Vill du se den sidan in English?

Skatteplanering för restaurang och gästfrihet i Europa: Navigera i landskapet med Do Your Order

Doyo - DoYourOrder Skatteplanering för restaurang och gästfrihet i Europa: Navigera i landskapet med Do Your Order

Innehållsförteckning

Arrow Down

Skattelandskapet i Europa innebär en komplex uppsättning regler som företag, särskilt inom restaurang- och hotellsektorn, måste navigera i för att säkerställa efterlevnad. Dessa regler varierar avsevärt från land till land och omfattar en rad lösningar från hårdvarubaserade system till mjukvaruapplikationer och i allt högre grad webbportaler för direkt datainlämning till skattemyndigheter. Att förstå dessa skillnader är avgörande för företag som vill upprätthålla efterlevnad samtidigt som de arbetar effektivt i hela Europa.

Do Your Order-efterlevnad i hela Europa

Länder som uppfyller kraven:

Belgien: Uppfyller kraven för restauranger med en omsättning under 25 000 euro.

Tjeckien: Uppfyller kraven på grund av att systemet för skatteuppbörd online har avbrutits.

Tyskland: Helt kompatibel, erbjuder molnlösningar eller stöd för speciella EPSON-skrivare.

Grekland: Uppfyller kraven genom att stödja skatteskrivare från Epson eller Star Micronics.

Italien: Uppfyller alla krav genom användning av skatteskrivare som tillverkas av EPSON.

Litauen: Uppfyller kraven genom att stödja användningen av skatteskrivare från godkända tillverkare.

Sverige: Kan bli kompatibel genom att använda speciella skrivare som är auktoriserade av skattemyndigheter.

Malta: Uppfyller kraven genom att stödja skatteskrivare från Epson eller Star Micronics.

Spanien: I överensstämmelse. Planerar aktivt för att bli kompatibel med både VeriFactu- och TicketBAI-systemen.

UK: Helt kompatibel

Luxemburg: Uppfyller alla krav

Irland: Uppfyller alla krav

Delvis kompatibel eller planerar att bli kompatibel:

Danmark: Uppfyller delvis kraven. Företag måste begära dataexport för att uppfylla kraven fullt ut.

Norge: Planerar att uppfylla kraven i framtiden.

Frankrike: Planerar att uppfylla kraven när restaurangens kritiska massa har uppnåtts

Inte kompatibel och inga planer på att bli kompatibel:

Albanien, Bulgarien, Kroatien, Federationen Bosnien och Hercegovina, Ungern, Polen, Portugal, Rumänien, Turkiet: Do Your Order har valt att inte sträva efter efterlevnad i dessa länder på grund av olika faktorer, inklusive komplexa rättsliga ramar, stränga hårdvaru- och mjukvarukrav och marknadsberedskap.

Typer av lösningar för skattefördelning

Maskinvarubaserade system: Vissa europeiska länder kräver användning av särskilda skatteenheter, t.ex. kassaapparater eller skrivare, som är certifierade för att uppfylla nationella skattestandarder. Dessa enheter är utformade för att på ett säkert sätt registrera transaktioner och generera skattekvitton, vilket säkerställer att försäljningsdata samlas in och rapporteras korrekt.

Programvarulösningar: Andra länder har gått mot mjukvarubaserad skatteskalning, vilket kräver att företag använder certifierade POS-applikationer (Point of Sale) som uppfyller lokala skatterapporteringsstandarder. Dessa mjukvarulösningar innehåller ofta funktioner för digital fakturering, försäljningsrapportering i realtid och säker datalagring.

Hybridsystem: Ett antal länder använder en kombination av både hårdvaru- och mjukvarulösningar för att uppfylla sina skattekrav. I dessa fall kan företag behöva använda certifierade skatteenheter tillsammans med kompatibla programvaruapplikationer för att säkerställa full efterlevnad.

Webbportaler: I allt högre grad tillhandahåller europeiska länder webbportaler som gör det möjligt för företag att skicka in försäljnings- och skatteuppgifter direkt till skattemyndigheterna. Dessa portaler underlättar effektivt datautbyte och efterlevnadshantering, vilket förenklar rapporteringsprocessen för företag.

