çeşitlidir. Her ülkenin vergi uyumluluğunu sağlamak ve dolandırıcılığı azaltmak için kendi kural ve düzenlemelerini uyguladığı bu karmaşık ortamda gezinmek, Avrupa pazarlarında faaliyet gösteren veya bu pazarlara açılan işletmeler için göz korkutucu bir görev olabilir. Bu kılavuz, sorunsuz operasyonlar sağlamak ve olası yasal tuzaklardan kaçınmak için yerel mali yasaları anlamanın ve bunlara bağlı kalmanın önemini vurgulayarak, çeşitli Avrupa ülkelerindeki mali gereksinimlerin gizemini çözmeyi amaçlamaktadır.

Yazılım tabanlı mali sistemlerin benimsenmesinden sertifikalı mali araçların zorunlu kullanımına kadar, mali uyumluluğa yaklaşım bir ülkeden diğerine önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Restoran ve konaklama operasyonlarını yönetmek için popüler bir platform olan 'Do Your Order'u kullanan işletmeler için bu mali düzenlemelere uyum çok önemlidir. Bu makale, önemli Avrupa ülkelerindeki 'Do Your Order'un mali uyum durumuna genel bir bakış sunmakta ve restoranların ve konaklama işletmelerinin mali ortamda nasıl etkili bir şekilde gezinebileceklerine dair içgörüler sunmaktadır.

Her ülkenin mali gereksinimlerinin ayrıntılarını incelerken, işletmelerin en son gelişmelerden haberdar olmaları ve operasyonlarının yerel yasalara tam olarak uygun olmasını sağlamaları önemlidir. İster yeni yazılım mali standartlarına uyum sağlamak ister sertifikalı mali cihazları entegre etmek olsun, mali çerçeveyi anlamak, Avrupa'daki ticari operasyonlarınızın başarısı ve yasallığı için çok önemlidir.

Avrupa'daki mali uyum ortamını inceleyelim, çeşitli ülkelerdeki 'Do Your Order'un durumunu inceleyelim ve bu karmaşık düzenleyici ortamda gelişmeyi amaçlayan restoranlar ve konaklama işletmeleri için değerli bilgiler sağlayalım.

Arnavutluk (Malileştirme gerekliliklerine uygun değil)

Osumi Canyon

Arnavutluk'ta Do Your Order'u kullanmak isteyen restoranlar, yerel mali otoritelere uymayacak ve ek bir mali kasaya ihtiyaç duyacaktır. 2019'da Arnavutluk, yazılım tabanlı bir malileştirme sistemine geçerek mali cihaz sertifikasyonu ihtiyacını aşamalı olarak ortadan kaldırdı ve zorunlu POS başvuru sertifikasyonunu uygulamaya koydu. 2020 vergi reformu ile resmileştirilen bu değişim, vergi tahsilatını artırdı, gri ekonomiyi azalttı ve vergi süreçlerini kolaylaştırdı. Ancak, Do Your Order'un bağımsız bir mali çözüm olarak kullanılamayacağını unutmamak önemlidir.

2019 yılında Arnavutluk, Fatura ve Dolaşım İzleme Sistemi Kanunu'nu yürürlüğe koyarak malileştirme yaklaşımında önemli bir değişikliğe işaret etti. Bu yasa, mali cihaz sertifikasyonu ihtiyacını ortadan kaldıran ve bunun yerine POS (Satış Noktası) uygulamalarının zorunlu sertifikalandırılmasını gerektiren yazılım tabanlı bir malileştirme sistemi kurdu.

Arnavutluk için mali hukuk zaman çizelgesindeki kilit noktalar şunlardır:

Yazılım Tabanlı Maliyeleştirmenin Tanıtımı (2019): 2019 yasası, donanım tabanlı bir malileştirme sisteminden yazılım tabanlı bir malileştirme sistemine geçişi başlattı. Bu sistem, XML mesajlarının değiş tokuşu yoluyla vergi mükellefleri ve vergi makamları arasında gerçek zamanlı iletişime dayanır.

Zorunlu POS Başvuru Sertifikasyonu (2020): Yazılım tabanlı malileştirmeye geçişle birlikte Arnavutluk, tüm POS uygulamalarının sertifikalandırılmasını zorunlu hale getirerek işletmeler ve vergi makamları arasında uyumluluk ve güvenli veri alışverişi sağladı.

2020 Vergi Reformunun Faydaları: 2020'de yazılım tabanlı malileştirme sisteminin uygulanması, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok olumlu sonuca yol açtı:

  • Gelişmiş vergi tahsilat verimliliği.
  • Gri ekonominin azaltılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir finansal ortama yol açar.
  • Kolaylaştırılmış vergi beyannamesi ve teftiş süreçleri, işletmelerin vergi düzenlemelerine uymasını ve yetkililerin vergi yasalarını izlemesini ve uygulamasını kolaylaştırır.

Avusturya (Yakında uyumlu olacak)

VIENNA

Do Your Order, çözümünü Avusturya'daki tüm restoranlarla uyumlu hale getirmek için çalışıyor. Avusturya'nın 2016 yılında kurulan malileştirme sistemi, mali şeffaflık için Mali Dergi (DEP) ve dijital imzaların kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Şu anda, restoranlar için 'Do Your Order' platformu bu mali standartlara uymuyor. Ancak, gelecekteki uyumluluğunu sağlamak için çabalar devam etmektedir.

Avusturya'da 2016 yılında uygulamaya konulan malileştirme sistemi, finansal veri bütünlüğünü artırmayı, vergi kaçakçılığını azaltmayı ve adaleti teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İki temel aşamadan oluşur:

Mali Günlüğün (DEP) Oluşturulması: 2016 yılının başında uygulamaya konulan DEP, tüm nakit işlemlerini ve makbuzları gerçek zamanlı olarak kaydederek veri doğruluğunu ve güvenliğini sağlar. Yerel, merkezi veya bulutta depolanabilir ve yetki denetimleri için kolayca erişilebilir olmalıdır.

Zorunlu Dijital İmza: Nisan 2017'den itibaren, her nakit makbuzun bir dijital imzası olmalıdır, bu da finansal verileri dolandırıcılık veya manipülasyona karşı daha da güvence altına alır.

Avusturya, büyük perakendeciler için benzersiz bir 'kapalı sistem' (30'dan fazla yazar kasa) ile malileştirmede hem donanım hem de yazılım kullanmaktadır. Bu sistem, her bir POS'u ayrı ayrı kaydetmek yerine devlet tarafından verilen özel bir sertifika gerektiren, veri bütünlüğünü ve şeffaflığını korurken uyumluluğu sağlayan kolaylaştırılmış bir sürece olanak tanır.

Belçika (Malileştirme gerekliliklerine uygun)

Ghent Old town

Do Your Order is compliant with Belgium's fiscalization requirements for restaurants with a turnover below EUR 25,000

Do Your Order, Belçika'nın cirosu 25.000 Euro'nun altında olan restoranlar için malileştirme gerekliliklerine uygundur. Şu anda bu eşiğin üzerindeki restoranlar için mali uyumlu bir çözüm uygulama planı bulunmamaktadır. Bunun ana nedeni, yazar kasalar için Avrupa'daki en karmaşık yasal çerçevedir. Tam bir kabus.

Belçika'da, cirosu 25.000 Euro'yu aşan işletmeler için HORECA sektöründeki tüm şirket içi satışlar için malileştirme gereklidir. Bu, satışların sertifikalı bir yazar kasa sistemine kaydedilmesini ve Vergi Makamları ile otomatik veri alışverişi olmaksızın mali makbuzların düzenlenmesini içerir. 1 Temmuz 2016'dan bu yana uyumluluk, FPS Finance tarafından izlenmekte ve uyumsuzluk cezaları verilmektedir. Mali cihazlar, Mali Veri Modülü ve KDV İmza Kartı içeren yazar kasaları veya POS sistemlerini içerir.

