Искате ли да видите тази страница в English?

Климатичната криза се задълбочава: призив за действие за ресторантьорската индустрия

Doyo - DoYourOrder Климатичната криза се задълбочава: призив за действие за ресторантьорската индустрия

Съдържание

Arrow Down

През последните месеци поредица от тревожни доклади обрисуваха ярка картина на ескалиращата климатична криза. "Гардиън" подчерта няколко критични въпроса, включително най-топлия февруари в историята, потенциалния срив на циркулационната система на Атлантическия океан и недостатъчния темп на приемане на възобновяемата енергия. Тези развития подчертават спешната необходимост от всеобхватни действия във всички сектори на обществото, включително ресторантьорството.

Рекордна Топлина И Океански Промени

February 2024 set a new global record for warmth, continuing a nine-month streak of unprecedented temperatures. This surge in heat is not an isolated phenomenon but a clear indication of the relentless advance of climate change, driven by excessive CO2 levels in our atmosphere. The implications are profound, affecting weather patterns, sea levels, and biodiversity worldwide.

Освен това потенциалният колапс на Атлантическата меридионална преобръщаща циркулация (AMOC), критичен компонент на климатичната система на Земята, може да има опустошителни последици. Подобен срив би нарушил метеорологичните модели, би повишил морското равнище в Атлантическия океан и дори би променил сезонната динамика на тропическите гори на Амазонка, изтласквайки тези екосистеми отвъд повратните им точки.

Възобновяема енергия: напредък и недостатъци

Въпреки рекордния темп на растеж на капацитета за възобновяема енергия през 2023 г., Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреждава, че този напредък, макар и исторически, остава недостатъчен за постигане на амбициозните климатични цели, определени за 2030 г. Преходът към възобновяема енергия е решаваща стъпка за смекчаване на изменението на климата, но е ясно, че са необходими по-агресивни действия за преодоляване на пропастта между настоящите траектории и необходимите намаления на въглеродните емисии.

Ролята на ресторантьорството

Ресторантьорската индустрия, със своя значителен въглероден отпечатък, има ключова роля в това глобално усилие. От енергоемкия характер на кухненското оборудване до отпадъците, генерирани от храни и опаковки, всеки аспект от работата на ресторанта допринася за въздействието на индустрията върху околната среда. Това обаче означава също, че ресторантите имат многобройни възможности да намалят въглеродните си емисии и да помогнат за смекчаване на климатичните промени. Ресторантите могат да инвестират в енергийно ефективно оборудване и уреди за готвене, като значително намаляват потреблението си на енергия и въглеродния отпечатък. Освен това проучването на възобновяеми енергийни източници, като слънчева или вятърна енергия, може допълнително да намали зависимостта от изкопаеми горива.

Намаляване на хранителните отпадъци

Хранителните отпадъци са основен фактор за емисиите на метан, мощен парников газ. Ресторантите могат да предприемат стъпки за минимизиране на отпадъците чрез оптимизиране на размера на порциите, подобряване на управлението на инвентара и даряване на излишната храна на местни хранителни банки или програми за компостиране.

Устойчиво опаковане и опазване на водата

Преминаването към устойчиви опции за опаковане за услуги за доставка и доставка може значително да намали пластмасовите отпадъци. По същия начин, прилагането на мерки за опазване на водата, като кранове с нисък дебит и тоалетни, може да сведе до минимум потреблението на вода и свързаните с това енергийни разходи за подгряване на вода.

Промени в менюто: Използване на опции на растителна основа

Една от най-впечатляващите промени, които ресторантите могат да направят, е да предлагат повече опции за меню на растителна основа. Производството на месо и млечни продукти е значително по-въглеродно интензивно от растителните храни. Чрез насърчаване на преминаването към хранене на растителна основа, ресторантите могат да помогнат за намаляване на търсенето на месо и млечни продукти, като по този начин намаляват емисиите от селското стопанство.

Революционизиране на ресторантьорската индустрия: Как "Do Your Order" намалява въглеродния отпечатък

В лицето на ескалиращите климатични предизвикателства всеки сектор е призован да изиграе своята роля в смекчаването на въздействието на глобалното затопляне. Ресторантьорската индустрия, със значителния си екологичен отпечатък, не е изключение. На този фон иновативни решения като "Do Your Order" се появяват като променящи играта, предлагайки на ресторантите и техните клиенти път за значително намаляване на въглеродния им отпечатък. " Do Your Order" е авангардна платформа, която използва технологията за рационализиране на ресторантьорските операции, като същевременно отговаря на належащата нужда от устойчивост. Като дава възможност на собствениците на ресторанти да използват смартфони и таблети за управление на поръчките, "Do Your Order" елиминира необходимостта от хардуер с едно предназначение, като по този начин намалява електронните отпадъци и въглеродните емисии, свързани с производството и изхвърлянето на тези устройства.

