Bạn có muốn xem trang đó trong English?

Điều hướng khung tài chính cho các nhà hàng và khách sạn ở châu Âu: Hướng dẫn toàn diện

Doyo - DoYourOrder Điều hướng khung tài chính cho các nhà hàng và khách sạn ở châu Âu: Hướng dẫn toàn diện

Mục lục

Arrow Down

Bối cảnh tuân thủ tài chính cho các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn trên khắp châu Âu cũng đa dạng như chính lục địa này. Với việc mỗi quốc gia thực hiện bộ quy tắc và quy định riêng để đảm bảo tuân thủ thuế và giảm gian lận, việc điều hướng môi trường phức tạp này có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động hoặc mở rộng sang thị trường châu Âu. Hướng dẫn này nhằm mục đích làm sáng tỏ các yêu cầu tài chính trên các quốc gia châu Âu khác nhau, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu và tuân thủ luật tài chính địa phương để đảm bảo hoạt động liền mạch và tránh những cạm bẫy pháp lý tiềm ẩn.

Từ việc áp dụng các hệ thống tài chính dựa trên phần mềm đến việc sử dụng bắt buộc các thiết bị tài chính được chứng nhận, cách tiếp cận tuân thủ tài chính thay đổi đáng kể giữa các quốc gia. Đối với các doanh nghiệp sử dụng 'Do Your Order', một nền tảng phổ biến để quản lý hoạt động nhà hàng và khách sạn, việc tuân thủ các quy định tài chính này là rất quan trọng. Bài viết này cung cấp tổng quan về tình trạng tuân thủ tài chính của 'Do Your Order' ở các quốc gia châu Âu quan trọng, cung cấp thông tin chi tiết về cách các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn có thể điều hướng bối cảnh tài chính một cách hiệu quả.

Khi chúng tôi đi sâu vào các chi tiết cụ thể về yêu cầu tài chính của mỗi quốc gia, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải được thông báo về những phát triển mới nhất và đảm bảo rằng hoạt động của họ tuân thủ đầy đủ luật pháp địa phương. Cho dù đó là thích ứng với các tiêu chuẩn tài chính hóa phần mềm mới hay tích hợp các thiết bị tài chính được chứng nhận, hiểu khung tài chính là điều cần thiết cho sự thành công và tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh của bạn ở châu Âu.

Hãy khám phá bối cảnh tuân thủ tài chính trên khắp châu Âu, kiểm tra tình trạng của 'Do Your Order' ở các quốc gia khác nhau và cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn nhằm phát triển mạnh trong môi trường pháp lý phức tạp này.

Albania (Không tuân thủ các yêu cầu tài chính)

Osumi Canyon

Nhà hàng muốn sử dụng Do Your Order ở Albania, sẽ không tuân thủ các quyền tự chủ tài chính địa phương và cần một máy tính tiền tài chính bổ sung. Năm 2019, Albania đã chuyển sang hệ thống tài chính dựa trên phần mềm, loại bỏ nhu cầu chứng nhận thiết bị tài chính và giới thiệu chứng nhận ứng dụng POS bắt buộc. Sự thay đổi này, được chính thức hóa bởi cải cách thuế năm 2020, tăng cường thu thuế, giảm nền kinh tế xám và hợp lý hóa các quy trình thuế. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Do Your Order, không thể được sử dụng như một giải pháp tài chính độc lập.

Năm 2019, Albania đã giới thiệu Luật về Hệ thống giám sát hóa đơn và lưu thông, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận tài chính hóa. Luật này đã thiết lập một hệ thống tài chính dựa trên phần mềm, loại bỏ nhu cầu chứng nhận thiết bị tài chính và thay vào đó yêu cầu chứng nhận bắt buộc đối với các ứng dụng POS (Điểm bán hàng).

Các điểm chính trong dòng thời gian luật tài chính cho Albania bao gồm:

Giới thiệu tài chính dựa trên phần mềm (2019): Luật năm 2019 đã khởi xướng quá trình chuyển đổi từ hệ thống tài chính dựa trên phần cứng sang hệ thống tài chính dựa trên phần mềm. Hệ thống này dựa vào giao tiếp thời gian thực giữa người nộp thuế và cơ quan thuế thông qua việc trao đổi thông điệp XML.

Chứng nhận ứng dụng POS bắt buộc (2020): Với việc chuyển sang tài chính dựa trên phần mềm, Albania bắt buộc tất cả các ứng dụng POS phải được chứng nhận, đảm bảo tuân thủ và trao đổi dữ liệu an toàn giữa các doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Lợi ích của Cải cách thuế năm 2020: Việc triển khai hệ thống tài chính dựa trên phần mềm vào năm 2020 đã dẫn đến một số kết quả tích cực, bao gồm:

  • Nâng cao hiệu quả thu thuế.
  • Giảm nền kinh tế xám, dẫn đến một môi trường tài chính minh bạch và có trách nhiệm hơn.
  • Hợp lý hóa quy trình nộp và kiểm tra thuế, giúp doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ các quy định về thuế và cho các cơ quan chức năng giám sát và thực thi pháp luật về thuế.

Áo (Sẽ sớm tuân thủ)

VIENNA

Do Your Order đang làm việc để làm cho giải pháp của mình tuân thủ tất cả các nhà hàng ở Áo. Hệ thống tài chính của Áo, được thành lập vào năm 2016, bắt buộc sử dụng Tạp chí Tài chính (DEP) và chữ ký số để minh bạch tài chính. Hiện tại, nền tảng 'Do Your Order' cho các nhà hàng không tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính này. Tuy nhiên, những nỗ lực đang được tiến hành để đảm bảo sự tuân thủ trong tương lai.

Hệ thống tài chính ở Áo, được giới thiệu vào năm 2016, nhằm mục đích tăng cường tính toàn vẹn dữ liệu tài chính, giảm gian lận thuế và thúc đẩy sự công bằng. Nó bao gồm hai giai đoạn chính:

Tạo Tạp chí Tài chính (DEP): Được triển khai vào đầu năm 2016, DEP ghi lại tất cả các giao dịch và biên lai tiền mặt trong thời gian thực, đảm bảo tính chính xác và bảo mật của dữ liệu. Nó có thể được lưu trữ cục bộ, tập trung hoặc trên đám mây và phải dễ dàng truy cập để kiểm tra thẩm quyền.

Chữ ký số bắt buộc: Từ tháng 4/2017, mỗi biên lai tiền mặt phải có chữ ký số, tiếp tục bảo mật dữ liệu tài chính chống gian lận hoặc thao túng.

Áo sử dụng cả phần cứng và phần mềm trong quá trình tài chính hóa của mình, với một 'hệ thống khép kín' độc đáo cho các nhà bán lẻ lớn (hơn 30 máy tính tiền). Hệ thống này cho phép một quy trình hợp lý, yêu cầu chứng chỉ đặc biệt do chính phủ cấp thay vì đăng ký từng POS riêng lẻ, đảm bảo tuân thủ trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu.

Bỉ (Tuân thủ các yêu cầu về tài chính)

Ghent Old town

Do Your Order is compliant with Belgium's fiscalization requirements for restaurants with a turnover below EUR 25,000

Do Your Order tuân thủ các yêu cầu tài chính của Bỉ đối với các nhà hàng có doanh thu dưới 25.000 EUR. Hiện tại không có kế hoạch thực hiện giải pháp tuân thủ tài chính cho các nhà hàng trên ngưỡng này. Lý do chính là đây là khung pháp lý phức tạp nhất ở châu Âu đối với máy tính tiền. Một cơn ác mộng thuần túy.