Belçika, yıllık cirosu 25.000 Euro'nun üzerinde olan vergi mükellefleri için restoranlarda şirket içi satışlar ve catering hizmetleri için malileştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu düzenleme, her satışın onaylı yazar kasa sistemine kaydedilmesini ve mali makbuz düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bazı mali sistemlerin aksine, Belçika Vergi Daireleri ile otomatik veri alışverişi gerektirmez. Mali verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için, yalnızca FPS Finans gereksinimlerini karşılayan bir sertifikasyon sürecinden geçen önceden tanımlanmış cihazlara izin verilir. Bu, yazar kasalar, POS sistemleri ve mali veri modülü gibi mali cihazların donanım ve yazılım bileşenlerini içerir ve bunların tümü zorunlu sertifikasyondan geçmelidir. 1 Temmuz 2016'da HORECA sektöründe vergi yazar kasa sisteminin (SCE) uygulanması, vergi idaresinin uyumsuzluk için cezalar uygulamasıyla bu düzenlemelerin uygulanmasında önemli bir adım oldu. Halen kullanımda olan mali cihazlar, mali yükümlülüklerden sorumlu resmi Vergi Dairesi olan FPS Finance'in gözetimi altında, bir Mali Veri Modülü ve bir KDV İmza Kartı içeren özel bir kontrol modülü ile entegre edilmiş bir yazar kasa veya POS sisteminin bir kombinasyonu ile karakterize edilir.

Bulgaristan (Malileştirme gerekliliklerine uygun değil)

Basarbov

Bulgaristan'da, mali cihazların zorunlu kullanımı ve belirli POS yazılım beyan prosedürleri ile malileştirme gereksinimleri katıdır. 2006'dan bu yana gelişen düzenleme, USN oluşturma, QR kod makbuzları ve e-mağazalar için kurallar gibi güncellemeleri içeriyor. 'Do Your Order', bu kapsamlı gereksinimler nedeniyle Bulgaristan'da bağımsız bir mali çözüm olarak hizmet veremez ve gelecekte bu tür bir kullanım için uyarlanması planlanmamaktadır.

Bulgaristan'ın malileştirme çerçevesi, sıkı bir şekilde uygulanması ve özellikle restoran sektöründeki işletmelere getirdiği ayrıntılı yükümlülüklerle karakterize ediliyor. Ana mali düzenlemenin 2006'daki başlangıcından bu yana, H-18 Yönetmeliğine çok sayıda güncelleme entegre edildi ve çeşitli son tarihler, ayarlamalar ve hem zorunlu hem de isteğe bağlı kurallar getirildi. Bu güncellemeler arasında, işlemlerin başlangıcında POS yazılımı tarafından oluşturulan bir Benzersiz Satış Numarasının (USN) tanıtılması, makbuzlara QR kodlarının dahil edilmesi, kuponların özel olarak işlenmesi ve e-ticaret için farklı düzenlemeler yer alıyor. Ek olarak, resmi para birimi olarak Euro'ya geçişe kendi mali ayarlamaları eşlik etti.

Bulgaristan'da gerekli olan malileştirme türü donanım tabanlıdır ve ülkenin uyumluluk standartlarını karşılamada fiziksel mali araçların önemini vurgulamaktadır. Bu cihazlar, POS yazılımı için beyan prosedürleriyle birlikte, uygun işlevsellik ve uyumluluğu sağlamak için katı kurallara tabidir. Bulgaristan'ın mali gereksinimlerinin karmaşıklığı ve özgüllüğü göz önüne alındığında, 'Do Your Order' bu düzenleyici ortamda bağımsız bir mali çözüm olarak kullanılamaz. Sistemin kapsamlı mali cihaz ve yazılım beyanı gereksinimlerini karşılayamaması, restoranlar için gerekli mali uyumluluğu sağlayamayacağı anlamına gelir. Ayrıca, öngörülebilir gelecekte bu katı Bulgar mali standartlarını karşılamak için 'Do Your Order'u değiştirme niyeti yoktur ve bu da işletmelerin alternatif uyumlu mali çözümler arama ihtiyacını vurgulamaktadır.

Hırvatistan (Malileştirme gerekliliklerine uygun değil)

Zadar

Hırvatistan, her işlem makbuzunun İnternet üzerinden Vergi Daireleri tarafından gerçek zamanlı olarak yetkilendirilmesini gerektiren çevrimiçi bir malileştirme sistemi kullanmaktadır. Bu sistem, perakendecilerin, makbuzlar için özel kimlik anahtarları da dahil olmak üzere işlem verilerini göndermek ve almak için İnternet erişimi olan POS sistemlerine sahip olmasını zorunlu kılar. İnternet bağlantısı olmaması durumunda, işlemler 48 saat içinde yeniden yetkilendirilmelidir. 'Do Your Order', bu özel çevrimiçi malileştirme gereklilikleri nedeniyle Hırvatistan'da bağımsız bir mali çözüm olarak işlev görememektedir ve gelecekte bu amaca uyarlamak için herhangi bir plan bulunmamaktadır.

Hırvatistan'ın malileştirme sistemi, 1 Ocak 2013'te tanıtılan ve mali uyumluluk için gerçek zamanlı İnternet tabanlı işlem yetkilendirmesini uygulayan ilk ülkelerden biri haline gelen sofistike bir çevrimiçi malileştirme modelidir. Bu sistem, bir perakendeci tarafından işlenen her işlemin yetkilendirme için Vergi Dairelerinin sunucusuna gönderilmesini gerektirir. Sunucu, sırayla, her makbuza yazdırılması gereken kimlik anahtarlarını sağlayarak, Vergi Dairesi tarafından yüksek düzeyde işlem verisi denetimi ve analizi sağlar.

Bu sistemin özü, POS sistemlerinin merkezi sunucuyla iletişim kurmak için İnternet erişimi ile donatılmasını gerektiren zorunlu çevrimiçi yetkilendirmedir. Bu kurulum, İnternet bağlantısının kesildiği durumlarda bile sürekli müşteri hizmetleri sağlar. Bununla birlikte, bu gibi durumlarda, yasa, çevrimdışı olarak gerçekleştirilen işlemlerin 48 saatlik bir süre içinde yeniden yetkilendirilmesini ve mali düzenlemelere uygunluğun sağlanmasını gerektirir.

Hırvatistan'daki malileştirme türünün yazılım tabanlı olduğu ve gerçek zamanlı veri iletimi ve yetkilendirmesine odaklandığı göz önüne alındığında, 'Do Your Order' bu düzenleyici çerçeve içinde bağımsız bir mali çözüm olarak uyumlu değildir. Çevrimiçi işlem yetkilendirmesi için özel gereklilikler ve POS sistemleri için sürekli İnternet erişimi ihtiyacı, 'Do Your Order'un Hırvat mali kanununun taleplerini karşılayamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca, öngörülebilir gelecekte Hırvatistan'ın çevrimiçi malileştirme gerekliliklerine uymak için 'Do Your Order'u değiştirme niyeti yoktur. Bu, Hırvatistan'da faaliyet gösteren işletmelerin, ülkenin benzersiz ve katı mali standartlarına tam olarak uyan alternatif çözümler arama gerekliliğini vurgulamaktadır.

