Vad är en KDS och varför är det viktigt för barer, restauranger och andra matserviceföretag?

Doyo - DoYourOrder Betydelsen av KDS för barer, restauranger och gästfrihet

Användningen av teknik inom livsmedelsindustrin har sett enorma framsteg genom åren, med Kitchen Display System (KDS) som en av de viktigaste innovationerna. KDS är ett digitalt beställnings- och spårningssystem som används i köket för att ersätta det traditionella pappersbiljettsystemet. Systemet har flera fördelar jämfört med den traditionella tekniken, inklusive miljömässig hållbarhet, förbättrad samordning i köket, förbättrad kundnöjdhet och minskade papperskostnader. Denna artikel ger en djupgående analys av fördelarna med KDS inom livsmedelsindustrin, och belyser dess funktionalitet, samordning och miljöfördelar.


Införandet

Inom livsmedelsindustrin har kundnöjdhet högsta prioritet. En nöjd kund är mer benägna att återvända och rekommendera verksamheten. I restaurangbranschen påverkas kundnöjdheten av servicekvaliteten, inklusive matleveransens hastighet, matens temperatur, beställningens noggrannhet och samordning mellan köket och serveringspersonalen. En försenad order, saknad order eller felaktig order kan leda till kundnöjdhet och i slutändan förlust av affärsintäkter. Ett sätt att ta itu med dessa problem är genom att använda Kitchen Display System (KDS).


KDS funktionalitet

KDS är ett elektroniskt beställnings- och spårningssystem som används av kökspersonalen för att ersätta det traditionella pappersbiljettsystemet. I KDS visas alla beställningar digitalt på en skärm installerad i köket, så att kökspersonalen snabbt kan se alla väntande beställningar. Till skillnad från pappersbiljettsystemet, där kökspersonalen bara kan se en beställning åt gången, visar KDS alla väntande beställningar, vilket förbättrar effektiviteten i köket. Dessutom kan KDS rymma flera beställningar samtidigt och kan ses av olika personal över olika avdelningar, vilket förbättrar samordning och synkronisering.


Koordinering med KDS

En av de betydande fördelarna med KDS är dess synkroniseringsfunktion. KDS har en "Synkronisering" -funktion, vilket gör det möjligt för kökspersonalen att samordna leverans till ett bord över olika avdelningar så att alla personer vid bordet kan äta samtidigt. Traditionellt görs sådan samordning fysiskt av en chef eller radiokanaler. Med KDS kan kökspersonalen synkronisera matlagningen, vilket minskar väntetiden för kunderna. Dessutom är KDS utrustad med ett flaggningssystem som meddelar servern när maten är klar. Servitören som gjorde beställningen kommer att få ett meddelande på sin telefon eller arbetsenhet, vilket minskar tiden för maten att förbli inaktiv i köket. När maten har levererats av servitören flyttas bordet längst bak i kön, vilket säkerställer att nästa bord kan förberedas. Denna samordning minskar väntetiden för kunder och ökar kundnöjdheten.


Miljömässig hållbarhet

En av de stora fördelarna med att använda KDS inom livsmedelsindustrin är miljömässig hållbarhet. KDS eliminerar behovet av pappersbiljetter, vilket minskar kostnaden för utskrift och mängden papper som behövs. Traditionella pappersbiljettsystem förbrukar mer energi än den genomsnittliga LED-skärmen, och de genererar betydande pappersavfall. KDS: s miljöpåverkan är minimal och ligger i linje med målet om miljövänlig och hållbar verksamhet inom livsmedelsindustrin. KDS har också använts med Google Smart TV som ett alternativ, vilket säkerställer att hållbarheten upprätthålls.


Slutsats

Sammanfattningsvis har användningen av KDS i livsmedelsindustrin flera fördelar, inklusive förbättrad samordning, synkronisering och effektivitet i köket, vilket leder till förbättrad kundnöjdhet. Dessutom är KDS miljömässigt hållbart, eftersom det eliminerar pappersavfall och minskar energiförbrukningen vid utskrift av biljetter. Som sådan är det en värdefull investering för företag som vill förbättra sin verksamhets effektivitet samtidigt som de uppfyller sina hållbarhetsmål.

Utforska mer

Redo att komma igång?

Ladda ner appen och låt oss börja din digitala resa tillsammans!