Navigera i vågorna av startup-framgång: Insikter från vecka 4 av vår resa

Doyo - DoYourOrder Navigera i vågorna av startup-framgång: Insikter från vecka 4 av vår resa

Innehållsförteckning

Arrow Down

Under en upplysande resa som sträckte sig över en vecka inledde Do Your Order-teamet, under mentorskap av Bernardo Vasconcelos, en transformativ utforskning av försäljningsprocessen, strategisk affärsmodellering och de invecklade investeringsmöjligheterna i Portugal. Från att fördjupa sig i konsten att bygga empati och främja varaktiga relationer till att bemästra Business Model Canvas och Golden Circle, har vårt team utrustats med en omfattande verktygslåda. Denna resa, berikad med insikter om strategier för kundengagemang och en nyanserad förståelse för investeringslandskapet, har lagt en solid grund för vår startup. Positionerat i Portugal, ett växande nav för innovation och tillväxt, är vi nu mer förberedda än någonsin för att navigera i försäljningslandskapets komplexitet, utnyttja strategiska ramar till vår fördel och ta vara på investeringsmöjligheter som är i linje med vårt uppdrag och våra värderingar.

Att avslöja konsten att sälja med Bernardo Vasconcelos: En dag av insiktsfullt lärande

Den 5 februari hade Do Your Order-teamet förmånen att delta i en transformativ inlärningsupplevelse under ledning av Bernardo Vasconcelos, en framstående säljare, coach och facilitator. Den här dagen var inte bara ytterligare ett steg på vår resa; Det var ett steg mot att behärska konsten att sälja, förstå kundengagemang och förfina vårt strategiska tillvägagångssätt för affärstillväxt. Här är en sammanfattning av de ovärderliga insikter och lärdomar vi samlat på oss under dagen.

Försäljningens essens: Empati, förtroende och relation

The Essence of Sales: Empathy, Trust, and Relationship

Bernardo introducerade oss till de viktigaste stadierna i försäljningscykeln: empati, förtroende och relationer. Varje steg fungerar som en hörnsten i att bygga en framgångsrik försäljningsstrategi. Genom att börja med empati lärde vi oss vikten av att verkligen förstå och knyta an till våra kunders behov och känslor. Detta grundläggande förtroende banar väg för affärsmöjligheter, där kunderna känner sig trygga med att engagera sig med oss. Kulmen på denna process är en stark, pågående relation som inte bara ger bränsle till affärsmöjligheter utan också skapar ett nätverk av påverkansarbete genom nöjda kunder.

Kraften i att lyssna

The Power of Listening

Att lyssna är en konst, och inom försäljning är det en kritisk färdighet. Bernardo avgränsade nivåerna av lyssnande från empatiskt och aktivt lyssnande till de mindre effektiva formerna som selektivt och låtsaslyssnande. Betoningen på empatiskt lyssnande resonerade med oss och belyste behovet av att verkligen förstå och få kontakt med talarens känslor och perspektiv. Denna djupare känsla av empati främjar en genuin kontakt med kunderna, vilket är oumbärligt i försäljningsprocessen.

Ett praktiskt tillvägagångssätt: rollspelsövning

Rollspelsövningen var ett praktiskt test av vår förståelse och simulerade verkliga försäljningsscenarier. Detta praktiska tillvägagångssätt gjorde det möjligt för oss att förkroppsliga både säljaren och köparen och erbjuda en 360-graders bild av försäljningsprocessen. Den feedback vi fick var en guldgruva som avslöjade våra styrkor och pekade på förbättringsområden. Denna övning underströk vikten av att anpassa vår försäljningsstrategi för att möta de olika behoven och beslutsprocesserna inom organisationer.

Strategiska verktyg: Eisenhower-matrisen och förenklande SWOT

Bernardo introducerade oss till Eisenhower-matrisen, ett tidshanteringsverktyg som hjälper till att prioritera uppgifter baserat på hur brådskande och viktiga de är. Att tillämpa denna matris på försäljningsuppgifter var en uppenbarelse, vilket gjorde det möjligt för oss att fokusera på det som verkligen betyder något och undvika att fastna i mindre effektfulla aktiviteter. På samma sätt gav den förenklade SWOT-analysen klarhet i hur vi kan fokusera våra ansträngningar genom att förstå vår produkts styrkor och svagheter i förhållande till kundens betydelse.