Çek Cumhuriyeti (Malileştirme gerekliliklerine uygun)

Çek Cumhuriyeti'nin Aralık 2016'dan itibaren işlemler için zorunlu olan çevrimiçi malileştirme sistemi, pandemi nedeniyle 2020'de askıya alındı ve nihayetinde 2023'te iptal edildi. O zamandan beri, restoranların ve konaklama işletmelerinin artık vergi yetkilendirmesi için satış verilerini göndermeleri gerekmiyor ve bu da Çek Cumhuriyeti'ni mali olmayan bir ülke haline getiriyor. Bu değişiklik, bir restoran POS'u olan 'Do Your Order'un, karşılanması gereken herhangi bir mali uyumluluk gereksinimi olmadığı için bu sektörler için mali bir çözüm olarak uyarlanmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

Çek Cumhuriyeti'nde, Aralık 2016'da bir çevrimiçi malileştirme sistemi uygulandı ve restoranlar ve konaklama işletmeleri tüm nakit veya nakit benzeri işlemleri çevrimiçi yetkilendirme için Vergi Dairesine göndermeye zorladı. Bu sistem, vergi raporlamasını kolaylaştırmayı ve sektör genelinde uyumluluğu sağlamayı amaçladı. Bununla birlikte, 2020'de küresel salgının ortaya çıkması, özellikle restoran ve konaklama endüstrisindeki işletmelerin karşılaştığı benzeri görülmemiş ekonomik zorlukları yansıtan bu sistemin askıya alınmasına yol açtı.

Önemli bir hamleyle, Çek hükümeti 2023'te malileştirme sistemini tamamen iptal etmeye karar verdi ve artık amaçlanan hedeflerini yerine getirmediğini kabul etti. Bu karar, Çek Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2023'ten itibaren mali olmayan bir ülkeye geçişine işaret etti ve böylece işletmelerin satış verilerini yetkilendirme için vergi dairesine gönderme zorunluluğunu ortadan kaldırdı. İptal ayrıca, malileştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan Elektronik Satış Kayıtları (EET) Portalının tamamen kaldırılmasını da içeriyordu.

Restoran ve konaklama işletmeleri için bu düzenleyici değişikliğin derin etkileri vardır. Çevrimiçi malileştirme gerekliliklerine uyum ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece işlemleri basitleştirir ve idari yükleri azaltır. Sonuç olarak, 'Do Your Order' ve benzeri sistemlerin, böyle bir gereklilik bulunmadığından, Çek mali düzenlemelerini karşılamak için artık belirli işlevleri içermesi gerekmemektedir. Bu gelişme, restoran ve konaklama sektörlerindeki işletmelerin, özel mali çözümlere uyum sağlamaya veya bunlara yatırım yapmaya gerek kalmadan, hizmet sunumuna daha fazla ve mali uyumluluğa daha az odaklanmasına olanak tanır.

Danimarka (Kısmi Uyum)

Danimarka'daki Restoran ve Ağırlama İşletmeleri için Kısa Özet:

Danimarka'da malileştirme, herhangi bir özel donanım gereksinimi zorunlu olmaksızın yazılım işlevleri etrafında toplanmıştır. 2019'dan beri Danimarka yasaları, POS sistemlerinin işlem imzalama, zincirleme ve elektronik dergi tutma gibi işlevleri içermesini şart koşuyor. 'Do Your Order' bu düzenlemelerle uyumludur, ancak işletmelerin SAF-T formatında veya Danimarka Vergi Dairesi tarafından istenen başka bir formatta sağlayabilmemiz için geçici olarak veri aktarımı talep etmesi gerekir.

Danimarka'nın malileştirmeye yaklaşımı, donanım uygulamalarından ziyade yazılım işlevlerine önemli ölçüde odaklanmaktadır. Odaktaki bu değişim, 2019'da restoran ve konaklama sektörlerindekiler de dahil olmak üzere işletmeler tarafından kullanılan POS sistemlerinin belirli işlevleri içermesini zorunlu kılan mali gerekliliklerin getirilmesiyle sağlamlaştı. Bu işlevler uyumluluk için çok önemlidir ve işlemlerin imzalanması ve zincirlenmesinin yanı sıra elektronik bir derginin bakımını içerir. Ayrıca, denetim amacıyla, işletmelerin işlem verilerini Danimarka Vergi Dairesi tarafından sağlanan teknik düzenlemelerde belirtildiği gibi Vergi için Standart Denetim Dosyası (SAF-T) formatında sunmaları gerekmektedir.

'Do Your Order', sistemimizin işlem imzalama, zincirleme ve veri depolama için gerekli işlevleri desteklemesini sağlayarak Danimarka'nın malileştirme gereklilikleriyle uyumludur. Ancak, Danimarka düzenlemelerine tam olarak uymak için işletmelerin bizden proaktif olarak veri aktarımı talep etmesi gerekir. Talep üzerine, işlem verilerini SAF-T formatında veya Danimarka Vergi Dairesi tarafından istenen herhangi bir formatta dışa aktarabiliriz. Bu süreç, işletmelerin Danimarka yasaları tarafından belirlenen denetim ve raporlama gereksinimlerini karşılamasına olanak tanıyarak, veri ihracatını kendi özel ihtiyaçlarına göre yönetme esnekliğini korurken uyumluluğu sağlar.

Danimarka'da faaliyet gösteren restoran ve konaklama işletmeleri için bu, 'Do Your Order' Danimarka mali yasalarına temel uyumu sağlarken, denetim amacıyla veri ihracatını başlatma sorumluluğunun işletmenin kendisine ait olduğu anlamına gelir. Bu yaklaşım, işletmelerin Danimarka mali düzenlemeleriyle uyumlu kalabilmelerini sağlarken, işlem verilerinin nasıl ve ne zaman dışa aktarılacağını ve vergi makamlarına nasıl gönderileceğini yönetme esnekliğine sahip olmalarını sağlar.

Bosna Hersek Federasyonu (Malileştirme gerekliliklerine uygun değil):

Bosna Hersek Federasyonu'nda malileştirme, 2010 yılında yürürlüğe giren ve restoranlar ve konaklama hizmetleri de dahil olmak üzere her perakende işletmesinin, ödeme yönteminden bağımsız olarak mali araçları kullanarak tüm işlemleri kaydetmesini gerektiren yasalara tabidir. Günlük ve periyodik raporlar zorunludur. 'Do Your Order' bu donanım tabanlı mali gerekliliklerle uyumlu değildir ve gelecekte uyumlu hale gelmeyi planlamamaktadır.

Bosna Hersek Federasyonu'nda 2010 Mali Kanunu ile oluşturulan malileştirme çerçevesi, tüm perakende işletmeleri için kapsamlı kayıt ve raporlama gerekliliklerini zorunlu kılmaktadır. Bu, restoranların ve konaklama işletmelerinin, müşteriler tarafından kullanılan ödeme yönteminden bağımsız olarak her işlemi kaydetmek için mali cihazlar kullanma gerekliliğini içerir. Kanun ayrıca, her iş gününün sonunda günlük raporların oluşturulmasını ve bu raporların her mali cihaz için yazdırılmasını ve saklanmasını gerektirir. Ek olarak, periyodik raporlar her vergi döneminin son gününde derlenmeli ve yazdırılmalıdır, bu da ayrıntılı kayıt tutma ve mali düzenlemelere uyum sağlar.

Bosna Hersek Federasyonu'nda zorunlu kılınan malileştirme türü, uyumluluk için fiziksel mali araçların kullanımını vurgulayan donanım tabanlıdır. Donanım mali cihazları için özel gereklilikler ve kapsamlı günlük ve periyodik raporlama yükümlülükleri göz önüne alındığında, 'Do Your Order' Bosna Hersek Federasyonu tarafından belirlenen mali uyum standartlarını karşılamamaktadır. Ayrıca, gelecekte bu donanım tabanlı mali gerekliliklere uymak için 'Do Your Order'u uyarlama niyeti yoktur.

