หลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนของลูกค้า 5 อันดับแรกในอุตสาหกรรมร้านอาหาร

Doyo - DoYourOrder การป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า 5 อันดับแรกในร้านอาหาร

การบริหารร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จไม่เพียง แต่ต้องการอาหารและเครื่องดื่มที่ยอดเยี่ยม เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมด้วย อย่างไรก็ตามแม้แต่ร้านอาหารที่ดีที่สุดก็สามารถประสบปัญหาที่นําไปสู่การร้องเรียนของลูกค้าได้


ในบล็อกโพสต์นี้เราจะพูดถึงข้อร้องเรียน 5 อันดับแรกที่เจ้าของร้านอาหารควรหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารในเชิงบวก


1. บริการช้า

หนึ่งในข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุดในร้านอาหารคือบริการช้า ลูกค้าต้องการได้รับบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - เวลารอนานอาจนําไปสู่ความหงุดหงิดและความไม่พอใจ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้เจ้าของร้านอาหารควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของพวกเขาได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและพนักงานครัวและเซิร์ฟเวอร์ทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้การมีระบบที่มีการจัดการอย่างดีสําหรับการรับออเดอร์และการเตรียมอาหารสามารถเร่งกระบวนการได้ กลยุทธ์หนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการบริการที่ช้าคือการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างเซิร์ฟเวอร์และห้องครัว สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าคําสั่งซื้อจะถูกดําเนินการทันทีและส่งไปยังห้องครัวในเวลาที่เหมาะสมลดโอกาสของความล่าช้า


อีกกลยุทธ์หนึ่งคือร้านอาหารที่มีพนักงานดีมีเซิร์ฟเวอร์และพนักงานครัวเพียงพอที่จะรองรับปริมาณลูกค้า สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าคําสั่งซื้อจะถูกจัดเตรียมและให้บริการอย่างรวดเร็วโดยไม่ชักช้า สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของการหลีกเลี่ยงการให้บริการช้าคือการมีระบบที่นั่งที่เป็นระเบียบ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ ระบบการจอง หรือรายการรอซึ่งสามารถลดเวลารอของลูกค้าได้ นอกจากนี้เจ้าของร้านอาหารสามารถพิจารณาเสนอบริการ "โทรล่วงหน้า" ซึ่งลูกค้าสามารถโทรสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อลดเวลารอที่ร้านอาหาร นอกจากนี้การจัดการโต๊ะที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความล่าช้าโดยช่วยให้เซิร์ฟเวอร์สามารถพลิกโต๊ะและนั่งลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว


2. การคํานวณการตรวจสอบไม่ถูกต้อง

การร้องเรียนทั่วไปอีกประการหนึ่งคือจํานวนเช็คที่ไม่ถูกต้อง สิ่งนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึงข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือปัญหาทางเทคนิคกับระบบ ณ จุดขาย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเจ้าของร้านอาหารควรฝึกอบรมพนักงานของตนเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบ ณ จุดขายอย่างถูกต้อง พวกเขาควรตรวจสอบการคํานวณอีกครั้งก่อนที่จะนําเสนอเช็คให้กับลูกค้าและรู้วิธีจัดการกับความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้สิ่งสําคัญคือต้องมีการกําหนดราคาเมนูที่ถูกต้องและตรงไปตรงมาเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่คิดราคาสูงหรือน้อยเกินไปสําหรับมื้ออาหารของพวกเขา การแสดงรายการคําสั่งซื้ออย่างชัดเจนด้วย ระบบ ณ จุดขายด้วยคอมพิวเตอร์ จะช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และให้บันทึกคําสั่งซื้อที่ชัดเจนสําหรับทั้งลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์


อีกวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการตรวจสอบคือการ h รวมรายละเอียดในเมนูเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภาษีหรือเงินบําเหน็จ) หรือเครดิต (ส่วนลดหรือข้อเสนอ) การทําความเข้าใจรายละเอียดต้นทุนได้อย่างง่ายดายและความสามารถในการอธิบายให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญ


3. พฤติกรรมหยาบคาย

พฤติกรรมของพนักงานที่หยาบคายเป็นข้อร้องเรียนที่สําคัญที่นําไปสู่ความคิดเห็นเชิงลบและธุรกิจที่สูญเสียไป ลูกค้าคาดหวังบริการที่เป็นมิตรและสุภาพ - ความหยาบคายและการขาดความเป็นมืออาชีพสามารถทําลายมื้ออาหารได้ (ลูกค้าบางคนอาจเดินออกไปก่อนสั่งซื้อหากพวกเขารู้สึกถึงทัศนคติที่ไม่ดีจากเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขา) สิ่งนี้อาจรวมถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ที่สั้นกับลูกค้าไปจนถึงพ่อครัวที่หยาบคายต่อพนักงาน พนักงานควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการบริการลูกค้าและรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของพวกเขา กฎที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานควรปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง - เจ้าของต้องแน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นผ่านการฝึกอบรมและการตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นประจํา นอกจากนี้การชักชวนความคิดเห็นของลูกค้าเป็นประจําสามารถช่วยระบุปัญหาใด ๆ ที่มีพฤติกรรมหยาบคายและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว


4. สั่งซื้อ Mix-up

การผสมผสานคําสั่งซื้ออาจเป็นสาเหตุสําคัญของความยุ่งยากสําหรับลูกค้า พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่พวกเขาสั่งและความผิดพลาดนําไปสู่ความผิดหวังและความไม่พอใจ อะไรก็ตามตั้งแต่การได้รับอาหารที่ไม่ถูกต้องไปจนถึงการรับจานที่มีส่วนผสมที่ลูกค้าขอให้ทิ้งไว้โดยเฉพาะอาจเป็นการพลิกผัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้เจ้าของร้านอาหารควรฝึกอบรมเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้องให้รับวางและตรวจสอบคําสั่งซื้ออีกครั้งก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า


