Att skapa ett drömteam: Insikter från vår Startup Retreat i Funchal - vecka 5

Doyo - DoYourOrder Att skapa ett drömteam: Insikter från vår Startup Retreat i Funchal - vecka 5

Innehållsförteckning

Arrow Down

I den pulserande staden Funchal gav sig Do Your Order-teamet ut på en omvälvande retreat som skulle omdefiniera vår bana. Vägledda av det skarpsinniga mentorskapet från Miguel Alves Ribeiro, grundare och VD på www.sheerme.com, fördjupade vi oss i en intensiv utforskning av vad det innebär att bygga inte bara ett företag, utan ett arv. Denna reträtt var långt ifrån vanlig; Det var en smältdegel av tillväxt som utmanade oss att ompröva vår strategi för teambuilding, användarengagemang och strategisk tillväxt. Från nyanserna i rekrytering för att passa in i kulturen till krångligheterna i datadrivet beslutsfattande har de insikter vi fått satt oss på en väg för att inte bara navigera utan trivas i komplexiteten i startup-ekosystemet.

Att uppnå kulturell passform: grunden för vårt team

Miguel betonade vikten av att anpassa hårda färdigheter till rollens behov samtidigt som han betonade värdet av en "horisontell kompetens" i tidiga anställningar – personer som är redo att bära flera hattar och dyka in i olika uppgifter. Mjuka färdigheter, anpassningsförmåga, passion och en djup förståelse för vår produkt och företagets etos lyftes fram som avgörande för att säkerställa en sömlös kulturanpassning. Detta tillvägagångssätt är avgörande när vi utvecklas och kräver olika expertis i varje skede av vår tillväxt, särskilt när vi övergår från såddstadiet till att titta på serie A-finansiering, där specialiserade roller inom juridik, ekonomi och marknadsföring blir avgörande.

Välkomna nya teammedlemmar: Skapa en känsla av tillhörighet

New team member of DYOT in Funchal during the madeira start up retreat

Att välkomna nyanställda går längre än en enkel introduktion. Det handlar om att fördjupa dem i vårt uppdrag, dela våra mål och ge dem de verktyg de behöver för att lyckas, inklusive ett "välkomstpaket" för att få dem att känna sig som en del av familjen från dag ett. Utbildning med teamledare inom olika affärsområden säkerställer en omfattande förståelse för vår verksamhet, vilket främjar en samarbetsmiljö från början.

Behålla talanger: Odla en högpresterande kultur

Funchal, Madeira

Att behålla personal är, som Miguel påpekade, beroende av att främja en högpresterande kultur framför en familjär atmosfär. Detta innebär att vi utmanar vårt team dagligen, skapar en grund av förtroende och flexibilitet och uppmuntrar till kontinuerlig feedback och tillväxt. Genom att sätta upp tydliga milstolpar för ESOP-tilldelning ger vi inte bara incitament till prestation utan anpassar också individuella prestationer till vårt företags framgång.

Our CEO on the cable car in Funchal going for a hike with the team

Att bygga drömteamet: Ledarskap och tillväxt

Kärnan i att bygga ett "drömteam" ligger i att föregå med gott exempel, uppmuntra bidrag till varumärket och ingjuta stolthet i vårt arbete. Att erkänna misstag, förtydliga vår vision och vårt uppdrag och fira varje vinst, stor som liten, är metoder som Miguel förespråkade för att skapa ett sammanhållet och motiverat team. Hans insikter är ett bevis på kraften i transparent, inspirerande ledarskap för att odla en kultur av excellens och innovation.

Lärdomar från skyttegravarna: Miguels entreprenörsresa

Miguels resa med sin holistiska app, Base, erbjöd en uppriktig titt på de utmaningar och omsvängningar som är inneboende i startup-landskapet. Hans erfarenhet av marknadsberedskap och de specifika behoven hos restaurangägare i södra Europa gav en skarp påminnelse om vikten av att förstå vår publik. Hans råd att kontakta leads snabbt och skräddarsy vår pitch till olika kundsegment, med fokus på några få utvalda funktioner, har omdefinierat vår strategi för försäljning och kundengagemang.

Beyond Downloads: Betydelsen av konverteringsfrekvenser

Eftersom vi förstår att det stora antalet nedladdningar inte är detsamma som framgång har vi flyttat vårt fokus mot konverteringsfrekvenser. Detta mått har blivit vår ledstjärna och vägleder oss när vi utvärderar hur effektivt våra nedladdningar översätts till aktiva användare eller betalande kunder. Genom att implementera avancerade analysverktyg har vi kunnat spåra användarinteraktioner minutiöst, vilket ger en tydlig bild av appens prestanda och förbättringsområden.

Förbättra användarnas engagemang genom datainsamling

Genom att införliva timers och händelseloggdefinitioner i vår app kan vi nu mäta den tid som användarna spenderar på vår plattform, tillsammans med att spåra viktiga händelser som köp och delningar. Dessa data är inte bara siffror utan en berättelse om våra användares resa, vilket hjälper oss att förstå "vem, hur, varför, när och var" deras interaktioner. Sådana insikter är ovärderliga när det gäller att skräddarsy våra funktioner och vårt innehåll för att matcha användarnas preferenser och beteenden.