Tại Bỉ, cần phải có tài chính hóa cho tất cả các giao dịch bán hàng tại chỗ trong lĩnh vực HORECA đối với các doanh nghiệp có doanh thu vượt quá 25.000 EUR. Điều này liên quan đến việc đăng ký bán hàng trong hệ thống máy tính tiền được chứng nhận và phát hành biên lai tài chính, mà không cần trao đổi dữ liệu tự động với Cơ quan thuế. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, việc tuân thủ được giám sát bởi FPS Finance, với các hình phạt cho việc không tuân thủ. Các thiết bị tài chính bao gồm máy tính tiền hoặc hệ thống POS với Mô-đun dữ liệu tài chính và Thẻ ký VAT.

Bỉ bắt buộc tài chính hóa đối với việc bán hàng tại chỗ trong các nhà hàng và dịch vụ ăn uống cho người nộp thuế có doanh thu hàng năm trên 25.000 EUR. Quy định này yêu cầu đăng ký mỗi lần bán hàng trong hệ thống máy tính tiền được chứng nhận và phát hành biên lai tài chính. Không giống như một số hệ thống tài chính, Bỉ không yêu cầu trao đổi dữ liệu tự động với Cơ quan thuế. Để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu tài chính, chỉ những thiết bị được xác định trước đã vượt qua quy trình chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của FPS Finance mới được phép. Điều này bao gồm các thành phần phần cứng và phần mềm của các thiết bị tài chính, chẳng hạn như máy tính tiền, hệ thống POS và mô-đun dữ liệu tài chính, tất cả đều phải trải qua chứng nhận bắt buộc. Việc triển khai hệ thống máy tính tiền thuế (SCE) trong ngành HORECA vào ngày 1 tháng Bảy năm 2016, đánh dấu một bước quan trọng trong việc thực thi các quy định này, với việc cơ quan quản lý thuế áp dụng các hình phạt đối với việc không tuân thủ. Các thiết bị tài chính hiện đang được sử dụng được đặc trưng bởi sự kết hợp của máy tính tiền hoặc hệ thống POS được tích hợp với mô-đun kiểm soát đặc biệt, bao gồm Mô-đun dữ liệu tài chính và Thẻ ký VAT, dưới sự giám sát của FPS Finance, Cơ quan thuế chính thức chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính.

Bulgaria (Không tuân thủ các yêu cầu về tài chính)

Basarbov

Ở Bulgaria, các yêu cầu tài chính rất nghiêm ngặt, với việc sử dụng bắt buộc các thiết bị tài chính và các thủ tục khai báo phần mềm POS cụ thể. Quy định, phát triển từ năm 2006, bao gồm các bản cập nhật như tạo USN, biên lai mã QR và quy tắc cho các cửa hàng điện tử. 'Do Your Order' không thể phục vụ như một giải pháp tài chính độc lập ở Bulgaria do những yêu cầu toàn diện này và không có kế hoạch điều chỉnh nó để sử dụng như vậy trong tương lai.

Khuôn khổ tài chính của Bulgaria được đặc trưng bởi việc thực thi nghiêm ngặt và các nghĩa vụ chi tiết mà nó áp đặt cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng. Kể từ khi bắt đầu quy định tài chính chính vào năm 2006, nhiều bản cập nhật đã được tích hợp vào Pháp lệnh H-18, đưa ra nhiều thời hạn, điều chỉnh và cả quy tắc bắt buộc và tùy chọn. Điểm mấu chốt trong số các cập nhật này là việc giới thiệu Số bán hàng duy nhất (USN) được tạo bởi phần mềm POS khi bắt đầu giao dịch, kết hợp mã QR trên biên lai, xử lý chứng từ cụ thể và các quy định riêng biệt cho thương mại điện tử. Ngoài ra, việc chuyển đổi sang đồng Euro làm tiền tệ chính thức đã đi kèm với một loạt các điều chỉnh tài chính của riêng nó.

Loại tài chính cần thiết ở Bulgaria dựa trên phần cứng, nhấn mạnh tầm quan trọng của các thiết bị tài chính vật lý trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ của đất nước. Các thiết bị này, cùng với các thủ tục khai báo cho phần mềm POS, phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt để đảm bảo chức năng và tuân thủ phù hợp. Do sự phức tạp và đặc thù của các yêu cầu tài chính của Bulgaria, 'Do Your Order' không thể được sử dụng như một giải pháp tài chính độc lập trong môi trường pháp lý này. Hệ thống không có khả năng đáp ứng các yêu cầu khai báo phần mềm và thiết bị tài chính toàn diện có nghĩa là nó không thể cung cấp sự tuân thủ tài chính cần thiết cho các nhà hàng. Hơn nữa, không có ý định sửa đổi 'Do Your Order' để đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt này của Bulgaria trong tương lai gần, nhấn mạnh sự cần thiết của các doanh nghiệp để tìm kiếm các giải pháp tài chính tuân thủ thay thế.

Croatia (Không tuân thủ các yêu cầu về tài chính)

Zadar

Croatia sử dụng một hệ thống tài chính trực tuyến yêu cầu mỗi biên lai giao dịch phải được Cơ quan thuế ủy quyền trong thời gian thực thông qua Internet. Hệ thống này yêu cầu các nhà bán lẻ phải có hệ thống POS có truy cập Internet để gửi và nhận dữ liệu giao dịch, bao gồm các khóa nhận dạng cụ thể cho biên lai. Trong trường hợp không có kết nối Internet, các giao dịch phải được ủy quyền lại trong vòng 48 giờ. 'Do Your Order' không thể hoạt động như một giải pháp tài chính độc lập ở Croatia do các yêu cầu tài chính trực tuyến cụ thể này và không có kế hoạch trong tương lai để điều chỉnh nó cho mục đích này.

Hệ thống tài chính hóa của Croatia là một mô hình tài chính trực tuyến tinh vi, được giới thiệu vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện ủy quyền giao dịch dựa trên Internet theo thời gian thực để tuân thủ tài chính. Hệ thống này yêu cầu mọi giao dịch được xử lý bởi nhà bán lẻ phải được gửi đến máy chủ của Cơ quan thuế để được ủy quyền. Máy chủ, lần lượt, cung cấp các khóa nhận dạng được yêu cầu in trên mỗi biên lai, đảm bảo mức độ giám sát và phân tích dữ liệu giao dịch cao của Cơ quan thuế.

Cốt lõi của hệ thống này là ủy quyền trực tuyến bắt buộc, yêu cầu hệ thống POS được trang bị truy cập Internet để giao tiếp với máy chủ trung tâm. Thiết lập này cho phép dịch vụ khách hàng liên tục, ngay cả trong tình huống mất kết nối Internet. Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, luật pháp yêu cầu các giao dịch được thực hiện ngoại tuyến phải được ủy quyền lại trong vòng 48 giờ, đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính.

Do loại tài chính hóa ở Croatia dựa trên phần mềm, tập trung vào truyền và ủy quyền dữ liệu theo thời gian thực, 'Do Your Order' không tương thích như một giải pháp tài chính độc lập trong khuôn khổ pháp lý này. Các yêu cầu cụ thể đối với ủy quyền giao dịch trực tuyến và nhu cầu truy cập Internet liên tục cho các hệ thống POS có nghĩa là 'Do Your Order' không thể đáp ứng các yêu cầu của luật tài chính Croatia. Hơn nữa, không có ý định sửa đổi 'Do Your Order' để tuân thủ các yêu cầu tài chính trực tuyến của Croatia trong tương lai gần. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết cho các doanh nghiệp hoạt động tại Croatia để tìm kiếm các giải pháp thay thế tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn tài chính độc đáo và nghiêm ngặt của đất nước.

