Wilt u die pagina graag zien? English?

Navigeren door het fiscale kader voor restaurants en horeca in Europa: een uitgebreide gids

Doyo - DoYourOrder Navigeren door het fiscale kader voor restaurants en horeca in Europa: een uitgebreide gids

Inhoudsopgave

Arrow Down

Het landschap van fiscale naleving voor restaurants en horecabedrijven in heel Europa is net zo divers als het continent zelf. Aangezien elk land zijn eigen regels en voorschriften implementeert om de naleving van de belastingwetgeving te waarborgen en fraude te verminderen, kan het navigeren door deze complexe omgeving een ontmoedigende taak zijn voor bedrijven die actief zijn op of uitbreiden naar Europese markten. Deze gids is bedoeld om de fiscale vereisten in verschillende Europese landen te demystificeren en benadrukt het belang van het begrijpen en naleven van lokale fiscale wetten om naadloze operaties te garanderen en mogelijke juridische valkuilen te vermijden.

Van de invoering van op software gebaseerde fiscaliseringssystemen tot het verplichte gebruik van gecertificeerde fiscale instrumenten, de aanpak van fiscale naleving verschilt aanzienlijk van land tot land. Voor bedrijven die gebruik maken van 'Do Your Order', een populair platform voor het beheren van restaurant- en horecaactiviteiten, is naleving van deze fiscale regelgeving cruciaal. Dit artikel geeft een overzicht van de fiscale nalevingsstatus van 'Do Your Order' in belangrijke Europese landen en biedt inzicht in hoe restaurants en horecabedrijven effectief door het fiscale landschap kunnen navigeren.

Terwijl we ons verdiepen in de specifieke kenmerken van de fiscale vereisten van elk land, is het belangrijk voor bedrijven om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en ervoor te zorgen dat hun activiteiten volledig voldoen aan de lokale wetgeving. Of het nu gaat om het aanpassen aan nieuwe softwarefiscalisatiestandaarden of het integreren van gecertificeerde fiscale apparaten, inzicht in het fiscale kader is essentieel voor het succes en de legaliteit van uw bedrijfsactiviteiten in Europa.

Laten we eens kijken naar het fiscale nalevingslandschap in heel Europa, de status van 'Do Your Order' in verschillende landen onderzoeken en waardevolle informatie verstrekken aan restaurants en horecabedrijven die willen gedijen in deze complexe regelgeving.

Albanië (niet in overeenstemming met fiscalisatievereisten)

Osumi Canyon

Restaurants die Do Your Order in Albanië willen gebruiken, voldoen niet aan de lokale fiscale autoriteiten en hebben een extra fiscale kassa nodig. In 2019 is Albanië overgestapt op een op software gebaseerd fiscaliseringssysteem, waardoor de noodzaak van fiscale apparaatcertificering geleidelijk werd weggenomen en verplichte certificering van POS-applicaties werd ingevoerd. Deze verschuiving, geformaliseerd door de belastinghervorming van 2020, verbeterde de belastinginning, verminderde de grijze economie en stroomlijnde belastingprocessen. Het is echter belangrijk op te merken dat Do Your Order niet kan worden gebruikt als een op zichzelf staande fiscale oplossing.

In 2019 voerde Albanië de wet op het controlesysteem voor facturen en circulatie in, wat een belangrijke verschuiving betekende in zijn fiscaliseringsaanpak. Deze wet heeft een op software gebaseerd fiscaliseringssysteem opgezet, waardoor de noodzaak van fiscale apparaatcertificering wordt geëlimineerd en in plaats daarvan verplichte certificering van POS-applicaties (Point of Sale) vereist is.

De belangrijkste punten in de tijdlijn van de begrotingswetgeving voor Albanië zijn onder meer:

Introductie van softwaregebaseerde fiscalisatie (2019): De wet van 2019 heeft de overgang van een op hardware gebaseerd naar een op software gebaseerd fiscalisatiesysteem in gang gezet. Dit systeem is gebaseerd op real-time communicatie tussen belastingplichtigen en belastingautoriteiten door middel van de uitwisseling van XML-berichten.

Verplichte certificering van POS-applicaties (2020): Met de verschuiving naar op software gebaseerde fiscalisatie heeft Albanië het verplicht gesteld om alle POS-applicaties te certificeren, waardoor naleving en veilige gegevensuitwisseling tussen bedrijven en de belastingdienst worden gegarandeerd.

Voordelen van de belastinghervorming van 2020: De implementatie van het op software gebaseerde fiscaliseringssysteem in 2020 heeft tot verschillende positieve resultaten geleid, waaronder:

  • Verbeterde efficiëntie van de belastinginning.
  • Terugdringing van de grijze economie, wat leidt tot een transparanter en verantwoordelijker financieel klimaat.
  • Gestroomlijnde belastingaangifte- en inspectieprocessen, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om te voldoen aan belastingregels en voor autoriteiten om belastingwetten te controleren en te handhaven.

Oostenrijk (Zal binnenkort aan de eisen voldoen)

VIENNA

Do Your Order werkt eraan om zijn oplossing geschikt te maken voor alle restaurants in Oostenrijk. Het Oostenrijkse fiscaliseringssysteem, dat in 2016 is ingevoerd, verplicht het gebruik van het fiscale tijdschrift (DEP) en digitale handtekeningen voor financiële transparantie. Momenteel voldoet het 'Do Your Order'-platform voor restaurants niet aan deze fiscale normen. Er worden echter inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat het in de toekomst wordt nageleefd.

Het fiscaliseringssysteem in Oostenrijk, geïntroduceerd in 2016, heeft tot doel de integriteit van financiële gegevens te verbeteren, belastingfraude te verminderen en eerlijkheid te bevorderen. Het omvat twee belangrijke fasen:

Creatie van het Fiscaal Journaal (DEP): Het DEP, dat begin 2016 werd geïmplementeerd, registreert alle contante transacties en ontvangsten in realtime, waardoor de nauwkeurigheid en veiligheid van de gegevens wordt gegarandeerd. Het kan lokaal, centraal of in de cloud worden opgeslagen en moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor autoriteitsaudits.

Verplichte digitale handtekening: Vanaf april 2017 moet elke kassabon een digitale handtekening hebben, waardoor financiële gegevens verder worden beveiligd tegen fraude of manipulatie.

Oostenrijk maakt gebruik van zowel hardware als software bij zijn fiscalisering, met een uniek 'gesloten systeem' voor grote retailers (meer dan 30 kassa's). Dit systeem maakt een gestroomlijnd proces mogelijk, waarbij een speciaal door de overheid uitgegeven certificaat vereist is in plaats van elke POS afzonderlijk te registreren, waardoor naleving wordt gegarandeerd met behoud van gegevensintegriteit en transparantie.

België (Voldoet aan de fiscaliseringsvereisten)

Ghent Old town

Do Your Order is compliant with Belgium's fiscalization requirements for restaurants with a turnover below EUR 25,000

Do Your Order voldoet aan de fiscaliseringsvereisten van België voor restaurants met een omzet van minder dan 25.000 euro. Er is op dit moment geen plan om een fiscaal conforme oplossing te implementeren voor restaurants boven deze drempel. De belangrijkste reden hiervoor is dat dit het meest complexe wettelijke kader in Europa is voor kassa's. Een pure nachtmerrie.

