Vill du se den sidan in English?

Navigera i arbetskraftsbristen: Ett globalt perspektiv på besöksnäringen

Doyo - DoYourOrder Navigera i arbetskraftsbristen: Ett globalt perspektiv på besöksnäringen

Innehållsförteckning

Arrow Down

Från kullerstensgatorna i europeiska städer till de livliga avenyerna i amerikanska metropoler brottas hotell- och restaurangföretag med en kritisk brist på arbetskraft. Låt oss fördjupa oss i statusen för besöksnäringen i EU, Storbritannien och USA och undersöka de gemensamma utmaningar och den unika dynamik som formar dess framtid.

Europeiska unionen: En uppmaning till handling med HOTREC

I Europeiska unionen (EU) ligger hotell- och restaurangföretagen i framkant när det gäller ekonomisk återhämtning och kulturellt bevarande. Sektorn står dock inför en akut utmaning: bristen på kvalificerad arbetskraft. I manifestet för den europeiska hotell- och restaurangbranschens framtid, som presenteras av HOTREC, beskrivs branschens prioriteringar när det gäller att ta itu med denna fråga.

Enligt Eurostat bidrog hotell- och restaurangbranschen med cirka 1,6 biljoner euro till EU:s BNP 2020, vilket belyser dess betydande ekonomiska inverkan.

Covid-19-krisen förvärrade befintliga sårbarheter inom hotell- och restaurangbranschen och intensifierade bristen på arbetskraft i hela Europa. Företag kämpar för att fylla viktiga positioner, vilket hindrar deras förmåga att återhämta sig effektivt. HOTREC förespråkar strategiska initiativ för att ta itu med bristen på arbetskraft. Detta inkluderar att investera i utbildning, anamma flexibla anställningsarrangemang och prioritera kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften. Samarbete med beslutsfattare och intressenter är avgörande för att genomföra effektiva lösningar.

Storbritannien: Rida ut den perfekta stormen

I Storbritannien står hotell- och restaurangföretag inför en aldrig tidigare skådad utmaning, förvärrad av Brexit, covid-19-pandemin och den hotande levnadskostnadskrisen. Adrian Forte, ägare till The Duck i Bournemouth, sammanfattar den svåra situation som många företag i branschen står inför.

Avskaffandet av den fria rörligheten har förvärrat personalbristen, vilket gör det allt svårare för företag att hitta och behålla kvalificerad arbetskraft. Bristen på kockar och viktig personal har tvingat många företag att skära ner på tjänster och höja lönerna.

Stigande kostnader och minskad efterfrågan: Levnadskostnadskrisen har ytterligare ansträngt företagen, med skyhöga energiräkningar, skyhöga matpriser och ökande ölkostnader. Minskad efterfrågan och stigande räntor har förvärrat utmaningarna, vilket har lett till sjunkande försäljning och finansiell instabilitet.

Personalbrist och utbrändhet bland anställda: Branschen brottas med en personalkris som förvärrats av fenomenet med den stora uppsägningen. Höga nivåer av utbrändhet bland anställda, som drivs av fysiskt ansträngande arbete och stressiga förhållanden, har fått många arbetstagare att söka arbete någon annanstans.

USA: Fritids- och besöksnäringens kamp

I USA har fritids- och besöksnäringen drabbats hårdast av landets nuvarande brist på arbetskraft, enligt uppgifter från USA:s handelskammare. Branschen har konsekvent den högsta uppsägningsfrekvensen, vilket återspeglar de utmaningar som företag står inför när det gäller att behålla anställda. Fritids- och hotellbranschen upplever en högre uppsägningsfrekvens jämfört med andra sektorer, vilket indikerar hur allvarlig bristen på arbetskraft är. Trots att de upprätthåller den högsta anställningsgraden kämpar företag för att fylla lediga tjänster och behålla anställda.

För att ta itu med bristen på arbetskraft krävs innovativa lösningar, inklusive investeringar i program för utveckling av arbetskraften, erbjudande av konkurrenskraftiga löner och förmåner och förbättrade arbetsvillkor. Samarbete mellan branschintressenter, beslutsfattare och utbildningsinstitutioner är avgörande för att implementera effektiva lösningar. Att ta till sig tekniska framsteg och digitala plattformar kan effektivisera verksamheten och locka yngre arbetstagare till branschen. Att främja initiativ för mångfald, jämlikhet och inkludering kan dessutom skapa en mer inkluderande och stödjande arbetsmiljö.