Cộng hòa Séc (Tuân thủ các yêu cầu về tài chính)

Hệ thống tài chính trực tuyến của Cộng hòa Séc, bắt buộc đối với các giao dịch từ tháng 12/2016, đã bị đình chỉ vào năm 2020 do đại dịch và cuối cùng bị hủy bỏ vào năm 2023. Kể từ đó, các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn không còn phải gửi dữ liệu bán hàng để ủy quyền thuế, khiến Cộng hòa Séc trở thành một quốc gia phi tài chính. Thay đổi này có nghĩa là 'Do Your Order', một POS nhà hàng, không cần phải được điều chỉnh như một giải pháp tài chính cho các lĩnh vực này, vì không có yêu cầu tuân thủ tài chính để đáp ứng.

Tại Cộng hòa Séc, một hệ thống tài chính trực tuyến đã được triển khai vào tháng 12 năm 2016, buộc các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn phải nộp tất cả các giao dịch bằng tiền mặt hoặc tiền mặt cho Cơ quan thuế để ủy quyền trực tuyến. Hệ thống này nhằm hợp lý hóa báo cáo thuế và đảm bảo tuân thủ trong toàn ngành. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu vào năm 2020 đã dẫn đến việc đình chỉ hệ thống này, phản ánh những thách thức kinh tế chưa từng có mà các doanh nghiệp phải đối mặt, đặc biệt là trong ngành nhà hàng và khách sạn.

Trong một động thái quan trọng, chính phủ Séc đã quyết định hủy bỏ hoàn toàn hệ thống tài khóa vào năm 2023, thừa nhận rằng nó không còn hoàn thành các mục tiêu dự định. Quyết định này đánh dấu việc Cộng hòa Séc chuyển sang quốc gia phi tài chính từ ngày 1/1/2023, qua đó bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải gửi dữ liệu bán hàng đến cơ quan thuế để được ủy quyền. Việc hủy bỏ cũng bao gồm việc bãi bỏ hoàn toàn Cổng thông tin hồ sơ bán hàng điện tử (EET), không thể thiếu trong quá trình tài chính hóa.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn, sự thay đổi quy định này có ý nghĩa sâu sắc. Nó giúp loại bỏ sự cần thiết phải tuân thủ các yêu cầu tài chính trực tuyến, do đó đơn giản hóa hoạt động và giảm gánh nặng hành chính. Do đó, 'Do Your Order' và các hệ thống tương tự không còn cần phải kết hợp các chức năng cụ thể để đáp ứng các quy định tài chính của Séc, vì không có yêu cầu như vậy. Sự phát triển này cho phép các doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp dịch vụ và ít tuân thủ tài chính hơn, mà không cần phải thích ứng hoặc đầu tư vào các giải pháp tài chính chuyên biệt.

Đan Mạch (Tuân thủ một phần)

Tóm tắt ngắn gọn cho các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn ở Đan Mạch:

Ở Đan Mạch, fiscalization tập trung vào các chức năng phần mềm, không có yêu cầu phần cứng cụ thể bắt buộc. Kể từ năm 2019, luật pháp Đan Mạch yêu cầu các hệ thống POS kết hợp các chức năng như ký giao dịch, chuỗi và duy trì nhật ký điện tử. 'Do Your Order' tuân thủ các quy định này, nhưng các doanh nghiệp cần yêu cầu xuất dữ liệu trên cơ sở đặc biệt để chúng tôi cung cấp chúng ở định dạng SAF-T hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà Cơ quan thuế Đan Mạch mong muốn.

Cách tiếp cận tài chính của Đan Mạch tập trung đáng kể vào các chức năng phần mềm hơn là triển khai phần cứng. Sự thay đổi trọng tâm này đã được củng cố với việc đưa ra các yêu cầu tài chính vào năm 2019, trong đó yêu cầu các hệ thống POS được sử dụng bởi các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn, phải bao gồm các chức năng cụ thể. Các chức năng này rất quan trọng đối với việc tuân thủ và bao gồm việc ký kết và chuỗi các giao dịch, cũng như duy trì một tạp chí điện tử. Hơn nữa, vì mục đích kiểm toán, các doanh nghiệp được yêu cầu nộp dữ liệu giao dịch của họ theo định dạng Hồ sơ kiểm toán tiêu chuẩn về thuế (SAF-T), như được nêu trong các quy định kỹ thuật do Cơ quan thuế Đan Mạch cung cấp.

'Do Your Order' phù hợp với các yêu cầu tài chính của Đan Mạch bằng cách đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi hỗ trợ các chức năng cần thiết để ký giao dịch, chuỗi và lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, để tuân thủ đầy đủ các quy định của Đan Mạch, các doanh nghiệp phải chủ động yêu cầu xuất dữ liệu từ chúng tôi. Theo yêu cầu, chúng tôi có thể xuất dữ liệu giao dịch ở định dạng SAF-T hoặc bất kỳ định dạng được chỉ định nào khác theo yêu cầu của Cơ quan thuế Đan Mạch. Quá trình này cho phép các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu kiểm toán và báo cáo do luật pháp Đan Mạch quy định, đảm bảo tuân thủ trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt để quản lý xuất dữ liệu theo nhu cầu cụ thể của họ.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn hoạt động tại Đan Mạch, điều này có nghĩa là trong khi 'Do Your Order' cung cấp sự tuân thủ nền tảng với luật tài chính của Đan Mạch, trách nhiệm bắt đầu xuất dữ liệu cho mục đích kiểm toán thuộc về chính doanh nghiệp. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể vẫn tuân thủ các quy định tài chính của Đan Mạch trong khi có sự linh hoạt để quản lý cách thức và thời điểm dữ liệu giao dịch của họ được xuất và nộp cho cơ quan thuế.

Liên bang Bosna và Hercegovina (Không tuân thủ các yêu cầu về tài chính):

Tại Liên bang Bosnia và Herzegovina, tài chính hóa được điều chỉnh bởi luật được đưa ra vào năm 2010, yêu cầu mọi doanh nghiệp bán lẻ, bao gồm nhà hàng và dịch vụ khách sạn, phải ghi lại tất cả các giao dịch bằng các thiết bị tài chính, bất kể phương thức thanh toán. Báo cáo hàng ngày và định kỳ là bắt buộc. 'Do Your Order' không tuân thủ các yêu cầu tài chính dựa trên phần cứng này và không có kế hoạch tuân thủ trong tương lai.

Khung tài chính trong Liên bang Bosnia và Herzegovina, được thành lập bởi Luật Tài chính năm 2010, bắt buộc các yêu cầu ghi chép và báo cáo toàn diện cho tất cả các doanh nghiệp bán lẻ. Điều này bao gồm sự cần thiết cho các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn sử dụng các thiết bị tài chính để ghi lại mọi giao dịch, bất kể phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng. Luật tiếp tục yêu cầu tạo báo cáo hàng ngày vào cuối mỗi ngày làm việc, với các báo cáo này được in và lưu trữ cho từng thiết bị tài chính. Ngoài ra, báo cáo định kỳ phải được tổng hợp, in vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính thuế, đảm bảo lưu trữ hồ sơ chi tiết và tuân thủ các quy định về tài chính.