In België is fiscalisatie vereist voor alle on-premise verkopen in de HORECA-sector voor bedrijven met een omzet van meer dan 25.000 euro. Het gaat hierbij om het registreren van verkopen in een gecertificeerd kassasysteem en het uitgeven van fiscale bonnen, zonder automatische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst. Sinds 1 juli 2016 wordt de naleving gecontroleerd door de FOD Financiën, met boetes voor niet-naleving. Fiscale apparaten zijn onder meer kassa's of kassasystemen met een fiscale gegevensmodule en een btw-tekenkaart.

België verplicht fiscalisering voor verkoop ter plaatse in restaurants en cateringdiensten voor belastingplichtigen met een jaaromzet van meer dan 25.000 euro. Deze verordening vereist de registratie van elke verkoop in een gecertificeerd kassasysteem en de afgifte van een fiscaal ontvangstbewijs. In tegenstelling tot sommige fiscale systemen vereist België geen automatische gegevensuitwisseling met de fiscus. Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de fiscale gegevens te garanderen, zijn alleen vooraf gedefinieerde apparaten toegestaan die een certificeringsproces hebben doorstaan dat voldoet aan de vereisten van de FOD Financiën. Dit omvat hardware- en softwarecomponenten van fiscale apparaten, zoals kassa's, kassasystemen en een fiscale gegevensmodule, die allemaal verplicht moeten worden gecertificeerd. De invoering van het fiscale kassasysteem (SCE) in de horecasector op 1 juli 2016 betekende een belangrijke stap in de handhaving van deze regelgeving, waarbij de belastingdienst boetes oplegde voor niet-naleving. De fiscale apparaten die momenteel in gebruik zijn, worden gekenmerkt door een combinatie van een kassa of een kassasysteem geïntegreerd met een speciale controlemodule, die een fiscale gegevensmodule en een btw-ondertekeningskaart omvat, onder toezicht van de FOD Financiën, de officiële belastingdienst die verantwoordelijk is voor fiscale verplichtingen.

Bulgarije (voldoet niet aan de fiscalisatievereisten)

Basarbov

In Bulgarije zijn de fiscaliseringsvereisten streng, met verplicht gebruik van fiscale apparaten en specifieke aangifteprocedures voor POS-software. De verordening, die sinds 2006 is geëvolueerd, omvat updates zoals het genereren van USN, QR-codebonnen en regels voor e-shops. 'Do Your Order' kan niet als een op zichzelf staande fiscale oplossing in Bulgarije dienen vanwege deze uitgebreide vereisten, en er zijn geen plannen om het in de toekomst voor dergelijk gebruik aan te passen.

Het fiscaliseringskader van Bulgarije wordt gekenmerkt door de strikte handhaving en de gedetailleerde verplichtingen die het oplegt aan bedrijven, met name in de restaurantsector. Sinds de invoering van de belangrijkste fiscale regelgeving in 2006 zijn er tal van updates geïntegreerd in Verordening H-18, waarbij een verscheidenheid aan deadlines, aanpassingen en zowel verplichte als optionele regels is geïntroduceerd. De belangrijkste van deze updates zijn de introductie van een uniek verkoopnummer (USN) dat wordt gegenereerd door POS-software aan het begin van transacties, de opname van QR-codes op bonnen, specifieke afhandeling van vouchers en duidelijke regelgeving voor e-commerce. Bovendien is de overgang naar de euro als officiële munteenheid gepaard gegaan met een eigen reeks begrotingsaanpassingen.

Het type fiscalisatie dat in Bulgarije vereist is, is gebaseerd op hardware, wat het belang onderstreept van fysieke fiscale apparaten om te voldoen aan de nalevingsnormen van het land. Deze apparaten zijn, samen met de aangifteprocedures voor de POS-software, onderworpen aan strikte regels om een goede functionaliteit en naleving te garanderen. Gezien de complexiteit en het specifieke karakter van de begrotingsvereisten van Bulgarije kan 'Do Your Order' niet worden gebruikt als een op zichzelf staande fiscale oplossing binnen dit regelgevingskader. Het onvermogen van het systeem om te voldoen aan de uitgebreide vereisten voor belastingaangifte en software, betekent dat het restaurants niet de nodige fiscale naleving kan bieden. Bovendien zijn er geen plannen om 'Do Your Order' in de nabije toekomst aan te passen om aan deze strenge Bulgaarse fiscale normen te voldoen, wat de noodzaak benadrukt voor bedrijven om alternatieve fiscale oplossingen te zoeken die aan de regels voldoen.

Kroatië (niet in overeenstemming met de fiscalisatievereisten)

Zadar

Kroatië maakt gebruik van een online fiscaliseringssysteem dat vereist dat elk transactiebewijs in realtime door de belastingdienst via internet wordt geautoriseerd. Dit systeem verplicht retailers om POS-systemen met internettoegang te hebben voor het verzenden en ontvangen van transactiegegevens, inclusief specifieke identificatiesleutels voor bonnen. Als er geen internetverbinding is, moeten transacties binnen 48 uur opnieuw worden geautoriseerd. 'Do Your Order' kan niet functioneren als een op zichzelf staande fiscale oplossing in Kroatië vanwege deze specifieke online fiscaliseringsvereisten, en er zijn geen plannen om het in de toekomst voor dit doel aan te passen.

Het Kroatische fiscalisatiesysteem is een geavanceerd model van online fiscalisatie, geïntroduceerd op 1 januari 2013, waardoor het een van de eerste landen is die real-time internetgebaseerde transactieautorisatie implementeert voor fiscale naleving. Dit systeem vereist dat elke transactie die door een detailhandelaar wordt verwerkt, ter autorisatie naar de server van de Belastingdienst moet worden gestuurd. De server levert op zijn beurt identificatiesleutels die op elk ontvangstbewijs moeten worden afgedrukt, waardoor een hoog niveau van toezicht op en analyse van transactiegegevens door de belastingdienst wordt gegarandeerd.

De kern van dit systeem is de verplichte online autorisatie, die vereist dat kassasystemen zijn uitgerust met internettoegang om te communiceren met de centrale server. Deze opstelling zorgt voor een continue klantenservice, zelfs in situaties waarin de internetverbinding wegvalt. In dergelijke gevallen vereist de wet echter dat transacties die offline worden uitgevoerd, binnen 48 uur opnieuw moeten worden geautoriseerd, zodat de fiscale regelgeving wordt nageleefd.

Aangezien het type fiscalisering in Kroatië op software is gebaseerd en gericht is op real-time gegevensoverdracht en autorisatie, is 'Do Your Order' niet compatibel als een op zichzelf staande fiscale oplossing binnen dit regelgevingskader. De specifieke vereisten voor de autorisatie van onlinetransacties en de noodzaak van continue internettoegang voor kassasystemen betekenen dat 'Do Your Order' niet kan voldoen aan de eisen van de Kroatische belastingwetgeving. Bovendien is het niet de bedoeling om 'Do Your Order' in de nabije toekomst aan te passen om te voldoen aan de Kroatische online fiscaliseringsvereisten. Dit benadrukt de noodzaak voor bedrijven die actief zijn in Kroatië om alternatieve oplossingen te zoeken die volledig voldoen aan de unieke en strenge fiscaliseringsnormen van het land.