Konsten att ifrågasätta

Att förstå försäljningssituationen genom ifrågasättande är avgörande. Bernardo betonade att vi ställde olika frågor för att upptäcka nya marknader, klargöra faktiska behov, beskriva nya partnerskap, skilja oss från konkurrenterna och avgöra hur vi ska sälja och marknadsföra vår produkt på ett effektivt sätt. Detta tillvägagångssätt hjälper inte bara till att skräddarsy vår försäljningsstrategi utan också till att anpassa våra produkterbjudanden till marknadens krav.

Höja vår strategi: En djupdykning i affärsmodeller och kundengagemang

Efter en lärorik dag med Bernardo Vasconcelos fortsatte Do Your Order-teamet vår resa den 6 februari och fördjupade oss i de ramverk och strategier som ligger till grund för framgångsrika företag. Den här dagen ägnades åt att utforska Business Model Canvas, Golden Circle och krångligheterna i kundengagemang och tillväxtstrategier. Så här formar dessa insikter vår väg framåt.

Business Model Canvas och Den Gyllene Cirkeln: Att lägga grunden

The golde Circle by Simon Sinek

Business Model Canvas gav oss en visuell representation av de viktigaste komponenterna i vår verksamhet och uppmuntrade oss att tänka övergripande på våra kundsegment, värdeerbjudanden, kanaler, kundrelationer, intäktsströmmar med mera. Detta verktyg har varit avgörande för att hjälpa oss att visualisera vår affärsmodell på ett strukturerat sätt och säkerställa att varje aspekt av vår verksamhet överensstämmer med våra strategiska mål.

Simon Sineks Gyllene cirkel inspirerade oss ytterligare genom att betona vikten av att börja med "varför" – vårt syfte, vår orsak eller vår tro. Denna inifrån-och-ut-strategi för affärsstrategi resonerar djupt med vårt team och påminner oss om att vårt kärnuppdrag bör driva varje beslut och innovation. Genom att formulera varför vi finns, hur vi uppfyller vårt syfte och vad vi erbjuder kan vi få en djupare kontakt med våra kunder och differentiera oss på marknaden.

Identifiera våra idealkunder och utmärka oss i våra erbjudanden

Att förstå vilka våra idealkunder är och vad som skiljer oss åt på marknaden är avgörande. Genom att identifiera den specifika målgrupp som kommer att dra mest nytta av vår produkt eller tjänst kan vi skräddarsy våra marknadsföringsinsatser mer effektivt och öka kundnöjdheten. Att utmärka sig inom ett visst område, oavsett om det är produktkvalitet, kundservice eller innovation, skapar dessutom ett unikt försäljningsargument som skiljer oss från konkurrenterna.

Piratmått: AARRR-ramverk

Dave McClures AARRR-ramverk – Acquisition, Activation, Retention, Referral och Revenue – har gett oss ett strukturerat tillvägagångssätt för att analysera och optimera våra marknadsförings- och försäljningsprocesser. Detta ramverk hjälper oss att fokusera på de nyckeltal som är viktiga i olika skeden av en kunds resa, vilket säkerställer att vi fattar datadrivna beslut för att utöka vår användarbas och förbättra kundengagemanget.

Kartläggning av kundresan och kontaktpunkter

Att kartlägga kundresan har varit en ögonöppnande övning som gör det möjligt för oss att visualisera de olika stadier som våra kunder går igenom, från medvetenhet till förespråkande. Att förstå och optimera varje kontaktpunkt under denna resa är avgörande för att leverera en sammanhängande och positiv kundupplevelse. Denna process har belyst vikten av att avdelningar arbetar tillsammans för att säkerställa att varje interaktion med vårt varumärke är sömlös och effektfull.

