Навигация във вълните на успеха на стартирането: Прозрения от седмица 4 от нашето пътуване

Doyo - DoYourOrder Навигация във вълните на успеха на стартирането: Прозрения от седмица 4 от нашето пътуване

Съдържание

Arrow Down

В едно просветляващо пътуване, продължило повече от седмица, екипът на Do Your Order, под менторството на Бернардо Васконселос, предприе трансформиращо проучване на процеса на продажби, стратегическото бизнес моделиране и тънкостите на инвестиционните възможности в Португалия. От задълбочаване в изкуството на изграждане на съпричастност и насърчаване на трайни взаимоотношения до овладяване на платното на бизнес модела и златния кръг, нашият екип е оборудван с изчерпателен инструментариум. Това пътуване, обогатено с прозрения за стратегиите за ангажиране на клиентите и нюансирано разбиране на инвестиционния пейзаж, постави солидна основа за нашия стартъп. Позиционирани в Португалия, процъфтяващ център за иновации и растеж, сега сме по-подготвени от всякога да се ориентираме в сложността на търговския пейзаж, да използваме стратегическите рамки в наша полза и да се възползваме от възможностите за инвестиции, които съответстват на нашата мисия и ценности.

Разкриване на изкуството на продажбите с Бернардо Васконселос: Ден на проницателно учене

На 5 февруари екипът на Do Your Order имаше привилегията да се ангажира с трансформиращо учебно преживяване под ръководството на Бернардо Васконселос, изтъкнат професионалист по продажбите, треньор и фасилитатор. Този ден не беше просто още една стъпка в нашето пътуване; Това беше скок към овладяване на изкуството на продажбите, разбиране на ангажираността на клиентите и усъвършенстване на стратегическия ни подход към растежа на бизнеса. Ето обобщение на безценните прозрения и уроци, които събрахме през целия ден.

Същността на продажбите: емпатия, доверие и взаимоотношения

The Essence of Sales: Empathy, Trust, and Relationship

Бернардо ни запозна с основните етапи на цикъла на продажбите: съпричастност, доверие и взаимоотношения. Всеки етап служи като крайъгълен камък в изграждането на успешна стратегия за продажби. Започвайки с емпатия, научихме колко е важно истинското разбиране и свързване с нуждите и емоциите на нашите клиенти. Това основополагащо доверие проправя пътя за бизнес възможности, където клиентите се чувстват уверени в ангажирането с нас. Кулминацията на този процес е силна, непрекъсната връзка, която не само подхранва бизнес възможностите, но и създава мрежа за застъпничество чрез доволни клиенти.

Силата на слушането

The Power of Listening

Слушането е изкуство, а в продажбите е критично умение. Бернардо очертава нивата на слушане от емпатично и активно слушане до по-малко ефективни форми като селективно и преструващо се слушане. Акцентът върху емпатичното слушане резонира с нас, подчертавайки необходимостта от истинско разбиране и свързване с емоциите и перспективите на говорещия. Това по-дълбоко чувство на съпричастност насърчава истинска връзка с клиентите, която е незаменима в процеса на продажба.

Практически подход: ролеви упражнения

Упражнението за ролеви игри беше практически тест за нашето разбиране, симулирайки сценарии за продажби в реалния живот. Този практически подход ни позволи да въплътим както продавача, така и купувача, предлагайки 360-градусов поглед върху процеса на продажба. Получената обратна връзка беше златна мина, разкриваща нашите силни страни и посочваща области за подобрение. Това упражнение подчерта значението на адаптирането на нашата стратегия за продажби, за да отговорим на разнообразните нужди и процесите на вземане на решения в организациите.

Стратегически инструменти: Матрицата на Айзенхауер и опростяване на SWOT

Бернардо ни запозна с Матрицата на Айзенхауер, инструмент за управление на времето, който помага да се даде приоритет на задачите въз основа на тяхната спешност и важност. Прилагането на тази матрица към задачите за продажби беше откровение, което ни позволи да се съсредоточим върху това, което наистина има значение и да избегнем затъването от по-малко въздействащи дейности. По същия начин опростеният SWOT анализ даде яснота относно фокусирането на усилията ни чрез разбиране на силните и слабите страни на нашия продукт във връзка с важността на клиента.

