Hur man kör en avdelnings KPI-rapport (Key Performance Indicators)

Avdelnings-KPI-rapporter ger insikter om avdelningsvis försäljning, vilket hjälper dig att förstå vilka delar av din restaurang som fungerar bra

Vilka avdelnings KPI-rapporter är bra för

Avdelnings-KPI:er Rapporter ger insikter om avdelningsvis försäljning, vilket hjälper dig att förstå vilka delar av din restaurang som fungerar bra. Här kan du också se vilken avdelning som gav flest rabatter eller om varor returnerades (kan indikera ett problem med kvaliteten på maten)

Den här guiden är avsedd för restaurangägare, administratörer eller chefer. Innan du kör en den rapporten måste du öppna en ny restaurang, lägga till ett restaurangmenyalternativ och registrera dina anställda

STEG 1 : Åtkomst till avdelningens KPI-rapporter

Logga in

Börja med att logga in på ditt Do Your Order-restaurangkonto som chef, administratör eller företagsägare.

AUTHENTICATION-DOYOURORDER

Navigera till Rapporter

När du är inloggad hittar du avsnittet "Rapporter" i instrumentpanelen.

STEG 2 : Köra en KPI-rapport för en avdelning

Avdelningens KPI-rapport:

Klicka på "Department KPIs Report" för att komma åt den.

Välj datumintervall

Välj det datumintervall du vill analysera, vilket kan vara för dagen, månaden eller året.

Visa tårtdiagrammet

Rapporten visar ett tårtdiagram som illustrerar fördelningen av sålda artiklar per avdelning.

STEG 3 : Analysera avdelningens prestanda

Tolka diagrammet

Analysera diagrammet för att förstå vilka avdelningar som driver försäljningen och vilka som kan behöva förbättras.

Beslutsfattande

Använd dessa data för att fatta välgrundade beslut om dina menyerbjudanden och avdelningsspecifika strategier.