Обмисляте ли да отворите нов ресторант? Ето какво трябва да направите

Doyo - DoYourOrder Планирате да отворите нов ресторант? Ето какво трябва да направите

Има много налични ресурси, които да ви помогнат по пътя, включително консултанти, ментори и онлайн ресурси.

Когато става въпрос за финансиране на вашия ресторант, важно е да имате солидно разбиране за това колко пари ще ви трябват, за да започнете. Това ще зависи от различни фактори, включително местоположение, размер и концепция. Според проучване, проведено от американската ресторантьорска асоциация, средната цена за откриване на нов ресторант е приблизително 275 000 долара. Този брой обаче може да варира значително въз основа на редица променливи. Важно е да отчитате всичките си разходи, включително наем, оборудване, инвентар и заплати на персонала.


Отварянето на ресторант не е лесна задача, но с правилното планиране и изпълнение може да бъде много възнаграждаващо и печелившо начинание. Едно от най-важните неща, които трябва да имате предвид при отварянето на ресторант, е концепцията. Трябва да разработите уникална и привлекателна концепция, която ще привлече клиенти и ще ви отличи от конкуренцията. Проучването на местния пазар и идентифицирането на пропуските на пазара също може да ви помогне да определите какъв тип кухня или меню ще бъдат най-успешни.


Стъпките за отваряне на ресторант са разнообразни и сложни, но като цяло включват следното:


  1. Разработване на бизнес план

  2. Намерете подходящо място

  3. Сигурно финансиране

  4. Получаване на необходимите разрешителни и лицензи

  5. Закупуване на оборудване и мебели

  6. Наемете персонал и го обучете

  7. Разработване на меню и маркетингова стратегия

  8. Настройте своя POS и бек-оф-хаус системи

  9. Имате мек отвор, за да тествате и усъвършенствате операциите си

  10. Тържествено откриване и текущо управление.


Меките отвори са все по-популярна стратегия в ресторантьорската индустрия. Те включват период на тестване и усъвършенстване, преди официално да бъдат отворени за обществеността. Това може да включва покана на приятели и семейство да вечерят в ресторанта, предлагане на намалени елементи от менюто и искане на обратна връзка от клиентите.


В допълнение към солидния бизнес план и концепция, системите за управление на ресторанти също са от решаващо значение за успеха на вашия ресторант. Тези системи могат да ви помогнат да управлявате инвентара, разходите за труд и поръчките на клиентите, наред с други ключови функции.


Изборът на подходяща система за управление може да направи всичко различно в рентабилността и ефективността на вашия бизнес.


В заключение, отварянето на ресторант може да бъде трудна задача, но с внимателно планиране, проучване и изпълнение, това може да бъде възнаграждаващо и печелившо начинание. Важно е да обмислите всички аспекти на бизнеса си от концепцията до финансирането и да се възползвате от наличните ресурси и технологии, за да рационализирате операциите си и да увеличите рентабилността.Разгледайте повече

Готови ли сте да започнете?

Изтеглете приложението и нека започнем вашето дигитално пътешествие заедно!