Loại tài chính hóa được ủy quyền trong Liên bang Bosnia và Herzegovina dựa trên phần cứng, nhấn mạnh việc sử dụng các thiết bị tài chính vật lý để tuân thủ. Do các yêu cầu cụ thể đối với các thiết bị tài chính phần cứng và nghĩa vụ báo cáo toàn diện hàng ngày và định kỳ, 'Do Your Order' không đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ tài chính do Liên bang Bosnia và Herzegovina quy định. Hơn nữa, không có ý định điều chỉnh 'Do Your Order' để tuân thủ các yêu cầu tài chính dựa trên phần cứng này trong tương lai.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn hoạt động trong phạm vi quyền hạn này, điều quan trọng là phải hiểu rằng 'Do Your Order' không thể phục vụ như một giải pháp tuân thủ tài chính theo khuôn khổ pháp lý hiện hành. Các doanh nghiệp phải tìm kiếm các thiết bị và hệ thống tài chính thay thế được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu tài chính dựa trên phần cứng của Liên bang Bosnia và Herzegovina. Điều này sẽ đảm bảo tuân thủ đầy đủ luật pháp, tránh các hình phạt pháp lý và tài chính tiềm ẩn liên quan đến việc không tuân thủ.

Pháp (Không tuân thủ các yêu cầu tài chính):

Hệ thống tài chính của Pháp, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, bắt buộc sử dụng các hệ thống POS được chính phủ chứng nhận để đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn gian lận. Hệ thống này yêu cầu ký số và trình tự các giao dịch, báo cáo thường xuyên và lưu trữ dữ liệu. 'Do Your Order' hiện không tuân thủ các yêu cầu tài chính dựa trên phần mềm này nhưng có kế hoạch đạt được sự tuân thủ trong tương lai để hỗ trợ các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn tuân thủ luật tài chính của Pháp.

Khuôn khổ tài chính ở Pháp được đặc trưng bởi sự nhấn mạnh vào việc ngăn chặn gian lận thông qua thay đổi dữ liệu hoặc sửa đổi phần mềm, làm cho nó trở nên phức tạp duy nhất so với các hệ thống tài chính châu Âu khác. Một thành phần quan trọng của hệ thống này là yêu cầu đối với tất cả các hệ thống điểm bán hàng (POS) phải được chứng nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền như InfoCert hoặc LNE. Chứng nhận này đảm bảo rằng các hệ thống POS tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, bao gồm ký số và trình tự các giao dịch, tài chính hóa các giao dịch, báo cáo thường xuyên cho các cơ quan chức năng và bảo quản dữ liệu lưu trữ bằng chữ ký số.

Được triển khai chính thức vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, hệ thống tài chính của Pháp được thiết kế để tăng cường tính chính xác, bảo mật và minh bạch của các giao dịch tài chính. Điều này đạt được bằng cách đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được ký điện tử trong thời gian thực, với hồ sơ toàn diện được duy trì, bao gồm cả tem ngày và giờ. Ngoài ra, hệ thống bắt buộc lưu trữ các bản ghi này bằng chữ ký số và yêu cầu tất cả các sự kiện hệ thống phải được ký và ghi lại để tham khảo trong tương lai.

Hiện tại, 'Do Your Order' không đáp ứng các yêu cầu tài chính dựa trên phần mềm cụ thể do hệ thống tài chính hóa của Pháp đặt ra. Tuy nhiên, nhận thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ đối với các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn hoạt động tại Pháp, có kế hoạch điều chỉnh 'Do Your Order' để đáp ứng các yêu cầu này trong tương lai. Cam kết tuân thủ này sẽ cho phép các doanh nghiệp sử dụng 'Do Your Order' đảm bảo các giao dịch tài chính của họ được an toàn, chống giả mạo và hoàn toàn phù hợp với các quy định của chính phủ Pháp, từ đó tạo điều kiện cho các quy trình tính toán và thu thuế chính xác và hiệu quả hơn.

Đức (Hoàn toàn tuân thủ)

Hệ thống tài chính của Đức, được tăng cường bởi 'Kassengesetz' và yêu cầu tích hợp Yếu tố bảo mật kỹ thuật (TSE), yêu cầu các giải pháp được chứng nhận cho các hệ thống POS để đảm bảo các giao dịch tài chính an toàn và minh bạch. 'Do Your Order' hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu tài chính này của Đức, cung cấp hai giải pháp cho các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn: áp dụng giải pháp đám mây của chúng tôi với giá thêm € 100 mỗi năm cho mỗi nhà hàng hoặc sử dụng máy in EPSON đặc biệt được hỗ trợ bởi hệ thống của chúng tôi.

Bối cảnh tài chính hóa ở Đức đã trải qua sự phát triển đáng kể kể từ năm 2016, đỉnh cao là một khuôn khổ mạnh mẽ nhằm ngăn chặn việc thao túng hồ sơ kỹ thuật số và tăng cường tính minh bạch của các giao dịch tài chính. Sự ra đời của 'Kassengesetz' vào cuối năm 2016 đã đặt nền móng cho một hệ thống tài chính tập trung vào Yếu tố An ninh Kỹ thuật (TSE). Hệ thống này yêu cầu tất cả các hệ thống điểm bán hàng (POS) phải kết hợp TSE, phải được báo cáo và đăng ký với Cơ quan thuế. TSE, được chứng nhận bởi chính phủ, bao gồm một mô-đun bảo mật, bộ nhớ bảo mật và giao diện kỹ thuật số, đảm bảo ghi lại và lưu trữ an toàn tất cả các giao dịch.

Để đáp ứng các quy định này, 'Do Your Order' cung cấp sự tuân thủ đầy đủ các yêu cầu tài chính của Đức thông qua hai giải pháp riêng biệt phù hợp với lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Tùy chọn đầu tiên là áp dụng giải pháp đám mây của chúng tôi, có sẵn với một khoản phí bổ sung € 100 mỗi năm cho mỗi nhà hàng. Giải pháp này đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được xử lý và ghi lại một cách an toàn theo các yêu cầu của TSE, cung cấp một hoạt động tài chính liền mạch và tuân thủ.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp thích giải pháp dựa trên phần cứng, 'Do Your Order' hỗ trợ sử dụng máy in EPSON đặc biệt được trang bị để đáp ứng các yêu cầu TSE. Những máy in này, khi được tích hợp với hệ thống của chúng tôi, cung cấp một giải pháp tuân thủ phù hợp với luật tài chính của Đức, đảm bảo rằng các giao dịch được nắm bắt và lưu trữ an toàn.

Bằng cách cung cấp hai giải pháp này, 'Do Your Order' đảm bảo rằng các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn hoạt động tại Đức có thể chọn tùy chọn phù hợp nhất cho hoạt động của họ, đảm bảo tuân thủ luật tài chính và góp phần vào tính toàn vẹn và minh bạch của hệ sinh thái tài chính ở Đức.

Hy Lạp (Tuân thủ các yêu cầu tài chính)

Hệ thống tài chính của Hy Lạp, yêu cầu các thiết bị tài chính dựa trên phần cứng từ năm 1988 và được cập nhật vào năm 2012 với các sửa đổi tiếp theo, bắt buộc sử dụng máy in tài chính hoặc thiết bị ECR có khả năng gửi dữ liệu trực tuyến đến cơ quan tài chính và hỗ trợ mã QR trên biên lai. 'Do Your Order' hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu tài chính của Hy Lạp bằng cách hỗ trợ các máy in tài chính đặc biệt từ Epson hoặc Star Micronics, đảm bảo tích hợp liền mạch và tuân thủ luật tài chính mới nhất.

Hy Lạp, nước tiên phong trong tài chính hóa với hệ thống của mình từ năm 1988, đã thấy những cập nhật đáng kể đối với luật tài chính của mình, đáng chú ý nhất là vào năm 2012, với những sửa đổi tiếp theo để phù hợp với tiến bộ công nghệ và tăng cường cơ chế tuân thủ. Những thay đổi gần đây nhất đã nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cấp máy in tài chính, việc sử dụng mã QR bắt buộc trên biên lai và yêu cầu thiết bị gửi dữ liệu giao dịch trực tiếp đến máy chủ của cơ quan thuế trong thời gian thực.

