Cách thêm giá vốn hàng bán (Giá vốn hàng bán) vào sản phẩm

Giá vốn hàng bán (COGS) là một số liệu thiết yếu để hiểu chi phí thực sự của các món trong thực đơn của bạn. Bằng cách làm theo các hướng dẫn này, bạn có thể quản lý và theo dõi hiệu quả giá vốn hàng bán cho các món trong thực đơn của mình, giúp bạn đưa ra quyết định giá sáng suốt.

Hướng dẫn này dành cho chủ nhà hàng, quản trị viên hoặc người quản lý. Trước khi bạn chạy báo cáo giao dịch, bạn cần mở một nhà hàng mới, thêm một mục menu nhà hàngtrên tàu nhân viên của bạn

Để thêm giá vốn hàng bán vào sản phẩm của bạn trong Thực hiện đơn đặt hàng, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập màn hình sản phẩm

  • Đăng nhập

Log in to your Do Your Order

  • Di chuyển

Bước 2: Thêm dữ liệu COGS

Trong màn hình sản phẩm, hãy tìm phần hoặc tab COGS và nhấp vào nó để bắt đầu điền dữ liệu.

Bước 3: Chèn các thành phần chính

Bắt đầu bằng cách chèn thành phần chính được sử dụng trong món ăn. Ví dụ: nếu bạn có một món mì ống, hãy chèn "Pasta".

Bước 4: Chọn đơn vị đo lường

Quyết định đơn vị đo lường được sử dụng để mua thành phần. Thông thường, đây là kilôgam (Kg) hoặc pound (Lb). Chọn đơn vị thích hợp.

Bước 5: Xác định mức tiêu thụ nguyên liệu

Chỉ định bao nhiêu thành phần được tiêu thụ trong món ăn cụ thể đó. Ví dụ: nếu bạn đang thêm mì ống, bạn có thể sử dụng gam (g) làm đơn vị đo lường để tiêu thụ.

Bước 6: Thêm giá vốn hàng bán cho các định dạng hoặc tính năng bổ sung khác nhau

Nếu món ăn của bạn có các định dạng khác nhau hoặc các tính năng bổ sung tùy chọn ảnh hưởng đến chi phí, bạn cũng có thể thêm dữ liệu COGS cho các biến thể đó. Điều này đặc biệt hữu ích cho các món ăn có nguyên liệu hoặc nguyên liệu đắt tiền.

Bước 7: Gửi thay đổi

Khi bạn đã nhập tất cả dữ liệu giá vốn hàng bán cần thiết cho sản phẩm, hãy gửi các thay đổi. Hành động này lưu thông tin COGS cho mục menu cụ thể đó.

Bước 8: Sao chép sản phẩm (Tùy chọn)

Nếu bạn có một sản phẩm khác chia sẻ dữ liệu COGS tương tự, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép sản phẩm và sau đó chỉnh sửa giá vốn hàng bán cho sản phẩm thứ hai. Điều này ngăn bạn nhập cùng một dữ liệu COGS nhiều lần.

Ưu điểm chính của việc sử dụng giá vốn hàng bán:

Điều chỉnh giá:

Với dữ liệu giá vốn hàng bán tại chỗ, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh giá của các thành phần chính. Khi bạn thực hiện thay đổi, tất cả giá sản phẩm sử dụng các thành phần đó sẽ được điều chỉnh theo thời gian thực. Điều này đảm bảo bạn vẫn kiểm soát được chi phí nguyên vật liệu thực sự của mình trên nhiều món trong thực đơn.

Giám sát hàng tồn kho:

COGS cho phép bạn chạy các báo cáo thường xuyên về hàng tồn kho của mình và theo dõi "hàng tồn kho đã tiêu thụ". Điều này giúp bạn ngăn ngừa tình trạng tồn kho sản phẩm và đảm bảo bạn có sẵn các thành phần phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?