Изкуството на разпита

Разбирането на ситуацията с продажбите чрез разпит е от решаващо значение. Бернардо наблегна на задаването на разнообразни въпроси, за да разкрие нови пазари, да изясни действителните нужди, да опише нови партньорства, да се разграничи от конкурентите и да определи как да продаваме и рекламираме ефективно нашия продукт. Този подход не само помага за приспособяването на нашата стратегия за продажби, но и за привеждането на нашите продуктови предложения в съответствие с изискванията на пазара.

Повишаване на нашата стратегия: Дълбоко потапяне в бизнес моделите и ангажираността на клиентите

След един просветляващ ден с Бернардо Васконселос, екипът на Do Your Order продължи нашето пътуване на 6 февруари, като се задълбочи в рамките и стратегиите, които са в основата на успешния бизнес. Този ден беше посветен на изследването на платното на бизнес модела, Златния кръг и тънкостите на ангажираността на клиентите и стратегиите за растеж. Ето как тези прозрения оформят пътя ни напред.

Платното на бизнес модела и златният кръг: Полагане на основите

The golde Circle by Simon Sinek

Business Model Canvas ни представи визуално представяне на основните компоненти на нашия бизнес, насърчавайки ни да мислим изчерпателно за нашите клиентски сегменти, предложения за стойност, канали, взаимоотношения с клиенти, потоци от приходи и др. Този инструмент ни помогна да визуализираме нашия бизнес модел по структуриран начин, като гарантираме, че всеки аспект от нашата дейност е в съответствие с нашите стратегически цели.

Златният кръг на Саймън Синек допълнително ни вдъхнови, като подчерта важността да започнем със "защо" – нашата цел, кауза или вяра. Този подход отвътре-навън към бизнес стратегията резонира дълбоко с нашия екип, напомняйки ни, че нашата основна мисия трябва да ръководи всяко решение и иновация. Като формулираме защо съществуваме, как изпълняваме целта си и какво предлагаме, ние сме в състояние да се свържем по-дълбоко с нашите клиенти и да се отличим на пазара.

Идентифициране на нашите идеални клиенти и превъзходство в нашите предложения

Разбирането кои са нашите идеални клиенти и какво ни отличава на пазара е от решаващо значение. Чрез идентифициране на конкретната аудитория, която ще се възползва най-много от нашия продукт или услуга, можем да приспособим нашите маркетингови усилия по-ефективно и да повишим удовлетвореността на клиентите. Освен това, превъзходството в определена област, независимо дали става въпрос за качество на продукта, обслужване на клиенти или иновации, създава уникално предложение за продажба, което ни отличава от конкурентите.

Пиратски метрики: AARRR Framework

Рамката AARRR на Dave McClure – Придобиване, активиране, задържане, препращане и приходи – ни предостави структуриран подход за анализ и оптимизиране на нашите маркетингови и продажбени процеси. Тази рамка ни помага да се съсредоточим върху ключовите показатели, които са от значение на различни етапи от пътуването на клиента, като гарантираме, че вземаме решения, основани на данни, за да увеличим потребителската си база и да подобрим ангажираността на клиентите.

Картографиране на пътуването на клиентите и точки на съприкосновение

Очертаването на пътуването на клиентите беше отварящо очите упражнение, което ни позволява да визуализираме различните етапи, през които преминават нашите клиенти, от осъзнаване до застъпничество. Разбирането и оптимизирането на всяка точка на съприкосновение по време на това пътуване е от решаващо значение за предоставянето на сплотено и положително клиентско изживяване. Този процес подчерта важността на отделите, работещи в унисон, за да се гарантира, че всяко взаимодействие с нашата марка е безпроблемно и въздействащо.