Bu yetki alanı içinde faaliyet gösteren restoran ve konaklama işletmeleri için, 'Do Your Order'un mevcut yasal çerçeve altında bir mali uyum çözümü olarak hizmet edemeyeceğini anlamak çok önemlidir. İşletmeler, Bosna Hersek Federasyonu'nun donanım tabanlı malileştirme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış alternatif mali cihazlar ve sistemler aramalıdır. Bu, yasalara tam uyumu sağlayacak ve uyumsuzlukla ilgili olası yasal ve mali cezalardan kaçınacaktır.

Fransa (Malileştirme gerekliliklerine uygun değil):

Fransa'nın 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olan malileştirme sistemi, şeffaflığı sağlamak ve dolandırıcılığı önlemek için devlet onaylı POS sistemlerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Bu sistem, işlemlerin dijital olarak imzalanmasını ve sıralanmasını, düzenli olarak raporlanmasını ve verilerin arşivlenmesini gerektirir. 'Do Your Order' şu anda bu yazılım tabanlı mali gerekliliklerle uyumlu değildir, ancak gelecekte restoranları ve konaklama işletmelerini Fransız mali yasalarına uyma konusunda desteklemek için uyumluluk sağlamayı planlamaktadır.

Fransa'daki malileştirme çerçevesi, veri değişikliği veya yazılım modifikasyonları yoluyla dolandırıcılığı önlemeye yaptığı vurgu ile karakterize edilir ve bu da onu diğer Avrupa mali sistemlerine kıyasla benzersiz bir şekilde karmaşık hale getirir. Bu sistemin kritik bir bileşeni, tüm satış noktası (POS) sistemlerinin InfoCert veya LNE gibi yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalandırılması gerekliliğidir. Bu sertifika, POS sistemlerinin, işlemlerin dijital olarak imzalanması ve sıralanması, işlemlerin malileştirilmesi, yetkililere düzenli raporlama ve arşiv verilerinin dijital imzalarla korunması dahil olmak üzere katı düzenlemelere uymasını sağlar.

Resmi olarak 1 Ocak 2018'de uygulamaya konulan Fransız malileştirme sistemi, finansal işlemlerin doğruluğunu, güvenliğini ve şeffaflığını artırmak için tasarlanmıştır. Bu, tüm işlemlerin gerçek zamanlı olarak dijital olarak imzalanmasını ve tarih ve saat damgaları da dahil olmak üzere kapsamlı kayıtların tutulmasını sağlayarak elde edilir. Ek olarak, sistem bu kayıtların dijital imzalarla arşivlenmesini zorunlu kılar ve tüm sistem olaylarının ileride başvurmak üzere imzalanmasını ve kaydedilmesini gerektirir.

Şu an itibariyle, 'Do Your Order', Fransız malileştirme sistemi tarafından belirlenen belirli yazılım tabanlı mali gereksinimleri karşılamamaktadır. Bununla birlikte, Fransa'da faaliyet gösteren restoranlar ve konaklama işletmeleri için uyumluluğun önemini kabul ederek, gelecekte bu gereksinimleri karşılamak için 'Do Your Order'u uyarlama planları vardır. Uyumlu hale gelme taahhüdü, 'Do Your Order' kullanan işletmelerin finansal işlemlerinin güvenli, kurcalamaya karşı korumalı ve Fransız hükümetinin düzenlemeleriyle tamamen uyumlu olmasını sağlayacak ve böylece daha doğru ve verimli vergi hesaplama ve tahsilat süreçlerini kolaylaştıracaktır.

Almanya (Tam uyumlu)

Almanya'nın 'Kassengesetz' ve Teknik Güvenlik Unsuru (TSE) entegrasyonu gerekliliği ile geliştirilen malileştirme sistemi, güvenli ve şeffaf finansal işlemler sağlamak için POS sistemleri için sertifikalı çözümleri zorunlu kılıyor. 'Do Your Order', restoranlar ve konaklama işletmeleri için iki çözüm sunan bu Alman mali gereklilikleriyle tamamen uyumludur: restoran başına yılda ek 100 € karşılığında bulut çözümümüzü benimsemek veya sistemimiz tarafından desteklenen özel EPSON yazıcıları kullanmak.

Almanya'daki malileştirme ortamı, 2016'dan bu yana önemli bir evrim geçirdi ve dijital kayıtların manipüle edilmesini önlemeyi ve finansal işlemlerin şeffaflığını artırmayı amaçlayan sağlam bir çerçeveyle sonuçlandı. 2016 yılının sonunda 'Kassengesetz'in tanıtılması, Teknik Güvenlik Unsuru (TSE) merkezli bir malileştirme sisteminin temelini attı. Bu sistem, tüm satış noktası (POS) sistemlerinin, Vergi Dairesine bildirilmesi ve tescil edilmesi gereken TSE'yi içermesini gerektirir. Devlet tarafından onaylanan TSE, tüm işlemlerin güvenli bir şekilde kaydedilmesini ve saklanmasını sağlayan bir güvenlik modülü, güvenli bellek ve dijital bir arayüz içerir.

Bu düzenlemelere yanıt olarak 'Do Your Order', restoran ve konaklama sektörleri için özel olarak tasarlanmış iki farklı çözüm aracılığıyla Almanya'nın mali gereksinimlerine tam uyum sağlar. İlk seçenek, restoran başına yıllık 100 € ek ücret karşılığında sunulan bulut çözümümüzün benimsenmesidir. Bu çözüm, tüm işlemlerin TSE gerekliliklerine uygun olarak güvenli bir şekilde işlenmesini ve kaydedilmesini sağlayarak sorunsuz ve uyumlu bir mali operasyon sağlar.

Alternatif olarak, donanım tabanlı bir çözümü tercih eden işletmeler için 'Do Your Order', TSE gereksinimlerini karşılayacak şekilde donatılmış özel EPSON yazıcıların kullanımını desteklemektedir. Bu yazıcılar, sistemimize entegre edildiğinde, işlemlerin güvenli bir şekilde yakalanmasını ve saklanmasını sağlayan Alman mali yasalarıyla uyumlu bir çözüm sunar.

'Do Your Order', bu iki çözümü sunarak, Almanya'da faaliyet gösteren restoranların ve konaklama işletmelerinin operasyonları için en uygun seçeneği seçebilmelerini sağlar, mali yasalara uyumu garanti eder ve Almanya'daki finansal ekosistemin bütünlüğüne ve şeffaflığına katkıda bulunur.

Yunanistan (Malileştirme gerekliliklerine uygun)

Yunanistan'ın 1988'den beri donanım tabanlı mali cihazlar gerektiren ve 2012'de daha fazla değişiklikle güncellenen mali sistem, mali makamlara çevrimiçi veri gönderebilen ve makbuzlardaki QR kodlarını destekleyebilen mali yazıcıların veya ECR cihazlarının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 'Do Your Order', Epson veya Star Micronics'in özel mali yazıcılarını destekleyerek, sorunsuz entegrasyon ve en son mali yasalara bağlılık sağlayarak Yunan mali gereklilikleriyle tamamen uyumludur.

1988'den beri yürürlükte olan sistemiyle malileştirmede öncü olan Yunanistan, özellikle 2012'de mali yasalarında önemli güncellemeler gördü ve daha sonra teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve uyum mekanizmalarını geliştirmek için değişiklikler yaptı. En son değişiklikler, mali yazıcı yükseltmelerine duyulan ihtiyacı, makbuzlarda QR kodlarının zorunlu kullanımını ve cihazların işlem verilerini gerçek zamanlı olarak doğrudan vergi dairelerinin sunucularına gönderme gerekliliğini vurguladı.

