Czy chcesz zobaczyć tę stronę w English?

Poruszanie się po falach sukcesu startupów: spostrzeżenia z 4 tygodnia naszej podróży

Doyo - DoYourOrder Poruszanie się po falach sukcesu startupów: spostrzeżenia z 4 tygodnia naszej podróży

Innholdsfortegnelse

Arrow Down

W pouczającej podróży trwającej ponad tydzień, zespół Do Your Order, pod okiem Bernardo Vasconcelosa, rozpoczął transformacyjną eksplorację procesu sprzedaży, strategicznego modelowania biznesowego i zawiłości możliwości inwestycyjnych w Portugalii. Od zagłębiania się w sztukę budowania empatii i pielęgnowania trwałych relacji po opanowanie Business Model Canvas i Golden Circle, nasz zespół został wyposażony w kompleksowy zestaw narzędzi. Ta podróż, wzbogacona o spostrzeżenia na temat strategii angażowania klientów i zniuansowane zrozumienie krajobrazu inwestycyjnego, stworzyła solidne podstawy dla naszego startupu. Z siedzibą w Portugalii, rozwijającym się centrum innowacji i wzrostu, jesteśmy teraz lepiej niż kiedykolwiek przygotowani do poruszania się po zawiłościach krajobrazu sprzedaży, wykorzystywania ram strategicznych na naszą korzyść i wykorzystywania możliwości inwestycyjnych, które są zgodne z naszą misją i wartościami.

Odkrywanie sztuki sprzedaży z Bernardo Vasconcelosem: dzień wnikliwej nauki

5 lutego zespół Do Your Order miał zaszczyt zaangażować się w transformacyjne doświadczenie edukacyjne pod kierunkiem Bernardo Vasconcelosa, wybitnego specjalisty ds. sprzedaży, coacha i facylitatora. Ten dzień nie był tylko kolejnym krokiem w naszej podróży; Był to krok w kierunku opanowania sztuki sprzedaży, zrozumienia zaangażowania klientów i udoskonalenia naszego strategicznego podejścia do rozwoju biznesu. Oto podsumowanie bezcennych spostrzeżeń i lekcji, które zebraliśmy w ciągu dnia.

Istota sprzedaży: empatia, zaufanie i relacje

The Essence of Sales: Empathy, Trust, and Relationship

Bernardo wprowadził nas w podstawowe etapy cyklu sprzedaży: empatię, zaufanie i relacje. Każdy etap służy jako kamień węgielny w budowaniu skutecznej strategii sprzedaży. Zaczynając od empatii, nauczyliśmy się, jak ważne jest autentyczne zrozumienie i połączenie się z potrzebami i emocjami naszych klientów. To fundamentalne zaufanie toruje drogę do możliwości biznesowych, w których klienci czują się pewnie, współpracując z nami. Zwieńczeniem tego procesu jest silna, trwała relacja, która nie tylko napędza możliwości biznesowe, ale także tworzy sieć rzecznictwa poprzez zadowolonych klientów.

Potęga słuchania

The Power of Listening

Słuchanie jest sztuką, a w sprzedaży jest to kluczowa umiejętność. Bernardo rozgraniczył poziomy słuchania od słuchania empatycznego i aktywnego do mniej skutecznych form, takich jak słuchanie selektywne i udawane. Nacisk na empatyczne słuchanie rezonował z nami, podkreślając potrzebę prawdziwego zrozumienia i połączenia się z emocjami i perspektywami mówcy. To głębsze poczucie empatii sprzyja autentycznej więzi z klientami, która jest niezbędna w procesie sprzedaży.

Praktyczne podejście: ćwiczenie z odgrywaniem ról

Ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról było praktycznym testem naszego zrozumienia, symulującym rzeczywiste scenariusze sprzedaży. To praktyczne podejście pozwoliło nam wcielić się zarówno w sprzedawcę, jak i kupującego, oferując 360-stopniowy widok procesu sprzedaży. Otrzymane informacje zwrotne były kopalnią złota, ujawniając nasze mocne strony i wskazując obszary wymagające poprawy. Ćwiczenie to podkreśliło znaczenie dostosowania naszej strategii sprzedaży do zróżnicowanych potrzeb i procesów decyzyjnych w organizacjach.

Narzędzia strategiczne: macierz Eisenhowera i upraszczanie SWOT

Bernardo przedstawił nam macierz Eisenhowera, narzędzie do zarządzania czasem, które pomaga ustalać priorytety zadań w oparciu o ich pilność i ważność. Zastosowanie tej matrycy do zadań sprzedażowych było objawieniem, które pozwoliło nam skupić się na tym, co naprawdę ważne i uniknąć ugrzęźnięcia w mniej istotnych działaniach. Podobnie, uproszczona analiza SWOT zapewniła jasność co do skoncentrowania naszych wysiłków poprzez zrozumienie mocnych i słabych stron naszego produktu w odniesieniu do znaczenia dla klienta.

