คุณต้องการที่จะเห็นหน้านั้นใน English?

ปฏิวัติอาหารทะเล: การเรียกร้องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมร้านอาหาร

Doyo - DoYourOrder ปฏิวัติอาหารทะเล: การเรียกร้องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมร้านอาหาร

สารบัญ

Arrow Down

ในซีรีส์ใหม่ที่น่าสนใจ จะเจาะลึกถึงผลกระทบที่สําคัญที่การเลือกอาหารทะเลที่หลากหลายสามารถมีต่อทั้งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน https://www.theguardian.com/profile/emma-bryce โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมร้านอาหารโดยเฉพาะ บทความของเธอนํามาสู่แถวหน้ากรณีของ Pysk คนขายปลาในท่าเรือคอร์นิชของ Falmouth ที่ดําเนินการโดย Giles และ Sarah Gilbert ความมุ่งมั่นของพวกเขาในการขายอาหารทะเลที่จับได้ในท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่ยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในท้องถิ่น แม้จะมีอาหารทะเลที่จับได้สดใหม่หลากหลายชนิด แต่พวกเขาพบว่าความชอบของลูกค้ามักจะเอนเอียงไปทางสายพันธุ์ที่คุ้นเคย เช่น ปลาค็อดและปลาแซลมอน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะนําเข้า

การเล่าเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารทะเลในสหราชอาณาจักรและทั่วโลกเป็นเรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากผู้คนมักจะชอบสายพันธุ์ที่จํากัด สิ่งนี้ไม่เพียงสร้างแรงกดดันต่อสายพันธุ์เหล่านี้เนื่องจากมีความต้องการสูง แต่ยังมองข้ามประโยชน์ที่เป็นไปได้ของอาหารทะเลที่หลากหลายมากขึ้น จากข้อมูลที่อ้างอิงโดย Bryce สายพันธุ์ยอดนิยม เช่น ปลาค็อด ปลาแซลมอน และกุ้งครองตลาด ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สําคัญของการบริโภคอาหารทะเลทั้งหมด ความเป็นเนื้อเดียวกันของรูปแบบการบริโภคนี้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ: การจับปลามากเกินไปของสายพันธุ์ยอดนิยมรอยเท้าคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการนําเข้าอาหารทะเลจากภูมิภาคที่ห่างไกลและแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อชาวประมงท้องถิ่น

ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอาหารทะเลในระยะทางไกลไม่เพียง แต่เพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังลดความสดและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารด้วย ในทางกลับกันอาหารทะเลในท้องถิ่นสามารถขายได้ด้วยการขนส่งเพียงเล็กน้อยทําให้มั่นใจได้ถึงความสดใหม่และรักษาประโยชน์ต่อสุขภาพได้มากขึ้น นอกจากนี้ การทําประมงในท้องถิ่นมักจะยั่งยืนและปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศที่พวกเขาเก็บเกี่ยวมากกว่า

ร้านอาหารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดรสนิยมของผู้บริโภคและสามารถเป็นผู้สนับสนุนที่มีอิทธิพลสําหรับการทําประมงอย่างยั่งยืน ด้วยการกระจายเมนูอาหารทะเลร้านอาหารสามารถให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับรสชาติใหม่ ๆ ในขณะที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ตัวอย่างเช่นสายพันธุ์เช่นปลาเฮอริ่งและหอยแมลงภู่ไม่เพียง แต่ต้องการวิธีการตกปลาที่เข้มข้นน้อยกว่า แต่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็น

ไบรซ์เน้นย้ําว่าความชอบของผู้บริโภคถูกกําหนดโดยความพร้อมใช้งานและความคุ้นเคยซึ่งมักถูกกําหนดโดยข้อเสนอของซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหาร เธอชี้ให้เห็นว่าการครอบงําของปลาบางชนิดในตลาดนั้นคงอยู่ตลอดไปโดยความต้องการเสบียงขนาดใหญ่และสม่ําเสมอซึ่งสามารถแปรรูปและขายได้ง่าย พลวัตของตลาดนี้สนับสนุนการประมงเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่และฟาร์มปลา ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ในการสนทนาของเธอไบรซ์ยังกล่าวถึงการบริโภคอาหารทะเลระดับโลกโดยสังเกตว่ามีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา การมุ่งเน้นที่แคบในบางชนิดทั่วโลกมีผลกระทบต่อการทําประมงทั่วโลก ซึ่งมีอิทธิพลต่อสายพันธุ์ที่เลี้ยงหรือตกปลาและวิธีการกระจายพันธุ์