Tsjechië (voldoet aan de fiscalisatievereisten)

Het online fiscaliseringssysteem van Tsjechië, dat vanaf december 2016 verplicht is voor transacties, werd in 2020 opgeschort vanwege de pandemie en uiteindelijk geannuleerd in 2023. Sindsdien zijn restaurants en horecabedrijven niet langer verplicht om verkoopgegevens op te sturen voor belastingautorisatie, waardoor Tsjechië een niet-fiscaal land is. Deze wijziging betekent dat 'Do Your Order', een restaurant-POS, niet hoeft te worden aangepast als fiscale oplossing voor deze sectoren, aangezien er geen fiscale nalevingsvereisten zijn waaraan moet worden voldaan.

In Tsjechië werd in december 2016 een online fiscaliseringssysteem geïmplementeerd, waardoor restaurants en horecabedrijven verplicht werden om alle contante of contante transacties bij de belastingdienst in te dienen voor online autorisatie. Dit systeem was bedoeld om de belastingrapportage te stroomlijnen en de naleving in de hele sector te waarborgen. De komst van de wereldwijde pandemie in 2020 leidde echter tot de opschorting van dit systeem, als gevolg van de ongekende economische uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, met name in de restaurant- en horecasector.

In een belangrijke stap besloot de Tsjechische regering het fiscaliseringssysteem in 2023 volledig te annuleren, in het besef dat het niet langer voldeed aan de beoogde doelstellingen. Dit besluit markeerde de overgang van Tsjechië naar een niet-fiscaal land vanaf 1 januari 2023, waardoor de verplichting voor bedrijven om verkoopgegevens ter autorisatie naar de belastingdienst te sturen, werd afgeschaft. De annulering omvatte ook de volledige afschaffing van het Electronic Records of Sales (EET) Portal, dat een integraal onderdeel was van het fiscaliseringsproces.

Voor restaurant- en horecabedrijven heeft deze wijziging in de regelgeving ingrijpende gevolgen. Het elimineert de noodzaak om te voldoen aan online fiscaliseringsvereisten, waardoor de bedrijfsvoering wordt vereenvoudigd en de administratieve lasten worden verminderd. Als gevolg hiervan hoeven 'Do Your Order' en soortgelijke systemen niet langer specifieke functionaliteiten te bevatten om aan de Tsjechische fiscale regelgeving te voldoen, aangezien dergelijke vereisten niet van kracht zijn. Deze ontwikkeling stelt bedrijven in de restaurant- en horecasector in staat zich meer te concentreren op dienstverlening en minder op fiscale naleving, zonder dat ze zich hoeven aan te passen aan of te investeren in gespecialiseerde fiscale oplossingen.

Denemarken (gedeeltelijke naleving)

Korte samenvatting voor restaurant- en horecabedrijven in Denemarken:

In Denemarken is de fiscalisatie gecentreerd rond softwarefunctionaliteiten, zonder dat er specifieke hardwarevereisten worden opgelegd. Sinds 2019 vereist de Deense wet dat kassasystemen functionaliteiten bevatten zoals het ondertekenen van transacties, het koppelen en bijhouden van een elektronisch journaal. 'Do Your Order' voldoet aan deze regelgeving, maar bedrijven moeten op ad-hocbasis gegevensexport aanvragen zodat wij deze in het SAF-T-formaat of een ander door de Deense belastingdienst gewenst formaat kunnen leveren.

De Deense aanpak van fiscalisering is sterk gericht op softwarefunctionaliteiten in plaats van hardware-implementaties. Deze verschuiving in focus werd versterkt met de invoering van fiscale vereisten in 2019, die verplichtten dat POS-systemen die worden gebruikt door bedrijven, inclusief die in de restaurant- en horecasector, specifieke functionaliteiten moeten bevatten. Deze functionaliteiten zijn cruciaal voor compliance en omvatten het ondertekenen en ketenen van transacties, evenals het bijhouden van een elektronisch journaal. Bovendien zijn bedrijven voor auditdoeleinden verplicht om hun transactiegegevens in te dienen in het Standard Audit File for Tax (SAF-T)-formaat, zoals uiteengezet in de technische voorschriften van de Deense belastingdienst.

'Do Your Order' sluit aan bij de fiscaliseringsvereisten van Denemarken door ervoor te zorgen dat ons systeem de nodige functionaliteiten ondersteunt voor het ondertekenen van transacties, het koppelen en opslaan van gegevens. Om volledig aan de Deense regelgeving te voldoen, moeten bedrijven echter proactief gegevensexport bij ons aanvragen. Op verzoek kunnen we de transactiegegevens exporteren in het SAF-T-formaat of een ander gespecificeerd formaat dat vereist is door de Deense belastingdienst. Dit proces stelt bedrijven in staat om te voldoen aan de audit- en rapportagevereisten die zijn vastgelegd in de Deense wetgeving, waardoor naleving wordt gewaarborgd en tegelijkertijd de flexibiliteit behouden om gegevensexport te beheren op basis van hun specifieke behoeften.

Voor restaurant- en horecabedrijven die in Denemarken actief zijn, betekent dit dat 'Do Your Order' weliswaar zorgt voor de fundamentele naleving van de Deense belastingwetgeving, maar dat de verantwoordelijkheid voor het initiëren van gegevensexport voor auditdoeleinden bij het bedrijf zelf ligt. Deze aanpak zorgt ervoor dat bedrijven kunnen blijven voldoen aan de Deense fiscale regelgeving, terwijl ze de flexibiliteit hebben om te beheren hoe en wanneer hun transactiegegevens worden geëxporteerd en ingediend bij de belastingautoriteiten.

Federatie van Bosnië en Herzegovina (niet in overeenstemming met fiscalisatievereisten):

In de Federatie van Bosnië en Herzegovina wordt fiscalisering beheerst door wetten die in 2010 zijn ingevoerd en die elk detailhandelsbedrijf, inclusief restaurants en horecadiensten, verplichten om alle transacties te registreren met behulp van fiscale apparaten, ongeacht de betaalmethode. Dagelijkse en periodieke rapportages zijn verplicht. 'Do Your Order' voldoet niet aan deze op hardware gebaseerde fiscale vereisten en is niet van plan dit in de toekomst te doen.

Het fiscaliseringskader in de Federatie van Bosnië en Herzegovina, vastgesteld door de begrotingswet van 2010, schrijft uitgebreide registratie- en rapportagevereisten voor alle detailhandelsbedrijven voor. Dit omvat de noodzaak voor restaurants en horecabedrijven om fiscale apparaten te gebruiken voor het registreren van elke transactie, ongeacht de betaalmethode die door klanten wordt gebruikt. De wet vereist verder dat aan het einde van elke werkdag dagelijkse rapporten worden gegenereerd, waarbij deze rapporten worden afgedrukt en opgeslagen voor elk fiscaal apparaat. Bovendien moeten periodieke rapporten worden opgesteld en afgedrukt op de laatste dag van elk belastingtijdvak, zodat een gedetailleerde administratie en naleving van de fiscale regelgeving wordt gegarandeerd.

Het type fiscalisatie dat in de Federatie van Bosnië en Herzegovina is opgelegd, is gebaseerd op hardware, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van fysieke fiscale apparaten voor naleving. Gezien de specifieke vereisten voor fiscale hardware-apparaten en de uitgebreide dagelijkse en periodieke rapportageverplichtingen, voldoet 'Do Your Order' niet aan de fiscale nalevingsnormen die zijn uiteengezet door de Federatie van Bosnië en Herzegovina. Bovendien zijn er geen plannen om 'Do Your Order' aan te passen om in de toekomst aan deze op hardware gebaseerde fiscale vereisten te voldoen.

