Какво е KDS и защо е важно за барове, ресторанти и други заведения за хранене?

Doyo - DoYourOrder Значението на KDS за барове, ресторанти и гостоприемство

Използването на технологии в хранително-вкусовата промишленост е видял огромен напредък през годините, като системата за кухненски дисплеи (KDS) е една от значимите иновации. KDS е цифрова система за поръчка и проследяване, използвана в кухнята, за да замени традиционната система за хартиени билети. Системата има няколко предимства пред традиционната техника, включително устойчивост на околната среда, подобрена координация в кухнята, подобрена удовлетвореност на клиентите и намалени разходи за хартия. Тази статия предоставя задълбочен анализ на предимствата на KDS в хранително-вкусовата промишленост, като подчертава неговата функционалност, координация и ползи за околната среда.


Въвеждането

В хранително-вкусовата промишленост удовлетвореността на клиентите е основен приоритет. Доволният клиент е по-вероятно да се върне и да препоръча бизнеса. В ресторантьорския бизнес удовлетвореността на клиентите се влияе от качеството на обслужване, включително скоростта на доставка на храна, температурата на храната, точността на поръчката и координацията между кухнята и обслужващия персонал. Забавена поръчка, липсваща поръчка или неправилна поръчка може да доведе до недоволство на клиентите и в крайна сметка до загуба на бизнес приходи. Един от начините за справяне с тези проблеми е чрез използването на системата за кухненски дисплеи (KDS).


Функционалност на KDS

KDS е електронна система за поръчка и проследяване, използвана от кухненския персонал, за да замени традиционната система за хартиени билети. В KDS всички поръчки се показват цифрово на екран, инсталиран в кухнята, което позволява на кухненския персонал да види всички чакащи поръчки с един поглед. За разлика от хартиената система за билети, където кухненският персонал може да вижда само една поръчка в даден момент, KDS показва всички чакащи поръчки, подобрявайки ефективността в кухнята. Освен това, KDS може да побере няколко поръчки едновременно и може да бъде видян от различни служители в различни отдели, подобрявайки координацията и синхронизацията.


Координация с помощта на KDS

Едно от значимите предимства на KDS е неговата функция за синхронизация. KDS има функция "Синхронизация", която позволява на кухненския персонал да координира доставката до маса в различни отдели, така че всички хора на масата да могат да се хранят по едно и също време. Традиционно такава координация се извършва физически от мениджър или радио канали. С KDS кухненският персонал може да синхронизира приготвянето на храна, като по този начин намалява времето за изчакване на клиентите. Освен това, KDS е оборудван със система за маркиране, която уведомява сървъра, когато храната е готова. Сервитьорът, който е направил поръчката, ще получи известие на телефона или работното си устройство, намалявайки времето храната да остане бездействаща в кухнята. След като храната бъде доставена от сервитьора, масата се премества в задната част на опашката, като гарантира, че следващата маса може да бъде приготвена. Тази координация намалява времето за изчакване на клиентите и повишава удовлетвореността на клиентите.


Устойчивост на околната среда

Едно от основните предимства на използването на KDS в хранително-вкусовата промишленост е устойчивостта на околната среда. KDS елиминира необходимостта от хартиени билети, намалявайки разходите за печат и необходимото количество хартия. Традиционните системи за хартиени билети консумират повече енергия от средния LED екран и генерират значителни отпадъци от хартия. Въздействието на KDS върху околната среда е минимално и е в съответствие с целта за екологични и устойчиви операции в хранително-вкусовата промишленост. KDS също се използва с Google Smart телевизори като алтернатива, като се гарантира, че устойчивостта се поддържа.


Извод

В заключение, използването на KDS в хранително-вкусовата промишленост има няколко предимства, включително подобрена координация, синхронизация и ефективност в кухнята, което води до подобрена удовлетвореност на клиентите. Освен това KDS е екологично устойчив, тъй като елиминира хартиените отпадъци и намалява енергията, консумирана при отпечатването на билети. Като такава, тя е ценна инвестиция за бизнеса, който иска да подобри ефективността на своите операции, като същевременно постигне целите си за устойчивост.

Разгледайте повече

Готови ли сте да започнете?

Изтеглете приложението и нека започнем вашето дигитално пътешествие заедно!