Kohortanalys och CAC-optimering

Kohortanalys har blivit ett centralt verktyg i vår strategi, vilket gör det möjligt för oss att gruppera användare baserat på gemensamma egenskaper och observera deras beteende över tid. Detta tillvägagångssätt har varit avgörande för att identifiera trender och mönster som ligger till grund för våra strategier för att behålla användare. Genom att definiera kundanskaffningskostnad (CAC) inom specifika tidsintervall har vi dessutom fått ett flexibelt ramverk som anpassar sig till marknadsdynamiken och den föränderliga effektiviteten i våra förvärvsstrategier.

Fokusera på kärnvärden och kanaler för medvetenhet

Vår resa har också lett till att vi har identifierat och prioriterat fokusmått som verkligen återspeglar vår startups hälsa och tillväxt. Genom att dela upp mätvärden på hög nivå som månatliga aktiva användare (MAU) i mer detaljerade komponenter, till exempel dagliga aktiva användare (DAU), har vi uppnått en mer nyanserad förståelse för våra resultat. Genom att diversifiera våra medvetenhetskanaler genom SEO, SEM, affiliate-marknadsföring, PR och sociala nätverk har vi dessutom breddat vår räckvidd, förbättrat vårt varumärkes synlighet och attraherat en bredare publik.

Utnyttja affiliate-marknadsföring och kundundersökningar

Affiliatemarknadsföring har öppnat nya vägar för tillväxt, vilket gör det möjligt för oss att samarbeta med affiliates som driver trafik och försäljning och därmed utökar vår marknadsnärvaro. Dessutom har vår inställning till kundundersökningar utvecklats. Vi fokuserar nu på att förstå användarnas tidigare erfarenheter och utmaningar, vilket ger oss användbara insikter om deras behov och hur vi kan betjäna dem bättre.

En färdplan för tillväxt

När vi tänker tillbaka på vår tid i Funchal är det tydligt att upplevelsen var en vattendelare för Do Your Order. Under mentorskap av Miguel Alves Ribeiro har vi beväpnats med ett robust strategiskt ramverk som berör alla aspekter av vår verksamhet. Den omfattande färdplanen som lades fram under retreaten, med betoning på allt från konverteringsfrekvenser till kundundersökningar, har inte bara skärpt vårt fokus utan också sporrat vårt team mot att uppnå våra ambitiösa mål. När vi går vidare är lärdomarna och de strategier som antagits mer än bara en plan för tillväxt. De är ett bevis på vårt utvecklande arv. Med en förnyad känsla av syfte och en tydlig vision för framtiden är Do Your Order på en orubblig väg mot innovation, tillväxt och framgång i den digitala tidsåldern, redo att omvandla dagens löfte till morgondagens prestationer.

Utforska mer

7 minuter läsa

Navigera i skatteformulär i den amerikanska besöksnäringen: En guide för restaurangföretag

I den konkurrensutsatta och snabba amerikanska hotell- och restaurangsektorn står restaurangägare inför unika utmaningar när det gäller ekonomisk förvaltning och skatteefterlevnad. Med en arbetsstyrka som ofta består av en blandning av heltidsanst

Jennifer Lee
12 mar 2024
10 minuter läsa

Revolutionerande restauranger: En 60-procentig minskning av CO2-utsläppen banar väg för miljökvalitet med Do Your Order

I en värld där miljömedvetenhet ligger i framkant av samhällsfrågor söker företag ständigt innovativa sätt att minska sitt koldioxidavtryck. En sådan banbrytare är Do Your Order, en banbrytande plattform som inte bara effektiviserar restaurangverk

Maria Sanchez
06 mar 2024
5 minuter läsa

Skatteplanering för restaurang och gästfrihet i Europa: Navigera i landskapet med Do Your Order

Skattelandskapet i Europa innebär en komplex uppsättning regler som företag, särskilt inom restaurang- och hotellsektorn, måste navigera i för att säkerställa efterlevnad. Dessa regler varierar avsevärt från land till land och omfattar en rad lösn

Jennifer Lee
29 feb 2024
6 minuter läsa

Navigera i vågorna av startup-framgång: Insikter från vecka 4 av vår resa

Under en upplysande resa som sträckte sig över en vecka inledde Do Your Order-teamet, under mentorskap av Bernardo Vasconcelos, en transformativ utforskning av försäljningsprocessen, strategisk affärsmodellering och de invecklade investeringsmöjli

Do Your Order
20 feb 2024
7 minuter läsa

Upptäck bistrons charm

Bistron, en term som framkallar bilder av pittoreska, mysiga matplatser, har länge varit en stapelvara i den kulinariska världen. Denna unika restaurang, med sin rika historia och distinkta inställning till mat och service, erbjuder en fascinerand

Do Your Order
18 feb 2024
7 minuter läsa

Vad är ett storkök? Upptäck hjärtat i din restaurang

Din restaurangs kök är inte bara ett utrymme där kulinarisk magi händer; Det är nervcentret, maskinrummet och platsen där kärnan i ditt företag tar form. Total Food Service rekommenderar att det är ett strategiskt drag att ägna 40 % av din restaur

Emily Parker
16 feb 2024

Redo att komma igång?