Voor restaurant- en horecabedrijven die binnen dit rechtsgebied actief zijn, is het van cruciaal belang om te begrijpen dat 'Do Your Order' onder het huidige wettelijke kader niet kan dienen als een oplossing voor fiscale naleving. Bedrijven moeten op zoek gaan naar alternatieve fiscale apparaten en systemen die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan de op hardware gebaseerde fiscalisatievereisten van de Federatie van Bosnië en Herzegovina. Dit zorgt voor volledige naleving van de wet en voorkomt mogelijke juridische en financiële sancties in verband met niet-naleving.

Frankrijk (niet in overeenstemming met fiscalisatievereisten):

Het Franse fiscaliseringssysteem, dat vanaf 1 januari 2018 van kracht is, verplicht het gebruik van door de overheid gecertificeerde kassasystemen om transparantie te waarborgen en fraude te voorkomen. Dit systeem vereist het digitaal ondertekenen en sequencen van transacties, regelmatige rapportage en archivering van gegevens. 'Do Your Order' voldoet momenteel niet aan deze op software gebaseerde fiscale vereisten, maar is van plan om in de toekomst naleving te bereiken om restaurants en horecabedrijven te ondersteunen bij het naleven van de Franse belastingwetgeving.

Het fiscaliseringskader in Frankrijk wordt gekenmerkt door de nadruk op het voorkomen van fraude door middel van gegevenswijziging of softwarewijzigingen, waardoor het uniek complex is in vergelijking met andere Europese belastingstelsels. Een cruciaal onderdeel van dit systeem is de eis dat alle point-of-sale (POS)-systemen moeten worden gecertificeerd door geautoriseerde instanties zoals InfoCert of LNE. Deze certificering zorgt ervoor dat kassasystemen voldoen aan strenge regelgeving, waaronder het digitaal ondertekenen en rangschikken van transacties, fiscalisering van transacties, regelmatige rapportage aan autoriteiten en het bewaren van archiefgegevens met digitale handtekeningen.

Het Franse fiscaliseringssysteem, dat officieel is geïmplementeerd op 1 januari 2018, is ontworpen om de nauwkeurigheid, veiligheid en transparantie van financiële transacties te verbeteren. Dit wordt bereikt door ervoor te zorgen dat alle transacties in realtime digitaal worden ondertekend, waarbij uitgebreide gegevens worden bijgehouden, inclusief datum- en tijdstempels. Bovendien verplicht het systeem de archivering van deze records met digitale handtekeningen en vereist het dat alle systeemgebeurtenissen worden ondertekend en vastgelegd voor toekomstig gebruik.

Op dit moment voldoet 'Do Your Order' niet aan de specifieke op software gebaseerde fiscale vereisten die zijn vastgelegd in het Franse fiscaliseringssysteem. Echter, het belang van naleving voor restaurants en horecabedrijven die in Frankrijk actief zijn, zijn er plannen om 'Do Your Order' aan te passen om in de toekomst aan deze vereisten te voldoen. Deze toezegging om compliant te worden, stelt bedrijven die 'Do Your Order' gebruiken in staat om ervoor te zorgen dat hun financiële transacties veilig en fraudebestendig zijn en volledig in overeenstemming zijn met de regelgeving van de Franse overheid, waardoor nauwkeurigere en efficiëntere belastingberekenings- en inningsprocessen mogelijk worden.

Duitsland (volledig conform)

Het Duitse fiscaliseringssysteem, versterkt door het 'Kassengesetz' en de eis voor integratie van het Technical Security Element (TSE), vereist gecertificeerde oplossingen voor POS-systemen om veilige en transparante financiële transacties te garanderen. 'Do Your Order' voldoet volledig aan deze Duitse fiscale vereisten en biedt twee oplossingen voor restaurants en horecabedrijven: het gebruik van onze cloudoplossing voor € 100 extra per jaar per restaurant of het gebruik van speciale EPSON-printers die door ons systeem worden ondersteund.

Het fiscaliseringslandschap in Duitsland heeft sinds 2016 een aanzienlijke evolutie doorgemaakt, met als hoogtepunt een robuust kader dat gericht is op het voorkomen van manipulatie van digitale gegevens en het vergroten van de transparantie van financiële transacties. Met de invoering van het 'Kassengesetz' eind 2016 werd de basis gelegd voor een fiscaliseringssysteem rond het Technical Security Element (TSE). Dit systeem vereist dat alle point-of-sale (POS)-systemen TSE bevatten, die moeten worden gemeld aan en geregistreerd bij de belastingdienst. De TSE, gecertificeerd door de overheid, omvat een beveiligingsmodule, beveiligd geheugen en een digitale interface, die zorgen voor een veilige registratie en opslag van alle transacties.

Als reactie op deze regelgeving biedt 'Do Your Order' volledige naleving van de Duitse fiscale vereisten door middel van twee verschillende oplossingen die zijn afgestemd op de restaurant- en horecasector. De eerste optie is de adoptie van onze cloudoplossing, beschikbaar tegen een meerprijs van € 100 per jaar per restaurant. Deze oplossing zorgt ervoor dat alle transacties veilig worden verwerkt en geregistreerd in overeenstemming met de TSE-vereisten, wat zorgt voor een naadloze en conforme fiscale operatie.

Als alternatief, voor bedrijven die de voorkeur geven aan een op hardware gebaseerde oplossing, ondersteunt 'Do Your Order' het gebruik van speciale EPSON-printers die zijn uitgerust om aan de TSE-vereisten te voldoen. Deze printers bieden, wanneer ze zijn geïntegreerd met ons systeem, een conforme oplossing die in overeenstemming is met de Duitse belastingwetgeving, zodat transacties veilig worden vastgelegd en opgeslagen.

Door deze twee oplossingen aan te bieden, zorgt 'Do Your Order' ervoor dat restaurants en horecabedrijven die in Duitsland actief zijn, de meest geschikte optie voor hun activiteiten kunnen kiezen, waardoor de naleving van de belastingwetgeving wordt gegarandeerd en wordt bijgedragen aan de integriteit en transparantie van het financiële ecosysteem in Duitsland.

Griekenland (voldoet aan de fiscaliseringsvereisten)

Het Griekse fiscaliseringssysteem, dat sinds 1988 op hardware gebaseerde fiscale apparaten vereist en in 2012 met verdere wijzigingen is bijgewerkt, verplicht het gebruik van fiscale printers of ECR-apparaten die gegevens online naar belastingautoriteiten kunnen verzenden en QR-codes op bonnen kunnen ondersteunen. 'Do Your Order' voldoet volledig aan de Griekse fiscale vereisten door speciale fiscale printers van Epson of Star Micronics te ondersteunen, waardoor naadloze integratie en naleving van de nieuwste belastingwetten wordt gegarandeerd.

Griekenland, een pionier op het gebied van fiscalisering met zijn systeem dat sinds 1988 van kracht is, heeft aanzienlijke updates van zijn belastingwetgeving gezien, met name in 2012, met daaropvolgende wijzigingen om tegemoet te komen aan technologische vooruitgang en de nalevingsmechanismen te verbeteren. De meest recente wijzigingen hebben de nadruk gelegd op de noodzaak van fiscale printerupgrades, het verplichte gebruik van QR-codes op bonnen en de vereiste voor apparaten om transactiegegevens in realtime rechtstreeks naar de servers van de belastingdienst te sturen.

