Varför kreditkortsbetalningar överglänser Automated Clearing House (ACH) inom restaurang- och besöksnäringen

Doyo - DoYourOrder Varför kreditkortsbetalningar överglänser Automated Clearing House (ACH) inom restaurang- och besöksnäringen

Innehållsförteckning

Arrow Down

I restaurang- och besöksnäringens snabba värld kan valet av betalningshantering avsevärt påverka både den operativa effektiviteten och kundnöjdhetsnivåerna. Även om Automated Clearing House-betalningar (ACH) har varit en stapelvara i det amerikanska finansiella landskapet sedan 1970-talet och erbjuder en metod för elektroniska överföringar mellan banker, lutar dynamiken i restaurangbranschen balansen till förmån för kreditkortsbetalningar. Här är varför kreditkortstransaktioner ofta är det bättre valet för anläggningar under paraplyet "Do Your Order", en ledande POS-plattform för restauranger.

Snabbheten i tjänsten

ACH-betalningar, som kännetecknas av deras batchbearbetning, tar vanligtvis en till tre arbetsdagar att rensa. I restaurangbranschen, där omedelbarhet är nyckeln, kan denna försening hindra kassaflödet, vilket påverkar förmågan att snabbt fylla på lager eller hantera dagliga utgifter. Kreditkortstransaktioner, å andra sidan, behandlas nästan omedelbart, vilket säkerställer att medel snabbt är tillgängliga, vilket stöder den snabba takten i affärsverksamheten som är avgörande inom hotell- och restaurangsektorn.

Kundernas preferenser och upplevelse

I dagens digitala tidsålder förväntar sig kunderna snabba och sömlösa transaktioner. Kreditkort erbjuder just det, med de extra fördelarna med belöningsprogram och bekvämligheten med att inte behöva ange bankuppgifter för varje transaktion. Detta stämmer perfekt överens med förväntningarna hos matgäster och gäster som ofta prioriterar snabbhet och bekvämlighet, särskilt i snabbmatsrestauranger och barer. "Do Your Order" inser vikten av att möta kundernas förväntningar och integrera kreditkortshanteringslösningar som förbättrar matupplevelsen genom snabba och säkra betalningar.

Global räckvidd

Till skillnad från ACH-betalningar, som är begränsade till USA-baserade konton, har kreditkortsbetalningar inga geografiska gränser. För restauranger och gästfrihetsföretag som vänder sig till en internationell kundkrets är möjligheten att behandla betalningar från alla hörn av världen oumbärlig. Denna globala räckvidd säkerställer att företag kan välkomna gäster var som helst utan att betalningshantering är ett hinder, vilket utökar deras marknad och potentiella intäktsströmmar.

Säkerhet och efterlevnad

Medan ACH-betalningar styrs av Nacha och kräver kryptering och skyddsåtgärder, är kreditkortstransaktioner föremål för PCI-efterlevnad, vilket erbjuder ett robust ramverk för att säkra känsliga data. Detta omfattande säkerhetsprotokoll skyddar inte bara verksamheten utan försäkrar också kunderna om att deras finansiella information är säker. "Do Your Order" utnyttjar avancerade säkerhetsåtgärder i sina kreditkortshanteringslösningar, vilket säkerställer att varje transaktion inte bara är snabb utan också säker.

Operativ effektivitet

Integreringen av kreditkortsbetalningar i en restaurangs POS-system effektiviserar verksamheten, från ordermottagning till avräkning. Denna effektivitet är avgörande i en miljö med stora volymer där varje sekund räknas. Möjligheten att behandla betalningar snabbt och stämma av konton korrekt i slutet av dagen sparar värdefull tid och resurser, vilket gör att personalen kan fokusera på att leverera exceptionell service snarare än att hantera transaktioner.

Avslutning

Även om ACH-betalningar är en kostnadseffektiv metod för att överföra pengar elektroniskt, gör restaurang- och besöksnäringens unika krav kreditkortsbetalningar till ett lämpligare alternativ. Fördelarna med snabbhet, kundnöjdhet, global tillgänglighet, säkerhet och operativ effektivitet understryker varför kreditkortstransaktioner är att föredra för företag som vill blomstra i denna konkurrensutsatta sektor. "Do Your Order" förespråkar detta tillvägagångssätt och erbjuder en POS-plattform som är skräddarsydd för behoven hos moderna restauranger och gästfrihetsanläggningar, där kvaliteten på betalningsprocessen är lika viktig som kvaliteten på den tillhandahållna tjänsten.

Vanliga frågor

Utforska mer

9 minuter läsa

Varför är det viktigt att förstå PCI DSS för att uppfylla säkerhetskraven på restauranger, barer, pubar, kaféer och inom hotell- och restaurangbranschen?

På Do Your Order förstår vi den avgörande betydelsen av PCI-efterlevnad för restauranger och hotell- och restaurangföretag år 2024. Att garantera säkerheten för kreditkortstransaktioner handlar inte bara om att följa reglerna; Det handlar om att b

Do Your Order
21 mar 2024
7 minuter läsa

Varför GTIN:er och SKU:er inte passar bra ihop med restaurangbranschen: En ytterligare insikt

I den livliga restaurangvärlden, där varje sekund räknas och lagret fluktuerar med varje beställning, kan införandet av GTIN (Global Trade Item Number) och lagerhållningsenheter (SKU) verka som ett logiskt steg mot modernisering. Restaurangernas o

Do Your Order
20 mar 2024
6 minuter läsa

Integrera Apple Pay och Google Pay med Do Your Order för ökad betalningsflexibilitet inom restaurang- och hotellbranschen

I det föränderliga landskapet inom restaurang- och besöksnäringen blir antagandet av modern betalningsteknik som Apple Pay och Google Pay allt viktigare. Dessa kontaktlösa betalningsmetoder erbjuder bekvämlighet, snabbhet och förbättrad säkerhet,

Jennifer Lee
19 mar 2024
12 minuter läsa

Navigera i landskapet med minimilöner i USA: En guide för restaurangägare

Hotell- och restaurangbranschen, en livlig hörnsten i den amerikanska ekonomin, är djupt influerad av den fluktuerande dynamiken i minimilönelagar över hela USA. När restaurangägare och operatörer navigerar genom komplexiteten i i

Sarah Reynolds
17 mar 2024
7 minuter läsa

Navigera i skatteformulär i den amerikanska besöksnäringen: En guide för restaurangföretag

I den konkurrensutsatta och snabba amerikanska hotell- och restaurangsektorn står restaurangägare inför unika utmaningar när det gäller ekonomisk förvaltning och skatteefterlevnad. Med en arbetsstyrka som ofta består av en blandning av heltidsanst

Jennifer Lee
12 mar 2024
10 minuter läsa

Revolutionerande restauranger: En 60-procentig minskning av CO2-utsläppen banar väg för miljökvalitet med Do Your Order

I en värld där miljömedvetenhet ligger i framkant av samhällsfrågor söker företag ständigt innovativa sätt att minska sitt koldioxidavtryck. En sådan banbrytare är Do Your Order, en banbrytande plattform som inte bara effektiviserar restaurangverk

Maria Sanchez
06 mar 2024

Redo att komma igång?