Революционизиране на ресторантите: 60% намаление на емисиите на CO2 проправя пътя за отлични екологични постижения с Do Your Order

Doyo - DoYourOrder Революционизиране на ресторантите: 60% намаление на емисиите на CO2 проправя пътя за отлични екологични постижения с Do Your Order

Съдържание

Arrow Down

В свят, в който екологичното съзнание е в челните редици на обществените тревоги, предприятията непрекъснато търсят иновативни начини за намаляване на въглеродния си отпечатък. Един такъв пионер е Do Your Order, авангардна платформа, която не само рационализира ресторантьорските операции, но и играе ключова роля в смекчаването на изменението на климата. Това революционно решение се справя с прекомерното производство на хардуер с едно предназначение, като дава възможност на собствениците на ресторанти да използват съществуващите си смартфони и таблети.

Въздействието върху околната среда на едноцелевия хардуер

Traditional restaurant POS single pourpose hardware

Традиционните ресторантски операции често разчитат на множество устройства с едно предназначение, от принтери за поръчки до машини за получаване. Производството и обезвреждането на тези устройства допринасят значително за електронните отпадъци, отделяйки парникови газове по време на процесите на производство и обезвреждане. Do Your Order признава това екологично предизвикателство и има за цел да прекрои индустрията, като сведе до минимум необходимостта от такъв хардуер.

Силата на съществуващите устройства

Подходът на Do Your Order е прост, но новаторски – използвайте силата на смартфоните и таблетите, които собствениците и персоналът на ресторантите вече притежават. Чрез премахване на необходимостта от специален хардуер за приемане на поръчки, платформата не само спестява производствени ресурси, но и намалява електронните отпадъци. Широките възможности на съвременните смартфони, оборудвани с усъвършенствани процесори, достатъчно памет и висококачествени дисплеи, ги правят идеални инструменти за ефективно управление на ресторантските операции.

Количествено определяне на въздействието: Намаляване на емисиите на CO2

Въздействието на ресторантьорската индустрия върху околната среда е тясно свързано с производството и изхвърлянето на електронни устройства, процес, който значително допринася за емисиите на въглероден диоксид. Докладите показват, че производството на един ресторантски терминал, често използван от сервитьорите, може да доведе до приблизително 176 паунда (80 килограма) емисии на CO2. Освен това, електронният сензорен екран на точката на продажба (ePOS), в зависимост от неговия размер, може да допринесе между 330 и 661 паунда (150 до 300 килограма) емисии на CO2. Дори индивидуалните клиентски разписки, често пренебрегвани в тяхното въздействие върху околната среда, се оценяват като генериращи между 0,0055 и 0,0088 паунда (2,5 до 4 грама) CO2 всеки.

Като се има предвид широкото използване на тези устройства в типична ресторантска обстановка, кумулативното въздействие върху околната среда става значително. Екологичният подход на Do Your Order, съсредоточен върху пренасочването на съществуващите устройства, а не върху производството на нови, представлява обещаващо решение за смекчаване на тези емисии. Оценките на платформата показват, че такава промяна може да доведе до забележително намаляване с до 60% на емисиите на CO2 на ресторант годишно, което се превръща в похвален принос за околната среда.

Отвъд хардуера: парадигма без хартия

Do Your Order не спира до намаляване на хардуерните отпадъци; Той също така трансформира начина, по който ресторантите обработват касовите бележки. Кухненските дисплейни системи (KDS) премахват необходимостта от печатни разписки, свеждайки до минимум консумацията на хартия и отпадъците. Това не само повишава оперативната ефективност, но и се привежда в съответствие с ангажимента на платформата за устойчивост.

Сътрудничество в реално време за подобрена ефективност

В допълнение към ползите за околната среда, Do Your Order насърчава сътрудничеството в реално време между персонала на ресторанта. KDS на платформата позволява на кухненския персонал да изпраща push известия на сервитьори и клиенти, като ги уведомява, когато храната е готова. Това не само подобрява комуникацията в ресторанта, но и рационализира преживяването при хранене, намалявайки ненужното време за чакане.

По-зелено бъдеще за ресторантите

Ангажиментът на Do Your Order към устойчивостта надхвърля просто оптимизирането на операциите в ресторантите; става въпрос за превръщането на индустрията в екологичен и ефективен модел. Чрез пренасочване на съществуващите устройства, намаляване на отпадъците от хартия и насърчаване на сътрудничеството в реално време, платформата води заряда към по-зелено бъдеще за ресторантьорския бизнес.

В стремежа за борба с изменението на климата всяка малка стъпка е от значение. Do Your Order доказва, че чрез преосмисляне на начина, по който подхождаме към управлението на ресторантите, можем да окажем значително въздействие върху околната среда, като същевременно предоставяме изключително обслужване на клиентите. Това не е просто революция в технологиите; Това е революция в отговорността – такава, която проправя пътя за по-устойчива и ефективна ресторантьорска индустрия.

Често задавани въпроси

Разгледайте повече

8 минути чета

Защо плащанията с кредитни карти засенчват автоматизираната клирингова къща (ACH) в ресторантьорството и хотелиерството

В забързания свят на ресторантьорството и хотелиерството, изборът на обработка на плащанията може значително да повлияе както на оперативната ефективност, така и на нивата на удовлетвореност на клиентите. Докато плащанията с автоматизирана клиринг

Jennifer Lee
18 мар 2024
12 минути чета

Навигация в пейзажа на минималните заплати в САЩ: Ръководство за собствениците на ресторанти

Индустрията на хотелиерството, жизнен крайъгълен камък на американската икономика, е дълбоко повлияна от променливата динамика на законите за минималната работна заплата в Съединените щати. Тъй като собствениците и операторите на

Sarah Reynolds
17 мар 2024
7 минути чета

Навигиране на данъчни формуляри в американската хотелиерска индустрия: Ръководство за ресторантьорския бизнес

В конкурентния и забързан сектор на хотелиерството в САЩ, собствениците на ресторанти са изправени пред уникални предизвикателства пред финансовото управление и спазването на данъчното законодателство. С работна сила, която често включва комбинаци

Jennifer Lee
12 мар 2024
5 минути чета

Фискализация за ресторантьорството и гостоприемството в Европа: Навигация в пейзажа с Do Your Order

Пейзажът на фискализацията в Европа представя сложен набор от регулации, които бизнесът, особено в секторите на ресторантьорството и хотелиерството, трябва да навигира, за да гарантира съответствие. Тези разпоредби се различават значително в отдел

Jennifer Lee
29 фев 2024
8 минути чета

Изработване на мечтания екип: Прозрения от нашето стартъп отстъпление във Фуншал - Седмица 5

В оживения град Фуншал екипът на Do Your Order предприе трансформиращо отстъпление, което ще предефинира нашата траектория. Водени от проницателното наставничество на Мигел Алвес Рибейро, основател и главен изпълнителен директор в www.sheerme.com,

Do Your Order
22 фев 2024
6 минути чета

Навигация във вълните на успеха на стартирането: Прозрения от седмица 4 от нашето пътуване

В едно просветляващо пътуване, продължило повече от седмица, екипът на Do Your Order, под менторството на Бернардо Васконселос, предприе трансформиращо проучване на процеса на продажби, стратегическото бизнес моделиране и тънкостите на инвестицион

Do Your Order
20 фев 2024

Готови ли сте да започнете?