In dit op hardware gebaseerde fiscaliseringslandschap is het gebruik van conforme fiscale apparaten verplicht voor bedrijven, ook in de restaurant- en horecasector. Deze apparaten, met name fiscale printers of elektronische kassa's (ECR), moeten niet alleen de online overdracht van fiscale gegevens bij elke transactie vergemakkelijken, maar ook hun tijdinstellingen automatisch synchroniseren met het informatiesysteem van de belastingdienst.

Om aan deze vereisten te voldoen, biedt 'Do Your Order' volledige naleving voor bedrijven die actief zijn in Griekenland door de ondersteuning van gespecialiseerde fiscale printers van toonaangevende fabrikanten, Epson en Star Micronics. Deze printers zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de Griekse belastingwetgeving, waaronder de mogelijkheid om gegevens online naar de belastingautoriteiten te sturen, ondersteuning voor QR-codes op bonnen en automatische tijdsynchronisatie met de systemen van de belastingdienst.

Door 'Do Your Order' te integreren met deze gecertificeerde fiscale drukkerijen, kunnen restaurants en horecabedrijven in Griekenland ervoor zorgen dat ze volledig voldoen aan de nationale fiscale regelgeving. Deze oplossing vergemakkelijkt niet alleen de naleving van de wet, maar stroomlijnt ook het proces van het uitgeven van ontvangstbewijzen en het beheren van fiscale gegevens, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd en de transparantie van financiële transacties wordt gewaarborgd.

Hongarije (voldoet niet aan de fiscaliseringsvereisten):

Het fiscaliseringssysteem van Hongarije is bijzonder complex en vereist dat zowel fiscale apparaten als POS-software worden gecertificeerd door de NAV (Hongaarse belasting- en douanedienst). Het systeem schrijft strikte integratiestandaarden voor tussen POS-software en fiscale printers, inclusief foutafhandeling en verplichte functionaliteiten. 'Do Your Order' voldoet niet aan de fiscale vereisten van Hongarije en is niet van plan om in de toekomst naleving na te streven.

Het fiscaliseringskader in Hongarije wordt gekenmerkt door zijn complexiteit en strenge eisen, waardoor het zich aanzienlijk onderscheidt van andere belastingstelsels. In Hongarije moeten zowel de fiscale apparaten, zoals fiscale printers, als de POS-software die wordt gebruikt door bedrijven, waaronder die in de restaurant- en horecasector, een certificeringsproces ondergaan door de NAV (Hongaarse belasting- en douanedienst). Deze certificering zorgt ervoor dat de apparaten en software voldoen aan specifieke normen voor beveiliging, functionaliteit en integratie.

Een belangrijk aspect van de Hongaarse fiscale regelgeving is de strikte afhandeling van de integratie tussen de POS-software en de fiscale printer. Dit omvat gedetailleerde vereisten voor foutafhandeling en de implementatie van verplichte functionaliteiten om een nauwkeurige en veilige transactieregistratie te garanderen. Deze vereisten zijn bedoeld om fraude te voorkomen en de integriteit van financiële gegevens te waarborgen.

Gezien de specifieke en complexe vereisten van het Hongaarse belastingstelsel voldoet 'Do Your Order' niet aan deze regelgeving. Bovendien is het niet de bedoeling om 'Do Your Order' in de toekomst aan te passen om aan deze eisen te voldoen. Deze beslissing is gebaseerd op de unieke uitdagingen en eisen van het Hongaarse fiscaliseringssysteem, waarvoor aanzienlijke aanpassingen aan ons systeem nodig zouden zijn om naleving te bereiken.

Voor restaurant- en horecabedrijven die in Hongarije actief zijn, betekent dit dat 'Do Your Order' binnen het huidige regelgevingskader niet kan worden gebruikt als oplossing voor fiscale naleving. Bedrijven moeten op zoek gaan naar alternatieve oplossingen die specifiek zijn ontworpen en gecertificeerd om te voldoen aan de Hongaarse fiscale vereisten, waarbij de naleving van de wet en de integriteit van hun financiële transacties worden gewaarborgd.

Italië (voldoet aan de fiscaliseringsvereisten)

Het Italiaanse fiscaliseringssysteem, dat in het begin van de jaren tachtig werd opgezet, verplicht het gebruik van gecertificeerde RT-fiscale apparaten (RT-printers of RT-servers) om de integriteit van gegevens te waarborgen en manipulatie te voorkomen. 'Do Your Order' voldoet volledig aan de Italiaanse fiscale vereisten door het gebruik van fiscale printers die zijn geproduceerd door EPSON, een gecertificeerde fabrikant. Deze apparaten vergemakkelijken veilige communicatie tussen retailers en de belastingdienst, waardoor fiscale gegevens dagelijks automatisch worden ingediend.

Italië, een pionier op het gebied van fiscalisering met zijn systeem dat in het begin van de jaren tachtig werd geïnitieerd, heeft een robuust raamwerk ontwikkeld dat gericht is op het waarborgen van de integriteit, originaliteit en volledigheid van transactiegegevens. De hoeksteen van dit systeem is het verplichte gebruik van gecertificeerde RT (Registratore Telematico) fiscale apparaten, waaronder RT-printers of RT-servers. Deze apparaten zijn cruciaal voor het opzetten van een veilig communicatiekanaal tussen de detailhandelaar en de server van de Belastingdienst, zodat fiscale gegevens dagelijks nauwkeurig en veilig worden verzonden.

De Italiaanse fiscaliseringsregelgeving bepaalt dat RT-fiscale apparaten moeten worden vervaardigd door een gecertificeerd bedrijf en een certificeringsproces moeten ondergaan voordat ze kunnen worden verkocht. Dit proces staat onder toezicht van de belastingdienst in samenwerking met de fabrikant, om ervoor te zorgen dat alle apparaten voldoen aan de strenge eisen van de Italiaanse wet.

In overeenstemming met deze vereisten biedt 'Do Your Order' een volledig conforme oplossing voor restaurants en horecabedrijven die actief zijn in Italië. Door gebruik te maken van fiscale printers die zijn geproduceerd door EPSON, een van de gecertificeerde fabrikanten, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze voldoen aan het Italiaanse fiscaliseringssysteem. Deze fiscale printers van EPSON zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de Italiaanse markt en bieden een betrouwbare en veilige manier om transacties te registreren en elke dag automatisch fiscale gegevens in te dienen bij de belastingdienst.

Voor restaurant- en horecabedrijven in Italië betekent dit dat de integratie van 'Do Your Order' met EPSON-fiscale printers een naadloze en conforme fiscale oplossing biedt. Deze integratie zorgt niet alleen voor de naleving van de fiscale regelgeving, maar ondersteunt ook het efficiënte en transparante beheer van financiële transacties, wat bijdraagt aan de algehele integriteit van het belastingstelsel in Italië.

Litouwen (voldoet aan de fiscaliseringsvereisten):

Het Litouwse fiscaliseringssysteem, dat sinds 1996 is geëvolueerd en in 2012 aanzienlijk is bijgewerkt met verdere wijzigingen die in 2023 worden verwacht, verplicht het gebruik van gecertificeerde fiscale apparaten, waaronder een overgang naar beveiligingsmodules voor verbeterde gegevensversleuteling. 'Do Your Order' voldoet volledig aan de Litouwse fiscale vereisten voor restaurants en horecabedrijven en ondersteunt het gebruik van fiscale printers van gerenommeerde fabrikanten zoals EPSON of Star Micronics, onder andere. Deze apparaten zorgen voor een veilige en nauwkeurige registratie en verwerking van fiscale gegevens.