Trong bối cảnh tài chính dựa trên phần cứng này, việc sử dụng các thiết bị tài chính tuân thủ là bắt buộc đối với các doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Các thiết bị này, cụ thể là máy in tài chính hoặc Máy tính tiền điện tử (ECR), không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền dữ liệu tài chính trực tuyến trên mỗi giao dịch mà còn tự động đồng bộ hóa cài đặt thời gian của chúng với hệ thống thông tin của cơ quan thuế.

Để phù hợp với các yêu cầu này, 'Do Your Order' cung cấp sự tuân thủ đầy đủ cho các doanh nghiệp hoạt động tại Hy Lạp thông qua sự hỗ trợ của các máy in tài chính chuyên dụng từ các nhà sản xuất hàng đầu, Epson và Star Micronics. Các máy in này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt do luật tài chính Hy Lạp quy định, bao gồm khả năng gửi dữ liệu trực tuyến đến cơ quan tài chính, hỗ trợ mã QR trên biên lai và đồng bộ hóa thời gian tự động với hệ thống của cơ quan thuế.

Bằng cách tích hợp 'Do Your Order' với các máy in tài chính được chứng nhận này, các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn ở Hy Lạp có thể đảm bảo họ tuân thủ đầy đủ các quy định tài chính quốc gia. Giải pháp này không chỉ tạo điều kiện tuân thủ pháp luật mà còn hợp lý hóa quy trình phát hành biên lai và quản lý số liệu tài khóa, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch tài chính.

Hungary (Không tuân thủ các yêu cầu tài chính):

Hệ thống tài chính của Hungary rất phức tạp, đòi hỏi cả thiết bị tài chính và phần mềm POS phải được chứng nhận bởi NAV (Văn phòng Thuế và Hải quan Hungary). Hệ thống yêu cầu các tiêu chuẩn tích hợp nghiêm ngặt giữa phần mềm POS và máy in tài chính, bao gồm xử lý lỗi và các chức năng bắt buộc. 'Do Your Order' không tuân thủ các yêu cầu tài chính của Hungary và không có kế hoạch tìm kiếm sự tuân thủ trong tương lai.

Khung tài chính ở Hungary được đặc trưng bởi sự phức tạp và các yêu cầu nghiêm ngặt, phân biệt đáng kể với các hệ thống tài chính khác. Tại Hungary, cả hai thiết bị tài chính, chẳng hạn như máy in tài chính và phần mềm POS được sử dụng bởi các doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn, phải trải qua quá trình chứng nhận của NAV (Văn phòng Thuế và Hải quan Hungary). Chứng nhận này đảm bảo rằng các thiết bị và phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể về bảo mật, chức năng và tích hợp.

Một khía cạnh quan trọng trong quy định tài chính của Hungary là xử lý nghiêm ngặt việc tích hợp giữa phần mềm POS và máy in tài chính. Điều này bao gồm các yêu cầu chi tiết để xử lý lỗi và thực hiện các chức năng bắt buộc để đảm bảo ghi lại giao dịch chính xác và an toàn. Những yêu cầu này được thiết kế để ngăn chặn gian lận và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu tài chính.

Với các yêu cầu cụ thể và phức tạp của hệ thống tài chính Hungary, 'Do Your Order' không tuân thủ các quy định này. Hơn nữa, không có ý định điều chỉnh 'Do Your Order' để đáp ứng các yêu cầu này trong tương lai. Quyết định này dựa trên những thách thức và nhu cầu độc đáo của hệ thống tài chính Hungary, điều này sẽ đòi hỏi những sửa đổi đáng kể đối với hệ thống của chúng tôi để đạt được sự tuân thủ.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn hoạt động tại Hungary, điều này có nghĩa là 'Do Your Order' không thể được sử dụng như một giải pháp tuân thủ tài chính trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Các doanh nghiệp phải tìm kiếm các giải pháp thay thế được thiết kế và chứng nhận đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu tài chính của Hungary, đảm bảo tuân thủ luật pháp và tính toàn vẹn của các giao dịch tài chính của họ.

Ý (Tuân thủ các yêu cầu về tài chính)

Hệ thống tài chính của Ý, được thành lập vào đầu những năm 1980, bắt buộc sử dụng các thiết bị tài chính RT được chứng nhận (máy in RT hoặc máy chủ RT) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và ngăn chặn thao túng. 'Do Your Order' hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu tài chính của Ý thông qua việc sử dụng máy in tài chính được sản xuất bởi EPSON, một nhà sản xuất được chứng nhận. Các thiết bị này tạo điều kiện liên lạc an toàn giữa các nhà bán lẻ và Cơ quan thuế, đảm bảo tự động gửi dữ liệu tài chính hàng ngày.

Ý, một nhà tiên phong trong tài chính hóa với hệ thống của mình được khởi xướng vào đầu những năm 1980, đã phát triển một khuôn khổ mạnh mẽ nhằm bảo vệ tính toàn vẹn, nguyên bản và đầy đủ của dữ liệu giao dịch. Nền tảng của hệ thống này là việc sử dụng bắt buộc các thiết bị tài chính RT (Registratore Telematico) được chứng nhận, bao gồm máy in RT hoặc máy chủ RT. Các thiết bị này rất quan trọng để thiết lập kênh liên lạc an toàn giữa nhà bán lẻ và máy chủ của Cơ quan thuế, đảm bảo rằng dữ liệu tài chính được truyền chính xác và an toàn hàng ngày.

Các quy định tài chính của Ý quy định rằng các thiết bị tài chính RT phải được sản xuất bởi một công ty được chứng nhận và trải qua quá trình chứng nhận trước khi chúng có thể được bán. Quá trình này được giám sát bởi Cơ quan thuế phối hợp với nhà sản xuất, đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt do luật pháp Ý quy định.

Để phù hợp với các yêu cầu này, 'Do Your Order' cung cấp một giải pháp tuân thủ đầy đủ cho các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn hoạt động tại Ý. Bằng cách sử dụng máy in tài chính được sản xuất bởi EPSON - một trong những nhà sản xuất được chứng nhận - các doanh nghiệp có thể đảm bảo tuân thủ hệ thống tài chính của Ý. Các máy in tài chính EPSON này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của thị trường Ý, cung cấp một phương tiện đáng tin cậy và an toàn để ghi lại các giao dịch và tự động gửi dữ liệu tài chính cho Cơ quan thuế mỗi ngày.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn ở Ý, điều này có nghĩa là việc tích hợp 'Do Your Order' với máy in tài chính EPSON cung cấp một giải pháp tài chính liền mạch và tuân thủ. Sự tích hợp này không chỉ đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính mà còn hỗ trợ quản lý hiệu quả và minh bạch các giao dịch tài chính, góp phần vào tính toàn vẹn chung của hệ thống tài chính ở Ý.

Lithuania (Tuân thủ các yêu cầu về tài chính):

Hệ thống tài chính của Lithuania, phát triển từ năm 1996 và được cập nhật đáng kể vào năm 2012 với những thay đổi tiếp theo dự kiến vào năm 2023, bắt buộc sử dụng các thiết bị tài chính được chứng nhận, bao gồm chuyển đổi sang các mô-đun bảo mật để mã hóa dữ liệu nâng cao. 'Do Your Order' hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu tài chính của Lithuania đối với các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn, hỗ trợ việc sử dụng máy in tài chính từ các nhà sản xuất có uy tín như EPSON hoặc Star Micronics, trong số những nhà sản xuất khác. Các thiết bị này đảm bảo ghi lại và xử lý dữ liệu tài chính an toàn và chính xác.

