Så här kör du transaktionsrapporten

Transaktionsrapporter ger en detaljerad översikt över restaurangens finansiella transaktioner inom en viss tidsram. En fullständig översikt över allt som har fakturerats i din restaurang

Vilken transaktionsrapport är bra för

Transaktionsrapporter ger en detaljerad översikt över restaurangens finansiella transaktioner inom en viss tidsram. En fullständig översikt över allt som har fakturerats i din restaurang. Det är ovärderligt för att spåra försäljning, rabatter, serviceavgifter och moms och för att hantera återbetalningar och omtryck.

Den här guiden är avsedd för restaurangägare, administratörer eller chefer. Innan du kör en transaktionsrapport måste du öppna en ny restaurang, lägga till ett restaurangmenyalternativ och registrera dina anställda

STEG 1 : Få åtkomst till transaktionsrapporter

Logga in

Börja med att logga in på ditt Do Your Order-restaurangkonto som chef, administratör eller företagsägare.

AUTHENTICATION-DOYOURORDER

Navigera till Rapporter

När du är inloggad hittar du avsnittet "Rapporter" i instrumentpanelen.

STEG 2 : Skapa en transaktionsrapport

Transaktionsrapport:

Klicka på "Transaktionsrapporter" för att komma till denna rapport.

Välj datumintervall

Välj önskat datumintervall som du vill analysera. Du kan ange dagar, veckor, månader eller ett anpassat intervall.

Granska data

Rapporten visar viktiga transaktionsdetaljer, inklusive:

- Rabatter

- Serviceavgifter som tas ut

- Försäljning

- MOMS

STEG 3 : Vidta åtgärder

Hantera kvitton

Hantera kvitton: Från den här rapporten kan du utföra olika åtgärder, till exempel:

- Skriva ut kvitton igen

- Utfärda återbetalningar (för hela kvittot eller specifika artiklar)

Spara eller exportera

Spara eller exportera transaktionsrapporten för dina poster eller vidare analys.