Sinds de eerste invoering in 1996 en een grote herziening in 2012 is het fiscaliseringskader van Litouwen ontworpen om de integriteit en veiligheid van fiscale gegevens te waarborgen door het gebruik van gecertificeerde fiscale instrumenten. Het systeem is van oudsher afhankelijk van een fiscaal geheugenblok of -module, een apparaat dat verantwoordelijk is voor het vastleggen, verwerken, verifiëren, verzamelen en opslaan van fiscale gegevens. Met de verwachte veranderingen in 2023 zal Litouwen de traditionele fiscale module vervangen door een beveiligingsmodule met een coderingssysteem. Dit systeem is ontworpen om elk ontvangstbewijs te ondertekenen dat wordt uitgegeven door POS-systemen, zowel fiscaal als niet-fiscaal, waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid van transactiegegevens wordt verbeterd.

Het Litouwse fiscaliseringssysteem vereist dat POS-systemen en cryptografische apparaten als één geheel worden gecertificeerd, waardoor een hoog niveau van gegevensbescherming en naleving van de belastingwetgeving wordt gegarandeerd. Dit certificeringsproces is cruciaal voor restaurants en horecabedrijven, die dagelijks een aanzienlijk aantal transacties verwerken en zich moeten houden aan strikte fiscale regels.

Om aan deze eisen te voldoen, biedt 'Do Your Order' een oplossing die volledig voldoet aan de Litouwse fiscalisatienormen. Door het gebruik van fiscale printers van toonaangevende fabrikanten zoals EPSON of Star Micronics te ondersteunen, stelt 'Do Your Order' restaurants en horecabedrijven in Litouwen in staat om naadloos te integreren met de vereiste fiscale apparaten. Deze printers zijn niet alleen gecertificeerd, maar ook uitgerust met de nodige technologie om met de nieuwe beveiligingsmodules te werken, zodat elke transactie veilig wordt geregistreerd en verwerkt in overeenstemming met de Litouwse wetgeving.

Voor restaurant- en horecabedrijven die in Litouwen actief zijn, betekent dit dat het gebruik van 'Do Your Order' en de integratie ervan met goedgekeurde fiscale drukkerijen een conforme, veilige en efficiënte fiscale oplossing biedt. Deze integratie vergemakkelijkt het nauwkeurige en betrouwbare beheer van fiscale gegevens, zodat bedrijven blijven voldoen aan de veranderende fiscaliseringsvereisten en tegelijkertijd hun klanten uitzonderlijke service blijven bieden.

NOORWEGEN (nog niet conform)

Het Noorse fiscaliseringssysteem, dat sinds 2017 van kracht is, richt zich op softwarefunctionaliteiten in plaats van hardware, waardoor elk kassasysteem met een conformiteitsverklaring bij de belastingdienst moet worden aangegeven. Momenteel voldoet 'Do Your Order' niet aan de Noorse fiscale regelgeving, maar is van plan om in de toekomst aan de eisen te voldoen. Deze toezegging zal restaurants en horecabedrijven die 'Do Your Order' gebruiken, in staat stellen om te voldoen aan de verplichte POS-functionaliteiten en rapportagevereisten in Noorwegen.

Sinds Noorwegen in 2017 een fiscaal land werd, heeft het in zijn fiscaliseringsvereisten de nadruk gelegd op softwarefunctionaliteiten boven hardware, waardoor een aparte benadering is vastgesteld voor de manier waarop bedrijven, inclusief die in de restaurant- en horecasector, hun financiële transacties beheren. De Noorse fiscalisatieverordening schrijft voor dat elk kassasysteem dat in het land wordt gebruikt, een conformiteitsverklaring moet hebben die wordt ingediend bij de Noorse belastingdienst. Deze verklaring is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat het kassasysteem voldoet aan de specifieke functionaliteiten die vereist zijn door de Noorse wetgeving, waaronder de mogelijkheid om gegevens voor auditdoeleinden te exporteren in het Standard Audit File for Tax (SAF-T)-formaat, zoals gespecificeerd in de technische regelgeving van de Noorse belastingdienst (TA).

Tot nu toe voldoet 'Do Your Order' niet aan deze specifieke vereisten van het Noorse belastingstelsel. Er is echter een duidelijk plan om in de nabije toekomst naleving na te streven. Dit initiatief weerspiegelt een verbintenis om 'Do Your Order' aan te passen aan de Noorse fiscale regelgeving, zodat restaurants en horecabedrijven die ons systeem gebruiken, vol vertrouwen kunnen voldoen aan de wettelijke normen voor POS-functionaliteiten en gegevensrapportage in Noorwegen.

Om naleving te bereiken, moet de 'Do Your Order' worden verbeterd om de noodzakelijke functies te ondersteunen zoals beschreven in de Noorse wetgeving, waaronder de nauwkeurige en efficiënte export van transactiegegevens in het SAF-T-formaat. Deze aanpassing zal er niet alleen voor zorgen dat 'Do Your Order' voldoet aan de fiscale vereisten van Noorwegen, maar versterkt ook onze toewijding om onze klanten te ondersteunen bij het effectief navigeren door het fiscale landschap.

Voor restaurant- en horecabedrijven in Noorwegen betekent deze toekomstige naleving dat 'Do Your Order' een haalbare oplossing zal worden voor het beheren van financiële transacties in overeenstemming met de Noorse regelgeving. Deze ontwikkeling zal bedrijven naar verwachting de zekerheid bieden dat hun activiteiten volledig voldoen aan de fiscale vereisten, waardoor een vlottere bedrijfsvoering en naleving van de wettelijke verplichtingen in Noorwegen mogelijk wordt.

POLEN (niet in overeenstemming met fiscalisatievereisten)

Het Poolse fiscaliseringssysteem, dat sinds de invoering ervan in 1993 is geëvolueerd, vereist momenteel dat transacties via internet aan de belastingdienst worden gemeld met behulp van online kassa's of printers. Ondanks deze ontwikkelingen heeft 'Do Your Order' ervoor gekozen om niet te streven naar naleving van de fiscale vereisten van Polen en is zij niet van plan zich aan de regels te houden. Deze beslissing heeft gevolgen voor restaurants en horecabedrijven die van plan zijn 'Do Your Order' te gebruiken voor fiscale rapportage in Polen.

Sinds het begin van de fiscalisering in Polen in 1993 heeft het land aanzienlijke veranderingen ondergaan in zijn benadering van de naleving van de begroting. Aanvankelijk gebruikte Polen een op hardware gebaseerd systeem dat fiscale printers en elektronische kassa's gebruikte om elektronische en papieren tijdschriften te maken, maar in 2019 schakelde Polen over op een moderner fiscaliseringsmodel. Dit nieuwe model schrijft voor dat fiscaal relevante transacties via internet naar de belastingdienst worden gestuurd, met behulp van online kassa's of printers. Hoewel de overgang naar dit nieuwe systeem gepland stond voor oktober 2018, kwamen de benodigde apparaten pas in januari 2019 beschikbaar.

Het huidige fiscaliseringskader in Polen biedt belastingplichtigen verschillende oplossingen om aan hun rapportageverplichtingen te voldoen, afhankelijk van hun specifieke categorie en de vastgestelde termijnen. Deze flexibiliteit is ontworpen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven die in het land actief zijn, inclusief die in de restaurant- en horecasector.

