O sayfayı görmek ister misiniz? English?

Startup Başarısının Dalgalarında Gezinmek: Yolculuğumuzun 4. Haftasından Görüşler

Doyo - DoYourOrder Startup Başarısının Dalgalarında Gezinmek: Yolculuğumuzun 4. Haftasından Görüşler

İçindekiler

Arrow Down

Bir haftadan fazla süren aydınlatıcı bir yolculukta, Bernardo Vasconcelos'un mentorluğundaki Do Your Order ekibi, Portekiz'deki satış süreci, stratejik iş modellemesi ve yatırım fırsatlarının inceliklerini dönüştürücü bir şekilde keşfetmeye başladı. Empati kurma ve kalıcı ilişkiler geliştirme sanatının derinliklerine inmekten İş Modeli Kanvası ve Altın Çember'de ustalaşmaya kadar, ekibimiz kapsamlı bir araç seti ile donatılmıştır. Müşteri etkileşimi stratejilerine ilişkin içgörüler ve yatırım ortamının incelikli bir şekilde anlaşılmasıyla zenginleştirilen bu yolculuk, girişimimiz için sağlam bir temel oluşturdu. İnovasyon ve büyüme için gelişen bir merkez olan Portekiz'de konumlanarak, satış ortamının karmaşıklıklarını aşmaya, stratejik çerçeveleri avantajımıza kullanmaya ve misyonumuz ve değerlerimizle uyumlu yatırım fırsatlarını yakalamaya her zamankinden daha hazırız.

Bernardo Vasconcelos ile Satış Sanatını Ortaya Çıkarmak: İçgörülü Bir Öğrenme Günü

5 Şubat'ta Do Your Order ekibi, seçkin bir satış uzmanı, koç ve kolaylaştırıcı olan Bernardo Vasconcelos'un rehberliğinde dönüştürücü bir öğrenme deneyimine katılma ayrıcalığına sahip oldu. Bu gün yolculuğumuzda sadece bir adım değildi; Satış sanatında ustalaşmaya, müşteri katılımını anlamaya ve iş büyümesine yönelik stratejik yaklaşımımızı geliştirmeye yönelik bir sıçramaydı. İşte gün boyunca edindiğimiz paha biçilmez içgörülerin ve derslerin bir özeti.

Satışın Özü: Empati, Güven ve İlişki

The Essence of Sales: Empathy, Trust, and Relationship

Bernardo bizi satış döngüsünün temel aşamalarıyla tanıştırdı: empati, güven ve ilişki. Her aşama, başarılı bir satış stratejisi oluşturmada bir mihenk taşı görevi görür. Empati ile başlayarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve duygularını gerçekten anlamanın ve onlarla bağlantı kurmanın önemini öğrendik. Bu temel güven, müşterilerin bizimle etkileşim kurma konusunda kendilerini güvende hissettikleri iş fırsatlarının önünü açar. Bu sürecin doruk noktası, yalnızca iş fırsatlarını körüklemekle kalmayıp aynı zamanda memnun müşteriler aracılığıyla bir savunuculuk ağı oluşturan güçlü ve devam eden bir ilişkidir.

Dinlemenin Gücü

The Power of Listening

Dinlemek bir sanattır ve satışta kritik bir beceridir. Bernardo, dinleme düzeylerini empatik ve aktif dinlemeden seçici ve sahte dinleme gibi daha az etkili biçimlere kadar tanımladı. Empatik dinlemeye yapılan vurgu bizde yankı uyandırdı ve konuşmacının duygularını ve bakış açılarını gerçekten anlama ve onlarla bağlantı kurma ihtiyacını vurguladı. Bu daha derin empati duygusu, satış sürecinde vazgeçilmez olan müşterilerle gerçek bir bağ kurulmasını sağlar.

Pratik Bir Yaklaşım: Rol Yapma Egzersizi

Rol yapma alıştırması, gerçek hayattaki satış senaryolarını simüle ederek anlayışımızın pratik bir testiydi. Bu uygulamalı yaklaşım, satış sürecinin 360 derecelik bir görünümünü sunarak hem satış elemanını hem de alıcıyı somutlaştırmamızı sağladı. Alınan geri bildirimler, güçlü yönlerimizi ortaya çıkaran ve iyileştirme alanlarını belirleyen bir altın madeniydi. Bu alıştırma, satış stratejimizi kuruluşlardaki farklı ihtiyaçları ve karar verme süreçlerini karşılayacak şekilde uyarlamanın önemini vurguladı.

Stratejik Araçlar: Eisenhower Matrisi ve SWOT'u Basitleştirme

Bernardo bizi, görevlerin aciliyetine ve önemine göre önceliklendirmeye yardımcı olan bir zaman yönetimi aracı olan Eisenhower Matrisi ile tanıştırdı. Bu matrisi satış görevlerine uygulamak, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı ve daha az etkili faaliyetlerle çıkmaza girmekten kaçınmamızı sağlayan bir keşifti. Benzer şekilde, Basitleştirilmiş SWOT analizi, ürünümüzün müşteri önemi ile ilgili güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak çabalarımıza odaklanma konusunda netlik sağladı.

