Vill du se den sidan in English?

Do Your Order-redaktionen: Reflektioner, insikter och strategiska riktningar under reträtten

Doyo - DoYourOrder Reflektioner, insikter och strategiska riktningar under retreaten

Innehållsförteckning

Arrow Down

När vi har kommit halvvägs i vårt program för start-up retreat är det dags att reflektera över de ovärderliga insikter, feedback och strategiska riktningar som vi har samlat in. Resan hittills har varit en upplysande blandning av branschexpertis, strategiskt tänkande och innovativa idéer. Här fördjupar vi oss i höjdpunkterna och de viktigaste slutsatserna från våra interaktioner med branschtrogna som generöst har delat med sig av sin visdom till oss.

Embracing Tradition and Innovation: Insights from Pestana Hotels

Vår dialog med Alexandra Viveiros från Pestana Hotels belyser den nyanserade användningen av teknik inom hotell- och restaurangbranschen. På Pestana Carlton-filialen visar preferensen för traditionella beställningsmetoder bland en äldre demografi vikten av att förstå kundernas beteende. Däremot omfamnar filialer i Spanien och New York QR-beställningssystemet mer entusiastiskt. Denna dikotomi understryker behovet av ett flexibelt, kundcentrerat tillvägagångssätt i digitala lösningar. Alexandra tipsade oss om deras Business Intelligence-avdelning i Lissabon, ett nav för innovation och IT-system, som markerar en potentiell väg för samarbete och tillväxt. QR-beställningssystemets positiva inverkan på försäljningen bekräftar ytterligare potentialen hos digitala lösningar för att förbättra matupplevelsen.

Avkodning av One-Pager: Feedback från Nearsoft

Pedro Camachos kritik av vår ensidiga sida var en uppmaning att förfina vår kommunikationsstrategi. Hans råd att undvika en "pitchy" ton och istället formulera det specifika värde som vår produkt erbjuder branscher som hotell var en påminnelse om vikten av tydlighet och relevans i våra budskap. Att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för beslutsfattarna, särskilt IT-teamen som leder digitaliseringsprojekt, är avgörande. Pedros insikter om den digitala transformationsivern i utvecklingsländer i Mellanöstern och Asien, och banksektorns strävan efter innovation för ROI, gav oss en tydligare förståelse för marknadsdynamik och kundmotivation.

Navigera i den mänskliga faktorn i maten: Ett samtal med Andreia Basilio

Andreia Basilio, en restaurangägare med ett unikt och disruptivt koncept, belyste de universella utmaningarna med bemanning inom hotell- och restaurangbranschen. Hennes preferens för att behålla den mänskliga faktorn i kundservice, trots branschens digitala utveckling, säger mycket om det oersättliga värdet av mänsklig interaktion i matupplevelser. Men hennes intresse för Workforce Management-lösningar för små restauranger och effektiv hantering av deltidspersonal under högsäsong stämmer perfekt överens med vår vision på Do Your Order. Det är ett bevis på behovet av lösningar som harmoniserar tekniken med den mänskliga aspekten av service.

Strategiska insikter från Rui Gouveia (medgrundare och CIO på comOn Group)

Rui Gouveia tillhandahöll en omfattande recension, som började med en avgörande teknisk korrigering på vår webbplats, vilket säkerställer sömlös navigering för våra användare. Hans strategiska råd om optimering av prissättningsplaner kommer att öka vår attraktionskraft på marknaden och lönsamhet. Ruis betoning på att förfina vårt värdeerbjudande, från ett generiskt "Revolutionera" till ett mer effektfullt "Förbättra produktiviteten under rusningstid", stämmer perfekt överens med vårt mål att leverera tydliga, påtagliga fördelar till våra kunder.

Innehållsstrategi var ett annat område där Ruis insikter var ovärderliga. Att styra vårt innehåll så att det stämmer bättre överens med Do Your Order:s kärnerbjudanden och uppmuntra till provregistreringar kommer utan tvekan att stärka vår marknadsposition. Hans avslöjande av vanliga startup-myter och betoning på att vara kunddriven och datadriven efter lanseringen, särskilt med hjälp av mätvärden som Net Promoter Score (NPS), ger oss ett robust ramverk för tillväxt och kundnöjdhet.

Ruis strukturerade tillvägagångssätt för att validera marknadsanpassning och värdeerbjudande, med riktade övningar och strategier, är en plan för vår strategiska inriktning. Hans förslag att använda AI-genererade verktyg som "askcory.ai" för att skapa en omfattande Go-To-Market-strategi och skapa kampanjinnehåll är en spännande möjlighet som blandar AI:s precision med vår kreativa vision.