Sztuka zadawania pytań

Kluczowe znaczenie ma zrozumienie sytuacji sprzedaży poprzez zadawanie pytań. Bernardo kładł nacisk na zadawanie różnorodnych pytań w celu odkrycia nowych rynków, wyjaśnienia rzeczywistych potrzeb, opisania nowych partnerstw, wyróżnienia się na tle konkurencji oraz określenia, jak skutecznie sprzedawać i reklamować nasz produkt. Takie podejście pomaga nie tylko w dostosowaniu naszej strategii sprzedaży, ale także w dostosowaniu oferty produktowej do wymagań rynku.

Podnoszenie poziomu naszej strategii: Dogłębne spojrzenie na modele biznesowe i zaangażowanie klientów

Po pouczającym dniu spędzonym z Bernardo Vasconcelosem, zespół Do Your Order kontynuował naszą podróż 6 lutego, zagłębiając się w ramy i strategie, które leżą u podstaw udanych firm. Ten dzień był poświęcony zgłębianiu Business Model Canvas, Złotego Kręgu oraz zawiłości strategii zaangażowania i rozwoju klientów. Oto, jak te spostrzeżenia kształtują naszą drogę naprzód.

Kanwa modelu biznesowego i złoty krąg: Kładzenie fundamentów

The golde Circle by Simon Sinek

Business Model Canvas przedstawił nam wizualną reprezentację istotnych elementów naszej działalności, zachęcając nas do kompleksowego myślenia o naszych segmentach klientów, propozycjach wartości, kanałach, relacjach z klientami, strumieniach przychodów i nie tylko. To narzędzie pomogło nam zwizualizować nasz model biznesowy w ustrukturyzowany sposób, zapewniając, że każdy aspekt naszej działalności jest zgodny z naszymi celami strategicznymi.

Złoty krąg Simona Sineka dodatkowo nas zainspirował, podkreślając, jak ważne jest rozpoczęcie od "dlaczego" – naszego celu, przyczyny lub przekonania. To podejście do strategii biznesowej od wewnątrz głęboko rezonuje z naszym zespołem, przypominając nam, że nasza podstawowa misja powinna napędzać każdą decyzję i innowację. Wyjaśniając, dlaczego istniejemy, jak realizujemy nasz cel i co oferujemy, jesteśmy w stanie nawiązać głębszy kontakt z naszymi klientami i wyróżnić się na rynku.

Identyfikacja naszych idealnych klientów i doskonalenie naszej oferty

Zrozumienie, kim są nasi idealni klienci i co wyróżnia nas na rynku, jest kluczowe. Identyfikując konkretnych odbiorców, którzy najbardziej skorzystają z naszego produktu lub usługi, możemy skuteczniej dostosować nasze działania marketingowe i zwiększyć satysfakcję klientów. Co więcej, doskonalenie się w określonej dziedzinie, niezależnie od tego, czy chodzi o jakość produktu, obsługę klienta czy innowacyjność, tworzy unikalną propozycję sprzedaży, która odróżnia nas od konkurencji.

Metryki pirackie: struktura AARRR

Ramy AARRR Dave'a McClure'a — pozyskiwanie, aktywacja, utrzymanie, polecanie i przychody — zapewniły nam ustrukturyzowane podejście do analizy i optymalizacji naszych procesów marketingowych i sprzedażowych. Ramy te pomagają nam skupić się na kluczowych wskaźnikach, które mają znaczenie na różnych etapach podróży klienta, zapewniając, że podejmujemy decyzje oparte na danych, aby powiększyć naszą bazę użytkowników i zwiększyć zaangażowanie klientów.

Mapowanie podróży klienta i punkty styku

Planowanie podróży klienta było ćwiczeniem otwierającym oczy, pozwalającym nam zwizualizować różne etapy, przez które przechodzą nasi klienci, od świadomości po rzecznictwo. Zrozumienie i optymalizacja każdego punktu styku w ramach tej podróży ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójnego i pozytywnego doświadczenia klienta. Proces ten uwypuklił znaczenie zgodnej pracy działów, aby zapewnić, że każda interakcja z naszą marką przebiega bezproblemowo i wywiera wpływ.