สิ่งนี้สามารถทําได้ด้วย ระบบการสั่งซื้อแบบดิจิทัล ที่แสดงคําสั่งซื้อของลูกค้าอย่างแม่นยําหรือโดยให้พนักงานตรวจสอบคําสั่งซื้ออีกครั้งก่อนส่งไปที่ห้องครัว นโยบายในการจัดการการผสมคําสั่งซื้อเช่นอาหารฟรีหรือส่วนลดสามารถบรรเทาความยุ่งยากของลูกค้าได้5. อาหารดูไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

สุดท้ายลูกค้าคาดหวังว่าอาหารที่พวกเขาสั่งจะมีลักษณะตามที่อธิบายไว้ในเมนู หากอาหารดูไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ความผิดหวังและความไม่พอใจจะส่งผลให้เกิด จานอาจไม่ชุบตามที่แสดงในเมนูหรืออาจไม่ดึงดูดสายตาอย่างที่ลูกค้าหวังไว้ เจ้าของต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารถูกเตรียมและนําเสนอตามที่พรรณนาและคําอธิบายเมนูนั้นถูกต้อง พนักงานครัวต้องได้รับการสอนให้จานอาหารอย่างถูกต้องและเมนูต้องแสดงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ การขอคําติชมของลูกค้าผ่านบัตรแสดงความคิดเห็นหรือการตรวจสอบออนไลน์สามารถช่วยระบุปัญหาการนําเสนอและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว


บทสรุป

ด้วยการหลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนของลูกค้า 5 อันดับแรกในเชิงรุกเจ้าของร้านอาหารสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าของพวกเขามีช่วงเวลาที่ดี นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าให้เป็น "ปกติ" ด้วยการใส่ใจในรายละเอียดการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและคอยจับตาดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเจ้าของร้านอาหารจะเพลิดเพลินไปกับลูกค้าที่มีความสุขและพอใจกับประสบการณ์การรับประทานอาหารของพวกเขา

สํารวจเพิ่มเติม

5 นาที อ่าน

ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทํางานของร้านอาหารของคุณด้วยการสั่งซื้อออนไลน์

ในโลกปัจจุบันที่มีระบบการสั่งซื้อออนไลน์สําหรับร้านอาหารของคุณไม่ได้เป็นเพียงความหรูหรา แต่เป็นสิ่งจําเป็น การรวมระบบการสั่งซื้อออนไลน์สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทํางานในครัวของคุณและมอบประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นรวมถึงประโยชน์ที่หลากหลาย เราจะอธิบา

Emily Parker
21 มี.ค. 2023
6 นาที อ่าน

ระบบขายหน้าร้าน: สิ่งที่โดดเด่นสําหรับผู้ที่ลงทุนในมัน

ระบบ POS ได้ผ่อนคลายระบบการทําธุรกรรมสําหรับร้านอาหารและลูกค้ามาเป็นเวลานานแล้ว ระบบ POS ที่ครอบคลุมทําให้ทุกกระบวนการง่ายขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้น และหากคุณยังไม่มั่นใจนี่คือบทสรุปของประโยชน์สูงสุดของการใช้ POS - ดูว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรว

Jennifer Lee
22 ก.พ. 2023
6 นาที อ่าน

ระบบการจัดการพนักงานร้านอาหาร: ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

พบว่ามันยากที่จะหาเวลาในแต่ละวันเพื่อจัดการพนักงานหรือไม่? เจ้าของร้านอาหารต้องจัดการกับงานประจําวันมากมาย คุณน่าจะมีจํานวนมากในจานของคุณตั้งแต่การจัดตารางพนักงานไปจนถึงการตรวจสอบการเข้างานของพนักงานไปจนถึงการเตรียมเงินเดือน ในฐานะเจ้าของร้านอาหาร

David Hernandez
15 ก.พ. 2023
5 นาที อ่าน

เหตุผลที่ร้านอาหารควรเปลี่ยนไปใช้เมนูดิจิทัล

เมนูดิจิตอลเป็นมากกว่าจอแสดงผล พวกเขาเพิ่มมูลค่าเชิงกลยุทธ์และการดําเนินงานมากมายสําหรับร้านอาหารในทุกวันนี้

เมนูดิจิทัลเป็นวิธีที่ชาญฉลาดและสร้างสรรค์สําหรับร้านอาหารเพื่อให้แขกสนใจและทําให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น


Sarah Reynolds
01 ก.พ. 2023
7 นาที อ่าน

เหตุใดภัตตาคารที่มีซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังอาหารจึงทําให้อุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ขึ้น

การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดการสินค้าคงคลังอาหารเป็นองค์ประกอบสําคัญของการจัดการร้านอาหารโดยรวม การจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็นในร้านอาหารใด ๆ และการไม่ทําเช่นนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเงินของร้านอาหาร

จัดการการจัดการสินค้

Mark Wilson
24 ม.ค. 2023
10 นาที อ่าน

คู่มือฉบับสมบูรณ์สําหรับซอฟต์แวร์การจัดการคําสั่งซื้อ

โลกกําลังกลายเป็นดิจิทัล ทุกอย่างกําลังเคลื่อนไหวทางออนไลน์ แต่ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของระบบนี้ได้ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการจัดส่งการสั่งอาหารและแอพอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันได้นําอุตสาหกรรมบริการอา

Jennifer Lee
18 ม.ค. 2023

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง