Czy chcesz zobaczyć tę stronę w English?

Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników na koncie restauracji

W tym samouczku przeprowadzimy Cię przez proces dodawania i zarządzania użytkownikami z różnymi prawami dostępu do konta restauracji w Do Your Order. Możesz kontrolować, kto ma dostęp do różnych funkcji i działów w systemie zarządzania restauracją.

KROK 1 : Uzyskiwanie dostępu do zarządzania użytkownikami

Dostęp do ekranu restauracji

Zaloguj się na konto restauracji Do Your Order i przejdź do głównego ekranu restauracji.

SELECT-RESTAURANT-DOYOURORDER

Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami

Poszukaj opcji "Użytkownicy" na ekranie i kliknij ją. Spowoduje to przejście do sekcji zarządzania użytkownikami.

NAVIGATE-TO-USER-MANAGEMENT-DOYOURORDER

KROK 2 : Dodawanie nowego użytkownika

Dodawanie nowego użytkownika

Kliknij przycisk "Dodaj nowego użytkownika". Ta akcja spowoduje wyświetlenie monitu o wprowadzenie danych użytkownika, którego chcesz dodać.

KROK 3 : Definiowanie praw dostępu

Dostępne są trzy opcje praw dostępu

Administrator

Administratorzy mogą wyświetlać wszystkie restauracje na tym samym koncie i zarządzać nimi. Mają pełny dostęp do wszystkich funkcji i ustawień.

Menedżer

Menedżerowie mogą wyświetlać tylko wybrane restauracje i zarządzać nimi. Mają dostęp do konkretnych restauracji i związanych z nimi funkcji.

Użytkowników

Użytkownicy mogą być przypisani do działów produkcji (np. kuchnia, bar, pizzeria) lub działów obsługi (np. kelner). Użytkownikom w działach serwisowych można również edytować lub usuwać swoje prawa do rozliczeń.

KROK 4 : Przypisywanie działów

Przypisz użytkownika do działu

Jeśli wybierzesz "Użytkownicy" lub "Usługa", będziesz mieć możliwość przypisania użytkownika do określonego działu, takiego jak kuchnia, bar, pizzeria lub usługa.

Edytuj prawa rozliczeniowe (dział serwisowy)

W przypadku użytkowników w dziale usług można edytować ich prawa rozliczeniowe, określając, czy mają uprawnienia do obsługi transakcji rozliczeniowych. Możesz także odebrać uprawnienia rozliczeniowe dla serwera lub kelnera.

KROK 5 : Zapisz zmiany

Zapisz dane użytkownika

Po wypełnieniu danych użytkownika i zdefiniowaniu jego praw dostępu i działu, kliknij przycisk "Zapisz" lub "Dodaj użytkownika", aby utworzyć nowy profil użytkownika.

KROK 6 : Zarządzanie kontami użytkowników

Edytowanie i usuwanie użytkowników

Kontami użytkowników można zarządzać w dowolnym momencie. Edytuj lub usuwaj użytkowników i dostosowuj ich prawa dostępu lub przypisania działów stosownie do potrzeb.

Wykonując te kroki, możesz skutecznie zarządzać dostępem użytkowników i uprawnieniami na koncie restauracji w Do Your Order. Pozwala to kontrolować, kto może uzyskać dostęp do określonych funkcji i działów, zapewniając płynne i bezpieczne działanie restauracji.