Kể từ khi được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1996 và một cuộc đại tu lớn vào năm 2012, khuôn khổ tài chính của Lithuania đã được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu tài chính thông qua việc sử dụng các thiết bị tài chính được chứng nhận. Hệ thống này trong lịch sử dựa vào một khối hoặc mô-đun bộ nhớ tài chính, một thiết bị chịu trách nhiệm ghi lại, xử lý, xác minh, tích lũy và lưu trữ dữ liệu tài chính. Với những thay đổi dự kiến vào năm 2023, Lithuania được thiết lập để thay thế mô-đun tài chính truyền thống bằng mô-đun bảo mật kết hợp hệ thống mã hóa. Hệ thống này được thiết kế để ký từng biên lai do hệ thống POS phát hành, dù là tài chính hay phi tài chính, tăng cường tính bảo mật và độ tin cậy của dữ liệu giao dịch.

Hệ thống tài chính của Lithuania yêu cầu các hệ thống POS và thiết bị mật mã phải được chứng nhận là một đơn vị duy nhất, đảm bảo tiêu chuẩn cao về bảo vệ dữ liệu và tuân thủ luật tài chính. Quá trình chứng nhận này rất quan trọng đối với các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn, nơi xử lý một khối lượng giao dịch đáng kể hàng ngày và phải tuân thủ các quy định tài chính nghiêm ngặt.

Để đáp ứng các yêu cầu này, 'Do Your Order' cung cấp một giải pháp hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính của Lithuania. Bằng cách hỗ trợ sử dụng máy in tài chính từ các nhà sản xuất hàng đầu như EPSON hoặc Star Micronics, 'Do Your Order' cho phép các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn ở Lithuania tích hợp liền mạch với các thiết bị tài chính cần thiết. Các máy in này không chỉ được chứng nhận mà còn được trang bị công nghệ cần thiết để hoạt động với các mô-đun bảo mật mới, đảm bảo rằng mỗi giao dịch được ghi lại và xử lý an toàn theo luật pháp Lithuania.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn hoạt động tại Lithuania, điều này có nghĩa là việc áp dụng 'Do Your Order' và tích hợp nó với các máy in tài chính được phê duyệt cung cấp một giải pháp tài chính tuân thủ, an toàn và hiệu quả. Sự tích hợp này tạo điều kiện quản lý chính xác và đáng tin cậy dữ liệu tài chính, đảm bảo rằng các doanh nghiệp vẫn tuân thủ các yêu cầu tài chính đang phát triển trong khi tiếp tục cung cấp dịch vụ đặc biệt cho khách hàng của họ.

NA UY (Chưa tuân thủ)

Hệ thống tài chính của Na Uy, có hiệu lực từ năm 2017, tập trung vào các chức năng phần mềm hơn là phần cứng, yêu cầu mọi hệ thống POS phải được khai báo với Cơ quan thuế với một tuyên bố về sự phù hợp. Hiện tại, 'Do Your Order' không tuân thủ các quy định tài chính của Na Uy nhưng đang có kế hoạch đạt được sự tuân thủ trong tương lai. Cam kết này sẽ cho phép các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn sử dụng 'Do Your Order' để đáp ứng các chức năng POS bắt buộc và các yêu cầu báo cáo ở Na Uy.

Kể từ khi trở thành một quốc gia tài chính vào năm 2017, Na Uy đã nhấn mạnh các chức năng phần mềm hơn phần cứng trong các yêu cầu tài chính của mình, thiết lập một cách tiếp cận khác biệt về cách các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn, quản lý các giao dịch tài chính của họ. Quy định tài chính của Na Uy bắt buộc mọi hệ thống POS được sử dụng trong nước phải có tuyên bố về sự phù hợp được nộp cho Cơ quan thuế Na Uy. Tuyên bố này là một bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng hệ thống POS tuân thủ các chức năng cụ thể theo yêu cầu của luật pháp Na Uy, bao gồm khả năng xuất dữ liệu cho mục đích kiểm toán theo định dạng Hồ sơ kiểm toán tiêu chuẩn về thuế (SAF-T), theo quy định kỹ thuật của Cơ quan thuế Na Uy (TA).

Cho đến nay, 'Do Your Order' vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể này do hệ thống tài chính Na Uy đặt ra. Tuy nhiên, có một kế hoạch rõ ràng để theo đuổi việc tuân thủ trong tương lai gần. Sáng kiến này phản ánh cam kết điều chỉnh 'Do Your Order' để phù hợp với các quy định tài chính của Na Uy, đảm bảo rằng các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn sử dụng hệ thống của chúng tôi có thể tự tin đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý cho các chức năng POS và báo cáo dữ liệu ở Na Uy.

Đạt được sự tuân thủ sẽ liên quan đến việc tăng cường 'Do Your Order' để hỗ trợ các chức năng cần thiết như được mô tả bởi luật pháp Na Uy, bao gồm xuất dữ liệu giao dịch chính xác và hiệu quả ở định dạng SAF-T. Sự thích ứng này sẽ không chỉ đảm bảo rằng 'Do Your Order' đáp ứng các yêu cầu tài chính của Na Uy mà còn củng cố sự cống hiến của chúng tôi trong việc hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong việc điều hướng bối cảnh tài chính một cách hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn ở Na Uy, sự tuân thủ trong tương lai này có nghĩa là 'Do Your Order' sẽ trở thành một giải pháp khả thi để quản lý các giao dịch tài chính theo quy định của Na Uy. Sự phát triển này được dự đoán sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp sự đảm bảo rằng hoạt động của họ hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu tài chính, tạo điều kiện cho hoạt động trơn tru hơn và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý ở Na Uy.

Ba Lan (Không tuân thủ các yêu cầu tài chính)

Hệ thống tài chính của Ba Lan, phát triển kể từ khi được giới thiệu vào năm 1993, hiện yêu cầu các giao dịch phải được báo cáo cho cơ quan tài chính qua internet bằng máy tính tiền hoặc máy in trực tuyến. Bất chấp những phát triển này, 'Do Your Order' đã chọn không theo đuổi việc tuân thủ các yêu cầu tài chính của Ba Lan và không có ý định tuân thủ. Quyết định này tác động đến các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn có kế hoạch sử dụng 'Do Your Order' để báo cáo tài chính ở Ba Lan.

Kể từ khi bắt đầu tài chính hóa ở Ba Lan vào năm 1993, nước này đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận tuân thủ tài khóa. Ban đầu áp dụng một hệ thống dựa trên phần cứng sử dụng máy in tài chính và máy tính tiền điện tử để tạo ra các tạp chí điện tử và giấy, Ba Lan đã chuyển sang mô hình tài chính hiện đại hơn vào năm 2019. Mô hình mới này yêu cầu các giao dịch liên quan đến tài chính phải được gửi đến cơ quan tài chính thông qua internet, sử dụng máy tính tiền trực tuyến hoặc máy in. Mặc dù việc chuyển đổi sang hệ thống mới này đã được lên kế hoạch vào tháng 10 năm 2018, nhưng các thiết bị cần thiết chỉ có sẵn vào tháng 1 năm 2019.

Khung tài chính hiện tại ở Ba Lan cung cấp cho người nộp thuế các giải pháp khác nhau để đáp ứng nghĩa vụ báo cáo của họ, tùy thuộc vào danh mục cụ thể của họ và thời hạn đã thiết lập. Tính linh hoạt này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp hoạt động trong nước, bao gồm cả những doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn.