Sorgulama Sanatı

Sorgulama yoluyla satış durumunu anlamak çok önemlidir. Bernardo, yeni pazarları ortaya çıkarmak, gerçek ihtiyaçları netleştirmek, yeni ortaklıkları tanımlamak, kendimizi rakiplerimizden farklılaştırmak ve ürünümüzü etkili bir şekilde nasıl satacağımızı ve reklamını yapacağımızı belirlemek için çeşitli sorular sormayı vurguladı. Bu yaklaşım sadece satış stratejimizi uyarlamamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ürün tekliflerimizi pazar talepleriyle uyumlu hale getirmemize de yardımcı olur.

Stratejimizi Yükseltmek: İş Modellerine ve Müşteri Katılımına Derin Bir Dalış

Bernardo Vasconcelos ile aydınlatıcı bir günün ardından, Do Your Order ekibi 6 Şubat'ta yolculuğumuza devam etti ve başarılı işletmelerin temelini oluşturan çerçeveleri ve stratejileri daha derinlemesine inceledi. Bu gün, İş Modeli Kanvası'nı, Altın Çember'i ve müşteri katılımı ve büyüme stratejilerinin inceliklerini keşfetmeye adanmıştı. İşte bu içgörülerin ileriye dönük yolumuzu nasıl şekillendirdiği.

İş Modeli Kanvası ve Altın Çember: Temelin Atılması

The golde Circle by Simon Sinek

İş Modeli Kanvası, bize işimizin temel bileşenlerinin görsel bir temsilini sunarak bizi müşteri segmentlerimiz, değer önerilerimiz, kanallarımız, müşteri ilişkilerimiz, gelir akışlarımız ve daha fazlası hakkında kapsamlı düşünmeye teşvik etti. Bu araç, iş modelimizi yapılandırılmış bir şekilde görselleştirmemize yardımcı oldu ve operasyonumuzun her yönünün stratejik hedeflerimizle uyumlu olmasını sağladı.

Simon Sinek'in Altın Çember'i, amacımız, nedenimiz veya inancımız olan 'neden' ile başlamanın önemini vurgulayarak bize daha fazla ilham verdi. İş stratejisine yönelik bu içten dışa yaklaşım, ekibimizde derinden yankı uyandırıyor ve bize temel misyonumuzun her kararı ve yeniliği yönlendirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Neden var olduğumuzu, amacımızı nasıl yerine getirdiğimizi ve ne sunduğumuzu ifade ederek müşterilerimizle daha derin bir şekilde bağlantı kurabiliyor ve pazarda kendimizi farklılaştırabiliyoruz.

İdeal müşterilerimizi belirlemek ve tekliflerimizde mükemmelleşmek

İdeal müşterilerimizin kim olduğunu ve bizi pazarda neyin farklı kıldığını anlamak çok önemlidir. Ürün veya hizmetimizden en çok yararlanacak belirli kitleyi belirleyerek, pazarlama çabalarımızı daha etkili bir şekilde uyarlayabilir ve müşteri memnuniyetini artırabiliriz. Ayrıca, ister ürün kalitesi, ister müşteri hizmetleri veya inovasyon olsun, belirli bir alanda mükemmelleşmek, bizi rakiplerimizden ayıran benzersiz bir satış teklifi oluşturur.

Korsan Metrikleri: AARRR Çerçevesi

Dave McClure'un AARRR çerçevesi (Edinme, Etkinleştirme, Elde Tutma, Yönlendirme ve Gelir) bize pazarlama ve satış süreçlerimizi analiz etmek ve optimize etmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sağladı. Bu çerçeve, bir müşterinin yolculuğunun farklı aşamalarında önemli olan temel metriklere odaklanmamıza yardımcı olarak kullanıcı tabanımızı büyütmek ve müşteri katılımını geliştirmek için veriye dayalı kararlar almamızı sağlar.

Müşteri Yolculuğu Haritalama ve Temas Noktaları

Müşteri yolculuğunun haritasını çıkarmak, müşterilerimizin farkındalıktan savunuculuğa kadar çeşitli aşamalardan geçtiğini görselleştirmemize olanak tanıyan ufuk açıcı bir alıştırma oldu. Bu yolculuktaki her temas noktasını anlamak ve optimize etmek, uyumlu ve olumlu bir müşteri deneyimi sunmak için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, markamızla her etkileşimin sorunsuz ve etkili olmasını sağlamak için departmanların uyum içinde çalışmasının önemini vurguladı.

Büyüme Stratejileri: Satın Alma, Aktivasyon ve Ötesi

Satın almaya odaklanarak, Forbes and Inc.'den yeni müşteriler çekmek için etkili stratejiler hakkında içgörüler topladık. Pazarlama algısının, pazarlama çabalarını bir maliyetten ziyade bir yatırım olarak görmeye doğru kayması çok önemli olmuştur. Ek olarak, hedefli pazarlama kampanyaları ve ürün iyileştirmeleri gibi kullanıcı tabanımızı büyütmeye yönelik stratejiler, yatırım getirisi göz önünde bulundurularak uygulanmaktadır.

