วิธีเรียกใช้รายงานธุรกรรม

รายงานธุรกรรมให้ภาพรวมโดยละเอียดของธุรกรรมทางการเงินของร้านอาหารของคุณภายในกรอบเวลาที่กําหนด ภาพรวมทั้งหมดของทุกสิ่งที่ถูกเรียกเก็บเงินในร้านอาหารของคุณ

รายงานธุรกรรมใดที่ดีสําหรับ

รายงานธุรกรรมให้ภาพรวมโดยละเอียดของธุรกรรมทางการเงินของร้านอาหารของคุณภายในกรอบเวลาที่กําหนด ภาพรวมทั้งหมดของทุกสิ่งที่ถูกเรียกเก็บเงินในร้านอาหารของคุณ มันมีค่าสําหรับการติดตามการขายส่วนลดค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มและสําหรับการจัดการการคืนเงินและการพิมพ์ซ้ํา

คู่มือนี้มีไว้สําหรับเจ้าของร้านอาหารผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการ ก่อนที่คุณจะเรียกใช้รายงานธุรกรรมคุณต้อง เปิดร้านอาหารใหม่ เพิ่มรายการเมนูร้านอาหาร และ เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของคุณ

ก้าว 1 : การเข้าถึงรายงานธุรกรรม

เข้าสู่ระบบ

เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบบัญชีร้านอาหาร Do Your Order ของคุณในฐานะผู้จัดการผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของธุรกิจ

AUTHENTICATION-DOYOURORDER

ไปที่รายงาน

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ค้นหาส่วน "รายงาน" ในแดชบอร์ดของคุณ

SELECT-REPORT-OPTION-DOYOURORDER

ก้าว 2 : การสร้างรายงานธุรกรรม

รายงานการทําธุรกรรม:

คลิกที่ "รายงานธุรกรรม" เพื่อเข้าถึงรายงานนี้

TRANSACTION-REPORT-SELECT-DOYOURORDER

เลือกช่วงวันที่

เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการวิเคราะห์ คุณสามารถระบุวัน สัปดาห์ เดือน หรือช่วงที่กําหนดเองได้

[OBJECT OBJECT]

ตรวจสอบข้อมูล

รายงานจะแสดงรายละเอียดการทําธุรกรรมที่สําคัญ ได้แก่ :

- ส่วน ลด

- ค่าบริการที่เรียกเก็บ

- ขาย

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

[OBJECT OBJECT]

ก้าว 3 : การลงมือทํา

[OBJECT OBJECT]

จัดการใบเสร็จรับเงิน

จัดการใบเสร็จรับเงิน: จากรายงานนี้คุณสามารถดําเนินการต่างๆเช่น:

- พิมพ์ใบเสร็จใหม่

- การออกเงินคืน (สําหรับใบเสร็จรับเงินทั้งหมดหรือรายการเฉพาะ)

บันทึกหรือส่งออก

บันทึกหรือส่งออกรายงานธุรกรรมสําหรับบันทึกหรือการวิเคราะห์เพิ่มเติมของคุณ

Do Your Order คำ แนะ นำ

ออกแบบมาสําหรับเจ้าของบัญชีผู้ดูแลระบบผู้จัดการและพนักงานที่ใช้ Do Your Order เพื่อดําเนินธุรกิจร้านอาหาร หัวข้อต่างๆรวมถึงเมนูดิจิทัลหลายภาษาการสั่งซื้อด้วยตนเองบริการบนโต๊ะการรายงานที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลบัตรเครดิตที่ปลอดภัยและการจัดการสินค้าคงคลัง

วิธีเพิ่ม COGS (ต้นทุนสินค้าที่ขาย) ให้กับผลิตภัณฑ์

ต้นทุนสินค้าที่ขาย (COGS) เป็นตัวชี้วัดที่จําเป็นสําหรับการทําความเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของรายการเมนูของคุณ โดยทําตามคําแนะนําเหล่านี้คุณสามารถจัดการและติดตามต้นทุนของสินค้าที่ขายสําหรับรายการเมนูของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณตัดสินใจกําหนดราคาได้อย่างมีข้อมูล