วิธีการจ้างและฝึกอบรมพนักงานสําหรับร้านอาหารใหม่

Doyo - DoYourOrder วิธีการจ้างและฝึกอบรมพนักงานสําหรับร้านอาหารใหม่

บทความนี้ตรวจสอบกระบวนการจ้างและฝึกอบรมพนักงานสําหรับร้านอาหารใหม่ จุดมุ่งหมายของบทความนี้คือการสํารวจวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานในอุตสาหกรรมร้านอาหาร ในการดําเนินการศึกษานี้มีการปรึกษาแหล่งข้อมูลทางวิชาการและอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการสรรหาพนักงานการเก็บรักษาและการฝึกอบรมที่ประสบความสําเร็จ


แนะ นำ

ความสําเร็จของร้านอาหารขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารบรรยากาศและบริการที่พนักงานมอบให้เป็นหลัก กระบวนการว่าจ้างและฝึกอบรมพนักงานเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความมั่นใจว่าทั้งสามด้านของร้านอาหารมีมาตรฐานสูงสุด บทความนี้จะตรวจสอบว่ากระบวนการจ้างงานและการฝึกอบรมสําหรับร้านอาหารใหม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของความสําเร็จได้อย่างไร


แหล่งที่มาของการสรรหาบุคลากร

มีแหล่งรับสมัครร้านอาหารหลายแห่ง ที่พบมากที่สุด ได้แก่ :


 • กระดานงานออนไลน์ :; มีกระดานงานมากมายที่นายจ้างสามารถโพสต์ตําแหน่งงานว่างและผู้หางานสามารถสมัครงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารได้

 • การอ้างอิงพนักงาน :; การอ้างอิงจากพนักงานปัจจุบันมักใช้โดยร้านอาหารเพื่อหาพนักงานใหม่

 • สื่อสังคมออนไลน์ :; แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น LinkedIn, Facebook และ Twitter เป็นแหล่งสําหรับตําแหน่งงานว่างโฆษณา

 • งานแฟร์ :; ร้านอาหารมักจะเข้าร่วมงานแฟร์ที่พวกเขาสามารถรับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพแบบเห็นหน้ากัน


การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เป็นส่วนสําคัญของกระบวนการจ้างงาน พนักงานที่มีศักยภาพมักจะถูกสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือทางโทรศัพท์ ในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์ร้านอาหารควรมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:


 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

 • ทัศนคติเชิงบวกและความเต็มใจที่จะเรียนรู้

 • จรรยาบรรณในการทํางานที่แข็งแกร่ง

 • ความสามารถในการทํางานหลายอย่างพร้อมกัน

 • ใส่ใจในรายละเอียด


การอบรม

การฝึกอบรมพนักงานร้านอาหารเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถให้บริการที่มีคุณภาพและรักษาความสําเร็จโดยรวมของร้านอาหาร ต่อไปนี้เป็นวิธีการฝึกอบรมบางส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมร้านอาหาร:


 • การฝึกอบรมในที่ทํางาน :; การฝึกอบรมประเภทนี้ดําเนินการในร้านอาหารที่มีพนักงานใหม่แสดงวิธีการปฏิบัติหน้าที่โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

 • การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ :; ร้านอาหารบางแห่งจัดโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการซึ่งพนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมแบบห้องเรียนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของร้านอาหาร

 • การฝึกอบรมออนไลน์ : การฝึกอบรมออนไลน์อาจเป็นประโยชน์สําหรับพนักงานระยะไกลหรือนอกเหนือจากการฝึกอบรมในที่ทํางาน