Navigera i skatteefterlevnad med Do Your Order

För restauranger och hotell- och restaurangföretag som är verksamma i Europa kan det vara en utmaning att navigera i landskapet för skatteefterlevnad. Do Your Order erbjuder en heltäckande lösning som är skräddarsydd för att möta skattekraven i flera europeiska länder, vilket ger sinnesfrid och operativ effektivitet för företag. Genom att välja Do Your Order kan företag säkerställa att de följer lokala skatteregler, oavsett om det är genom att använda certifierad hårdvara, mjukvarulösningar eller båda.

I takt med att kraven på skattefinansiering fortsätter att utvecklas i Europa är Do Your Order fortsatt engagerat i att övervaka dessa förändringar och anpassa sina lösningar för att möta kundernas behov. För företag som är verksamma i länder där Do Your Order för närvarande inte är kompatibelt är det viktigt att söka alternativa lösningar som säkerställer full efterlevnad av lokala skattelagar.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå skattekraven i varje land för företag som vill expandera eller behålla sin verksamhet i hela Europa. Med Do Your Order kan många restauranger och hotell- och restaurangföretag uppnå efterlevnad på ett effektivt sätt, vilket gör att de kan fokusera på att leverera exceptionell service till sina kunder samtidigt som de följer lokala skatteregler.

Vanliga frågor

Utforska mer

7 minuter läsa

Navigera i skatteformulär i den amerikanska besöksnäringen: En guide för restaurangföretag

I den konkurrensutsatta och snabba amerikanska hotell- och restaurangsektorn står restaurangägare inför unika utmaningar när det gäller ekonomisk förvaltning och skatteefterlevnad. Med en arbetsstyrka som ofta består av en blandning av heltidsanst

Jennifer Lee
12 mar 2024
10 minuter läsa

Revolutionerande restauranger: En 60-procentig minskning av CO2-utsläppen banar väg för miljökvalitet med Do Your Order

I en värld där miljömedvetenhet ligger i framkant av samhällsfrågor söker företag ständigt innovativa sätt att minska sitt koldioxidavtryck. En sådan banbrytare är Do Your Order, en banbrytande plattform som inte bara effektiviserar restaurangverk

Maria Sanchez
06 mar 2024
18 minuter läsa

Navigera i det finanspolitiska ramverket för restauranger och besöksnäring i Europa: En omfattande guide

Landskapet för efterlevnad av skatteregler för restauranger och hotell- och restaurangföretag i hela Europa är lika mångfacetterat som kontinenten själv. Eftersom varje land implementerar sin egen uppsättning regler och förordningar för att säker

Jennifer Lee
02 mar 2024
8 minuter läsa

Att skapa ett drömteam: Insikter från vår Startup Retreat i Funchal - vecka 5

I den pulserande staden Funchal gav sig Do Your Order-teamet ut på en omvälvande retreat som skulle omdefiniera vår bana. Vägledda av det skarpsinniga mentorskapet från Miguel Alves Ribeiro, grundare och VD på www.sheerme.com, fördjupade vi oss i

Do Your Order
22 feb 2024
6 minuter läsa

Navigera i vågorna av startup-framgång: Insikter från vecka 4 av vår resa

Under en upplysande resa som sträckte sig över en vecka inledde Do Your Order-teamet, under mentorskap av Bernardo Vasconcelos, en transformativ utforskning av försäljningsprocessen, strategisk affärsmodellering och de invecklade investeringsmöjli

Do Your Order
20 feb 2024
7 minuter läsa

Upptäck bistrons charm

Bistron, en term som framkallar bilder av pittoreska, mysiga matplatser, har länge varit en stapelvara i den kulinariska världen. Denna unika restaurang, med sin rika historia och distinkta inställning till mat och service, erbjuder en fascinerand

Do Your Order
18 feb 2024

Redo att komma igång?

Genom att använda Gör din beställning godkänner du vår Cookies Policy