Revolutionerande restauranger: En 60-procentig minskning av CO2-utsläppen banar väg för miljökvalitet med Do Your Order

Doyo - DoYourOrder Revolutionerande restauranger: En 60-procentig minskning av CO2-utsläppen banar väg för miljökvalitet med Do Your Order

Innehållsförteckning

Arrow Down

I en värld där miljömedvetenhet ligger i framkant av samhällsfrågor söker företag ständigt innovativa sätt att minska sitt koldioxidavtryck. En sådan banbrytare är Do Your Order, en banbrytande plattform som inte bara effektiviserar restaurangverksamheten utan också spelar en avgörande roll för att mildra klimatförändringarna. Denna revolutionerande lösning tar itu med den överdrivna produktionen av hårdvara med ett enda syfte genom att ge restaurangägare möjlighet att använda sina befintliga smartphones och surfplattor.

Miljöpåverkan från hårdvara med ett enda syfte

Traditional restaurant POS single pourpose hardware

Traditionell restaurangverksamhet förlitar sig ofta på en uppsjö av enheter med ett enda syfte, från beställningsskrivare till kvittomaskiner. Produktion och bortskaffande av dessa enheter bidrar avsevärt till elektroniskt avfall och släpper ut växthusgaser under tillverknings- och bortskaffningsprocesser. Do Your Order är medvetna om denna miljöutmaning och strävar efter att omforma branschen genom att minimera behovet av sådan hårdvara.

Kraften hos befintliga enheter

Do Your Order:s tillvägagångssätt är enkelt men banbrytande – utnyttja kraften i smartphones och surfplattor som restaurangägare och personal redan har. Genom att eliminera behovet av dedikerad hårdvara för ordertagande sparar plattformen inte bara på tillverkningsresurser utan minskar också elektroniskt avfall. De omfattande funktionerna hos moderna smartphones, utrustade med avancerade processorer, gott om minne och högkvalitativa skärmar, gör dem till idealiska verktyg för att hantera restaurangverksamheten effektivt.

Kvantifiering av effekten: Minskning av CO2-utsläpp

Restaurangbranschens miljöpåverkan är nära knuten till produktion och bortskaffande av elektroniska enheter, en process som i hög grad bidrar till koldioxidutsläppen. Rapporter visar att tillverkningen av en enda restaurangterminal, som vanligtvis används av servitörer, kan resultera i cirka 176 pund (80 kg) CO2-utsläpp. Dessutom kan en elektronisk pekskärm på försäljningsstället (ePOS), beroende på dess storlek, bidra med mellan 330 och 661 pund (150 till 300 kg) CO2-utsläpp. Även enskilda kunders kvitton, som ofta förbises i sin miljöpåverkan, beräknas generera mellan 0,0055 och 0,0088 pund (2,5 till 4 gram) CO2 vardera.

Med tanke på den omfattande användningen av dessa enheter i en typisk restaurangmiljö blir den kumulativa miljöpåverkan betydande. Do Your Order:s miljövänliga tillvägagångssätt, centrerat kring återanvändning av befintliga enheter snarare än att producera nya, presenterar en lovande lösning för att minska dessa utsläpp. Plattformens uppskattningar tyder på att en sådan förändring skulle kunna leda till en anmärkningsvärd minskning av CO2-utsläppen med upp till 60 % per restaurang och år, vilket innebär ett berömvärt miljöbidrag.

Bortom hårdvara: Ett papperslöst paradigm

Do Your Order stannar inte vid att minska hårdvaruavfallet; Det förändrar också hur restauranger hanterar kvitton. Kitchen Display Systems (KDS) eliminerar behovet av utskrivna kvitton, vilket minimerar pappersförbrukning och avfall. Detta förbättrar inte bara den operativa effektiviteten utan är också i linje med plattformens engagemang för hållbarhet.

Samarbete i realtid för ökad effektivitet

Förutom sina miljöfördelar främjar Do Your Order samarbete i realtid mellan restaurangpersonal. Plattformens KDS gör det möjligt för kökspersonal att skicka push-notiser till servitörer och kunder och meddela dem när maten är klar. Detta förbättrar inte bara kommunikationen inom restaurangen utan effektiviserar också matupplevelsen, vilket minskar onödiga väntetider.

En grönare framtid för restauranger

Do Your Order:s engagemang för hållbarhet sträcker sig längre än att bara optimera restaurangverksamheten; Det handlar om att omvandla branschen till en miljövänlig och effektiv modell. Genom att återanvända befintliga enheter, minska pappersavfallet och främja samarbete i realtid leder plattformen utvecklingen mot en grönare framtid för restaurangbranschen.

I kampen mot klimatförändringarna räknas varje litet steg. Do Your Order bevisar att genom att tänka om när det gäller hur vi närmar oss restauranghantering kan vi göra en betydande inverkan på miljön samtidigt som vi levererar exceptionell service till kunderna. Det är inte bara en revolution inom tekniken; Det är en revolution inom ansvarsfullhet – en revolution som banar väg för en mer hållbar och effektiv restaurangbransch.

Vanliga frågor

Utforska mer

8 minuter läsa

Varför kreditkortsbetalningar överglänser Automated Clearing House (ACH) inom restaurang- och besöksnäringen

I restaurang- och besöksnäringens snabba värld kan valet av betalningshantering avsevärt påverka både den operativa effektiviteten och kundnöjdhetsnivåerna. Även om Automated Clearing House-betalningar (ACH) har varit en stapelvara i det amerikans

Jennifer Lee
18 mar 2024
12 minuter läsa

Navigera i landskapet med minimilöner i USA: En guide för restaurangägare

Hotell- och restaurangbranschen, en livlig hörnsten i den amerikanska ekonomin, är djupt influerad av den fluktuerande dynamiken i minimilönelagar över hela USA. När restaurangägare och operatörer navigerar genom komplexiteten i i

Sarah Reynolds
17 mar 2024
7 minuter läsa

Navigera i skatteformulär i den amerikanska besöksnäringen: En guide för restaurangföretag

I den konkurrensutsatta och snabba amerikanska hotell- och restaurangsektorn står restaurangägare inför unika utmaningar när det gäller ekonomisk förvaltning och skatteefterlevnad. Med en arbetsstyrka som ofta består av en blandning av heltidsanst

Jennifer Lee
12 mar 2024
18 minuter läsa

Navigera i det finanspolitiska ramverket för restauranger och besöksnäring i Europa: En omfattande guide

Landskapet för efterlevnad av skatteregler för restauranger och hotell- och restaurangföretag i hela Europa är lika mångfacetterat som kontinenten själv. Eftersom varje land implementerar sin egen uppsättning regler och förordningar för att säker

Jennifer Lee
02 mar 2024
5 minuter läsa

Skatteplanering för restaurang och gästfrihet i Europa: Navigera i landskapet med Do Your Order

Skattelandskapet i Europa innebär en komplex uppsättning regler som företag, särskilt inom restaurang- och hotellsektorn, måste navigera i för att säkerställa efterlevnad. Dessa regler varierar avsevärt från land till land och omfattar en rad lösn

Jennifer Lee
29 feb 2024
8 minuter läsa

Att skapa ett drömteam: Insikter från vår Startup Retreat i Funchal - vecka 5

I den pulserande staden Funchal gav sig Do Your Order-teamet ut på en omvälvande retreat som skulle omdefiniera vår bana. Vägledda av det skarpsinniga mentorskapet från Miguel Alves Ribeiro, grundare och VD på www.sheerme.com, fördjupade vi oss i

Do Your Order
22 feb 2024

Redo att komma igång?