เพื่อต่อสู้กับความท้าทายเหล่านี้ Bryce ได้แนะนํากลยุทธ์หลายประการสําหรับร้านอาหารที่จะนําไปใช้ แนวทางหนึ่งคือการนําเสนอรายการเมนูที่มีสายพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถช่วยลดแรงกดดันต่อประชากรที่ตกปลามากเกินไป อีกกลยุทธ์หนึ่งคือการส่งเสริมอาหารที่รวมแนวทางปฏิบัติในการทําประมงอย่างยั่งยืน เช่น อาหารทะเลที่จับได้หรือดําน้ําด้วยมือ ซึ่งมักจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

บทความนี้ยังเน้นย้ําถึงความสําคัญของการศึกษาผู้บริโภคในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภคอาหารทะเลที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการจับปลา ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร้านอาหารสามารถช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาเกี่ยวกับความยั่งยืนและสุขภาพ

บทความของ Emma Bryce ทําหน้าที่เป็นคํากระตุ้นการตัดสินใจสําหรับอุตสาหกรรมร้านอาหารเพื่อเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการบริโภคอาหารทะเล ด้วยการขยายความหลากหลายของอาหารทะเลในเมนูและให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางเลือกที่ยั่งยืนร้านอาหารสามารถมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนอาหารที่ดีต่อสุขภาพและระบบนิเวศทางทะเลที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ในทางกลับกันสิ่งนี้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรากับโลกธรรมชาติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเรา

Do Your Order เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติวิธีที่ร้านอาหารจัดการรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม ด้วยภารกิจที่เน้นความยั่งยืน Do Your Order ช่วยให้เจ้าของร้านอาหารและลูกค้าของพวกเขาตัดสินใจอย่างชาญฉลาดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนําเสนอเครื่องมือและทรัพยากรที่อํานวยความสะดวกในการเลือกและส่งเสริมตัวเลือกเมนูที่ยั่งยืนแพลตฟอร์มนี้สนับสนุนการใช้ส่วนผสมที่มาจากท้องถิ่นและไม่ต้องเสียภาษีต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้ไม่เพียงสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและลดการปล่อยมลพิษจากการขนส่ง แต่ยังให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกของการเลือกอาหารของพวกเขา ด้วยวิธีการที่ครอบคลุม Do Your Order มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคอย่างมีสติและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการอาหารทําให้ร้านอาหารมีส่วนร่วมในโลกที่มีสุขภาพดีขึ้นได้ง่ายขึ้นในขณะที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า

คําถามที่พบบ่อย

สํารวจเพิ่มเติม

8 นาที อ่าน

เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล: การเพิ่มขึ้นของเมนูรหัส QR ในร้านอาหาร

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันร้านอาหารกําลังมองหาวิธีปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการใช้

Jennifer Lee
23 พ.ค. 2024
6 นาที อ่าน

จิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก: การเดินทางของ Be Easy Brewing ในวงการคราฟต์เบียร์ของญี่ปุ่น

ในฉากคราฟต์เบียร์ที่มีชีวิตชีวาของฮิโรซากิเมืองที่มีชื่อเสียงด้านดอกซากุระปราสาทประวัติศาสตร์และสวนแอปเปิ้ลที่อุดมสมบูรณ์โรงเบียร์ที่ไม่เหมือนใครกําลังค่อยๆสร้างสถานะ Be Easy Brewing ก่อตั้งโดย G

Do Your Order
15 เม.ย. 2024
6 นาที อ่าน

ลดความซับซ้อนของการดําเนินงานโรงเบียร์: วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของ Be Easy Brewing

ในใจกลางวงการคราฟต์เบียร์ของโตเกียว Be Easy Brewing ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านเบียร์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น Be Easy Brewing

Do Your Order
14 เม.ย. 2024

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง