Vill du se den sidan in English?

Mobbning inom hotell- och restaurangbranschen: Ett giftigt recept för misslyckande

Doyo - DoYourOrder Mobbning inom hotell- och restaurangbranschen: Ett giftigt recept för misslyckande

Innehållsförteckning

Arrow Down

Mobbning är ett gissel som infekterar olika delar av samhället, och arbetsplatsen är inget undantag. I den dynamiska och kundcentrerade miljön inom hotell- och restaurangbranschen kan mobbning få särskilt skadliga konsekvenser, inte bara för de inblandade individerna, utan för hela företaget. Det är ett giftigt recept som i slutändan leder till misslyckande.

Mobbare på arbetsplatsen beror ofta på osäkerhet eller missnöje med sig själva. De släpper lös sina frustrationer och osäkerheter på andra, vilket skapar en fientlig och giftig miljö. Detta beteende kväver inte bara produktiviteten utan skadar också företagets rykte. Föreställ dig ett scenario där en chef eller ägare ses mobba anställda av kunder; Det är ett säkert sätt att driva bort kunder och skada varumärkets image oåterkalleligt.

Enligt George Monbiot, redaktör för The Guardian, kan man hävda att mobbning är en naturlig konsekvens av konkurrens, en föreställning som sprids av vår tids dominerande narrativ – nyliberalismen. Denna ideologi framställer det mänskliga livet som ett nollsummespel, där vissa måste vinna på bekostnad av andra. Men detta narrativ är bristfälligt. Det vidmakthåller inte bara ojämlikhet utan främjar också en kultur där aggression och dominans belönas.

Inom hotell- och restaurangbranschen, där kundnöjdhet är av största vikt, kan förekomsten av mobbning vara katastrofal. Anställda som känner sig förminskade eller förnedrade kommer sannolikt inte att leverera den servicenivå som förväntas, vilket leder till missnöjda kunder och förlorade affärer. Dessutom, i en bransch där mun till mun spelar en viktig roll, kan berättelser om mobbning på arbetsplatsen spridas som en löpeld och avskräcka potentiella kunder från att någonsin återvända.

Att känna igen en mobbningsmiljö i restaurangbranschen

Restaurangbranschen är känd för sitt snabba tempo och pressade miljö, men tyvärr kan den också vara en grogrund för mobbning på arbetsplatsen. Att identifiera tecken på en mobbningsmiljö är avgörande för att upprätthålla en sund arbetsplatskultur och säkerställa de anställdas välbefinnande. Här är några viktiga indikatorer att se upp för:

1. Konstant kritik: I en mobbningsmiljö kan anställda utsättas för obeveklig kritik från chefer eller medarbetare. Denna kritik kan vara obefogad eller oproportionerlig i förhållande till situationen, och den kan nagga på förtroendet och moralen hos de inblandade individerna.

2. Isolering och utanförskap: Mobbning frodas ofta i miljöer där vissa individer pekas ut och marginaliseras. På restauranger kan detta visa sig som att vissa anställda utesluts från gruppaktiviteter, nekas dem möjligheter till avancemang eller avsiktligt utelämnas från viktiga samtal eller beslutsprocesser.

3. Verbal misshandel: Verbal misshandel är ett tydligt tecken på en giftig arbetsmiljö. Detta kan inkludera att skrika, skrika, skälla ut eller använda nedsättande språk mot anställda. I en restaurangmiljö, där spänningarna kan vara höga under hektiska skift, kan verbala övergrepp vara vanligare men bör aldrig tolereras.

4. Orimlig arbetsbelastning: Mobbning kan också ta sig uttryck i att vissa individer får orealistisk eller för hög arbetsbelastning medan andra får förmånsbehandling. Detta kan leda till utbrändhet, stress och känslor av förbittring bland anställda som känner sig orättvist belastade.

5. Brist på stöd: I en hälsosam arbetsmiljö bör anställda känna stöd av sina chefer och medarbetare. I en mobbningsmiljö kan man dock känna att man inte har någonstans att vända sig för att få hjälp eller vägledning. Chefer kan blunda för mobbningsbeteende eller till och med aktivt delta i det själva.

6. Hög omsättningshastighet: En hög omsättningshastighet kan vara en röd flagga som indikerar underliggande problem inom en restaurangs arbetskultur. Om anställda ständigt lämnar eller slutar sina jobb kan det vara ett tecken på att de är olyckliga eller upplever dålig behandling på arbetsplatsen.

7. Fysisk skrämseltaktik: I extrema fall kan mobbning eskalera till fysisk skrämseltaktik eller hot. Detta kan inkludera aggressiva gester, invaderande av personligt utrymme eller till och med våldshandlingar. Alla former av fysisk skrämseltaktik bör tas på största allvar och åtgärdas omedelbart.

