Спрете да губите време да правите план за маса за вашия ресторант. Вместо това използвайте номериран QR код!

Doyo - DoYourOrder Изхвърлете планирането на таблицата, вместо това използвайте номерирани QR кодове!

Задаването на номериран QR код на ресторант или бар маса има много предимства:

  • Намаляване на грешката, свързана с фактурирането на грешен артикул в грешната таблица, до 0,0%

  • Намалява грешката на сервитьорите при доставяне на артикули на грешната маса до нула до 0,0%

  • Намалява времето за поддържане на план за цифрова таблица

  • Увеличава опита и удовлетвореността на клиентите, защото същият номериран QR код може да се използва за показване на цифрово меню със снимки и да се преведе на 8 езика. Тя дава възможност и за предплащане


Задаването на номериран QR код на таблицата намалява грешките при поръчване. Намалява усилията за поддръжка при планирането на таблици и увеличава клиентското изживяване: същият номериран QR може да се използва от клиента, за да види менюто. Или дори поръчка!

Плановете за цифрови таблици са досадни за настройка и през повечето време причиняват объркване. Помислете кога идва група хора и трябва да "обедините двете таблици в една", за да избегнете дебитирането на артикули на две таблици: може да се окаже, че фактурирате само една таблица, докато елементите на другата ще бъдат дебитирани към следващия клиент. Помислете за клиента, който седи на масата до бара и неговите предмети трябва да бъдат прехвърлени на друга маса. И забравяте "да преместите" поръчаните артикули с него. Или, още по-лошо, да ги дебитирате на грешната маса

Също така, докато плановете за маса имат абсолютен смисъл за мениджъра, който ги прави, за техните служители (особено новите) може да е трудно да се разбере. Колко пъти виждате сервитьори, които се разхождат наоколо и питат кой е поръчал тези неща? Да. Можете да поставите номер на масата, за да избегнете объркване. Но колко пъти се премества число, което води до поръчване и доставяне на артикули на грешната маса? Има по-ефективни начини за работа и инвестиране на ценно време, за да се съсредоточите върху клиента, вместо да поддържате план за цифрова маса. Започнете сега, като създадете безплатно цифрово меню със снимки и преводи?

Разгледайте повече

Готови ли сте да започнете?

Изтеглете приложението и нека започнем вашето дигитално пътешествие заедно!