Стратегии за растеж: придобиване, активиране и отвъд

Фокусирайки се върху придобиването, ние събрахме информация от Forbes и Inc. за ефективни стратегии за привличане на нови клиенти. Промяната в маркетинговото възприятие към разглеждането на маркетинговите усилия като инвестиция, а не като разход, е от основно значение. Освен това, стратегиите за увеличаване на нашата потребителска база, като целеви маркетингови кампании и подобрения на продуктите, се прилагат с набито око на възвръщаемостта на инвестициите.

Реални казуси, като Catraca Livre, са предоставили практически прозрения за успешни стратегии за растеж на потребителите, подчертавайки значението на разбирането на мотивацията и поведението на клиентите. Стратегиите за активиране, включително използването на персонализирани имейли и създаването на продукт, формиращ навици, се усъвършенстват, за да се гарантира, че не само привличаме, но и запазваме лоялна клиентска база.

Извод

Докато размишляваме върху безценните уроци и прозрения, събрани от едноседмичното ни пътуване, е ясно, че менторството на Бернардо Васконселос, съчетано с дълбокото ни потапяне в стратегическите бизнес рамки и инвестиционния пейзаж на Португалия, дълбоко оформи траекторията на Do Your Order. Въоръжени с по-дълбоко разбиране на процеса на продажба, стратегически подход към бизнес моделирането и ясна посока за осигуряване на инвестиции, ние стоим на ръба на обещаващо бъдеще. Нашият ангажимент за върхови постижения, ясното разбиране на нашата цел и фокусът върху нашите идеални клиенти са стълбовете, които ще подкрепят нашето пътуване към устойчив растеж и успех. Докато се движим напред, извлечените поуки и разработените стратегии ще продължат да ни ръководят, като гарантират, че не само отговаряме, но и надхвърляме очакванията на нашите клиенти и процъфтяваме в конкурентния, непрекъснато развиващ се стартъп пейзаж.

Разгледайте повече

10 минути чета

Революционизиране на ресторантите: 60% намаление на емисиите на CO2 проправя пътя за отлични екологични постижения с Do Your Order

В свят, в който екологичното съзнание е в челните редици на обществените тревоги, предприятията непрекъснато търсят иновативни начини за намаляване на въглеродния си отпечатък. Един такъв пионер е Do Your Order, авангардна платформа, която не само

Maria Sanchez
06 мар 2024
5 минути чета

Фискализация за ресторантьорството и гостоприемството в Европа: Навигация в пейзажа с Do Your Order

Пейзажът на фискализацията в Европа представя сложен набор от регулации, които бизнесът, особено в секторите на ресторантьорството и хотелиерството, трябва да навигира, за да гарантира съответствие. Тези разпоредби се различават значително в отдел

Jennifer Lee
29 фев 2024
8 минути чета

Изработване на мечтания екип: Прозрения от нашето стартъп отстъпление във Фуншал - Седмица 5

В оживения град Фуншал екипът на Do Your Order предприе трансформиращо отстъпление, което ще предефинира нашата траектория. Водени от проницателното наставничество на Мигел Алвес Рибейро, основател и главен изпълнителен директор в www.sheerme.com,

Do Your Order
22 фев 2024
7 минути чета

Разкриване на очарованието на бистрото

Бистрото, термин, който предизвиква образи на старомодни, уютни пространства за хранене, отдавна е основен елемент в кулинарния свят. Това уникално заведение за хранене, с богатата си история и отличителен подход към храната и обслужването, предла

Do Your Order
18 фев 2024
7 минути чета

Какво е търговска кухня? Открийте сърцето на вашия ресторант

Кухнята на ресторанта ви не е просто пространство, където се случва кулинарна магия; Това е нервният център, машинното отделение и мястото, където се оформя същността на вашия бизнес. Total Food Service съветва, че посвещаването на 40% от етажния

Emily Parker
16 фев 2024
7 минути чета

Дестинации за изискани заведения за хранене в САЩ със звезда Мишлен: куриран пътеводител

В стремежа си към кулинарно съвършенство, ресторантите със звезда Мишлен стоят като маяци на гастрономическото съвършенство. Произхождащ от пътеводител, публикуван от автомобилната компания Michelin през 1900 г., Michelin Guide надхвърли първонача

Maria Sanchez
14 фев 2024

Готови ли сте да започнете?