Bu donanım tabanlı malileştirme ortamında, restoran ve konaklama sektörlerindekiler de dahil olmak üzere işletmeler için uyumlu mali cihazların kullanılması zorunludur. Bu cihazlar, özellikle mali yazıcılar veya Elektronik Yazar Kasalar (ECR), yalnızca her işlemde mali verilerin çevrimiçi iletimini kolaylaştırmakla kalmamalı, aynı zamanda zaman ayarlarını vergi makamlarının bilgi sistemiyle otomatik olarak senkronize etmelidir.

Bu gerekliliklere uyum sağlamak için 'Do Your Order', önde gelen üreticiler Epson ve Star Micronics'in özel mali yazıcılarının desteğiyle Yunanistan'da faaliyet gösteren işletmeler için tam uyumluluk sunar. Bu yazıcılar, mali makamlara çevrimiçi veri gönderme yeteneği, makbuzlardaki QR kodları desteği ve vergi dairelerinin sistemleriyle otomatik zaman senkronizasyonu dahil olmak üzere Yunan mali yasalarının belirlediği katı gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yunanistan'daki restoranlar ve konaklama işletmeleri, 'Do Your Order'u bu sertifikalı mali yazıcılarla entegre ederek, ulusal mali düzenlemelerle tam uyumlu olmalarını sağlayabilir. Bu çözüm yalnızca yasalara bağlılığı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda makbuz düzenleme ve mali verileri yönetme sürecini kolaylaştırır, böylece operasyonel verimliliği artırır ve finansal işlemlerde şeffaflık sağlar.

Macaristan (Malileştirme gerekliliklerine uygun değil):

Macaristan'ın malileştirme sistemi oldukça karmaşıktır ve hem mali cihazların hem de POS yazılımının NAV (Macaristan Vergi ve Gümrük Dairesi) tarafından onaylanmasını gerektirir. Sistem, hata işleme ve zorunlu işlevler dahil olmak üzere POS yazılımı ve mali yazıcılar arasında katı entegrasyon standartlarını zorunlu kılar. 'Do Your Order', Macaristan'ın mali gerekliliklerine uygun değildir ve gelecekte uyum sağlamayı planlamamaktadır.

Macaristan'daki malileştirme çerçevesi, karmaşıklığı ve katı gereksinimleri ile karakterize edilir ve bu da onu diğer mali sistemlerden önemli ölçüde ayırır. Macaristan'da, hem mali yazıcılar gibi mali cihazlar hem de restoran ve konaklama sektörlerindekiler de dahil olmak üzere işletmeler tarafından kullanılan POS yazılımı, NAV (Macaristan Vergi ve Gümrük Dairesi) tarafından bir sertifikasyon sürecinden geçmelidir. Bu sertifika, cihazların ve yazılımların güvenlik, işlevsellik ve entegrasyon için belirli standartları karşılamasını sağlar.

Macaristan'ın mali düzenlemesinin önemli bir yönü, POS yazılımı ile mali yazıcı arasındaki entegrasyonun sıkı bir şekilde ele alınmasıdır. Bu, doğru ve güvenli işlem kaydını sağlamak için hata işleme ve zorunlu işlevlerin uygulanması için ayrıntılı gereksinimleri içerir. Bu gereksinimler, dolandırıcılığı önlemek ve finansal verilerin bütünlüğünü sağlamak için tasarlanmıştır.

Macar mali sisteminin özel ve karmaşık gereksinimleri göz önüne alındığında, 'Do Your Order' bu düzenlemelere uymamaktadır. Ayrıca, gelecekte bu gereksinimleri karşılamak için 'Do Your Order'u uyarlama niyeti yoktur. Bu karar, Macaristan malileştirme sisteminin benzersiz zorluklarına ve taleplerine dayanmaktadır ve bu da uyumluluğu sağlamak için sistemimizde önemli değişiklikler gerektirecektir.

Macaristan'da faaliyet gösteren restoran ve konaklama işletmeleri için bu, 'Do Your Order'un mevcut düzenleyici çerçeve içinde bir mali uyumluluk çözümü olarak kullanılamayacağı anlamına gelir. İşletmeler, Macaristan'ın mali gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve sertifikalandırılmış, yasalara uygunluğu ve finansal işlemlerinin bütünlüğünü sağlayan alternatif çözümler aramalıdır.

İtalya (Malileştirme gerekliliklerine uygun)

İtalya'nın 1980'lerin başında kurulan malileştirme sistemi, veri bütünlüğünü sağlamak ve manipülasyonu önlemek için sertifikalı RT mali cihazlarının (RT yazıcıları veya RT sunucuları) kullanılmasını zorunlu kılar. 'Do Your Order', sertifikalı bir üretici olan EPSON tarafından üretilen mali yazıcıların kullanımı yoluyla İtalyan mali gereklilikleriyle tamamen uyumludur. Bu cihazlar, perakendeciler ve Vergi Dairesi arasında güvenli iletişimi kolaylaştırarak mali verilerin günlük otomatik olarak sunulmasını sağlar.

1980'lerin başında başlattığı sistemle malileştirmede öncü olan İtalya, işlem verilerinin bütünlüğünü, özgünlüğünü ve eksiksizliğini korumayı amaçlayan sağlam bir çerçeve geliştirmiştir. Bu sistemin temel taşı, RT yazıcıları veya RT sunucuları içeren sertifikalı RT (Registratore Telematico) mali cihazlarının zorunlu kullanımıdır. Bu cihazlar, perakendeci ile Vergi Dairesi sunucusu arasında güvenli bir iletişim kanalı oluşturmak ve mali verilerin günlük olarak doğru ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak için çok önemlidir.

İtalyan malileştirme düzenlemeleri, RT mali cihazlarının satılmadan önce sertifikalı bir şirket tarafından üretilmesini ve bir sertifikasyon sürecinden geçmesini şart koşar. Bu süreç, Vergi Dairesi tarafından üretici ile işbirliği içinde denetlenir ve tüm cihazların İtalyan yasalarında belirtilen katı gereksinimleri karşılamasını sağlar.

Bu gerekliliklere uygun olarak 'Do Your Order', İtalya'da faaliyet gösteren restoranlar ve konaklama işletmeleri için tam uyumlu bir çözüm sunmaktadır. İşletmeler, sertifikalı üreticilerden biri olan EPSON tarafından üretilen mali yazıcıları kullanarak, İtalyan mali sistemle uyumluluklarını sağlayabilirler. Bu EPSON mali yazıcıları, işlemleri kaydetmek ve mali verileri her gün otomatik olarak Vergi Dairesine göndermek için güvenilir ve güvenli bir yol sağlayarak İtalyan pazarının özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

İtalya'daki restoran ve konaklama işletmeleri için bu, 'Do Your Order'un EPSON mali yazıcılarla entegre edilmesinin sorunsuz ve uyumlu bir mali çözüm sağladığı anlamına gelir. Bu entegrasyon sadece mali düzenlemelere uyulmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda finansal işlemlerin verimli ve şeffaf yönetimini destekleyerek İtalya'daki mali sistemin genel bütünlüğüne katkıda bulunur.

Litvanya (Malileştirme gerekliliklerine uygun):

Litvanya'nın 1996'dan beri gelişen ve 2012'de önemli ölçüde güncellenen ve 2023'te daha fazla değişiklik yapılması beklenen malileştirme sistemi, gelişmiş veri şifreleme için güvenlik modüllerine geçiş de dahil olmak üzere sertifikalı mali cihazların kullanımını zorunlu kılıyor. 'Do Your Order', restoranlar ve konaklama işletmeleri için Litvanya mali gereklilikleriyle tamamen uyumludur ve diğerlerinin yanı sıra EPSON veya Star Micronics gibi saygın üreticilerin mali yazıcılarının kullanımını destekler. Bu cihazlar, mali verilerin güvenli ve doğru bir şekilde kaydedilmesini ve işlenmesini sağlar.