Ondanks de vooruitgang en opties die beschikbaar zijn binnen het Poolse fiscaliseringssysteem, heeft 'Do Your Order' een strategische beslissing genomen om niet aan deze vereisten te voldoen. Dit standpunt betekent dat 'Do Your Order' zijn systeem niet zal aanpassen aan de Poolse fiscale regelgeving, die de internetrapportage van transacties noodzakelijk maakt.

Voor restaurants en horecabedrijven in Polen betekent dit dat het onder het huidige regelgevingskader niet haalbaar zal zijn om te vertrouwen op 'Do Your Order' voor fiscale rapportage. Bedrijven in deze sectoren zullen alternatieve oplossingen moeten onderzoeken die voldoen aan de fiscaliseringsvereisten van Polen om ervoor te zorgen dat ze kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen voor het melden van transacties. Deze beslissing van 'Do Your Order' weerspiegelt een bredere overweging van haar productstrategie en marktfocus, waarbij wordt erkend dat de naleving van het Poolse belastingstelsel niet in overeenstemming is met haar huidige of toekomstige plannen.

PORTUGAL (Voldoet niet aan fiscalisatievereisten)

Het fiscaliseringssysteem van Portugal is gebaseerd op software, waardoor POS-aanvragen een certificeringsproces moeten ondergaan door het Portugese directoraat-generaal Belastingen. Dit systeem richt zich op beveiligingsmechanismen en de onveranderlijkheid van fiscale gegevens. 'Do Your Order' voldoet niet aan de begrotingsvereisten van Portugal en is niet van plan om naleving na te streven, waarbij de waargenomen vertraging van de markt bij de invoering van dergelijke oplossingen als een belangrijke factor wordt genoemd.

Portugal heeft een op software gebaseerd fiscaliseringssysteem geïmplementeerd dat veel nadruk legt op de kenmerken en functionaliteiten van de POS-software die wordt gebruikt door bedrijven, waaronder die in de restaurant- en horecasector. Dit systeem schrijft voor dat alle POS-aanvragen moeten worden gecertificeerd door het Portugese directoraat-generaal Belastingen, zodat ze voldoen aan strikte normen voor beveiligingsmechanismen en de onveranderlijkheid van fiscale gegevens. Het certificeringsproces is ontworpen om de integriteit en veiligheid van fiscale informatie te waarborgen, zonder dat er specifieke hardwarecomponenten nodig zijn voor naleving. Het systeem maakt de uitgifte van elektronische bonnen mogelijk, hoewel er ook de mogelijkheid moet zijn om fiscale bonnen af te drukken wanneer dat nodig is.

Ondanks de gestructureerde aanpak van de fiscalisering in Portugal, heeft 'Do Your Order' besloten om niet te streven naar naleving van deze regelgeving. Dit besluit is gebaseerd op een beoordeling van de Portugese markt, die volgens 'Do Your Order' een aanzienlijke achterstand heeft wat betreft de bereidheid en openheid om dergelijke fiscale oplossingen toe te passen. Het bedrijf beschouwt deze kloof als een belemmering voor de succesvolle implementatie en goedkeuring van zijn systeem binnen het huidige fiscale kader in Portugal.

Voor restaurant- en horecabedrijven in Portugal betekent dit dat 'Do Your Order' geen haalbare optie zal zijn om te voldoen aan de fiscale nalevingsvereisten die zijn vastgesteld door het Portugese directoraat-generaal Belastingen. Bedrijven in deze sectoren zullen op zoek moeten gaan naar alternatieve POS-oplossingen die gecertificeerd zijn en voldoen aan het Portugese fiscaliseringssysteem. Deze beslissing weerspiegelt de strategische afweging van 'Do Your Order' met betrekking tot de marktomstandigheden en de focus op regio's waar de toepassing van haar oplossingen beter aansluit bij de lokale marktgereedheid en wettelijke vereisten.

Roemenië (niet in overeenstemming met fiscalisatievereisten)

Het fiscale systeem van Roemenië, dat sinds 1999 actief is en aanzienlijke updates ondergaat, waaronder de laatste in november 2017, verplicht gedetailleerde communicatie en gegevensuitwisseling met ANAF (Nationaal Agentschap voor Fiscale Administratie) via fiscale printers. Ondanks de veranderende begrotingsvereisten van Roemenië heeft 'Do Your Order' besloten om nu of in de toekomst niet te streven naar naleving van de Roemeense begrotingsregelgeving en haar inspanningen elders te concentreren.

Roemenië heeft een lange geschiedenis als fiscaal land, waarbij het fiscaliseringssysteem verschillende belangrijke updates ondergaat om zich aan te passen aan technologische vooruitgang en veranderingen binnen de fiscale omgeving. De meest recente regelgeving heeft strengere eisen gesteld aan de communicatie en gegevensuitwisseling tussen bedrijven en ANAF, waarbij gebruik wordt gemaakt van fiscale printers. Deze updates verplichten dat alle transactiegegevens op een SD-kaart worden opgeslagen en dat de lay-out van de bon nu aanvullende fiscale informatie bevat. Bovendien zijn de fiscale instrumenten geüpdatet om plaats te bieden aan 2 extra btw-tarieven en om de programmering van nieuwe betalingstypes mogelijk te maken.

Ondanks het alomvattende en evoluerende fiscaliseringskader in Roemenië, heeft 'Do Your Order' een strategische beslissing genomen om niet te streven naar naleving van deze regelgeving. Deze beslissing is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de beoordeling van de verenigbaarheid van de Roemeense markt met het bedrijfsmodel en de strategische doelstellingen van 'Do Your Order'. Als zodanig is 'Do Your Order' niet van plan haar systeem in de toekomst aan te passen om aan de Roemeense begrotingsvereisten te voldoen.

Voor restaurant- en horecabedrijven die in Roemenië actief zijn, betekent dit dat 'Do Your Order' geen haalbare optie zal zijn om de naleving van de begroting binnen het huidige rechtskader te waarborgen. Bedrijven in deze sectoren zullen alternatieve oplossingen moeten onderzoeken die volledig in overeenstemming zijn met de Roemeense fiscale regelgeving om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen en een soepele werking te garanderen. Deze beslissing van 'Do Your Order' weerspiegelt zijn bredere strategie en focus, waarbij prioriteit wordt gegeven aan markten en regelgevingsomgevingen waar zijn oplossingen beter zijn afgestemd op de lokale vereisten en waar er een duidelijker pad is naar naleving en succes.

Spanje (nu en in de toekomst aan de eisen)

Spanje is bezig met de overgang naar softwarefiscalisering, waarbij het TicketBAI-systeem al is geïmplementeerd in de Baskische regio en het VeriFactu-systeem naar verwachting in 2024 op het vasteland zal worden geïntroduceerd. Momenteel vereist Spanje geen hardware- of softwarecertificering, maar dit zal veranderen met de nieuwe fiscalisatievereisten. 'Do Your Order' is actief van plan om te voldoen aan zowel VeriFactu als TicketBAI, en volgt de ontwikkelingen nauwlettend om volledige naleving te garanderen voor restaurants en horecabedrijven die actief zijn in Spanje.

