Vill du se den sidan in English?

Steg-för-steg-guide: Använda orderhanterings- och bearbetningsplattformen för restaurangpersonal

Den här djupgående guiden är utformad för servitörer, servitörer, chefer, administratörer och företagare för att höja den operativa effektiviteten i sina restauranger med hjälp av vår specialiserade app. Följ dessa steg, tillsammans med illustrativa skärmdumpar, för att skickligt hantera din orderhantering och tjänsteleverans.

Den här djupgående guiden är utformad för servitörer, servitörer, chefer, administratörer och företagare för att höja den operativa effektiviteten i sina restauranger med hjälp av vår specialiserade app. Följ dessa steg, tillsammans med illustrativa skärmdumpar, för att skickligt hantera din orderhantering och tjänsteleverans. Se till att din restauranginstallation är klar, med en fullt fylld meny. Mer information om de olika rollerna och behörigheterna finns i vår omfattande rolldefinitionsguide som är länkad här.

PERSONALEN MÅSTE LADDA NER APPEN PÅ EN TELEFON ELLER SURFPLATTA FÖR ATT ARBETA

Första installation och appinstallation

Steg 1: Tilldela till serviceavdelningen

 1. Gå till "Användare" på din restaurangs startskärm och tryck på plusikonen för att lägga till en ny användare.
 2. Ange den anställdes e-postadress, välj "Användare" som åtkomsttyp och tilldela dem till avdelningen "Service".
 3. Anpassa rättigheter som fakturering, erbjuda rabatter, avbryta objekt och redigera menyalternativ.
 4. Skicka inbjudan och övervaka verifieringen av deras e-post.

NB1: Se till att varje roll tilldelas lämpliga behörigheter för att förhindra obehörig åtkomst till känsliga funktioner.

NB2: Företagsägare, chefer och administratörer har fullständiga rättigheter till den restaurangen

Steg 2: Verifiering och registrering av användarkonto

 1. Den anställde kommer att få ett e-postmeddelande med en verifieringslänk.
 2. De bör klicka på länken för att bli hänvisade till att ladda ner appen och registrera sig med sitt namn och efternamn eller en säkrare metod som Google, Apple eller Facebook-inloggning.
 3. När den anställde har registrerat sig övergår han eller hon från inbjudningsfliken till full användarstatus, redo för skift- och schemaläggningsuppdrag.

OBS: Snabb registrering hjälper till att effektivisera användarintegration och operativ beredskap.

Steg 3: Appinstallation och installation

 1. All servicepersonal måste installera appen för att kunna hantera beställningar effektivt.
 2. Anslut appen till samma WiFi-nätverk som restaurangens skrivarsystem.

Orderhantering och menyhantering

Steg 4: Skanna QR-koder FÖR PERSONAL (DU HAR 3 ALTERNATIV)

 1. Initiera beställningar genom att skanna QR-koder med appens avsedda "Skanna QR-kod"-knapp eller direkt från restaurangens startskärm.
 2. Undvik att använda telefonens standardkamera för att förhindra feltolkningar av beställningen. Som servicepersonal kan du alltid få qr-koden via appen

OBS: Om det inte är klart ännu. Du måste skriva ut och hitta de numrerade QR-koderna på var och en av tabellerna som beskrivs i den här länken

Steg 5: Navigera i menyn

 1. Använd knappen "Visa alla" för att visa alla produktkategorier samtidigt.
 2. Hitta artiklar snabbt med hjälp av sökrutan och tilldela dem till specifika serviceomgångar efter behov.

Steg 6: Göra beställningar

 1. Välj artiklar och använd varukorgsikonen för att lägga till specifika kundinstruktioner eller kostpreferenser.
 2. Skicka in beställningen till köket för förberedelse.

OBS: Använd inte "Ring"-funktionen om självbeställning är aktiverad för att säkerställa rättvis service. Beställningar som "anropas" kommer att läggas före KDS-skärmen.

Service- och bordshantering

Steg 7: Övervakning av tabelltjänst

 1. Servitörsskärmen visar bord färgkodade efter väntetid: grönt, gult och rött, där rött indikerar prioritet.
 2. Övervaka alla självbeställda artiklar för eventuella nödvändiga uppföljningar eller ändringar. Du kommer att märka att de är kundorder eftersom de blinkar i det övre högra hörnet av tabellen

Steg 8: Leverera beställningar

 1. Svara på push-notiser för färdiga beställningar, leverera till bord och markera som levererad i appen för korrekt spårning.

Faktureringsprocess

Steg 9: Hantera förbetalda självbeställda varor

 1. Varor som är förbetalda och beställda av kunder flaggas som "BETALDA" och utesluts från den slutliga fakturan.
 2. Få åtkomst till transaktionsposter i transaktionsrapporten för dessa objekt.

Steg 10: Initiera faktureringsprocessen

 1. Gå till Beställningar, Service och klicka på den tabell du vill fakturera: Klicka på knappen "Fakturera alla"
 2. Om du har väntande varor som du har glömt att flagga som levererade, leverera dem också genom att svara ja på popup-frågan
 3. Förhandsgranska fakturan för gästgranskning och se till att den endast visar obetalda varor.
 4. Diskutera betalningspreferenser och hantera delning av räkningar eller dricks på begäran.
 5. Välj betalningsmetod
 6. Klicka på Fakturera och skriv ut
 7. Skriv ut kvittona eller dela dem via whatsapp, e-post eller på något annat digitalt sätt

Steg 11: Slutför betalningen

 1. Använd en kreditkortsterminal som Sum Up för automatisk betalningsöverföring, som rymmer delade räkningar.

Genom att följa dessa steg och använda de medföljande skärmdumparna som vägledning kan restaurangpersonalen effektivt hantera beställningar och säkerställa effektiv verksamhet, utnyttja teknik för att öka kundnöjdheten och effektivisera servicerundorna.

Redo att komma igång?