Navigera i utmaningarna med en utarmad arbetsstyrka: Öka produktiviteten inom hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen står inför en erfarenhetskris till följd av de senaste årens massflykt av arbetstagare. Med miljontals anställda som lämnar sina positioner axlar de som är kvar i branschen en allt större börda, vilket leder till utbrändhet och minskad total produktivitet. Denna utarmning av erfaren personal har haft en dominoeffekt i hela sektorn och påverkat allt från kundservice till ledningens effektivitet. Som ett resultat har det blivit avgörande för företag att hitta sätt att öka produktiviteten för att överleva och frodas i denna utmanande miljö.

En av de mest angelägna frågorna till följd av förlusten av erfarna arbetstagare är ökningen av fel och ineffektivitet i frontlinjen. Oerfaren servitör, som kan sakna kompetensen och intuitionen hos sina mer erfarna motsvarigheter, är mer benägna att göra misstag när de tar emot beställningar eller tar hand om kundernas behov. Detta kan leda till frustrerade kunder och minskad kundnöjdhet, vilket i slutändan påverkar företagens resultat.

Dessutom har minskningen av den totala erfarenheten bland personalen också påverkat den operativa ledningsnivån. Med färre erfarna chefer tillgängliga för att övervaka verksamheten finns det en större sannolikhet för oorganisation och misskötsel. Mindre erfarna chefer kan ha svårt att effektivt samordna skift, vilket leder till personalbrist eller överbemanningsproblem. Dessutom kan de möta utmaningar när det gäller att samordna matleveranser till borden i tid, vilket ytterligare påverkar kundupplevelsen.

Dessutom har påfrestningen att hantera en mindre erfaren arbetskraft tagit ut sin rätt på ägare och företagare. Med minskad försäljning på grund av undermålig service och brist på erfaren personal kämpar ägarna för att få ekonomin att gå ihop. Den ekonomiska bördan av att betala löner för personal som kanske inte levererar den servicenivå som förväntas förvärrar situationen och driver många företag till randen av kollaps.

Mot bakgrund av dessa utmaningar har ökad produktivitet blivit avgörande för hotell- och restaurangföretagens överlevnad. Att investera i utbildningsprogram för att höja kompetensen hos befintlig personal kan bidra till att mildra effekterna av bristen på arbetskraft genom att utrusta arbetstagarna med de färdigheter och kunskaper som krävs för att utmärka sig i sina roller. Dessutom kan implementering av tekniska lösningar, såsom automatiserade beställningssystem eller schemaläggningsprogram, effektivisera verksamheten och förbättra effektiviteten.

Att främja en kultur av lagarbete och samarbete kan dessutom bidra till att överbrygga den klyfta som skapas av förlusten av erfarna arbetstagare. Att uppmuntra personalen att stödja och handleda varandra kan bidra till att fördela arbetsbelastningen jämnare och ge de anställda möjlighet att ta ansvar för sina roller.

I slutändan ligger nyckeln till att övervinna de utmaningar som bristen på arbetskraft inom hotell- och restaurangbranschen innebär i att öka produktiviteten genom strategiska investeringar i utbildning, teknik och lagarbete. Genom att utrusta arbetstagarna med de verktyg och det stöd de behöver för att lyckas kan företag navigera i dessa turbulenta tider och komma ut starkare på andra sidan.

Hur DOYO förändrar gästfriheten

I en bransch där effektivitet och kundnöjdhet är av största vikt framstår DOYO som en game-changer. Med sin innovativa plattform revolutionerar DOYO orderhantering, servicekoordinering och kundupplevelser inom hotell- och restaurangsektorn. Låt oss utforska hur DOYO kan hjälpa till att vända trenderna för pappersbaserade processer och höja produktivitetsnivåerna samtidigt som kundnöjdheten ökar.

Strömlinjeformad orderhantering

DOYO:s plattform förenklar orderhanteringen genom att låta personalen snabbt skanna QR-koder vid borden och skicka beställningar direkt till Kitchen Display System (KDS). Detta eliminerar behovet för servitörer att skriva ner beställningar på papper och manuellt mata in dem i POS-systemet, vilket minskar väntetider och beställningsfel, särskilt fördelaktigt för mindre erfaren personal.

Effektiv servicehantering

Genom att använda ett färgkodat system för att prioritera tabeller säkerställer DOYO effektiv servicehantering. Servitörer kan se statusen för varje bord (grönt i mindre än 15 minuter, gult i 15-45 minuter, rött i över 45 minuter) på sina skärmar, vilket gör att de kan ge snabb och uppmärksam service. Dessutom spårar DOYO tabellens slutförandeprocent för korrekt fakturering och serviceacceleration, vilket optimerar personalschemaläggning och timspårning.

Synkroniserad kökskoordinering

DOYO underlättar synkroniserad samordning mellan köksavdelningar, vilket säkerställer samtidig matleverans. Kockar kan flagga färdiga beställningar, meddela servitörer för snabb upphämtning och leverans, vilket minimerar matväntetiderna vid passet och förbättrar den totala effektiviteten.