Spanje staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen in zijn fiscaliseringslandschap en is op weg naar fiscalisering van software op zijn grondgebied. De Baskische regio heeft al stappen gezet in de richting van deze transitie met de implementatie van het TicketBAI-systeem in januari 2022. De rest van Spanje, ook wel het vasteland genoemd, zal dit voorbeeld volgen met de introductie van het VeriFactu-systeem in 2024. Deze wijzigingen duiden op een verschuiving van de huidige status van niet-fiscaal land naar een meer gereguleerde softwarefiscaliseringsomgeving, die het gebruik van gespecialiseerde en gecertificeerde software vereist voor het uitgeven van bonnen en facturen.

Terwijl deze ontwikkelingen zich ontvouwen, werkt 'Do Your Order' proactief aan het waarborgen van de naleving van de komende fiscaliseringssystemen. 'Do Your Order' erkent het belang van deze veranderingen voor restaurants en horecabedrijven in Spanje en is van plan om te voldoen aan zowel de VeriFactu- als de TicketBAI-systemen. Dit houdt in dat de voortgang en vereisten van deze systemen op de voet worden gevolgd om de software van 'Do Your Order' dienovereenkomstig aan te passen, zodat bedrijven die ons platform gebruiken naadloos kunnen voldoen aan de nieuwe fiscale vereisten.

Voor restaurant- en horecabedrijven die in Spanje actief zijn, betekent deze proactieve aanpak van 'Do Your Order' dat ze kunnen uitkijken naar een oplossing die volledig voldoet aan de Spaanse fiscaliseringsvereisten. Door samen te werken met VeriFactu en TicketBAI, wil 'Do Your Order' een naadloze overgang bieden voor bedrijven terwijl ze door het nieuwe fiscale landschap navigeren, zodat ze efficiënt en in overeenstemming met de Spaanse wetgeving kunnen blijven werken. Deze toewijding aan naleving en aanpassing onderstreept de toewijding van 'Do Your Order' om haar klanten te ondersteunen bij wijzigingen in de regelgeving en ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn op de toekomst van de fiscalisering in Spanje.

Zweden (voldoet aan de fiscaliseringsvereisten)

Het Zweedse fiscaliseringssysteem vereist het gebruik van kassa's die zijn uitgerust met een controle-eenheid om transacties te ondertekenen en op te slaan, in overeenstemming met op hardware gebaseerde fiscalisatievereisten. 'Do Your Order' kan voldoen aan de Zweedse fiscale regelgeving door gebruik te maken van speciale printers die zijn geautoriseerd door de belastingdienst, zodat restaurants en horecabedrijven kunnen voldoen aan de verplichte vereisten voor het uitgeven van bonnen en kunnen voldoen aan nieuwe verplichtingen die in 2023 van kracht worden.

In Zweden verplicht het fiscaliseringskader het gebruik van kassa's die zijn geïntegreerd met een controle-eenheid of -systeem. Deze opzet is cruciaal voor de belangrijkste functies van het fiscale apparaat, waaronder het veilig ondertekenen en opslaan van transacties. Deze vereiste vormt de ruggengraat van de op hardware gebaseerde fiscaliseringsaanpak van Zweden, die ervoor zorgt dat alle verkopen van goederen en diensten nauwkeurig worden geregistreerd en dat het verstrekken van ontvangstbewijzen aan klanten verplicht is.

Vanaf 2023 voert Zweden bepaalde nieuwe verplichtingen in die het belang van conforme fiscale instrumenten in de detailhandel en de dienstensector, waaronder restaurants en horecabedrijven, verder benadrukken. Deze veranderingen onderstrepen de noodzaak voor bedrijven om ervoor te zorgen dat hun kassa's en bijbehorende controlesystemen voldoen aan de nieuwste wettelijke normen.

'Do Your Order' is gepositioneerd om bedrijven in Zweden te helpen bij het navigeren door deze fiscaliseringsvereisten door compatibiliteit te bieden met speciale printers die zijn goedgekeurd door de Zweedse belastingdienst. Door deze gespecialiseerde printers te integreren, biedt 'Do Your Order' een oplossing die aansluit bij het Zweedse fiscaliseringssysteem, waardoor bedrijven transacties kunnen ondertekenen en opslaan zoals wettelijk verplicht.

Voor restaurant- en horecabedrijven die in Zweden actief zijn, betekent dit dat het gebruik van 'Do Your Order' en het gebruik van de geautoriseerde printers ervoor zorgt dat aan de fiscale regelgeving wordt voldaan. Deze aanpak voldoet niet alleen aan de wettelijke vereisten, maar stroomlijnt ook het proces van het uitgeven van bonnen en het beheren van transactiegegevens, wat bijdraagt aan de efficiënte en conforme werking van bedrijven in de sector. De toewijding van 'Do Your Order' om een conforme oplossing aan te bieden, weerspiegelt haar toewijding om bedrijven te ondersteunen door middel van naleving van de regelgeving, zodat ze goed zijn uitgerust om aan hun fiscale verplichtingen in Zweden te voldoen.

Veelgestelde vragen

Ontdek meer

12 minuten lezen

Navigeren door het landschap van minimumlonen in de VS: een gids voor restauranteigenaren

De horeca, een levendige hoeksteen van de Amerikaanse economie, wordt sterk beïnvloed door de fluctuerende dynamiek van minimumloonwetten in de Verenigde Staten. Terwijl restauranteigenaren en -exploitanten navigeren door de compl

Sarah Reynolds
17 mrt 2024
7 minuten lezen

Navigeren door belastingformulieren in de Amerikaanse horeca: een gids voor restaurantbedrijven

In de competitieve en snelle Amerikaanse horecasector worden restauranteigenaren geconfronteerd met unieke uitdagingen op het gebied van financieel beheer en belastingnaleving. Met een personeelsbestand dat vaak bestaat uit een mix van fulltime we

Jennifer Lee
12 mrt 2024
10 minuten lezen

Een revolutie in restaurants: een vermindering van de CO2-uitstoot met 60% maakt de weg vrij voor uitmuntendheid op milieugebied met Do Your Order

In een wereld waar milieubewustzijn voorop staat bij maatschappelijke zorgen, zijn bedrijven voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Een van die pioniers is Do Your Order, een geavanceerd platform

Maria Sanchez
06 mrt 2024
5 minuten lezen

Fiscalisatie voor restaurant en horeca in Europa: navigeren door het landschap met Do Your Order

Het fiscaliseringslandschap in Europa biedt een complexe reeks voorschriften waaraan bedrijven, met name in de restaurant- en horecasector, moeten voldoen om naleving te garanderen. Deze regelgeving verschilt aanzienlijk van land tot land en omvat

Jennifer Lee
29 feb 2024
8 minuten lezen

Het Dreamteam samenstellen: Inzichten uit onze Startup Retreat in Funchal - Week 5

In de bruisende stad Funchal begon het Do Your Order-team aan een transformatieve retraite die ons traject opnieuw zou definiëren. Geleid door het scherpzinnige mentorschap van Miguel Alves Ribeiro, oprichter en CEO van www.sheerme.com, verdiepten

Do Your Order
22 feb 2024
6 minuten lezen

Navigeren door de golven van startup-succes: inzichten uit week 4 van onze reis

In een verhelderende reis van meer dan een week begon het Do Your Order-team, onder mentorschap van Bernardo Vasconcelos, aan een transformatieve verkenning van het verkoopproces, strategische bedrijfsmodellering en de fijne kneepjes van investeri

Do Your Order
20 feb 2024

Klaar om aan de slag te gaan?

Door Do Your Order te gebruiken, gaat u akkoord met onze Cookiebeleid