Strategie rozwoju: przejęcie, aktywacja i nie tylko

Koncentrując się na pozyskiwaniu, zebraliśmy spostrzeżenia od Forbes i Inc. na temat skutecznych strategii przyciągania nowych klientów. Zmiana postrzegania marketingu w kierunku postrzegania działań marketingowych jako inwestycji, a nie kosztów, była kluczowa. Ponadto strategie zwiększania naszej bazy użytkowników, takie jak ukierunkowane kampanie marketingowe i ulepszenia produktów, są wdrażane z myślą o zwróceniu z inwestycji.

Studia przypadków z życia wzięte, takie jak Catraca Livre, dostarczyły praktycznych informacji na temat skutecznych strategii rozwoju użytkowników, podkreślając znaczenie zrozumienia motywacji i zachowań klientów. Strategie aktywacji, w tym wykorzystanie spersonalizowanych e-maili i stworzenie produktu kształtującego nawyki, są udoskonalane, aby zapewnić nie tylko przyciągnięcie, ale także utrzymanie lojalnej bazy klientów.

Konkluzja

Kiedy zastanawiamy się nad bezcennymi lekcjami i spostrzeżeniami zebranymi podczas naszej tygodniowej podróży, jasne jest, że mentoring Bernardo Vasconcelosa, w połączeniu z naszym głębokim zanurzeniem się w strategiczne ramy biznesowe i krajobraz inwestycyjny Portugalii, głęboko ukształtował trajektorię Do Your Order. Uzbrojeni w głębsze zrozumienie procesu sprzedaży, strategiczne podejście do modelowania biznesowego i jasny kierunek zabezpieczania inwestycji, stoimy u progu obiecującej przyszłości. Nasze dążenie do doskonałości, jasne zrozumienie naszego celu i koncentracja na naszych idealnych klientach to filary, które będą wspierać naszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju i sukcesu. W miarę postępów wyciągnięte wnioski i opracowane strategie będą nas nadal prowadzić, zapewniając, że nie tylko spełniamy, ale przekraczamy oczekiwania naszych klientów i rozwijamy się w konkurencyjnym, stale ewoluującym krajobrazie startupów.

Dowiedz się więcej

18 minut czytać

Poruszanie się po ramach fiskalnych dla restauracji i hotelarstwa w Europie: kompleksowy przewodnik

Krajobraz zgodności podatkowej dla restauracji i firm hotelarskich w całej Europie jest tak różnorodny, jak sam kontynent. Ponieważ każdy kraj wdraża własny zestaw zasad i przepisów w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi i ogranicz

Jennifer Lee
02 mar 2024
5 minut czytać

Fiskalizacja dla restauracji i hotelarstwa w Europie: poruszanie się po krajobrazie z Do Your Order

Krajobraz fiskalizacji w Europie przedstawia złożony wachlarz przepisów, z którymi muszą korzystać firmy, szczególnie w sektorach restauracyjnym i hotelarskim, aby zapewnić zgodność z przepisami. Przepisy te różnią się znacznie w zależności od kra

Jennifer Lee
29 lut 2024
8 minut czytać

Tworzenie Dream Teamu: Spostrzeżenia z naszego Startup Retreat w Funchal - tydzień 5

W tętniącym życiem mieście Funchal zespół Do Your Order wyruszył na transformacyjne odosobnienie, które na nowo zdefiniowało naszą trajektorię. Kierując się wnikliwym mentoringiem Miguela Alvesa Ribeiro, założyciela i dyrektora generalnego www.she

Do Your Order
22 lut 2024
7 minut czytać

Odsłonięcie uroku Bistro

Bistro, termin przywołujący obrazy osobliwych, przytulnych przestrzeni gastronomicznych, od dawna jest podstawą w świecie kulinarnym. Ten wyjątkowy lokal gastronomiczny, z bogatą historią i charakterystycznym podejściem do jedzenia i obsługi, ofer

Do Your Order
18 lut 2024
7 minut czytać

Co to jest kuchnia komercyjna? Odkryj serce swojej restauracji

Kuchnia Twojej restauracji to nie tylko przestrzeń, w której dzieje się kulinarna magia; To centrum nerwowe, maszynownia i miejsce, w którym kształtuje się esencja Twojego biznesu. Total Food Service informuje, że przeznaczenie 40% powierzchni res

Emily Parker
16 lut 2024
7 minut czytać

Wyróżnione gwiazdką Michelin miejsca z wykwintną kuchnią w USA: wyselekcjonowany przewodnik

W dążeniu do kulinarnej doskonałości restauracje wyróżnione gwiazdkami Michelin są latarniami morskiej gastronomicznej doskonałości. Wywodzący się z przewodnika opublikowanego przez firmę samochodową Michelin w 1900 roku, przewodnik Michelin przek

Maria Sanchez
14 lut 2024

Gotowy, aby zacząć?