Strategiska takeaways: Navigera i start-up-livscykeln och försäljningsstrategier

Retreaten har varit en smältdegel för strategiskt tänkande, särskilt när det gäller att förstå de första stegen i livscykeln – från att uppnå produkt-marknadsanpassning till att etablera skalbara försäljningstrattar och skala upp verksamheten. Utvecklingen av kundförvärvsstrategier, från att utnyttja personliga kontakter till att utforska olika kanaler, var särskilt insiktsfull. Diskussionerna kring Customer Acquisition Cost (CAC) och Life-Time Value (LTV) och det ideala förhållandet mellan dem har utrustat oss med ett robust ramverk för att mäta och driva våra tillväxtstrategier.

Odla en säljkår: kultur, mål och gemensamma utmaningar

Att förstå säljkulturen, oavsett om den är aggressiv eller kundcentrerad, och anpassa den till tydliga, SMART-mål som resonerar med företagets övergripande mål, har varit en fokuspunkt för vårt lärande. Betoningen på gemensamma utmaningar och teamprestationer har ingjutit i oss vikten av en sammanhållen, motiverad säljkår för att navigera i konkurrenslandskapet.

När vi förbereder oss för den andra halvan av Start-up Retreat-programmet bär vi med oss de rika insikterna och vägledningen från branschexperter som Alexandra Viveiros, Pedro Camacho, Andreia Basilio och Rui Gouveia. Deras feedback är inte bara en återspegling av vår resa hittills utan en ledstjärna som vägleder oss mot en framtid där tradition möter innovation och där varje utmaning är en möjlighet till tillväxt.

Håll ögonen öppna när vi fortsätter att utvecklas, förnya och dela vår resa med dig. Vägen framåt är lovande, och med den kollektiva visdomen hos våra mentorer och den obevekliga andan i vårt team är Do Your Order inställd på att omdefiniera konturerna av den digitala matupplevelsen.

Utforska mer

6 minuter läsa

Hur kan jag aktivera QR-kodläsning på mina Android- och Apple-enheter?

QR-koder har blivit allestädes närvarande i vår digitala värld och erbjuder ett snabbt och bekvämt sätt att komma åt information med bara en skanning. Oavsett om du använder en Android- eller Apple-enhet är det viktigt att låsa upp möjligheten att

Maria Sanchez
12 feb 2024
8 minuter läsa

Vad ska du göra om din QR-kod inte fungerar?

Under de senaste åren har QR-koder blivit allt mer populära, särskilt med ökningen av kontaktlösa interaktioner under pandemin. De är bekväma och effektiva, men vad händer när du stöter på problem med att skanna en? Om du någonsin har blivit frust

Maria Sanchez
11 feb 2024
8 minuter läsa

Revolutionerar matupplevelsen: Framväxten av självbeställningskiosker och effektiviteten i QR-beställning

Under de senaste åren har snabbmatsindustrin bevittnat en betydande förändring i hur kunderna gör sina beställningar, med införandet av självbeställningskiosker som blivit ett framträdande inslag i många anläggningar. McDonald's, en global jätte i

Do Your Order
06 feb 2024
8 minuter läsa

Navigera i utmaningarna med fina middagar med "Do Your Order"-teknik

Fine dining, känd för sitt kulinariska konstnärskap, oklanderliga service och eleganta atmosfär, står inför unika utmaningar när det gäller att upprätthålla sin höga standard. I den här artikeln utforskar vi hur innovativ teknik som "Do Your Order

Do Your Order
29 jan 2024
7 minuter läsa

Do Your Order:s spännande resa börjar på startup-företaget Madeira Retreat

Vecka 1: Ett nytt kapitel utspelar sig på Madeira

Hälsningar från Do Your Order-redaktionen! När vi nu går in i den första veckan av det sex veckor långa programmet på Startup Madeira Retreat är vi glada över att kunna dela med oss av våra

Do Your Order
23 jan 2024
4 minuter läsa

Navigera i nya utmaningar: Digital innovation inom brittisk besöksnäring

Den brittiska hotell- och restaurangsektorn befinner sig i ett kritiskt skede på grund av de senaste politiska förändringarna. Utnyttja teknik för att kompensera för visumpolitikens effekter och återuppliva branschen. Som framhålls i The Guardians

Do Your Order
15 jan 2024

Redo att komma igång?