1996'daki ilk tanıtımından ve 2012'deki büyük bir revizyondan bu yana, Litvanya'nın mali çerçevesi, sertifikalı mali cihazların kullanımı yoluyla mali verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Sistem, tarihsel olarak, mali verilerin kaydedilmesinden, işlenmesinden, doğrulanmasından, biriktirilmesinden ve depolanmasından sorumlu bir cihaz olan bir mali bellek bloğuna veya modülüne dayanıyordu. 2023'te beklenen değişikliklerle Litvanya, geleneksel mali modülü şifreleme sistemi içeren bir güvenlik modülüyle değiştirmeye hazırlanıyor. Bu sistem, ister mali ister mali olmayan olsun, POS sistemleri tarafından düzenlenen her makbuzu imzalamak için tasarlanmıştır ve işlem verilerinin güvenliğini ve güvenilirliğini artırır.

Litvanya malileştirme sistemi, POS sistemlerinin ve kriptografik cihazların tek bir birim olarak sertifikalandırılmasını gerektirerek, yüksek standartta veri koruması ve mali yasalara uygunluk sağlar. Bu sertifikasyon süreci, günlük olarak önemli miktarda işlem gerçekleştiren ve katı mali düzenlemelere uyması gereken restoranlar ve konaklama işletmeleri için çok önemlidir.

Bu gereksinimleri karşılamak için 'Do Your Order', Litvanya malileştirme standartlarıyla tamamen uyumlu bir çözüm sunmaktadır. EPSON veya Star Micronics gibi önde gelen üreticilerin mali yazıcılarının kullanımını destekleyen 'Do Your Order', Litvanya'daki restoranların ve konaklama işletmelerinin gerekli mali cihazlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlıyor. Bu yazıcılar yalnızca sertifikalı değil, aynı zamanda yeni güvenlik modülleriyle çalışmak için gerekli teknolojiyle donatılmıştır ve her işlemin Litvanya yasalarına uygun olarak güvenli bir şekilde kaydedilmesini ve işlenmesini sağlar.

Litvanya'da faaliyet gösteren restoran ve konaklama işletmeleri için bu, 'Do Your Order'u benimsemenin ve onaylı mali yazıcılarla entegre etmenin uyumlu, güvenli ve verimli bir mali çözüm sağladığı anlamına gelir. Bu entegrasyon, mali verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde yönetilmesini kolaylaştırarak, işletmelerin müşterilerine olağanüstü hizmet sunmaya devam ederken gelişen mali gerekliliklerle uyumlu kalmasını sağlar.

NORVEÇ (Henüz uyumlu değil)

Norveç'in 2017'den beri yürürlükte olan malileştirme sistemi, donanımdan ziyade yazılım işlevlerine odaklanıyor ve her POS sisteminin bir uygunluk beyanı ile Vergi Dairesine beyan edilmesini gerektiriyor. Şu anda, 'Do Your Order' Norveç mali düzenlemeleriyle uyumlu değildir, ancak gelecekte uyum sağlamayı planlamaktadır. Bu taahhüt, 'Do Your Order' kullanan restoranların ve konaklama işletmelerinin Norveç'teki zorunlu POS işlevlerini ve raporlama gereksinimlerini karşılamasını sağlayacaktır.

Norveç, 2017 yılında mali bir ülke haline geldiğinden beri, restoran ve konaklama sektörlerindekiler de dahil olmak üzere işletmelerin finansal işlemlerini nasıl yönettiğine dair farklı bir yaklaşım belirleyerek, malileştirme gereksinimlerinde donanım yerine yazılım işlevlerini vurguladı. Norveç malileştirme yönetmeliği, ülke içinde kullanılan her POS sisteminin Norveç Vergi Dairesi'ne sunulan bir uygunluk beyanına sahip olmasını zorunlu kılar. Bu beyan, POS sisteminin, Norveç Vergi Dairesi'nin (TA) teknik düzenlemesinde belirtildiği gibi, denetim amacıyla verileri Standart Vergi Denetim Dosyası (SAF-T) biçiminde dışa aktarma yeteneği de dahil olmak üzere Norveç yasalarının gerektirdiği belirli işlevlerle uyumlu olmasını sağlamada kritik bir adımdır.

Şu an itibariyle, 'Do Your Order' Norveç mali sistemi tarafından belirlenen bu özel gereksinimleri karşılamamıştır. Bununla birlikte, yakın gelecekte uyumluluğu sürdürmek için net bir plan var. Bu girişim, sistemimizi kullanan restoranların ve konaklama işletmelerinin Norveç'teki POS işlevleri ve veri raporlaması için yasal standartları güvenle karşılayabilmelerini sağlayarak, 'Do Your Order'u Norveç mali düzenlemelerine uyum sağlayacak şekilde uyarlama taahhüdünü yansıtmaktadır.

Uyumluluğun sağlanması, işlem verilerinin SAF-T formatında doğru ve verimli bir şekilde dışa aktarılması da dahil olmak üzere, Norveç yasalarında tanımlanan gerekli işlevleri desteklemek için 'Do Your Order'un geliştirilmesini içerecektir. Bu uyarlama, 'Do Your Order'un yalnızca Norveç'in mali gereksinimlerini karşılamasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda müşterilerimizi mali ortamda etkin bir şekilde gezinme konusunda destekleme konusundaki kararlılığımızı da güçlendirecektir.

Norveç'teki restoran ve konaklama işletmeleri için gelecekteki bu uyumluluk, 'Do Your Order'un Norveç düzenlemelerine uygun olarak finansal işlemleri yönetmek için uygun bir çözüm haline geleceği anlamına geliyor. Bu gelişmenin, işletmelere operasyonlarının mali gerekliliklerle tamamen uyumlu olduğuna dair güvence sağlaması, daha sorunsuz operasyonları ve Norveç'teki yasal yükümlülüklere bağlılığı kolaylaştırması bekleniyor.

POLONYA (Malileştirme gereklilikleriyle uyumlu değil)

Polonya'nın 1993'teki tanıtımından bu yana gelişen malileştirme sistemi, şu anda işlemlerin çevrimiçi yazar kasalar veya yazıcılar kullanılarak internet üzerinden mali otoriteye bildirilmesini gerektiriyor. Bu gelişmelere rağmen, 'Do Your Order' Polonya'nın mali gerekliliklerine uymamayı seçti ve uyumlu olma niyetinde değil. Bu karar, Polonya'da mali raporlama için 'Do Your Order' kullanmayı planlayan restoranları ve konaklama işletmelerini etkilemektedir.

1993 yılında Polonya'da malileştirmenin başlamasından bu yana, ülke mali uyum yaklaşımında önemli değişiklikler gördü. Başlangıçta elektronik ve kağıt dergiler oluşturmak için mali yazıcılar ve elektronik yazar kasalar kullanan donanım tabanlı bir sistemi benimseyen Polonya, 2019'da daha modern bir malileştirme modeline geçti. Bu yeni model, mali açıdan ilgili işlemlerin çevrimiçi yazar kasalar veya yazıcılar kullanılarak internet üzerinden mali otoriteye gönderilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yeni sisteme geçiş Ekim 2018 için planlanmış olsa da, gerekli cihazlar ancak Ocak 2019'da kullanıma sunuldu.

Polonya'daki mevcut malileştirme çerçevesi, vergi mükelleflerine, belirli kategorilerine ve belirlenen son tarihlere bağlı olarak raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeleri için çeşitli çözümler sunmaktadır. Bu esneklik, restoran ve konaklama sektörlerindekiler de dahil olmak üzere ülke içinde faaliyet gösteren işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

Polonya'nın malileştirme sistemindeki gelişmelere ve seçeneklere rağmen, 'Do Your Order' bu gerekliliklere uyum sağlamamak için stratejik bir karar aldı. Bu duruş, 'Do Your Order'un sistemini, işlemlerin internet tabanlı raporlanmasını gerektiren Polonya mali düzenlemelerine uyum sağlayacak şekilde uyarlamayacağı anlamına geliyor.

