Съвети за навигация и допълнителни такси в хотелиерската индустрия с Do Your Order

Doyo - DoYourOrder Съвети за навигация и допълнителни такси в хотелиерската индустрия с Do Your Order

Съдържание

Arrow Down

В хотелиерската индустрия бакшишите и допълнителните такси играят решаваща роля, за да се гарантира, че служителите, много от които печелят минимална заплата, получават справедливо обезщетение за услугата си. С кризата на разходите за живот клиентите могат да се окажат по-малко, което пряко влияе върху поминъка на работниците в хотелиерството. За да се справят с това, предприятията проучват различни модели, за да гарантират, че персоналът им е адекватно компенсиран. "Do Your Order" поддържа различни бизнес модели, за да се адаптира към тези промени, предлагайки решения за бакшиши, такси за обслужване и дори фиксирани такси за обслужване.

Значението на съветите и таксите за обслужване

Бакшишите традиционно са значителна част от доходите за мнозина в сектора на хотелиерството. Въпреки това, тъй като икономическият натиск нараства, има забележима промяна в навиците за разтоварване. За да се противодейства на това, се обмисля въвеждането на стандартна такса за обслужване или коригиране на цените на продуктите, за да се увеличат косвено заплатите. Това не само подкрепя служителите по време на трудни времена, но също така помага да се поддържа качеството на услугите, които клиентите очакват.

Как Do Your Order поддържа различни модели

Do Your Order е универсален, обслужващ различни оперативни нужди в хотелиерската индустрия. Независимо дали бизнес моделът разчита на съвети, инициирани от клиента, такса за обслужване като процент от продадените артикули или добавяне на фиксирана такса за обслужване, Do Your Order осигурява безпроблемна интеграция. Важно е също така да се гарантира, че ДДС се изчислява правилно върху тези суми, като се гарантира съответствие и прозрачност.

- Съвети за клиентите: Покровителите имат възможност да дават бакшиш по свое усмотрение, осигурявайки гъвкавост и потенциално подобряване на опита за обслужване на клиенти.

- Такса за обслужване като процент: Този модел автоматично изчислява такса за обслужване въз основа на общата сметка, като гарантира, че персоналът е справедливо компенсиран. Системата на Do Your Order може да се справи с тези изчисления без усилие, включително правилното третиране на ДДС.

- Плоски такси за обслужване: За простота, някои заведения могат да изберат фиксирана такса за обслужване. Този прост подход гарантира минимална допълнителна печалба за персонала, независимо от размера на сметката.

Предимства на стандартната такса за обслужване

Обмислянето на стандартна такса за обслужване може да бъде стратегически ход за много фирми. Той опростява процеса на разтоварване, осигурява прозрачност за клиентите и осигурява стабилен доход за служителите. Чрез интегрирането на този модел с Do Your Order, фирмите могат да поддържат гъвкавост в начина, по който избират да подкрепят своя персонал, адаптирайки се към развиващия се икономически пейзаж и очакванията на клиентите.

Enhanced Tip Management with Do Your Orde r

В допълнение към поддръжката на различни модели за разтоварване и таксуване на услуги, Do Your Order предлага усъвършенствана функция, която значително подобрява управлението на бакшишите за хотелиерския бизнес. Тази система е предназначена да осигури подробна разбивка на съветите, събрани или от отделните сервитьори, или въз основа на времето на плащане, за всеки определен период. Тази функционалност е достъпна в реално време, както на мобилни устройства, така и на настолни компютри, директно от интерфейса на ресторанта.

Този достъп в реално време до подробни данни дава възможност на мениджърите и собствениците на ресторанти да вземат информирани решения относно персонала, качеството на услугите и финансовото планиране. Тя дава възможност за прозрачен поглед върху това как съветите се разпределят сред персонала, като гарантира справедливост и мотивира служителите чрез признаване на тяхната упорита работа. Освен това, способността да се анализират моделите на разтоварване по време може да помогне на ръководството да идентифицира пиковите времена на разтоварване, като потенциално корелира тези данни с качеството на услугите или нивата на удовлетвореност на клиентите.