Analys i realtid

En av DOYO:s mest kraftfulla funktioner är dess förmåga att tillhandahålla realtidsanalys. Genom att erbjuda insikter om operativ effektivitet, lagerutarmning, topppresterande personal och avdelningar, bästsäljande produkter och vinstmarginaler, möjliggör DOYO datadrivet beslutsfattande, vilket ger företag möjlighet att optimera sin verksamhet och maximera lönsamheten.

E-branding och maximering av kundvärde

DOYO hjälper företag att öka sin närvaro på nätet genom e-varumärkesinitiativ, som att uppmuntra kunder att följa deras restaurang på sociala medieplattformar som Facebook, Instagram eller TripAdvisor. Dessutom tillåter DOYO företag att maximera kundvärdet genom att erbjuda olika matformat, ta betalt för ytterligare ingredienser och låsa upp större intäktspotential från varje kund.

Förhöjd kundnöjdhet

DOYO ökar kundnöjdheten genom att erbjuda personliga upplevelser genom sin digitala meny. Med översättningar till 22 språk, allergenfiltrering och anpassningsbara matpreferenser ser DOYO till att kunderna enkelt kan hitta och beställa måltider som passar deras smak och kostbehov. Dessutom kan kunderna själva beställa och betala, vilket möjliggör en snabb middagsupplevelse som är idealisk för hektiska affärsluncher och säkerställer snabb service och fakturering.

Varför välja att arbeta med DOYO?

- Snabb, problemfri installation: Aktivera DOYO online inom 24 timmar, utan behov av ytterligare hårdvara, installationskostnader eller underhållsavgifter.

- Sömlös integration: Vår molnbaserade lösning passar enkelt in i din befintliga infrastruktur, vilket säkerställer en smidig övergång.

- Omfattande utbildning och support: Dra nytta av detaljerade utbildningssessioner och kontinuerlig support för att maximera nyttan av DOYO för ditt team.

- Innovativ design och funktionalitet: Njut av en plattform som inte bara är lätt att använda utan också har en cool design som förbättrar användarupplevelsen.

- Distinkt fördel: Vår plattforms utmärkande funktion är dess förmåga att få din verksamhet online snabbt och effektivt, vilket gör den till ett idealiskt val för företag som letar efter minimal installationstid.

- Global tillgänglighet: DOYO finns på 22 språk och är utformad för olika team och passar utmärkt för internationella kedjor som söker en enhetlig lösning.

- 30-dagars gratis provperiod: Upplev DOYO:s hela utbud av funktioner och fördelar utan förpliktelser, tack vare vårt 30-dagars gratis testerbjudande.

Vanliga frågor

Utforska mer

5 minuter läsa

Navigera i värmen: Hur restaurangägare kan hantera inflationen

I den kulinariska världen, där balansen mellan kvalitet och kostnad är lika delikat som smakerna på en tallrik, kan inflationen fungera som en formidabel utmaning. Den senaste historien om

Do Your Order
10 apr 2024
9 minuter läsa

Omfamna flexitarian-vågen: Hur restauranger anpassar sig till en växttung trend

I en nyligen publicerad artikel av Aliya Uteuova från The Guardian har en banbrytande studie publicerad i tidskriften Science

Do Your Order
09 apr 2024
20 minuter läsa

Hur bidrar de olika servicemodellerna och restaurangtyperna inom besöksnäringen till olika lönsamhetsnivåer och kundnöjdhet?

Restauranger är inte bara platser för att stilla hunger; De är platser för upplevelser, sociala sammankomster och kulinariska äventyr. En grundläggande aspekt av matupplevelsen är den servicemodell som används av etablissemanget, som formar allt f

Do Your Order
07 apr 2024
8 minuter läsa

Använder din restaurang fortfarande papper för beställningar? Det är dags att uppgradera!

I den snabba restaurangservicevärlden räknas varje minut. Från att ta emot beställningar till att leverera måltider är effektivitet och noggrannhet avgörande för att säkerställa en positiv matupplevelse. Ändå fortsätter många anläggningar att förl

Jennifer Lee
06 apr 2024
11 minuter läsa

Konfucianismen i restaurang- och besöksnäringen: En guide till etiska och harmoniska affärsmetoder

I en tid då restaurang- och besöksnäringen i allt högre grad fokuserar på hållbarhet, kundupplevelse och arbetsplatskultur, erbjuder Konfucius gamla läror, en kinesisk filosof som levde från 551 f.Kr. till 479 f.Kr., tidlös visdom. Konfucianismen,

Do Your Order
05 apr 2024

Redo att komma igång?

Genom att använda Gör din beställning godkänner du vår Cookies Policy