Polonya'daki restoranlar ve konaklama işletmeleri için bu, mali raporlama için 'Do Your Order'a güvenmenin mevcut düzenleyici çerçeve altında mümkün olmayacağı anlamına gelir. Bu sektörlerdeki işletmelerin, işlem raporlamasına ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamak için Polonya'nın malileştirme gereklilikleriyle uyumlu alternatif çözümler keşfetmeleri gerekecektir. 'Do Your Order'un bu kararı, Polonya'nın mali sistemine uyumun mevcut veya gelecekteki planlarıyla uyumlu olmadığını kabul ederek, ürün stratejisinin ve pazar odağının daha geniş bir değerlendirmesini yansıtıyor.

PORTEKİZ (Malileştirme gerekliliklerine uygun değil)

Portekiz'in malileştirme sistemi yazılım tabanlıdır ve POS uygulamalarının Portekiz Vergilendirme Genel Müdürlüğü tarafından bir sertifikasyon sürecinden geçmesini gerektirir. Bu sistem, güvenlik mekanizmalarına ve mali verilerin değiştirilemezliğine odaklanmaktadır. 'Do Your Order', Portekiz'in mali gereklilikleriyle uyumlu değildir ve piyasanın bu tür çözümleri benimsemede algılanan gecikmesini önemli bir faktör olarak göstererek uyumluluğu sürdürmeyi planlamamaktadır.

Portekiz, restoran ve konaklama sektörlerindekiler de dahil olmak üzere işletmeler tarafından kullanılan POS yazılımının özelliklerine ve işlevlerine büyük önem veren yazılım tabanlı bir malileştirme sistemi uygulamıştır. Bu sistem, tüm POS uygulamalarının Portekiz Vergilendirme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasını zorunlu kılar ve güvenlik mekanizmaları ve mali verilerin değiştirilemezliği için katı standartları karşılamalarını sağlar. Sertifikasyon süreci, uyumluluk için belirli bir donanım bileşeni gerekmeden mali bilgilerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Sistem, e-makbuzların düzenlenmesine izin verir, ancak gerektiğinde mali makbuz yazdırma özelliği de olmalıdır.

Portekiz'de malileştirmeye yönelik yapılandırılmış yaklaşıma rağmen, 'Do Your Order' bu düzenlemelere uyum sağlamamaya karar verdi. Bu karar, 'Do Your Order'un bu tür mali çözümleri benimsemeye hazır olma ve açıklık açısından önemli ölçüde geride olduğunu düşündüğü Portekiz pazarının bir değerlendirmesine dayanmaktadır. Şirket, bu boşluğu Portekiz'deki mevcut mali çerçeve içinde sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasının ve benimsenmesinin önünde bir engel olarak görüyor.

Portekiz'deki restoran ve konaklama işletmeleri için bu, Portekiz Vergilendirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen mali uyumluluk gerekliliklerini karşılamak için 'Do Your Order'un uygun bir seçenek olmayacağı anlamına gelir. Bu sektörlerdeki işletmelerin, sertifikalı ve Portekiz malileştirme sistemiyle uyumlu alternatif POS çözümleri araması gerekecektir. Bu karar, 'Do Your Order'un piyasa koşullarına ilişkin stratejik değerlendirmesini ve çözümlerinin benimsenmesinin yerel pazar hazırlığı ve düzenleyici gerekliliklerle daha yakından uyumlu olduğu bölgelere odaklanmasını yansıtmaktadır.

Romanya (Malileştirme gerekliliklerine uygun değil)

Romanya'nın 1999'dan beri aktif olan ve en sonuncusu Kasım 2017'de olmak üzere önemli güncellemelerden geçen malileştirme sistemi, mali yazıcılar aracılığıyla ANAF (Ulusal Mali İdare Ajansı) ile ayrıntılı iletişim ve veri alışverişini zorunlu kılıyor. Romanya'nın değişen mali gereksinimlerine rağmen, 'Do Your Order' Romanya'nın mali düzenlemelerine şimdi veya gelecekte uyum sağlamamaya karar verdi ve çabalarını başka yerlere odakladı.

Romanya, mali bir ülke olarak uzun süredir devam eden bir geçmişe sahiptir ve mali ortamdaki teknolojik gelişmelere ve değişikliklere uyum sağlamak için birkaç önemli güncellemeden geçen malileştirme sistemi vardır. En son düzenlemeler, mali yazıcıları kullanarak işletmeler ve ANAF arasındaki iletişim ve veri alışverişi için daha katı gereksinimler getirmiştir. Bu güncellemeler, tüm işlem verilerinin bir SD kartta saklanmasını zorunlu kılar ve makbuz düzeni artık ek mali bilgiler içerir. Ayrıca, mali araçlar 2 ek KDV oranını barındıracak ve yeni ödeme türlerinin programlanmasına izin verecek şekilde güncellenmiştir.

Romanya'daki kapsamlı ve gelişen malileştirme çerçevesine rağmen, 'Do Your Order' bu düzenlemelere uyum sağlamamak için stratejik bir karar aldı. Bu karar, Romanya pazarının 'Do Your Order'un iş modeli ve stratejik hedefleriyle uyumluluğunun değerlendirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Bu nedenle, 'Do Your Order' sistemini gelecekte Romanya'nın mali gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlama niyetinde değildir.

Romanya'da faaliyet gösteren restoran ve konaklama işletmeleri için bu, 'Do Your Order'un mevcut yasal çerçeve altında mali uyumu sağlamak için uygun bir seçenek olmayacağı anlamına geliyor. Bu sektörlerdeki işletmelerin, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için Romanya'nın mali düzenlemeleriyle tamamen uyumlu alternatif çözümler keşfetmeleri gerekecektir. 'Do Your Order'un bu kararı, çözümlerinin yerel gereksinimlerle daha uyumlu olduğu ve uyumluluk ve başarıya giden daha net bir yolun olduğu pazarlara ve düzenleyici ortamlara öncelik vererek daha geniş stratejisini ve odağını yansıtıyor.

İspanya (Şimdi ve gelecekte uyumlu)

İspanya, Bask bölgesinde halihazırda uygulanmakta olan TicketBAI sistemi ve 2024'te anakarada tanıtılması beklenen VeriFactu sistemi ile yazılım malileştirmesine doğru geçiş yapıyor. Şu anda, İspanya donanım veya yazılım sertifikası gerektirmiyor, ancak bu yeni malileştirme gereksinimleriyle değişecek şekilde ayarlandı. 'Do Your Order', İspanya'da faaliyet gösteren restoranlar ve konaklama işletmeleri için tam uyum sağlamak için gelişmeleri yakından izleyerek hem VeriFactu hem de TicketBAI ile uyumlu hale gelmeyi aktif olarak planlamaktadır.

İspanya, malileştirme ortamında önemli değişikliklerin zirvesinde ve kendi topraklarında yazılım malileştirmesine doğru ilerliyor. Bask bölgesi, Ocak 2022'de TicketBAI sisteminin uygulanmasıyla bu geçişe yönelik adımlar attı. Anakara bölgesi olarak anılan İspanya'nın geri kalanı, 2024'te VeriFactu sisteminin tanıtılmasıyla aynı şeyi yapmaya hazırlanıyor. Bu değişiklikler, mevcut mali olmayan ülke statüsünden, makbuz ve fatura düzenlemek için özel ve sertifikalı yazılımların kullanılmasını gerektiren daha düzenlenmiş bir yazılım malileştirme ortamına geçişi göstermektedir.