Det är viktigt för restaurangägare och chefer att vara vaksamma när det gäller att upptäcka och ta itu med mobbningsbeteende på arbetsplatsen. Att skapa tydliga policyer mot mobbning, tillhandahålla utbildning för anställda och chefer om hur man känner igen och förebygger mobbning och främja en kultur av respekt och stöd kan alla bidra till att minska risken för mobbning på restauranger. Genom att prioritera de anställdas välbefinnande och främja en positiv arbetsmiljö kan restauranger skapa en hälsosammare och mer produktiv arbetsplats för alla inblandade.

Adam Reiners erfarenhet av New York Citys restaurangbransch kastar ljus över det genomgripande problemet med mobbning på arbetsplatsen, särskilt inom fina restauranger. Som en erfaren medlem av personalen i huset stötte Reiner på nära håll på den giftiga miljön som förevigades av en seriemisshandlande chefskock. Trots sina tio års erfarenhet och en framgångsrik karriär fann Reiner sig själv utstå obeveklig misshandel och hot i köket. Kockens aggressiva beteende, i kombination med en brist på ansvarstagande från ledningen, skapade en kultur av rädsla och fientlighet som genomsyrade restaurangen. Reiners beslut att säga upp sig drevs av en önskan att undkomma kockens tyranni och återta sin värdighet i en professionell miljö. Kockens fortsatta anställning och restauranggruppens ovilja att ta itu med hans missförhållanden understryker dock de systemfel som gör det möjligt för mobbning på arbetsplatsen att fortsätta okontrollerat. Detta fall är en skarp påminnelse om det akuta behovet av branschomfattande reformer för att bekämpa mobbning och främja en kultur av respekt och ansvarsskyldighet på arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen.

Mobbarnas genomgripande inflytande sträcker sig från barndomens lekplatser till politikens högsta nivåer. Ny forskning som visar att mobbare ofta trivs på arbetsplatsen utmanar konventionell visdom. Denna framgång är dock inte ett tecken på effektivt ledarskap eller organisatorisk skicklighet. Dominansbaserade beteenden vidmakthåller skadlig konkurrens och hämmar verkligt samarbete och innovation. Nyliberala ideologier underblåser denna cykel av dominans, främjar ojämlikhet och belönar aggressivt beteende. Ändå finns det hopp om förändring. Genom att främja samarbete och avveckla system som belönar tvång kan vi skapa ett mer rättvist samhälle där alla har möjlighet att trivas. Det är dags att förkasta uppfattningen att mobbare måste styra och anamma en mer medkännande och samarbetsinriktad inställning till styrning och social organisation.

Det är dags för organisationer inom hotell- och restaurangbranschen att erkänna de frätande effekterna av mobbning på arbetsplatsen och vidta proaktiva åtgärder för att ta itu med det. Genom att främja en kultur av inkludering, empati och respekt kan företag skapa miljöer där anställda känner sig uppskattade och bemyndigade att leverera exceptionell service. När allt kommer omkring handlar framgång inom hotell- och restaurangbranschen inte bara om att uppfylla kundernas förväntningar; Det handlar också om att odla en positiv arbetsplatskultur som föder framgång för alla inblandade.

Om Do Your Order

Do Your Order är en spelförändrande plattform utformad för att effektivisera och höja restaurangverksamheten. Vårt fokus ligger på snabb onboarding, problemfria lösningar utan behov av ytterligare hårdvara och omfattande hanteringsverktyg. Med Do Your Order kan restauranger öka kundnöjdheten, effektivisera verksamheten och förbättra alla nyckeltal, oavsett om de är finansiella eller icke-finansiella. Utforska våra kostnadsfria bloggresurser på https://doyourorder.com/sv/blog/ för att lära dig mer om Do Your Order och hur det kan förvandla din restaurang.

Vanliga frågor

Utforska mer

6 minuter läsa

En pionjäranda: Be Easy Brewings resa i Japans hantverksölscen

I den livliga hantverksölscenen i Hirosaki, en stad som är känd för sina körsbärsblommor, historiska slott och rikliga äppelodlingar, etablerar sig ett unikt bryggeri gradvis sin närvaro. Be Easy Brewing

Do Your Order
15 apr 2024
6 minuter läsa

Förenkla bryggeriverksamheten: Den tekniska utvecklingen av Be Easy Brewing

I hjärtat av Tokyos hantverksölscen utmärker sig Be Easy Brewing inte bara för sin exceptionella öl utan också för sin innovativa inställning till affärsverksamhet.

Do Your Order
14 apr 2024
5 minuter läsa

Investera i familjemiddagar: Fånga nästa generations kunder

Restauranger har länge insett värdet av att tillgodose barn och förstår att en positiv matupplevelse under barndomen kan leda till livslång lojalitet. När vi reflekterar över personliga minnen minns många av oss tjusningen med vissa matställen und

Maria Sanchez
12 apr 2024
5 minuter läsa

Navigera i värmen: Hur restaurangägare kan hantera inflationen

I den kulinariska världen, där balansen mellan kvalitet och kostnad är lika delikat som smakerna på en tallrik, kan inflationen fungera som en formidabel utmaning. Den senaste historien om

Do Your Order
10 apr 2024

Redo att komma igång?