Strategier för tillväxt: Förvärv, aktivering och mer

Med fokus på förvärv har vi samlat insikter från Forbes och Inc. om effektiva strategier för att attrahera nya kunder. Förändringen i marknadsföringens uppfattning mot att se marknadsföringsinsatser som en investering snarare än en kostnad har varit avgörande. Dessutom implementeras strategier för att utöka vår användarbas, såsom riktade marknadsföringskampanjer och produktförbättringar, med ett skarpt öga på ROI.

Verkliga fallstudier, som Catraca Livre, har gett praktiska insikter om framgångsrika strategier för användartillväxt, med betoning på vikten av att förstå kundernas motivationer och beteenden. Aktiveringsstrategier, inklusive användning av personliga e-postmeddelanden och skapande av en vanebildande produkt, förfinas för att säkerställa att vi inte bara attraherar utan också behåller en lojal kundbas.

Slutsats

När vi reflekterar över de ovärderliga lärdomar och insikter som vi fick från vår veckolånga resa är det tydligt att Bernardo Vasconcelos mentorskap, tillsammans med vår djupdykning i strategiska affärsramar och Portugals investeringslandskap, har format Do Your Order:s bana på djupet. Beväpnad med en djupare förståelse för försäljningsprocessen, ett strategiskt förhållningssätt till affärsmodellering och en tydlig riktning för att säkra investeringar, står vi på randen till en lovande framtid. Vårt engagemang för excellens, en tydlig förståelse för vårt syfte och fokus på våra idealkunder är de pelare som kommer att stödja vår resa mot hållbar tillväxt och framgång. När vi går vidare kommer de lärdomar och strategier som utvecklats att fortsätta att vägleda oss, vilket säkerställer att vi inte bara uppfyller utan överträffar våra kunders förväntningar och trivs i det konkurrensutsatta, ständigt föränderliga startup-landskapet.

Utforska mer

10 minuter läsa

Revolutionerande restauranger: En 60-procentig minskning av CO2-utsläppen banar väg för miljökvalitet med Do Your Order

I en värld där miljömedvetenhet ligger i framkant av samhällsfrågor söker företag ständigt innovativa sätt att minska sitt koldioxidavtryck. En sådan banbrytare är Do Your Order, en banbrytande plattform som inte bara effektiviserar restaurangverk

Maria Sanchez
06 mar 2024
5 minuter läsa

Skatteplanering för restaurang och gästfrihet i Europa: Navigera i landskapet med Do Your Order

Skattelandskapet i Europa innebär en komplex uppsättning regler som företag, särskilt inom restaurang- och hotellsektorn, måste navigera i för att säkerställa efterlevnad. Dessa regler varierar avsevärt från land till land och omfattar en rad lösn

Jennifer Lee
29 feb 2024
8 minuter läsa

Att skapa ett drömteam: Insikter från vår Startup Retreat i Funchal - vecka 5

I den pulserande staden Funchal gav sig Do Your Order-teamet ut på en omvälvande retreat som skulle omdefiniera vår bana. Vägledda av det skarpsinniga mentorskapet från Miguel Alves Ribeiro, grundare och VD på www.sheerme.com, fördjupade vi oss i

Do Your Order
22 feb 2024
7 minuter läsa

Upptäck bistrons charm

Bistron, en term som framkallar bilder av pittoreska, mysiga matplatser, har länge varit en stapelvara i den kulinariska världen. Denna unika restaurang, med sin rika historia och distinkta inställning till mat och service, erbjuder en fascinerand

Do Your Order
18 feb 2024
7 minuter läsa

Vad är ett storkök? Upptäck hjärtat i din restaurang

Din restaurangs kök är inte bara ett utrymme där kulinarisk magi händer; Det är nervcentret, maskinrummet och platsen där kärnan i ditt företag tar form. Total Food Service rekommenderar att det är ett strategiskt drag att ägna 40 % av din restaur

Emily Parker
16 feb 2024
7 minuter läsa

Fine dining-destinationer med Michelinstjärnor i USA: En kurerad guide

I jakten på kulinarisk excellens står restauranger med Michelinstjärnor som ledstjärnor för gastronomisk perfektion. Michelinguiden har sitt ursprung i en guidebok som publicerades av bilföretaget Michelin år 1900 och har överskridit sitt ursprung

Maria Sanchez
14 feb 2024

Redo att komma igång?