Bất chấp những tiến bộ và lựa chọn có sẵn trong hệ thống tài chính của Ba Lan, 'Do Your Order' đã đưa ra quyết định chiến lược không tìm cách tuân thủ các yêu cầu này. Lập trường này có nghĩa là 'Do Your Order' sẽ không điều chỉnh hệ thống của mình để phù hợp với các quy định tài chính của Ba Lan, đòi hỏi phải báo cáo các giao dịch dựa trên internet.

Đối với các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn ở Ba Lan, điều này có nghĩa là việc dựa vào 'Do Your Order' để báo cáo tài chính sẽ không khả thi theo khung pháp lý hiện hành. Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này sẽ cần khám phá các giải pháp thay thế tuân thủ các yêu cầu tài chính của Ba Lan để đảm bảo họ có thể đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý về báo cáo giao dịch. Quyết định này của 'Do Your Order' phản ánh sự cân nhắc rộng hơn về chiến lược sản phẩm và trọng tâm thị trường, thừa nhận rằng việc tuân thủ hệ thống tài chính của Ba Lan không phù hợp với kế hoạch hiện tại hoặc tương lai.

BỒ ĐÀO NHA (Không tuân thủ các yêu cầu về tài chính)

Hệ thống tài chính của Bồ Đào Nha dựa trên phần mềm, yêu cầu các ứng dụng POS phải trải qua quá trình chứng nhận của Tổng cục Thuế Bồ Đào Nha. Hệ thống này tập trung vào các cơ chế bảo mật và tính không thể thay đổi của dữ liệu tài chính. 'Do Your Order' không tuân thủ các yêu cầu tài chính của Bồ Đào Nha và không có kế hoạch theo đuổi việc tuân thủ, trích dẫn sự chậm trễ của thị trường trong việc áp dụng các giải pháp như vậy là một yếu tố quan trọng.

Bồ Đào Nha đã triển khai một hệ thống tài chính dựa trên phần mềm, nhấn mạnh đáng kể vào các đặc điểm và chức năng của phần mềm POS được sử dụng bởi các doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Hệ thống này yêu cầu tất cả các ứng dụng POS phải được chứng nhận bởi Tổng cục Thuế Bồ Đào Nha, đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cơ chế bảo mật và tính không thay đổi của dữ liệu tài chính. Quá trình chứng nhận được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin tài chính, không yêu cầu các thành phần phần cứng cụ thể để tuân thủ. Hệ thống cho phép phát hành biên lai điện tử, mặc dù cũng phải có khả năng in biên lai tài chính khi cần thiết.

Bất chấp cách tiếp cận có cấu trúc đối với tài chính hóa ở Bồ Đào Nha, 'Do Your Order' đã quyết định không tìm cách tuân thủ các quy định này. Quyết định này dựa trên đánh giá về thị trường Bồ Đào Nha, mà 'Do Your Order' nhận thấy là tụt hậu đáng kể về mức độ sẵn sàng và cởi mở để áp dụng các giải pháp tài khóa như vậy. Công ty coi khoảng cách này là rào cản đối với việc triển khai và áp dụng thành công hệ thống của mình trong khuôn khổ tài chính hiện tại ở Bồ Đào Nha.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn ở Bồ Đào Nha, điều này có nghĩa là 'Do Your Order' sẽ không phải là một lựa chọn khả thi để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ tài chính do Tổng cục Thuế Bồ Đào Nha đặt ra. Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này sẽ cần tìm kiếm các giải pháp POS thay thế được chứng nhận và tuân thủ hệ thống tài chính của Bồ Đào Nha. Quyết định này phản ánh sự xem xét chiến lược của 'Do Your Order' về điều kiện thị trường và tập trung vào các khu vực nơi việc áp dụng các giải pháp của nó phù hợp chặt chẽ hơn với sự sẵn sàng của thị trường địa phương và các yêu cầu pháp lý.

Romania (Không tuân thủ các yêu cầu tài chính)

Hệ thống tài chính của Romania, hoạt động từ năm 1999 và trải qua các bản cập nhật quan trọng, bao gồm cả bản cập nhật mới nhất vào tháng 11 năm 2017, yêu cầu liên lạc chi tiết và trao đổi dữ liệu với ANAF (Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia) thông qua các máy in tài chính. Bất chấp các yêu cầu tài chính ngày càng tăng của Romania, 'Do Your Order' đã quyết định không theo đuổi việc tuân thủ các quy định tài chính của Rumani ngay bây giờ hoặc trong tương lai, tập trung nỗ lực của mình ở nơi khác.

Romania có một lịch sử lâu đời như một quốc gia tài chính, với hệ thống tài chính trải qua một số cập nhật quan trọng để thích ứng với những tiến bộ công nghệ và thay đổi trong môi trường tài chính. Các quy định gần đây nhất đã đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với việc liên lạc và trao đổi dữ liệu giữa các doanh nghiệp và ANAF, sử dụng máy in tài chính. Các bản cập nhật này yêu cầu tất cả dữ liệu giao dịch phải được lưu trữ trên thẻ SD và bố cục biên lai hiện bao gồm thông tin tài chính bổ sung. Hơn nữa, các thiết bị tài chính đã được cập nhật để phù hợp với 2 mức thuế VAT bổ sung và cho phép lập trình các loại thanh toán mới.

Mặc dù khuôn khổ tài chính toàn diện và đang phát triển ở Romania, 'Do Your Order' đã đưa ra quyết định chiến lược không tìm cách tuân thủ các quy định này. Quyết định này dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm đánh giá khả năng tương thích của thị trường Rumani với mô hình kinh doanh và mục tiêu chiến lược của 'Do Your Order'. Do đó, 'Do Your Order' không có ý định điều chỉnh hệ thống của mình để đáp ứng các yêu cầu tài chính của Rumani trong tương lai.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn hoạt động tại Romania, điều này có nghĩa là 'Do Your Order' sẽ không phải là một lựa chọn khả thi để đảm bảo tuân thủ tài chính theo khuôn khổ pháp lý hiện hành. Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này sẽ cần khám phá các giải pháp thay thế hoàn toàn tuân thủ các quy định tài chính của Romania để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của họ và đảm bảo hoạt động trơn tru. Quyết định này của 'Do Your Order' phản ánh chiến lược và trọng tâm rộng lớn hơn của nó, ưu tiên thị trường và môi trường pháp lý nơi các giải pháp của nó phù hợp hơn với các yêu cầu của địa phương và nơi có con đường rõ ràng hơn để tuân thủ và thành công.

Tây Ban Nha (Tuân thủ hiện tại và trong tương lai)

Tây Ban Nha đang chuyển đổi sang tài chính hóa phần mềm, với hệ thống TicketBAI đã được triển khai ở khu vực Basque và hệ thống VeriFactu dự kiến sẽ được giới thiệu ở đại lục vào năm 2024. Hiện tại, Tây Ban Nha không yêu cầu chứng nhận phần cứng hoặc phần mềm, nhưng điều này được thiết lập để thay đổi với các yêu cầu tài chính mới. 'Do Your Order' đang tích cực lên kế hoạch tuân thủ cả VeriFactu và TicketBAI, theo dõi chặt chẽ sự phát triển để đảm bảo tuân thủ đầy đủ cho các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn hoạt động tại Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đang trên đỉnh của những thay đổi đáng kể trong bối cảnh tài chính hóa của mình, tiến tới tài chính hóa phần mềm trên các lãnh thổ của mình. Khu vực xứ Basque đã thực hiện các bước hướng tới quá trình chuyển đổi này với việc triển khai hệ thống TicketBAI vào tháng 1/2022. Phần còn lại của Tây Ban Nha, được gọi là lãnh thổ đại lục, được thiết lập để làm theo với sự ra đời của hệ thống VeriFactu vào năm 2024. Những thay đổi này cho thấy sự thay đổi từ trạng thái quốc gia phi tài chính hiện tại sang môi trường tài chính hóa phần mềm được quy định chặt chẽ hơn, yêu cầu sử dụng phần mềm chuyên dụng và được chứng nhận để phát hành biên lai và hóa đơn.