Catraca Livre gibi gerçek dünya vaka çalışmaları, müşteri motivasyonlarını ve davranışlarını anlamanın önemini vurgulayarak başarılı kullanıcı büyüme stratejilerine ilişkin pratik bilgiler sağlamıştır. Kişiselleştirilmiş e-postaların kullanımı ve alışkanlık yaratan bir ürün oluşturma da dahil olmak üzere aktivasyon stratejileri, yalnızca sadık bir müşteri tabanını çekmekle kalmayıp aynı zamanda elde tutmamızı sağlamak için geliştirilmektedir.

Son

Bir hafta süren yolculuğumuzdan elde edilen paha biçilmez dersler ve içgörüler üzerinde düşünürken, Bernardo Vasconcelos'un mentorluğunun, stratejik iş çerçevelerine ve Portekiz'in yatırım ortamına derinlemesine dalışımızla birleştiğinde, Do Your Order'un yörüngesini derinden şekillendirdiği açıktır. Satış süreci hakkında daha derin bir anlayış, iş modellemesine stratejik bir yaklaşım ve yatırımı güvence altına almak için net bir yön ile donanmış olarak, umut verici bir geleceğin eşiğinde duruyoruz. Mükemmelliğe olan bağlılığımız, amacımızı net bir şekilde anlamamız ve ideal müşterilerimize odaklanmamız, sürdürülebilir büyüme ve başarıya giden yolculuğumuzu destekleyecek sütunlardır. İlerledikçe, öğrenilen dersler ve geliştirilen stratejiler bize rehberlik etmeye devam edecek, müşterilerimizin beklentilerini yalnızca karşılamakla kalmayıp aşmamızı ve rekabetçi, sürekli gelişen başlangıç ortamında gelişmemizi sağlayacaktır.

Daha fazlasını keşfedin

10 dakika okumak

Restoranlarda Devrim Yaratmak: CO2 Emisyonlarında %60 Azalma Do Your Order ile Çevresel Mükemmelliğin Önünü Açıyor

Çevre bilincinin toplumsal kaygıların ön saflarında yer aldığı bir dünyada, işletmeler sürekli olarak karbon ayak izlerini azaltmak için yenilikçi yollar arıyorlar. Böyle bir öncü, yalnızca restoran operasyonlarını kolaylaştırmakla kalmayıp aynı z

Maria Sanchez
06 Mar 2024
5 dakika okumak

Avrupa'da Restoran ve Konaklama için Mali Durum: Do Your Order ile Manzarada Gezinmek

Avrupa'daki malileştirme ortamı, özellikle restoran ve konaklama sektörlerindeki işletmelerin uyumluluğu sağlamak için gezinmesi gereken karmaşık bir dizi düzenleme sunmaktadır. Bu düzenlemeler, donanım tabanlı sistemlerden yazılım uygulamalarına

Jennifer Lee
29 Feb 2024
8 dakikadır. okumak

Rüya Takımı Oluşturmak: Funchal'daki Başlangıç İnzivamızdan Görüşler - 5. Hafta

Canlı Funchal şehrinde, Do Your Order ekibi yörüngemizi yeniden tanımlayacak dönüştürücü bir inzivaya çekildi. www.sheerme.com'in Kurucusu ve CEO'su Miguel Alves Ribeiro'nun zekice akıl hocalığının rehberliğinde, sadece bir iş değil, aynı zamanda

Do Your Order
22 Feb 2024
7 dakika okumak

Bistro'nun Cazibesini Ortaya Çıkarmak

Antika, rahat yemek mekanlarının görüntülerini çağrıştıran bir terim olan bistro, uzun zamandır mutfak dünyasının vazgeçilmezi olmuştur. Zengin tarihi ve kendine özgü yemek ve servis yaklaşımıyla bu eşsiz yemek mekanı, gelenek ve gündelik zarafeti

Do Your Order
18 Feb 2024
7 dakika okumak

Endüstriyel Mutfak Nedir? Restoranınızın Kalbini Ortaya Çıkarın

Restoranınızın mutfağı sadece mutfak büyüsünün gerçekleştiği bir alan değildir; Sinir merkezi, makine dairesi ve işinizin özünün şekillendiği yerdir. Total Food Service, restoranınızın kat planının %40'ını mutfağa ayırmanın stratejik bir hareket o

Emily Parker
16 Feb 2024
7 dakika okumak

ABD'de Michelin Yıldızlı Kaliteli Yemek Destinasyonları: Küratörlüğünde Bir Rehber

Mutfakta mükemmellik arayışında, Michelin Yıldızlı restoranlar gastronomik mükemmelliğin işaretleri olarak duruyor. 1900 yılında Michelin otomobil şirketi tarafından yayınlanan bir rehber kitaptan yola çıkan Michelin Rehberi, başlangıçtaki amacını

Maria Sanchez
14 Feb 2024

Başlamaya hazır mısınız?