Интегрирането на тази функция в платформата на Do Your Order подчертава гъвкавостта на системата и нейния ангажимент да отговори на нюансираните нужди на хотелиерската индустрия. Чрез предоставянето на цялостен инструмент, който не само побира различни бизнес модели, но и предлага задълбочени познания за практиките за разтоварване, Do Your Order се откроява като ценен партньор за ресторанти, които се стремят да се ориентират в сложността на съвременния пейзаж на гостоприемството.

Адаптиране към икономическите предизвикателства

Индустрията на хотелиерството е особено устойчива, непрекъснато се адаптира, за да отговори както на нуждите на клиентите, така и на служителите. Във времена на икономически трудности преосмислянето на начина, по който се управляват съветите и таксите за обслужване, може да бъде спасителен пояс за много служители. Цялостната система на Do Your Order поддържа тези адаптации, предлагайки на бизнеса инструментите, от които се нуждаят, за да прилагат промените гладко и ефективно.

В заключение, тъй като индустрията на хотелиерството се справя със сложността на бакшишите, таксите за обслужване и кризата с разходите за живот, наличието на гъвкава и поддържаща POS система като Do Your Order може да направи всичко различно. Като позволява на бизнеса да избере модела, който най-добре отговаря на техните нужди, Do Your Order помага да се гарантира, че служителите се компенсират справедливо, като същевременно се поддържа високото ниво на обслужване, което клиентите очакват.

Често задавани въпроси

Разгледайте повече

12 минути чета

Как може хотелиерският бизнес да овладее покупките на едро: Крайното ръководство за барове, кафенета и камиони за храна? Възприемане на устойчивостта на околната среда чрез закупуване на едро

В оживения свят на гостоприемството, от уютни кафенета до динамични камиони за храна, овладяването на изкуството да се купува на едро е промяна на играта. Това ръководство, вдъхновено от прозренията на Do Your Order, е пригодено за хотелиерски фир

Mark Wilson
25 мар 2024
7 минути чета

Разбиране на автоматичната безвъзмездна помощ в ресторантьорската индустрия

В оживения свят на ресторантьорската индустрия, концепцията за автоматична безвъзмездност, известна още като авто-безвъзмездност, играе ключова роля, особено когато става въпрос за големи групи, отделни проверки или специални събития. Тъй като соб

Maria Sanchez
24 мар 2024
12 минути чета

Пълното ръководство за Do Your Order: A Hospitality POS Revolution 2024

В оживения свят на гостоприемството, от оживени барове и уютни кафенета до гурме ресторанти и камиони за храна в движение, правилната система за точка на продажба (POS) не е просто инструмент - това е сърцето на бизнес операциите. Do Your Order е

David Hernandez
23 мар 2024
9 минути чета

Защо разбирането на PCI DSS е от съществено значение за спазването на сигурността в ресторанти, барове, кръчми, кафенета и сектора на хотелиерството?

В Do Your Order разбираме първостепенното значение на спазването на PCI за ресторантите и хотелиерския бизнес през 2024 г. Гарантирането на сигурността на транзакциите с кредитни карти не е само за спазване на разпоредбите; Става въпрос за изгражд

Do Your Order
21 мар 2024
7 минути чета

Защо GTIN и SKUs не се съчетават добре с ресторантьорската индустрия: Допълнително прозрение

В оживения свят на ресторантите, където всяка секунда се брои и инвентарът се колебае с всяка поръчка, въвеждането на глобални търговски номера на артикули (GTINs) и складови единици (SKUs) може да изглежда като логична стъпка към модернизация. Въ

Do Your Order
20 мар 2024
6 минути чета

Интегриране на Apple Pay и Google Pay с Do Your Order за подобрена гъвкавост на плащанията в ресторантьорството и хотелиерството

В развиващия се пейзаж на ресторантьорството и хотелиерството, приемането на съвременни технологии за плащане като Apple Pay и Google Pay става все по-важно. Тези методи за безконтактно плащане предлагат удобство, бързина и повишена сигурност, кат

Jennifer Lee
19 мар 2024

Готови ли сте да започнете?