Khi những phát triển này diễn ra, 'Do Your Order' đang chủ động làm việc để đảm bảo tuân thủ các hệ thống tài chính sắp tới. Nhận thức được tầm quan trọng của những thay đổi này đối với các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn ở Tây Ban Nha, 'Do Your Order' đang có kế hoạch tuân thủ cả hệ thống VeriFactu và TicketBai. Điều này liên quan đến việc theo dõi chặt chẽ tiến độ và yêu cầu của các hệ thống này để điều chỉnh phần mềm của 'Do Your Order' cho phù hợp, đảm bảo rằng các doanh nghiệp sử dụng nền tảng của chúng tôi có thể đáp ứng liền mạch các yêu cầu tài chính mới.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn hoạt động tại Tây Ban Nha, cách tiếp cận chủ động này của 'Do Your Order' có nghĩa là họ có thể mong đợi một giải pháp hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu tài chính của Tây Ban Nha. Bằng cách liên kết với VeriFactu và TicketBAI, 'Do Your Order' nhằm mục đích cung cấp một quá trình chuyển đổi liền mạch cho các doanh nghiệp khi họ điều hướng bối cảnh tài chính mới, đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả và tuân thủ luật pháp Tây Ban Nha. Cam kết tuân thủ và thích ứng này nhấn mạnh sự cống hiến của 'Do Your Order' trong việc hỗ trợ khách hàng của mình thông qua những thay đổi về quy định, đảm bảo rằng họ được chuẩn bị tốt cho tương lai của tài chính hóa ở Tây Ban Nha.

Thụy Điển (Tuân thủ các yêu cầu về tài chính)

Hệ thống tài chính của Thụy Điển yêu cầu sử dụng máy tính tiền được trang bị thiết bị đơn vị điều khiển để ký và lưu trữ các giao dịch, phù hợp với các yêu cầu tài chính dựa trên phần cứng. 'Do Your Order' có thể tuân thủ các quy định tài chính của Thụy Điển bằng cách sử dụng các máy in đặc biệt được cơ quan thuế ủy quyền, đảm bảo rằng các nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn có thể đáp ứng các yêu cầu bắt buộc để phát hành biên lai và thực hiện các nghĩa vụ mới sẽ có hiệu lực vào năm 2023.

Ở Thụy Điển, khung tài chính bắt buộc sử dụng máy tính tiền được tích hợp với một đơn vị hoặc hệ thống điều khiển. Thiết lập này rất quan trọng đối với các chức năng chính của thiết bị tài chính, bao gồm ký và lưu trữ các giao dịch một cách an toàn. Yêu cầu này tạo thành xương sống của phương pháp tài chính hóa dựa trên phần cứng của Thụy Điển, đảm bảo rằng tất cả doanh số bán hàng hóa và dịch vụ được ghi lại chính xác và việc phát hành biên lai cho khách hàng là bắt buộc.

Kể từ năm 2023, Thụy Điển đang đưa ra một số nghĩa vụ mới nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của các thiết bị tài chính tuân thủ trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ, bao gồm cả nhà hàng và doanh nghiệp khách sạn. Những thay đổi này nhấn mạnh sự cần thiết của các doanh nghiệp để đảm bảo máy tính tiền và hệ thống kiểm soát liên quan của họ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định mới nhất.

'Do Your Order' được định vị để giúp các doanh nghiệp ở Thụy Điển điều hướng các yêu cầu tài chính này bằng cách cung cấp khả năng tương thích với các máy in đặc biệt được cơ quan thuế Thụy Điển ủy quyền. Bằng cách tích hợp các máy in chuyên dụng này, 'Do Your Order' cung cấp một giải pháp phù hợp với hệ thống tài chính Thụy Điển, cho phép các doanh nghiệp ký và lưu trữ các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn hoạt động tại Thụy Điển, điều này có nghĩa là việc áp dụng 'Do Your Order' và sử dụng các máy in được ủy quyền sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính. Cách làm này không chỉ đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn hợp lý hóa quy trình phát hành biên lai và quản lý dữ liệu giao dịch, góp phần vào hoạt động hiệu quả và tuân thủ của các doanh nghiệp trong ngành. Cam kết của 'Do Your Order' trong việc cung cấp một giải pháp tuân thủ phản ánh sự cống hiến của nó trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua việc tuân thủ quy định, đảm bảo họ được trang bị tốt để thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình ở Thụy Điển.

Câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu thêm

12 phút đọc

Điều hướng bối cảnh của mức lương tối thiểu ở Hoa Kỳ: Hướng dẫn cho chủ nhà hàng

Ngành khách sạn, một nền tảng sôi động của nền kinh tế Mỹ, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự năng động biến động của luật lương tối thiểu trên khắp Hoa Kỳ. Khi các chủ sở hữu và nhà điều hành nhà hàng vượt qua sự phức tạp của lạm phát,

Sarah Reynolds
17 Th03 2024
7 phút đọc

Điều hướng các biểu mẫu thuế trong ngành khách sạn Hoa Kỳ: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhà hàng

Trong lĩnh vực khách sạn cạnh tranh và phát triển nhanh của Hoa Kỳ, các chủ nhà hàng phải đối mặt với những thách thức quản lý tài chính và tuân thủ thuế độc đáo. Với lực lượng lao động thường bao gồm sự kết hợp giữa nhân viên toàn thời gian, nhân

Jennifer Lee
12 Th03 2024
10 phút đọc

Cách mạng hóa nhà hàng: Giảm 60% lượng khí thải CO2 mở đường cho sự xuất sắc về môi trường với Do Your Order

Trong một thế giới mà ý thức về môi trường luôn đi đầu trong các mối quan tâm của xã hội, các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm những cách sáng tạo để giảm lượng khí thải carbon. Một trong những người tiên phong như vậy là Do Your Order, một nền t

Maria Sanchez
06 Th03 2024
5 phút đọc

Fiscalization cho nhà hàng và khách sạn ở châu Âu: Điều hướng cảnh quan với Do Your Order

Bối cảnh tài chính ở châu Âu đưa ra một loạt các quy định phức tạp mà các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn, phải điều hướng để đảm bảo tuân thủ. Các quy định này khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, bao gồm một loạt c

Jennifer Lee
29 Th02 2024
8 phút đọc

Crafting the Dream Team: Thông tin chi tiết từ khóa tu khởi nghiệp của chúng tôi ở Funchal - Tuần 5

Tại thành phố Funchal sôi động, nhóm Do Your Order đã bắt tay vào một khóa tu biến đổi sẽ xác định lại quỹ đạo của chúng tôi. Được hướng dẫn bởi sự cố vấn sắc sảo của Miguel Alves Ribeiro, Người sáng lập &; Giám đốc điều hành tại www.sheerme.c

Do Your Order
22 Th02 2024
6 phút đọc

Điều hướng làn sóng khởi nghiệp thành công: Thông tin chi tiết từ Tuần 4 trong hành trình của chúng tôi

Trong một hành trình khai sáng kéo dài hơn một tuần, nhóm Do Your Order, dưới sự cố vấn của Bernardo Vasconcelos, đã bắt tay vào khám phá biến đổi quy trình bán hàng, mô hình kinh doanh chiến lược và sự phức tạp của các cơ hội đầu tư ở Bồ Đào Nha.

Do Your Order
20 Th02 2024

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?