Намаляване на електронните отпадъци

Въздействието върху околната среда от производството и изхвърлянето на електронни устройства е значително. Традиционните ресторантски операции често разчитат на различни устройства с едно предназначение, всяко от които допринася за емисиите на въглероден диоксид по време на жизнения си цикъл. Чрез пренасочване на съществуващите смартфони и таблети, "Do Your Order" предлага устойчива алтернатива, която може да доведе до значително намаляване на емисиите на CO2. Този подход не само спестява производствени ресурси, но и се привежда в съответствие с по-широката цел за минимизиране на електронните отпадъци.

Парадигма без хартия

Отвъд хардуера, "Do Your Order" трансформира начина, по който ресторантите обработват касови бележки и поръчки. Кухненските дисплейни системи на платформата (KDS) премахват необходимостта от печатни касови бележки, като допълнително намаляват отпадъците от хартия. Това преминаване към безхартиена система не само допринася за устойчивостта на околната среда, но и повишава оперативната ефективност в ресторанта.

Подобряване на сътрудничеството и ефективността

"Do Your Order" насърчава сътрудничеството в реално време между персонала на ресторанта, което позволява на кухненския персонал да изпраща push известия до сервитьори и клиенти, когато поръчките са готови. Тази рационализирана комуникация намалява времето за чакане и подобрява изживяването при хранене, като същевременно допринася за по-ефективна и по-малко разточителна работа.

По-широкото въздействие

Приемането на Do Your Order

Призив за действие

Климатичната криза изисква спешни и колективни действия във всички сектори. За ресторантьорската индустрия това означава преосмисляне на традиционните практики и възприемане на иновативни решения като "Do Your Order". По този начин ресторантите не само намаляват екологичния си отпечатък, но и създават прецедент за устойчивост в индустрията.

"Do Your Order" представлява значителна стъпка напред в пътуването на ресторантьорската индустрия към устойчивост. Способността му да намалява въглеродния отпечатък, да минимизира отпадъците и да подобрява ефективността демонстрира потенциала на технологиите за справяне с екологичните предизвикателства. Тъй като все повече ресторанти приемат тази платформа, индустрията може да постигне значителен напредък в усилията си за борба с изменението на климата, проправяйки пътя за по-устойчиво бъдеще.

Често задавани въпроси

Разгледайте повече

4 минути чета

Спрете да губите време да правите план за маса за вашия ресторант. Вместо това използвайте номериран QR код!

Задаването на номериран QR код на ресторант или бар маса има много предимства:

  • Намаляване на грешката, свързана с фактурирането на грешен артикул в грешната таблица, до 0,0%

  • Намалява грешката на сервитьорите при достав

David Hernandez
01 окт 2022
1 минута чета

Какво е KDS и защо е по-добър от хартиените билети?

В днешната бързо развиваща се ресторантьорска индустрия ефективността и рационализираните операции са от първостепенно значение за успеха. Един технологичен напредък, който революционизира кухненските операции, е ресторантската кухненска дисплейна

Jennifer Lee
23 сеп 2022
2 минути чета

Защо един ресторант трябва да използва дигитални менюта вместо хартиени менюта?

Дигиталното меню, достъпно за клиентите чрез собствения им смартфон, може да се актуализира в реално време от всеки телефон или лаптоп. Това позволява на ресторантите за промени в цените в реално време или временно да крият продукти, които са изче

Jennifer Lee
15 сеп 2022
10 минути чета

Какво е счетоводна книга? Разбиране на счетоводните книги в хотелиерската индустрия

В бързо развиващата се и непрекъснато развиваща се хотелиерска индустрия поддържането на точни и изчерпателни финансови записи не е просто необходимост; Това е гръбнакът на успешното управление на бизнеса. Do Your Order, водеща POS платформа за ре

Do Your Order
26 мар 2024
12 минути чета

Как може хотелиерският бизнес да овладее покупките на едро: Крайното ръководство за барове, кафенета и камиони за храна? Възприемане на устойчивостта на околната среда чрез закупуване на едро

В оживения свят на гостоприемството, от уютни кафенета до динамични камиони за храна, овладяването на изкуството да се купува на едро е промяна на играта. Това ръководство, вдъхновено от прозренията на Do Your Order, е пригодено за хотелиерски фир

Mark Wilson
25 мар 2024
7 минути чета

Разбиране на автоматичната безвъзмездна помощ в ресторантьорската индустрия

В оживения свят на ресторантьорската индустрия, концепцията за автоматична безвъзмездност, известна още като авто-безвъзмездност, играе ключова роля, особено когато става въпрос за големи групи, отделни проверки или специални събития. Тъй като соб

Maria Sanchez
24 мар 2024

Готови ли сте да започнете?