Bu gelişmeler ortaya çıktıkça, 'Do Your Order' yaklaşmakta olan malileştirme sistemlerine uyumu sağlamak için proaktif olarak çalışmaktadır. Bu değişikliklerin İspanya'daki restoranlar ve konaklama işletmeleri için önemini kabul eden 'Do Your Order', hem VeriFactu hem de TicketBAI sistemleriyle uyumlu hale gelmeyi planlıyor. Bu, 'Do Your Order'un yazılımını buna göre uyarlamak için bu sistemlerin ilerlemesini ve gereksinimlerini yakından takip etmeyi ve platformumuzu kullanan işletmelerin yeni mali gereksinimleri sorunsuz bir şekilde karşılayabilmelerini sağlamayı içerir.

İspanya'da faaliyet gösteren restoran ve konaklama işletmeleri için, 'Do Your Order'un bu proaktif yaklaşımı, İspanya'nın malileştirme gereklilikleriyle tamamen uyumlu olacak bir çözümü dört gözle bekleyebilecekleri anlamına geliyor. 'Do Your Order', VeriFactu ve TicketBAI ile uyum sağlayarak, işletmeler için yeni mali ortamda gezinirken sorunsuz bir geçiş sağlamayı ve verimli bir şekilde ve İspanyol yasalarına uygun olarak çalışmaya devam edebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Uyum ve adaptasyona olan bu bağlılık, 'Do Your Order'un müşterilerini düzenleyici değişiklikler yoluyla destekleme konusundaki kararlılığının altını çizerek, İspanya'daki malileştirmenin geleceğine iyi hazırlanmalarını sağlar.

İsveç (Malileştirme gerekliliklerine uygun)

İsveç'in malileştirme sistemi, donanım tabanlı malileştirme gerekliliklerine uygun olarak, işlemleri imzalamak ve saklamak için bir kontrol ünitesi cihazı ile donatılmış yazar kasaların kullanılmasını gerektirir. 'Do Your Order', vergi makamları tarafından yetkilendirilmiş özel yazıcılar kullanarak, restoranların ve konaklama işletmelerinin makbuz düzenlemek için zorunlu gereklilikleri yerine getirebilmelerini sağlayarak ve 2023'te yürürlüğe girecek yeni yükümlülükleri yerine getirerek İsveç mali düzenlemelerine uyumlu hale gelebilir.

İsveç'te malileştirme çerçevesi, bir kontrol ünitesi veya sistemi ile entegre olan yazar kasaların kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu kurulum, işlemlerin güvenli bir şekilde imzalanması ve saklanması da dahil olmak üzere mali cihazın ana işlevleri için çok önemlidir. Bu gereklilik, İsveç'in donanım tabanlı malileştirme yaklaşımının bel kemiğini oluşturarak, tüm mal ve hizmet satışlarının doğru bir şekilde kaydedilmesini ve müşterilere makbuz düzenlenmesinin zorunlu olmasını sağlar.

2023 itibariyle İsveç, restoranlar ve konaklama işletmeleri de dahil olmak üzere perakende ve hizmet sektörlerinde uyumlu mali cihazların önemini daha da vurgulayan bazı yeni yükümlülükler getiriyor. Bu değişiklikler, işletmelerin yazar kasalarının ve ilgili kontrol sistemlerinin en son düzenleyici standartları karşılamasını sağlama ihtiyacının altını çizmektedir.

'Do Your Order', İsveç vergi makamları tarafından yetkilendirilmiş özel yazıcılarla uyumluluk sunarak İsveç'teki işletmelerin bu malileştirme gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu özel yazıcıları entegre ederek, 'Do Your Order' İsveç malileştirme sistemiyle uyumlu bir çözüm sunarak işletmelerin yasaları zorunlu kıldığı şekilde imzalamalarını ve saklamalarını sağlar.

İsveç'te faaliyet gösteren restoran ve konaklama işletmeleri için bu, 'Do Your Order'un benimsenmesinin ve yetkili yazıcıların kullanılmasının mali düzenlemelere uyumu sağlayacağı anlamına gelir. Bu yaklaşım sadece yasal gereklilikleri karşılamakla kalmaz, aynı zamanda makbuz düzenleme ve işlem verilerini yönetme sürecini de kolaylaştırarak sektördeki işletmelerin verimli ve uyumlu çalışmasına katkıda bulunur. 'Do Your Order'un uyumlu bir çözüm sunma taahhüdü, İsveç'teki mali yükümlülüklerini yerine getirmek için iyi donanımlı olmalarını sağlayarak mevzuata uygunluk yoluyla işletmeleri desteklemeye olan bağlılığını yansıtıyor.

Sıkça sorulan sorular

Daha fazlasını keşfedin

12 dakika okumak

ABD'de Asgari Ücret Manzarasında Gezinmek: Restoran Sahipleri İçin Bir Rehber

Amerikan ekonomisinin canlı bir köşe taşı olan konaklama endüstrisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki asgari ücret yasalarının dalgalanan dinamiklerinden derinden etkilenmektedir. Restoran sahipleri ve işletmecileri enflasyonun k

Sarah Reynolds
17 Mar 2024
7 dakika okumak

ABD Konaklama Endüstrisinde Vergi Formlarında Gezinme: Restoran İşletmeleri İçin Bir Kılavuz

Rekabetçi ve hızlı tempolu ABD konaklama sektöründe, restoran sahipleri benzersiz finansal yönetim ve vergi uyumu zorluklarıyla karşı karşıyadır. Genellikle tam zamanlı çalışanların, yarı zamanlı personelin ve yüklenicilerin bir karışımını içeren

Jennifer Lee
12 Mar 2024
10 dakika okumak

Restoranlarda Devrim Yaratmak: CO2 Emisyonlarında %60 Azalma Do Your Order ile Çevresel Mükemmelliğin Önünü Açıyor

Çevre bilincinin toplumsal kaygıların ön saflarında yer aldığı bir dünyada, işletmeler sürekli olarak karbon ayak izlerini azaltmak için yenilikçi yollar arıyorlar. Böyle bir öncü, yalnızca restoran operasyonlarını kolaylaştırmakla kalmayıp aynı z

Maria Sanchez
06 Mar 2024
5 dakika okumak

Avrupa'da Restoran ve Konaklama için Mali Durum: Do Your Order ile Manzarada Gezinmek

Avrupa'daki malileştirme ortamı, özellikle restoran ve konaklama sektörlerindeki işletmelerin uyumluluğu sağlamak için gezinmesi gereken karmaşık bir dizi düzenleme sunmaktadır. Bu düzenlemeler, donanım tabanlı sistemlerden yazılım uygulamalarına

Jennifer Lee
29 Feb 2024
8 dakikadır. okumak

Rüya Takımı Oluşturmak: Funchal'daki Başlangıç İnzivamızdan Görüşler - 5. Hafta

Canlı Funchal şehrinde, Do Your Order ekibi yörüngemizi yeniden tanımlayacak dönüştürücü bir inzivaya çekildi. www.sheerme.com'in Kurucusu ve CEO'su Miguel Alves Ribeiro'nun zekice akıl hocalığının rehberliğinde, sadece bir iş değil, aynı zamanda

Do Your Order
22 Feb 2024
6 dakika okumak

Startup Başarısının Dalgalarında Gezinmek: Yolculuğumuzun 4. Haftasından Görüşler

Bir haftadan fazla süren aydınlatıcı bir yolculukta, Bernardo Vasconcelos'un mentorluğundaki Do Your Order ekibi, Portekiz'deki satış süreci, stratejik iş modellemesi ve yatırım fırsatlarının inceliklerini dönüştürücü bir şekilde keşfetmeye başlad

Do Your Order
20 Feb 2024

Başlamaya hazır mısınız?

Siparişinizi Yapın'ı kullanarak, Çerez Politikası