บทสรุป

บทความนี้ได้สํารวจวิธีการจ้างและฝึกอบรมพนักงานสําหรับ ร้านอาหารใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจ้างพนักงานที่มีคุณภาพควรใช้แหล่งสรรหาที่หลากหลายและกระบวนการสัมภาษณ์ควรมุ่งเน้นไปที่ลักษณะและทักษะที่ต้องการสําหรับตําแหน่ง การฝึกอบรมสามารถดําเนินการได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมในที่ทํางานและอย่างเป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานประสบความสําเร็จ ด้วยการใช้วิธีการว่าจ้างและการฝึกอบรมที่เหมาะสมร้านอาหารสามารถพัฒนาทีมพนักงานที่มีทักษะสูงซึ่งสามารถช่วยให้ร้านอาหารประสบความสําเร็จ

สํารวจเพิ่มเติม

6 นาที อ่าน

จะตั้งค่า POS ร้านอาหารใหม่และระบบหลังบ้านได้อย่างไร?

ในขณะที่อุตสาหกรรมบริการอาหารยังคงเติบโตในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อนความต้องการ POS ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้และระบบหลังบ้านจึงมีความสําคัญมากขึ้น การตั้งค่าร้านอาหาร POS ใหม่และระบบหลังบ้านอาจเป็นงานที่ท้าทายโดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาก่อ

Jennifer Lee
17 เม.ย. 2023
3 นาที อ่าน

ราคาร้านอาหารแซงหน้าราคาร้านขายของชําเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี 2021

การประกาศล่าสุดโดยสํานักสถิติแรงงานที่ระบุว่าราคาร้านอาหารแซงหน้าราคาร้านขายของชําเป็นเวลา 12 เดือนตั้งแต่กลางปี 2021 เป็นข่าวที่น่าท้อใจสําหรับอุตสาหกรรมร้านอาหาร ข่าวนี้ถือเป็นความท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมซึ่งทํางานอย่างหนักเพื่อฟื้นตัวจากจํานวนกา

Mark Wilson
13 เม.ย. 2023
3 นาที อ่าน

จะพัฒนาเมนูและกลยุทธ์การตลาดสําหรับร้านอาหารใหม่ได้อย่างไร?

การเปิดร้านอาหารใหม่เอี่ยมต้องมีการวางแผนและวางกลยุทธ์อย่างจริงจัง องค์ประกอบสําคัญสองประการของร้านอาหารใหม่คือเมนูและกลยุทธ์ทางการตลาด คนรักอาหารส่วนใหญ่อาจเยี่ยมชมร้านอาหารไม่เพียง แต่สําหรับอาหารพิเศษ แต่สําหรับประสบการณ์การรับประทานอาหารโดยรวม

Emily Parker
11 เม.ย. 2023
4 นาที อ่าน

ฉันต้องมีใบอนุญาตและใบอนุญาตเพื่อเปิดร้านอาหารใหม่หรือไม่?

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมมากที่สุดในโลก ในการเปิดร้านอาหารเจ้าของจะต้องได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตต่างๆ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมของใบอนุญาตและใบอนุญาตที่จําเป็นในการเปิดร้านอาหาร


อนุญาต ให้:</

Maria Sanchez
08 เม.ย. 2023
2 นาที อ่าน

วิธีซื้ออุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สําหรับร้านอาหารใหม่: คําแนะนําสําหรับเจ้าของและผู้จัดการ

การเริ่มต้นร้านอาหารใหม่อาจเป็นความพยายามที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย หนึ่งในงานที่สําคัญที่สุดที่เจ้าของและผู้จัดการต้องเผชิญคือการซื้ออุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ เอกสารนี้จะให้คําแนะนําที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้เจ้าของและผู้จัดการร้านอาหารตัดสินใจอย่างชาญฉลา

David Hernandez
07 เม.ย. 2023
5 นาที อ่าน

วิธีการจัดหาเงินทุนให้ประสบความสําเร็จเพื่อเปิดร้านอาหารใหม่ของคุณ

การเปิดร้านอาหารใหม่อาจเป็นความพยายามที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย อย่างไรก็ตามหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นร้านอาหารคือการรักษาความปลอดภัยทางการเงิน ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการจัดหาเงินทุนให้ประสบความสําเร็จเพื่อ

Mark Wilson
06 เม.ย. 2023

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง